40.000.000.000.000 kroner brukes årlig på subsidiering av fossil energi globalt

Smog fyller lufta i Harbin, Kina. Foto: Fredrik Rubensson

6,5 prosent av verdens totale inntekter gikk til subsidiering av skitten energi, ifølge studie. 

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

Ifølge en studie publisert i forskningspublikasjonen World Development ble 6,5 prosent av verdens BNP i 2015 brukt på subsidier av fossilt brensel. 5,3 billioner dollar, over 40 billioner kroner (40.000 milliarder), blei fra myndighetenes brukt aktivt og passivt for å fremme bruken av klimafarlige energiformer.

LES OGSÅ: En bærekraftig fremtid krever mer radikale løsninger enn vage ord om grønne skifter

Kull, klima og luftforurensing
De fire forfatterne; David Coady, Ian Parry, Louis Sears og Baoping Shang; har inkludert manglende skattlegging av miljøskadelige utslipp. De konkluderer med at underprising på nasjonale markeder utgjør over halvparten av subsidiene. Kull, som både har store skadelige virkninger på klima og luftkvalitet, utgjør omtrent halvparten av subsidiene.

Subsidiering av oppvarming, at luftforurensing tillates og ikke skattlegges, transport, tilrettelegging og letting av byrder i forbindelse med distribusjon, samt nedsatte avgifter var de viktigste områdene subsidiene fant sted ifølge studien. Forfatterne understreker også at å gi billig kull til fattige er en lite egnet måte å hjelpe familier med lav inntekt på.

LES OGSÅ: 200 miljøaktivister drept i fjor — 98 myrdet så langt i år

Noen store skurker
Basert på innhenta tall fra 2013 viser det seg at Kina står bak 36 % av subsidiene; USA 12 %; Russland, EU og India for 6 % hver.

Ifølge NASA var 2016 det hittil varmeste året på jordkloden så langt målingene strekker seg., det vil si fra 1880. Før det var 2015 det varmeste året og 2014 før der igjen. Første halvdel av 2017 er det nest varmeste som er registrert, på tross av at det klimatiske fenomenet El Niño ennå ikke har inntruffet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på 40.000.000.000.000 kroner brukes årlig på subsidiering av fossil energi globalt

 1. Det finnes også eksempler på at atomenergi subsidieres i USA.
  Sitat og søkeord : New York and Illinois have found the need to subsidize their nuclear plants to continue to receive carbon free electricity.
  Søkeord slutt.
  Linken til kilden på min hjemmeside fungerte nå.
  Er under Atomenergi i verden USA.
  Dyrere energi til de fattige er ikke en akseptabel løsning.
  Og videre her i landet er det feil å legge byrdene på de med minst her i landet med avgifter på strøm og på co2.
  Alle familier eller husholdninger her i landet bør få en skattefri og en avgiftsfri kvote vinterstrøm minst tre måneder i året og helst fire vintermåneder.
  Ekstraskatt på kulde og vinter er umoralsk og uetisk.
  Elektrisk strøm til boligoppvarming og slik strøm billigere her i landet er en god løsning her.

Kommentarfeltet er lukket.