Hva som gjør meg rasende?

Illustrasjonsfoto: Wilhelm Joys Andersen

Den farligste høyreekstreme grupperingen i Norden får uten inngripen holde et flagg som symboliserer at mine homofile venner, mine jødiske kamerater, mine innvandrernaboer og mine muslimske landsmenn er uønskede og skal fjernes.

Evy Ellingvåg
Om Evy Ellingvåg (6 artikler)
Evy Ellingvåg er operasjonsleder i Foreningen av tolvte januar. Hun er opptatt av mennesker, underdogs, menneskerettigheter og menneskelighet. Bor på en øy.
Det gjør meg rasende at politiet kan oppfordre demonstranter som demonstrerer mot det de mener er miljøkriminalitet om å fjerne seg (med hjemmel i behov for orden, krenkelse av privat eiendom eller hva man nå hjemler sånt i), og deretter bortvises etter politilovens §7 og/eller bøtelegges for sivil ulydighet dersom de ikke etterkommer pålegget.

Det gjør meg rasende at politiet åpenbart ikke engster seg for en eskalering dersom de bærer vekk og bøtelegger folk som ikke etterkommer påbudet deres.

Det gjør meg rasende at en barbeint prest som sitter rolig foran Eidsvolls plass i protest mot flyktningpolitikken kan kastes på glattcelle når han ikke etterkommer politiets oppfordring.

Det gjør meg rasende at mine homofile venner, mine jødiske kamerater, mine innvandrernaboer, mine muslimske landsmenn og mine venstrepolitiske liberalere må påregne at Tyr-runen kan vaie fra et flagg nær dem. Vaie som symbol på at de som holder flagget vil ha dem fjernet, utryddet, at de er uønskede. De som holder flagget er regnet av nordiske sikkerhetsmyndigheter som den farligste høyreekstreme grupperingen, og har ifølge Säkerhetspolisen som mål en totalitær stat gjennom revolusjon – de får holde det fordi politiet ikke ønsker en eskalering, fordi politiet ikke kan forhåndssensurere og fordi politiet ikke helt vil be dem om å oppløse demonstrasjonen- for da kan det bli bråk.

Behov for et politi som viser samme vilje til å gjennomføre- også overfor nazister
Nasjonalsosialistenes rett til å ytre seg, vise seg, rekruttere medlemmer og propagandere sin hvit-makt-ideologi ivaretas gjennom at politiet unnlater å bruke de hjemlene de har. Her er det ikke behov for forhåndssensur (forbudt etter grl 100). Her er det utelukkende behov for et politi som sier at en ulovlig markering skal henstilles om å oppløse seg, der og da – og som viser samme vilje til å gjennomføre dersom pålegget ikke følges, som de gjør overfor barbeinte ortodokse prester, miljøaktivister og antifascister som står rolig i sin egen gågate en lørdag og ikke flytter seg for nazister på fremmarsj.

Dét gjør meg rasende. Det er ikke nazistene som er de sårbare i denne sammenhengen.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på Hva som gjør meg rasende?

  1. Kanskje kunne politiet ha stoppet akkurat denne demonstrasjonen ut fra noe teknisk, men i prinsippet er denne type demonstrasjon lovlig i Norge, og beskyttet av grunnloven. Handler dette innlegget om krangling på hvordan politiet gjør jobben sin, eller er det et uttrykk for frustrasjon over våre nedfelte rettigheter og hvordan disse også ser ut til å beskytte mennesker med andre politiske oppfatninger enn en selv?

  2. AvatarMari Hansen // 2017-07-30 kl 20:48 //

    Er helt enig i det WOBWOB skriver her. Det er ikke politiet sin oppgave å bedrive sensur av politiske ytringer. Deres primære oppgave er her å opprettholde lov og orden, det vil i praksis si at de må fjerne/stoppe såkalte mot-demonstranter (som i denne sammenhengen er et annet ord for pøbler), da det er disse som forårsaker vold og opptøyer.

    Personlig blir jeg veldig provosert av folk på den ytre venstresiden som flagger det gamle Sovjet-flagget med hammer og sigd. Jeg har sett dette blant annet i 1.mai tog. Selv om jeg synes det er meget usmakelig og historieløst, må jeg likevel akseptere folks rett til å bruke dette flagget.

  3. Avatarpeterodinga // 2017-07-31 kl 09:18 //

    Det som gjør MEG rasende er meningsmonopolister som ikke kan tolerere andre meninger enn sine egne. Mennesker som setter seg på sin hjemmesnekrede moralske hest og ser ned på andre, sier fy-fy og enda verre: forby! om ting man ikke liker. Jeg har absolutt ingen sympatier med disse nazitullingene, men for all del: de er mennesker med de samme rettigheter som alle andre, og de har rett til å uttrykke det. Om vi skulle følge Evy Ellingsvågs vei, er det ikke sikkert hun kunne skrevet det innlegget vi nå kommenterer. Tenk om det var noen som ikke likte deg og dine meninger??

Kommentarfeltet er lukket.