Eiendomsskatten er ikke usosial, den gir oss flere varme hender og styrker velferden!

Villa på Nordstrand.

Usosialt og urettferdig er de titalls milliardene i skatteletter til de aller rikeste. Disse pengene kunne blitt brukt til å styrke kommuneøkonomien slik at de hadde sluppet å innføre eiendomsskatt.

Cihan Karakoc
Om Cihan Karakoc (10 artikler)
Cihan Karakoc er leder i Cubaforeningen i Norge.

Mange på høyresiden har lenge sterkt kritisert Oslo kommunes innføring av eiendomsskatt. De beskriver den som en av de mest usosiale måtene å kreve inn skatt på og noen har til og med kalt dette for «en politikk uten et menneskelig ansikt». Hadde eiendomsskatten virkelig vært så urettferdig og usosial, hadde neppe 365 av 428 kommuner i Norge innført eiendomsskatt. Dette har funnet sted fordi eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunene og nettopp for å sikre innbyggerne de velferdstjenestene de har lovfestet krav og rett på.

Den siste kommunen med det høyeste bunnfradraget
Kanskje høyresidens politikere som er så kritisk til eiendomsskatten først burde ta en titt på hvor mange kommuner i landet som faktisk måtte innføre eiendomsskatt på grunn av regjeringens underfinansiering av kommunene? Oslo er faktisk den siste kommunen i landet som har innført eiendomsskatt og har i tillegg det høyeste bunnfradraget av alle med fire millioner.

For å i dag kunne kjøpe en eiendom som er så dyr at den får eiendomsskatt med Oslos unikt høye bunnfradrag, må du ha høy inntekt. Dermed har du normalt også råd til å betale skatten. Blant de fattigere gruppene i samfunnet eier de fleste ingen bolig i det hele tatt, eller en bolig som er så rimelig at man ikke får eiendomsskatt på den. Det er langt mer usosialt at mange med lave lønnsinntekter må betale mye av lønna si i skatt enn at de som eier dyre eiendommer må betale litt skatt for det.

En skatt på eiendomsselskaper
Når Høyre snakker om eiendomsskatt snakker de stort sett om skatten på boligeiendommer. Viktige deler av inntektene fra eiendomsskatt kommer imidlertid fra næringseiendommer. Eiendomsskatten gir altså også eiendomsselskapene og deres i mange tilfeller styrtrike eiere en anledning til å bidra mer til fellesskapet.

Tall som er hentet fra SSB viser at eiendomsskatten har gitt kommunene en inntekt på 11 milliarder kroner (2015), og årlig har dagens regjerings gitt nærmere 20 milliarder kroner som skattekutt til de aller få rikeste i landet. Hadde disse titalls milliardene i skattekutt heller gått til å kunne styrke kommuneøkonomien ville mange kommuner vært mye bedre utstyrt.

Pengene går til velferd
Oslo tingrett har avvist søksmålet fra Huseiernes Landsforbund. Nå er det hevet over enhver tvil at eiendomsskatten i Oslo er lovlig. Vi i SV er opptatt av å løse velferdsoppgavene i fellesskap gjennom å bruke de store pengene på skole, helse og eldreomsorg. Med dette har SV i byråd har vært med å innføre skatt på de dyreste boligene og bruker nå pengene på først og fremst gratis aktivitetsskole, 3000 barnehageplasser, 500 nye stillinger innenfor hjemmetjenesten som gjør at eldre kan bo lenger hjemme, 200 flere lærere og en tung satsing på sykkel og kollektiv. Dette er viktig velferd for folk i Oslo og med eiendomsskatten kan vi få inn inntekter til å drive og sikre velferdstjenestene framfor å selge folkets eiendom til å sikre velferdstjenestene.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Eiendomsskatten er ikke usosial, den gir oss flere varme hender og styrker velferden!

  1. Avatarbørre arnold // 2017-07-02 kl 18:45 //

    Om du ikke har råd til å bo i barndomshjemmet pga økte offentlige skatter og avgifter er det jo bare å selge. Slik lyder solidariteten deres.

Kommentarfeltet er lukket.