Mediene belønner FrPs fiendtlighet mot minoriteter

Hvorfor kaster mediene seg over FrPs utspill mot svake grupper, men ignorerer at de ødelegger arbeidslovgivningen som angår 2,8 millioner mennesker?

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (59 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Det som er trist, er at ulike medier kaster seg over et hvert utspill fra Fremskrittspartiet som handler om innvandring, å sette svake grupper opp mot hverandre og bruke dem som dørmatter, og bygge opp under konflikter mellom samfunnsgrupper i samfunnet. Men det er vel det som gir profitthungrige medieeiere inntekter, og da gjelder ikke etikk og moral lenger – men prinsippet i ordtaket om «skit i Norge – leve Toten».

Hvorfor er ikke mediene mer opptatt av å skrive om Fremskrittspartiet som – dersom de drev litt fakta-sjekk – ville finne ut at partiet faktisk er det mest innvandringsvennlige partiet vi har i Norge? Alt i den hensikt å skaffe sine rike sponsorer billig arbeidskraft som kan underby og utkonkurrere norske arbeidstakere. Det vil si å knuse norsk fagbevegelse, norske tariffavtaler og pensjonsordninger.

LES OGSÅ: Dømt for å ha slått og skallet ned innvandrer — snart er han innvandrings- og integreringsminister

Hvorfor er ikke mediene opptatt av å skrive om Fremskrittspartiet som har sittet i snart fire år og «ranet» pensjonister og uføre (gjelder om lag 975 000 personer, nesten 1/5 av befolkningen)?

Hvorfor er ikke mediene opptatt av å skrive om Fremskrittspartiet som sentraliserer viktige offentlige tjenester for folk flest, undergraver demokratiet med å tvangs-sammenslå politidistrikter, kommuner, fylker osv, og overkjører demokratiet når de selger, eller anbuds-utsetter, det norske folkets verdier og eiendommer til private (ofte utlandet)? Alt for å svekke befolkningens trygghet.

Hvorfor er ikke mediene opptatt av å skrive om Fremskrittspartiet som Norges mest EØS-vennlige parti – hvor hensikten er å svekke det norske demokratiet og overføre makt til EU, EU-domstolene og EUs finansinstitusjoner?

LES OGSÅ: En regjering i de priviligertes tjeneste

Hvorfor er ikke mediene opptatt av å skrive om Fremskrittspartiet som ødelegger lovgivningen som angår norsk arbeidsliv – og som fremmer arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet? (Det angår ca 2 800 000 norske borgere). Arbeidstakere som for fremtiden henvises til midlertidige ansettelser, vikarbyråer, få nullprosentstillings arbeidskontrakter, lave stillingsbrøker o.l. Dette er alle kontraktsforhold – som gjør at arbeidstakere av frykt for å miste jobben – ikke tør å varsle om uønskede hendelser, eller tør å organisere seg, eller stille krav/ eller motsi arbeidsgiverne. De er hensatt til «å stå med lua i hånda» i alle situasjoner.

Slik lar mediene «samfunnssabotørene» – det vil si Fremskrittspartiet – få ture frem i et valgår. Godt det snart er valg slik at velgerne har mulighet til å sende Fremskrittspartiet ut av regjeringskontorene!

Og at på til lar mediene Fremskrittspartipolitikere få fremme påstander som ikke engang er dokumenterbare.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Mediene belønner FrPs fiendtlighet mot minoriteter

  1. AvatarJallaman // 2017-06-28 kl 09:06 //

    Er det ikke litt ironisk at forfatter kritiserer mediene for å la «Fremskrittspartipolitikere få fremme påstander som ikke engang er dokumenterbare.»

    Og så gjør forfartter samme feil selv?
    Hele artikkelen er en oppramsing av udokumentarbare påstander.
    Svakt, utrolig svakt…

Kommentarfeltet er lukket.