Festen for barnehageprofitørene er snart over!

Foto: Frogn kommune

Folk begynner å bli lei av å subsidiere velferdsprofitørene med skattepengene sine, samtidig som kommunene blir stadig fattigere og kutter i de kommunale tjenestene.

Linda Forsvik
Om Linda Forsvik (6 artikler)
Linda Forsvik er sykepleier og leder for Rødt Nordland.

I flere store byer som Oslo, Trondheim og Bodø har Rødt fått gjennomslag for at alle nye barnehager skal drives av kommunen eller ideelle virksomheter. Som gruppeleder for Rødt i Bodø ønsker jeg å si noe om hva dette vedtaket handler om, og hva det ikke handler om.

LES OGSÅ: Regjeringas kommunereform, en gavepakke til velferdsprofittørene

En kamp mot velferdsprofitt
Fram til siste halvdel av 90-tallet var det i all hovedsak ideelle organisasjoner som utgjorde den privatdrevne delen av velferdstjenestene. Hovedmotivasjonen til de ideelle virksomhetene er å gi gode tjenester til brukerne ut fra de ressursene de har til rådighet, og de har bidratt til et variert og godt tjenestetilbud i samfunnet. Vi har mange gode private barnehager i Bodø, og flere av disse tar heller ikke ut profitt. Men når det nå reises en debatt om kommersielle aktører i velferdsstaten, må vi ta utgangspunkt i hvem vi regner som kommersielle aktører. Det er altså ikke barnehager som for eksempel Vågøynes som er utgangspunktet, men investorer som henter ut millioner fra felleskassa.

Kommersielle aktører har forstått at det finnes lettjente penger å hente hos den norske velferdsstaten, og vi står derfor overfor en monopolisering av velferdstjenestene. I barnehagesektoren dominerer nå fire store kjeder med 40 000 barnehageplasser. Dette viser bare at mangfoldet, som de ideelle virksomhetene bidro til, holder på å forsvinne. Tendensen er klar: De kommersielle fortrenger både de ideelle og kommunale barnehagene. I år 2000 var 13% av de private barnehageplassene i aksjeselskap. I 2016 utgjorde de 59%. Om få år risikerer vi at alle barnehageplasser eies av noen få store aktører.

LES OGSÅ: Det var en gang en velferdsstat

Blir søkkrike på velferd
En trend av nyere dato er å tåkelegge innsynet ved å lage så kompliserte eierstrukturer at det nærmest blir umulig å følge pengestrømmen. For eksempel eies den norske barnehagetjenesten Espira barnehager AS av den svenske utdanningskjeden Academedia, som igjen er eid av blant annet oppkjøpsfondet EQT, som holder til i skatteparadiset Guernsey. Det er ikke småpenger det er snakk om. Da Benn Eidissen og Helge Carlsen solgte seg ut av Norlandia Care i 2016, satt de igjen med en gevinst på til sammen 500 millioner. Da oppkjøpsfondet CapMan solgte barnehagekjeden Espira til det svenske oppkjøpsfondet EQT, etter kun seks års eierskap, tjente de ifølge Finansavisen rundt 550 millioner på salget.

I lørdagens AN kunne man lese at i 2015 hadde eierne av private barnehager et utbytte på ca. 0,4 prosent av omsetningen, ifølge tall fra Private Barnehagers Landsforbund. For de fleste kan det dermed framstå som at majoriteten av de kommersielle aktørene i barnehagesektoren er hardtarbeidende idealister som bare ønsker å bidra til fellesskapet. Problemet med denne framstillingen er at den i beste fall lurer skattebetalere trill rundt.

LES OGSÅ: Hvorfor skal vi privatisere velferd og hvorfor vi ikke skal det

Lei av å subsidiere velferdsprofittørene
Ideelle virksomheter tar ikke ut profitt, det er det kommersielle selskap som gjør. Tallene fra PBL viser heller ikke de mer kreative måtene velferdsprofitører henter ut privat profitt fra velferdstjenestene. Utbytte, som PBL viser til, er bare en måte og må i tillegg skattes av.

Et viktig prinsipp i markedsøkonomien er at virksomheter som ikke er lønnsomme nok skal gå konkurs. Hva gjør vi om ¼ av landets unger plutselig står uten barnehageplass fordi en av kjedene slår seg konkurs? Hva gjør vi om folk begynner å bli lei av å subsidiere velferdsprofitørene med skattepengene sine, samtidig som kommunene blir stadig fattigere og kutter i de kommunale tjenestene?

Ikke bare barnehager
Når Rødt kjemper gjennom forbud mot nye kommersielle barnehager i kommunene, skjer det ikke uten protester fra velferdsprofitørene. De skjønner at festen snart kan være over. Taktikken deres er å latterliggjøre motstandere, og det må de bare fortsette med for vår del. Rødt har nemlig ingen planer om å gi seg. På Stortinget skal vi jobbe for å endre barnehageloven slik at ingen nye kommersielle barnehager får tilskudd. Det skal gå til de kommunale og ideelle virksomhetene.

Og når vi først snakker om velferdsprofitører så bør det også sies at de ikke bare befinner seg i barnehagesektoren. De finnes i både barnevern, sykehjem, omsorgstjenester, sykehus, asyldrift med mer. Og de har all grunn til å ligge våkne om natta om Rødt fortsetter å klatre mot sperregrensa.

Dette er en oppdatert versjon av en tekst som sto på trykk i Avisa Nordland. Du kan lese Kommunikasjonsdirektør i Espiras tilsvar, Rødts korstog, her.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Festen for barnehageprofitørene er snart over!

  1. AvatarHeming Olaussen // 2017-06-25 kl 11:28 //

    Hm, synes Rødt tar på seg vel mye av æren her. I Oslo har kampen ikke minst stått om eldreomsorgen – der er det SV som har tatt kampen. Både i byråd, i bystyre og i rettssalen. Og vunnet! Det er bra at Rødt står på her, men organisasjoner som For Velferdsstaten og forlaget Manifest har bidratt sterkt til kunnskapsutviklinga, ikke minst Linn Herning. Synes Rødt skal passe seg for å ta på seg æren for andres arbeid – slik AP alt for ofte gjør. Litt mer ydmykhet hadde vært på sin plass. For øvrig: Lykke til i Bodø!

  2. AvatarSvein-Mellomnavn Takle // 2017-06-25 kl 23:35 //

    Jeg er veldig enig her. Men jeg har et stort MEN. Og det er at LO må faktisk slutte å legge seg i baklommen på AP i så stor grad. De må tørre å si høyt til AP at ikke vi finner oss i dette, for AP er på ingen måte motstandere av velferdsprofitører, det er LO. Men LO er litt i overkant glad i AP sin oppslutning, derfor bare «overser» de AP sine litt i overkant mange kapitalistiske trekk.

Kommentarfeltet er lukket.