Ålesund blir skatteparadisfri kommune

FOTO: GangerRolf

Kommunestyret i Ålesund har bestemt at vestlandsbyen skal gjøre sitt i kampen mot internasjonal skattesnyting og hemmelighold.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Kristian Larsen Bredal

Bystyret i Ålesund vedtok torsdag å gjøre kommunen til en skatteparadisfri sone. Først og fremst gjelder dette innkjøp av varer og tjenester i kommunens regi. Leverandører og selskap med tilknytning til skatteparadis kan ekskluderes fra anbud og avtaler, og land for land rapportering vurderes innført som et innkjøpskrav for kommunen. Ålesund blir dermed den tiende kommunen i landet som har erklært seg skatteparadisfri og den største etter Trondheim.

Interpellasjon til vedtaket kom fra KRF, AP og SV etter påtrykk fra Communication for Change(CFC) og Changemaker. Nyheten ble først omtalt i Framtida.no

– Vi er veldig glad for at Ålesund tek eit så stort problem som skatteflukt på alvor. Kvart år forsvinn kring 500 milliardar dollar globalt i skatteinntekter frå multinasjonale selskap til skatteparadis. I tillegg viser saka at det nyttar å engasjera seg, sier Tuva Widskjold, leder i Changemaker, til Framtida.

I saksfremlegget identifiseres skatteparadis som land eller områder med følgende kjennetegn:

1. forskjellige skattesystemer for lokale innbyggere og utlendinger
2. lav eller ingen skatt
3. anonymitet og enkle og raske regler for registrering.
4. manglende, eller mangelfull, informasjonsutveksling med andre land og jurisdiksjoner om skattemessige forhold

Tapte skatteinntekter må dekkes inn gjennom økt press på vanlige skattebetalere eller kutt i velferdstjenester. Lekkasjer som Panamapapirene har vist hvor utbredt problemet er, og skatteparadisene tilrettelegger også for korrupsjon gjennom utstrakt hemmelighold. Likevel går det internasjonal arbeidet arbeidet med å få på plass et fungerende lovverk tregt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned