Idiokratiet og ytringsfriheten – «neger» som kampsak

Dan Park på naziarrangement i Ungarn. Foto: Faksimile fra @Simonbungers Twitter-konto

Det handler om ytringsfrihet, men ikke for dem som reiser diskusjoner om at svarte har lavere IQ enn hvite, nynazister som agiterer for etnisk rensing, kollasjer av svarte menn med løkke rundt halsen eller jøder som blir sammenlignet med pedofile. Det er nemlig disse, de svarte, jødene og andre grupper som blir hetset som får sin ytringsfrihet innskrenket.

Magnus Eriksson
Om Magnus Eriksson (33 artikler)
Magnus Eriksson er utdannet idéhistoriker. Antirasist, antifascist og asylaktivist.

Debatten om hvorvidt det er greit å bruke ordet neger om medmennesker med mørk hud ser aldri ut til å ta slutt. På den ene siden insisterer enkelte at ordet har en nøytral betydning og derfor er greit å bruke overfor mennesker som ikke ønsker det. Det er ikke uvanlig at disse påberoper seg ytringsfriheten til forsvar for retten til å bruke ordet slik de ønsker. På den andre siden av debatten finner man de som mener at ordet i seg selv skal erstattes med n-ordet i tekst hvor det forekommer. Det er bare ikke feil å bruke ordet overfor andre mennesker, men også feil å bruke det på et metaspråklig nivå. Jeg insisterer imidlertid på at dette er en idiotdebatt, fordi den legger en majoritetsmening til grunn for hvordan en minoritet skal oppleve noe som bare gjelder dem. Likevel mener jeg at begge to ytterpunktene er feil. Ordet eksisterer selvsagt, men det er slettes ikke et nøytralt ord. I stedet er det snakk om rasistisk maktspråk, et skjellsord som både er svært nedsettende og har som funksjon å undertrykke, krenke, såre og nedverdige når det blir brukt overfor andre mennesker.

I utgangspunktet har ord selvsagt ikke noen betydning i det hele tatt. Det er bare lyder satt sammen av vokaler og konsonanter. Ord får sin betydning først etter måten det blir brukt på. Vi ser ordet blir brukt aktivt i Dan Parks rasistiske portretter og kollasjer. Vi ser Sverigedemokrater lage opprop for at man skal kalle sjokoladeboller for negerboller. Når nazister og rasister insisterer på at ordet neger er viktig å beholde, ene og alene for å nedverdige mennesker, ser man at dette maktaspektet allerede er inkludert i betydningen. Da spiller det ingen rolle at Trond-Viggo Torgersen insisterer på at neger et stolthetsbegrep for ham. Dette er en type resonnement som ligger nært det Ludwig Wittgenstein ville kalt privatspråk.

LES OGSÅ: Idiokratiet og ytringsfriheten — rasisme som politisk kraft

 

En forvillet negerslave
Den 21. august 2014 ble Dan Park og kunstutstilleren Henrik Rönnquist dømt for brudd på loven om hets mot folkegruppe, som tilsvarer den norske rasismeparagrafen. Rönnquist, kunstutstilleren som også er talsperson for PEGIDA, og Park, som er et fast innslag i nazistiske marsjer, insisterte begge to at de bare ønsket å reise en debatt med utstillingen. Men hva slags debatt ønsket de å reise? Det kunne ingen av de to svare på.

I ettertid dukket det selvsagt opp en masse folk som insisterte at debatten handlet om ytringsfrihetens grenser. Når det kommer til rasistiske uttrykk er det ikke måte på hvor naiv man kan fremstille seg selv. Det nazistiske nettstedet Nordfront hyller ham som en helt. Det gjorde det nazistiske Svenskarnas Parti gjennom sin internettavis Realisten også. Andre rasistiske internettaviser slengte seg på med ytringsfrihetssnakket. I Norge ble dette hevdet av blant annet Hans Rustad på nettstedet Document.no og han fikk kunstneren Lars Vilks til å komme på Deichmanske bibliotek i Oslo for å hylle Parks rasistiske kunst som grensesprengende. Lignende seanser ble ført også i Danmark. Eksakt hvordan bilder som dette skal kunne sies å være beskyttet av «sannhetsargumentet» er nokså uklart, da de ikke etablerer noen som helst påstand. Men det er ikke heller intendert som en påstand, men et substitutt for fysisk vold. At det handler om ytringsfrihet er naturligvis ren løgn. Det handler om å få lov til å fornedre, trakassere, forminske og sjikanere medmennesker uten konsekvenser.

Flere av bildene som Park og Rønnquist ble dømt for var kollasjer med Jallow Momodou, lederen for Afrosvenskenes forbund for rettferdighet. En av disse hadde Momodous ansikt med teksten «vår negerslave har forvillet seg» på svensk. Hodet var limt på kroppen til Kuntah Kinteh, fra TV-serien Roots. Forhistorien bak var at Momodou hadde reagert negativt på et arrangement hvor noen unge menn hadde kledd ut seg til slavehandlere og slaver, sminket med blackface, og gjort show av dette. Når Momodou kritiserte dette i mediene valgte Park å lage bildet hvor Momodou ble fremstilt som «negerslave».

Hver gang Momodou uttalte seg på vegner av forbundet om noen som hadde blitt utsatt for rasisme, gjennom vold eller andre krenkelser, fulgte Dan Park opp dette med nye trakasserier.

LES OGSÅ: Libertarianere og rasismen

Trakasseringen har effekt
I et annet bilde har Momodou og to andre svarte menn fått løkker rundt halsen, med teksten «Hang On, Afrophobians». Bildet hadde blitt limt opp i nærheten av en bro. En av de andre mennene på bildet hadde noen få uker tidligere blitt utsatt for en særdeles grov mishandling, på samme bro, av en mann som hadde skreket «negerjævel». Mishandlingen endte nesten med dødsfall, foran øynene på offerets lille sønn som skrekkslagen så på. Momodou omtalte volden som rasistisk i mediene og ble derfor inkludert i bildet sammen med offeret. I rettssaken svarte Dan Park at han ville gjort det samme igjen, til tross for at han visste at dette både hadde rammet og skremt både individene på bildet og deres familier. I retten forteller Momodou om konsekvensene bildene har fått på hans liv.

På grund av den här bilden har jag fått flytta fyra gånger, jag har fått ta emot en massa hot och det skrivs saker om mig på nätet, hela tiden. Att jag ska torteras och dödas, att mina barn ska våldtas, de skriver till min chef och berättar att jag är våldtäktsman. Bara för att jag använder just den yttrandefrihet de här människorna säger sig värna, bara för att jag står upp för de idéer som just Sverige står för.

I en av pausene under rettssaken mot Park sitter gruppe gutter og jenter og snakker høylytt til hverandre. Ordet neger blir gjentatt om og om igjen, og når Momodou tilslutt ber dem om å vise respekt og oppføre seg siden han er tilstede, blir han skjelt ut og gjengen forteller ham at de har ytringsfrihet til å bruke de ordene de vil.

LES OGSÅ: Idiokratiet og ytringsfriheten — gapestokker og tabuer

Civita inviterer høyreekstrem IQ-debattant
Tidligere i år inviterte den nyliberalistiske tenketanken Civita den rasistiske høyreekstremisten Charles Murray til en konferanse om den amerikanske drømmen. Det samme har den svenske høyreliberale tenketanken Timbro også gjort.

Hverken Timbro eller Civita vil imidlertid akseptere at dette handler om en rasist og høyreekstremist. Politisk er han konservativ og økonomisk er han libertarianer, altså en tradisjon svært nært Ayn Rand. I teorien påberoper de seg absolutt frihet, men i praksis er det snakk om den sterkes rett.

Uten å pakke det inn har Murray egentlig bare en tese: negrene er stort sett idioter. Han bruker selvsagt ikke ordene idiot og neger, fordi det ville vært kompromitterende. Men det er akkurat det han egentlig sier. Det er selve premisset i boken The Bell Curve som han ga ut sammen med Richard Herrnstein i 1994. Mens gjennomsnittet for IQ i den hvite befolkningen ligger rundt 100, scorer den svarte befolkningen i gjennomsnitt bare 85. Det som er normal IQ for svarte personer, altså det som utgjør 50 % av gruppen, svarer til kategorien for unormalt lav IQ blant hvite. En stor del av massen som ligger innenfor normalfordelingen blant svarte havner dessuten innenfor det som vil kategoriseres som lav IQ, altså i grenseområdet for hva som ville vært lettere utviklingshemmet i den hvite populasjonen. Enda tydeligere blir bildet når man ser på den delen av kurven som omhandler den begavete delen av befolkningen. Murray hevder kort og godt at det knapt eksisterer noen svarte med høy, og enda mindre svært høy, intelligens.

Med mange ord og i velinnpakket format så blir tesen såpass lettfordøyelig, at hvite menn mener at dette er en debatt man må ha en reprise på i dag, nå som Dan Parks trakasserier gjør seg godt fra scenen på et bibliotek, og til tross for at Murray allerede er avvist som en sjarlatan i det akademiske miljøet. Denne hvitvaskingen av Murray kommer bestandig fra libertariansk hold. I USA er det Sam Harris, mens i Norge er det Civita og i Sverige er det Timbro, som syns debatten fortjener en reprise.

Men det er det magiske ordet ytringsfrihet som igjen legitimerer talerstolen i regi av Civita, Timbro og Harris. Eksakt hvilken debatt dette er et innspill til, og på hvilken måte ytringsfriheten er innsnevret, er igjen fullstendig uklart. Uklart vil det være helt til de virkelige intensjonene kommer frem i lyset.

LES OGSÅ: Idiokratiet og ytringsfriheten — mediene og det høyreekstreme

Falske nyheter og identitærer på Eldorado bokhandel
Hvis man går inn og ser på anmeldelsene av Eldorado bokhandel så finner man at en svært polarisert strid har funnet sted på deres facebookside. På den ene siden har folk, inklusive meg selv, gitt bokhandelen lavest mulig score for å gi talerstol til både en nynazist og en klimafornekter. På den andre siden har andre personer gitt bokhandelen høyest mulig score, med begrunnelsen at de står opp for ytringsfriheten, fordi de har gitt en nynazist og en klimaskeptiker en talerstol. Flere av disse er kjente fra det høyreekstreme og nynazistiske miljøet i Norge.

Libertarianeren Onar Åm, og hans nettsted «Ekte Nyheter», sto som arrangører for seminaret. Utenfor lokalene sto aktivister fra den antirasistiske bevegelsen sammen med homoaktivister og protesterte. Disse ble omtalt som meningstyranner og Hans Jørgen Lysglimt fra det nylig oppstartede høyreekstreme partiet Alliansen gikk rundt med kamera og filmet demonstrantene, mens han snakket om ytringsfriheten og at «den svinete venstresida skal ikke få holde på slik» og at «venstresida skulle tas». En annen høyreekstremist, et av de faste innslagene på Stopp islamiseringen av Norges demonstrasjoner, kom med lignende fordekte trusler.

Bokhandleren selv valgte å vise til ytringsfriheten og politiet når han ble opplyst om hva slags arrangement han hadde lånt ut scene til. Når det dessuten kom frem at bokhandleren selv hadde en fortid fra nynazistiske miljøer på 90-tallet, som talsperson for den voldelige grupperingen Viking, viste han i tillegg til den så kalte trykkokerteorien. Til den svenske avisen Aktuellt Fokus skriver bokhandleren blant annet:

Jag vet att det inspirerar de mer radikala miljöer, vare sig den ena eller den andra änden av den politiska axeln för att utvecklas till extremist, är när de känner att de hålls utanför den etablerade offentliga debatten.

Dermed lot bokhandleren den tyske nynazisten Martin Sellner få holde foredrag i hans lokaler. Det er selvsagt ikke hold i bokhandlerens påstander, noe han naturligvis forstår selv med sin egen bakgrunn. For tiden driver Sellner blant annet en crowdfunding-kampanje på nettet, hvor han samler inn penger til direkte aksjoner rettet mot båtflyktninger som forsøker å komme seg over Middelhavet.

Idiotteorien
Den såkalte trykkokerteorien er en ren idiotteori, laget av idioter for idioter. Egentlig er det ikke snakk om en teori i ordets rette betydning, men en unnskyldning eller i beste fall en forestilling. Det er en forestilling som ingen egentlig tror på, fordi den faller på sin egen urimelighet, men den kommer likevel stadig opp hver gang noen argumenterer for mer rasisme i samfunnet. Det er viktig å påpeke at innenfor forskningen på rasisme, antisemittisme eller islamofobi så er det ingen som tar denne liksomteorien på alvor. Men den dukker ofte opp i debatten, og ikke sjelden fra høyreekstremister som er bekymret for den økende rasismen i samfunnet.

Ifølge denne liksomteorien vil det bli mindre rasisme i samfunnet desto større plass folk med rasistiske meninger får i den offentlige debatten. Konsekvensen av en slik teori er at desto flere som sier rasistiske ting, desto mindre rasisme får man. Videre får man et mer rasistisk samfunn hvis færre går rundt og sier rasistiske ting. De mest rasistiske samfunnene er altså de hvor folk ikke sier rasistiske ting, mens de minst rasistiske samfunnene er de hvor alle går rundt og sier rasistiske ting. En slik påstand faller på sin egen urimelighet. Likevel dukker den ofte opp i samfunnsdebatten og alltid i forsvar for rasistiske ytringer.

Kristian Tonning Riise, som både er leder for Unge Høyre tidligere jobbet for Civita, var en av de som valgte å trekke frem trykkokerteorien i et forsvarsskrift for det anonyme nett-trollet og twitreren med pseudonymet «negerjeger» som herjet noen år tilbake i tid. Det anonyme nett-trollet brukte et bilde av Anders Behring Breivik i ridderrustning og maskingevær i hånd. Underteksten til twitterprofilen var «White Resistance, telling the truth about muslims/niggers/leftists».

I forsvaret for «negerjeger» diktet Tonning Riise opp en historie som skulle bekrefte trykkokerteorien. Blant annet påsto han langt på vei at Adolf Hitler kom til makten som følge av restriksjoner på ytringsfriheten under Weimartiden i Tyskland. Ifølge denne alternative historieoppfatning fikk jødehatet et gjennombrudd med Hitler, etter å ha vært forbudt tidligere. Som sannhetsvitne brukte Tonning Riise dansken Flemming Rose, som lenge var en slags guru for folk på høyresida, og dennes teorier om antisemittismens oppblomstring som følge av straffeforfølgelser under Weimar.  

At de fleste av disse sakene egentlig omhandlet æreskrenkelser, altså falske beskyldninger rettet mot individer, blir imidlertid ikke nevnt av hverken Riise eller Rose.

Aktørene eller arrangørene?
Antirasister, feminister og homoaktivister blir ofte anklaget for å være ytringsfrihetsfiendtlige meningstyranner når de protesterer mot at nazister får offentlige plattformer å spre sitt hat fra. Det skjedde når antirasister protesterte utenfor Deichmanske bibliotek i Oslo og det skjedde når homoaktivister sto utenfor Eldorado bokhandel.

Hovedanklagen går som regel ut på at protestene har feil adressat. I stedet for å protestere mot de som gir en plattform, bør antirasistene, feministene og homoaktivistene protestere mot aktørene som får plattformen.

I praksis er dette et krav om å anerkjenne falske pedofilibeskyldninger, dårlig maskerte trusler med bilder av løkker rundt halsen og voldstrusler, som akseptable innspill innenfor ytringsfrihetens rammer. Det er å gå med på idiotenes premisser for hvordan debatten skal se ut.

Hva er ytringsfrihet og for hvem?
Helt siden krigens dager har høyreekstremister beklaget seg over en påstått manglende ytringsfrihet hver gang de ikke får tilgang til en offentlig scene hvorfra de sint kan skrike om hvem som er en folkeforræder og hvem som skal dingle fra løkkene når de først kommer til makten. Dette var spørsmål Sverigedemokraterna inntil relativt nylig diskuterte i sine egne aviser og fora, men i dag er det bare nazistene som fortsatt gjør det åpent. Når de marsjerer i dag så går de rundt med slike løkker i hendene. Når de finner hjemstedsadressen til en eller annen debattant som har ytret seg positivt om innvandring, eller mot rasisme, i mediene så limer de opp klistremerker med teksten folkeforræder på døren eller postkassen. Momodou har blitt tegnet med en slik løkke rundt halsen av Dan Park, som selv er et stadig tilbakevendende innslag i nazistenes marsjer.

Å tillate disse menneskene ta rollen som ytringsfrihetens forsvarere er å håne demokratiet. Gang på gang viser de som er villige til å gi nazister og høyreekstremister at de er svært selektive i sitt syn på hva ytringsfrihet er. Foraktfullt omtaler de protester som udemokratisk meningstyranni, som ønsker å forby andres meninger, samtidig som de stiller ut Dan Parks bilder og fortsetter å bidra til å skremme andre mennesker til stillhet.  

Men ingen av disse ytringsfrihetsfundamentalistene ville akseptert å bli møtt på den samme måten som det de forsvarer. Ville Kristin Danielsen, som hadde ansvaret for å gi Dan Parks bilder en plattform på Deichmanske, funnet seg i at hennes kritikere hadde laget bilder av henne med en løkke rundt halsen? Selvsagt ikke hvis hun opplevde at hennes familie også ble truet. Likevel mener hun at Momodou måtte finne seg i det, når hun lot gjennomføre arrangementet under påskudd at det handlet om ytringsfrihet. Hva om hennes kritikere hadde påført ordet pedofil under det samme bildet, og hengt det opp i hennes nabolag? Det norske jødiske miljøet har måttet finne seg i slike sammenligninger, under påskudd at det handler om ytringsfrihet. Det handler riktignok om ytringsfrihet, men ikke for dem som gang på gang reiser diskusjoner om at svarte har lavere IQ enn hvite, nynazister som agiterer for etnisk rensing av Europa, kollasjer av svarte menn med løkke rundt halsen eller jøder som blir sammenlignet med pedofile. Det er nemlig disse, de svarte, jødene og andre grupper som blir hetset som får sin ytringsfrihet innskrenket.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

71 kommentarer på Idiokratiet og ytringsfriheten – «neger» som kampsak

 1. Avatarlovåundre // 2017-06-22 kl 20:03 //

  Denne artikkelen får meg til å tenke på den den bibelske lignelsen om bjelken og flisa.
  Man ser en feil hos andre, og så ser man ikke at man har den samme feilen selv, bare enda mer.

  Ordene rasist, fascist, nazist, ekstremist, og nå ordet idiot brukes her i artikkelen.
  Hvis det er så om å gjøre å omtale folk med den betegnelsen dem selv vil bli omtalt med,… så får man feie for sin egen dør og begynne med seg selv.
  Men om folk på venstresiden liker å bli omtalt som meningstyrannister og landsvikere, så er det bare å kjøre på med å omtale dem på motsatt side som rasist,nazist, fascist, ekstremist,idiot…

  Men hva med ordet neger?
  Ordet mongolid har blitt erstattet av Down syndrom.
  Ordet dverg har blitt erstattet av kortvokst.
  Ordet pøbelunge har blitt erstattet av adh…?
  Det har gått greit uten de helt store protester.

  Når det gjelder ordet neger er kanskje noe av problemet det at mange føler at her kommer det fremmedfolk (mørkhudede fremmedkulturelle) utenfra og forteller oss nordmenn at ordet neger er feil å bruke, et ord jeg tror de fleste av oss forbinder med noe positivt.
  Slike ting vil vi ha oss frabedt at andre skal bestemme for oss, det vil vi finne ut av selv.
  Derfor bruker en del ordet neger fremdeles, litt på trass.
  En del blir sikkert også ekstra trassig når venstresiden maser om dette.

  Det er forresten helt greit å kalle meg for hvit….

  Forøvrig synes jeg at Den nordiske motstandsbevegelsen har liten selvinnsikt når dem sutrer over at dem ikke får holde tale på torvet i Fredrikstad samtidig som dem i sitt politiske program ikke bare vil nekte homolobbyen talefrihet, men også kriminalisere og rettsforfølge dem.

 2. Avatarbørre arnold // 2017-06-22 kl 21:35 //

  Nå er jo ikke ordet neger det samme som nigger. Det var ihvertfall ikke negativt ladet da jeg var barn. Men om de svarte ikke synes noe særlig om ordet får vi kutte det ut det er vel ikke noe kjempe problem egentlig.

  • Avatarsoriella // 2017-06-23 kl 01:32 //

   Så du aksepterer at afroamerikanere som har lært seg noen identitetspolitiske hersketeknikker på campus kommer og forteller oss hvordan vi skal bruke vårt eget språk?
   Får vi lov å si svart, eller må vi si brun?

   • Hvorfor i all verden er det viktig for deg å få «lov» til å omtale noen som neger?

    Å høre på dem som faktisk er rammet av ordbruken er da ikke annet enn alminnelig folkeskikk.

    • Avatarsoriella // 2017-06-23 kl 11:06 //

     «Rammet av ordbruken». Nordmenn er ikke amerikanere, og voksne nordmenn flest bruker faktisk ikke ordet «neger» som skjellsord og hets. Ser du ikke hvor frekt og nedlatende det er å implisere noe slikt?

     Ett og ett ord er kanskje ikke så viktig, men jeg skal ha meg frabedt belæring om alminnelig folkeskikk av amerikaniserte jyplinger. Det kan bli flere ord og betegnelser som skal reguleres etter forgodtbefinnende. Jeg for min del anser meg «rammet» av artikkelen over her, som er en eneste fornærmelse. Her blir linjene trukket fra det å bruke «n-ordet» til «løkker rundt halsen» (lynsjing!), nazisme, ABB og whathaveyou.

     Denne artikkelen minner meg om hvorfor jeg har holdt meg borte fra mange diskusjoner på RP. På tide med en pause, kanskje! Så kan de som liker å klage på forferdelige nordboere som har skapt et så elendig og rasistisk samfunn boltre seg her. Heldigvis er det St. Hansaften, jeg logger meg av nettet og skal brenne bål. Får jeg lov til det, uten at det skal impliseres at jeg ønsker å brenne «noen» på bål?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-25 kl 10:52 //

      Han impliserer ikke at neger brukes som hets av alle eller de fleste av dets brukere. Han vise derimot hvordan en del folk som har hatt neger som kampsak gjør det. Nå er det slik at det er veldig få som ønsker å bli kalt for neger. Uavhengig av hva folk mener med ordet er det å vise folk grunnleggende respekt å ikke kalle dem noe de ikke vil bli kalt for.

   • Avatarbørre arnold // 2017-06-23 kl 18:27 //

    Dette blir vel som om man skulle fremdeles brukt ordet rompiser om homofile. Ordet har vel knapt vært brukt på mange år og få savner det vel.

    • Avatarsoriella // 2017-06-25 kl 23:16 //

     Jeg ser ikke slik på det. Jeg er gammel nok til å ha hatt negerdukke på 1960-tallet, men det hadde aldri falt meg inn å kalle homofile for rompiser!

     • Betydningen av ordene forandret seg over tid, og det bør alle ta hensyn til.

     • AvatarDovenpeis // 2017-07-05 kl 20:17 //

      Men den forandringen er det ikke det norske folk som har stått for. Det er identitetspolitiserende negere i samarbeid med norskhatende kulturmarxister som har stått for den endringen, eller mer presist liksomendringen, ved å insistere på at vi er slemme som bruker ordet, helt uten å ta hensyn til hvordan det norske folk faktisk bruker ordet neger både i dag og rent språkhistorisk hvordan vi brukte det.

      Det er frekt, det er hensynsløst og det er den totale mangel på folkeskikk. Med andre ord har kulturmarxistene som vanlig snudd virkeligheten fullstendig på hodet, og anklager det norske folk for å gjøre det dem selv gjør.

   • Du tuller her med spørsmålstegn bak din påstand.
    Jeg regner med at de fleste lesere her ser det. Forklarer ikke mer da.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-23 kl 09:50 //

   Helt enig! Det gjelder i og for seg med det meste. Hvis jeg ber deg slutte å kalle meg det ene eller det andre, da er det normal folkeskikk å høre på, uavhengig om du synes kallenavnet, eller hva det nå skulle være, er aldri så velmenende.

  • Det er ulike meninger blant «svarte» om de liker å bli kalt det du kaller de eller om de synes «neger» er bedre.
   Hvis du har mange nok venner som ikke er «hvite» så vil du oppdage det, at de ikke mener det samme. Det er forøvrig ingen mennesker som er svarte eller hvite. Bleke og fargede er vi mennesker og det spiller jo ingen rolle hva vi kaller det synes jeg, så lenge alle er venner! Dessverre er det ikke sånn at alle er venner, og det blir litt som mini-USA her i Norge. Og det er trist.

  • Ordet var et helt nøytralt ord og like nøytralt som ordet dukke da jeg var en del yngre.
   Afrika var et kaos av stater og kolonier den gangen, og ordet ble brukt fordi folk ikke kunne holde seg orientert om landegrenser og stater og hvilket land en person fra Afrika kom fra.
   Min datter blir skikkelig sint hvis jeg snakker slik jeg gjorde i min barndom, for hun har nå mange venner med mørk hud. Jeg kan ikke dra fram ord fra fortiden som en spøk en gang her i heime-heimen.
   Jeg kom meget godt overens med min nabo fra Nigeria en gang.
   På toget like ved Hamburg kom det en meget høflig USA-borger som trodde at jeg var tysk, og han snakket perfekt tysk. Han var meget glad i sin hvite sjef i USA og glad over å selge amerikansk teknisk utstyr der i Tyskland. I Tyskland ble han nemlig behandlet som alle andre uansett hudfargen.
   Svart hud, men IQ nok og kultur nok og dannelse nok og med normal tysk høflighet.
   Og på grunn av noen forsinkelser satt jeg alene på et tog i Polen og alene i en kupe.
   En herre som var fra Afrika åpnet døren og spurte på flytende polsk om når toget kom fram til en by like ved den tyske grensen. And what language do you speak sa han straks da han oppdaget at jeg var treg i oppfattelsen. Av det jeg etterpå kunne høre i nabokupeen var nok den gruppen fra Angola og snakker portugisisk.
   Helt vest i Polen snakket mange tysk, og det var greit for meg hvis jeg måtte ta tog der.
   Mannen fra Angola fikk svar så klart, men på engelsk.

 3. AvatarSjur J Holm // 2017-06-23 kl 11:43 //

  Jeg prøver å finne artiklene og statistikken som motbeviser Murrays forskning, men jeg finner ingenting på nett. Kan du lenke til noen dem? Supert hvis det er adoptiv-studier.

  • AvatarPeeWeeMadman // 2017-06-23 kl 12:18 //

   Det finnes da ganske mye av det på nett, ikke vanskelig å finne. Jeg skal ikke si noen dom om hvem som er korrekt, da ikke har satt med inn i dette i detalj. Bare påpeker at det er tull å hevde at det finnes finnes henvisninger til akademisk kritikk av Charles Murray på nettet. Det er jo endog referert til på Wikipedia siden om boken.

   • AvatarSjur J Holm // 2017-06-23 kl 23:40 //

    Hvis du synes det er lett å finne så gjerne post en link istedet for å anta at jeg ikke har gjort enkle googlesøk eller lest på Wikipedia. Jeg vet ikke hva du mener med dette: «det er tull å hevde at det finnes finnes henvisninger til akademisk kritikk av Charles Murray på nettet». Jeg har ikke sett noen her som hevder dette. Jeg formulerte meg klønete, men du skal lese «ingenting på nett» med et stort ønske om å misforstå for å få noe slikt. Magnus Eriksson har lenker eller navn til kildene han bruker. Jeg antar at han kjenner til de beste motargumentene og han burde uansett tatt dem med i artikkelen. Gå og troll et annet sted!

    • AvatarPeeWeeMadman // 2017-06-25 kl 13:19 //

     Det er du som troller, i og med at du hevder at ting som står nevnt i Wikipedia artikkelen ikke er mulig å finnepå nett….

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-25 kl 13:51 //

      Som sagt så hevder jeg ikke det. Men nå har du fått nok av tiden min..

     • AvatarPeeWeeMadman // 2017-06-25 kl 21:06 //

      Det er vel velkjent at denne forskningen i stor grad har blitt avfeid av seriøs akademia. En annen sak er vel hvorvidt dette faktisk har blitt seriøst vurdert av akademika? Dette er en slik sak for du har den akademiske establisamentet på den ene siden og miljøer rundt konservative tankesmier på det andre. Det er en slik sak hvor begge sider åpenbart er partiske.

      Det jeg vil si er det største problemet med forskningen til Charles Murray er at de aldri har gjort noe seriøst forsøk på å skille genetiske faktorer og miljømessige faktorer fra hverandre når det gjelder IQ. Man vet at hvorvidt man lever i et moderne samfunn eller ikke har sterk innvirkning på folk sin IQ på slike tester, og det tar ikke denne forskningen høyde for. Jeg synes det rett og slett ikke er realistisk at befolkningen i Somaliland skal ha en snitt IQ på nivå med mentalt tilbakestående vesteuropeere!

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-26 kl 21:43 //

      Det jeg har funnet er at de fleste sier arv, helse og utdanning. Sammenligner man Norge og Somalia vil næring og miljø kunne forklare stor forskjell. Sammenligner man Norsk-Somaliere, født i Norge, med snittet i Norge vil ikke næring og miljø kunne forklare stor forskjell, bare noe forskjell. Hvis genetikk spiller stor rolle på IQ vil braindrain til rikere land kunne forklare hvorfor fattige land scorer lavt. Det er mye som kan ha skjedd for å gi store forskjeller. Jeg håper dette ikke stemmer, men jeg finner ikke gode motsigelser.

      «Det er vel velkjent at denne forskningen i stor grad har blitt avfeid av seriøs akademia.» Det er ikke kjent for meg :/ Det er kjent at mange tok avstand fra Murray og det han sa pga at de krasjet med deres holdninger. Men det er ikke å bli avfeid av seriøst akademia. Det er å bli avfeid av useriøse akademikere som burde bli sparket ut av akademia. Kanskje var det avfeid på 90 tallet, men etter som jeg forstår så støtter nyere forskning opp rundt Murray, ikke motsatt. Kanskje er det ikke snakk om 15 poeng pga genetikk, men det virker til at genetikk har en stor rolle. Murray svarer også godt på mye av kritikken. Det er derfor jeg spør etter kilder og du må gjerne poste dem.

      https://www.aei.org/publication/charles-murrays-splc-page-as-edited-by-charles-murray/

      Det virker til at mange tillegger Murray sine egne horrible meninger og da ilegger Murray enda verre meninger. Etter et spørsmål fra meg ang en tidligere artikkel om Murray om han mente IQ var knyttet til menneskeverd skrev han om slik at han ikke lenger antydet i teksten at de med lav IQ hadde lavere verdi som mennesker. Murray påstår at noen har lavere IQ enn andre og at det er arvelig, ikke de horrible sluttsatsene noen drar. IQ har for Murray og de fleste godt sosialiserte mennesker lite å si for menneskeverd. Eksempelvis er altruisme kontra egoisme mye viktigere for om jeg mener noen er et godt menneske.
      ***
      «Causes of general cross-national differences (Published online 2016 Mar 23.)

      Seventy-one experts rated possible causes of cross-national differences in cognitive ability based on psychometric IQs and student assessment studies (e.g., PISA, PIRLS, TIMSS). Genes were rated as the most important cause (17%), followed by educational quality (11.44%), health (10.88%), and educational quantity (10.20%)»
      ***
      https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country
      ***
      https://en.wikipedia.org/wiki/Nations_and_intelligence

     • Likte godt det du skriver her. Jeg
      vil skrive og mene at IQ- tester mest måler skoleflinkhet og evne til
      å prestere bra på skoler og i utdannelse og i såkalt vestlig kultur og innen
      normal utdannelse.

      Såkalt IQ-test har begrenset verdi etter min mening. Dette fordi såkalt IQ må
      kombineres med kunnskaper og med kunnskaper om samfunnet.
      Påstander om at IQ-tester måler pigmenter i huden er klart feil.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-27 kl 16:08 //

      Hvor finner du «Påstander om at IQ-tester måler pigmenter i huden»?

     • Hvorfor spør du?

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-28 kl 08:22 //

      Fordi jeg aldri har hørt eller lest om noen som påstå dette. Det virker langt vekke fra alt som blir diskutert her. Hvor finner du «Påstander om at IQ-tester måler pigmenter i huden»?

     • Hets fra deg her.
      De fleste lesere her forstår utmerket hva jeg mener med ordene rasisme og nazi-rasisme.
      Ellers viser jeg til : The Illusion of Culture-free Intelligence
      Testing
      Det er en illusjon å tro at de mest overforenklede såkalte IQ-tester i USA ikke også gir feilmålinger og store feil fordi kvasi-testene også måler kulturelle holdninger og hvor i samfunnet det spesielle USA-kunnskapshatet og anti-intellektualismen i USA får sterkest og mest utslag.
      Rasisme er selvfølgelig å knytte såkalte eller kvasi-IQ-målinger til rase eller hudfarge.
      Nazi=kvasi.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-28 kl 09:18 //

      Skjerp deg. Jeg hetser deg på ingen måte og hold deg til en sak om gangen. Jeg spurte på ingen måte om hva du mente «mener med ordene rasisme og nazi-rasisme.». Jeg spør hvorfor du trekker inn «Påstander om at IQ-tester måler pigmenter i huden». Verken Murray eller noen her har påstått at IQ-tester kan måle pigmenter i huden. Du virker ikke til å ha noe forståelse for at korrelasjon ikke medfører kausalitet og gjengir er totalt forvridd argument i forhold til det andre snakker om her. Det hjelper ikke å dra inn The Illusion of Culture-free Intelligence i denne diskusjonen, ingen andre en du har henvist til det. Om du har gode argumenter på din side så er det ikke nødvendig å debattere på måten gjør.

      «Rasisme er selvfølgelig å knytte såkalte eller kvasi-IQ-målinger til rase eller hudfarge.» Selvfølgelig, men du har ikke kommet med noe som helst som viser at IQ-målingene er kvasi. Du virker til å ikke ha noe anelse om hva en IQ-måling er, og ønsker å bruke din egen kvasi definisjon av IQ. Du må faktisk lenke til forskningen som viser hva IQ er/ikke er og at Murray tar feil, påstandene dine er ikke verdt noe som helst i en argumentasjon.

      Synspunkt basert på faktuelle antagelser gjør ikke meg til rasist, men det virker som om det gjør deg til en. Ser du på deg selv som rasist om du gir Murray rett? Er det problemet?

     • Mine kommentarer til nå holder til å fortelle leserne hva jeg mener.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-28 kl 09:37 //

      Ja, du kommer med ubegrunnede påstander og meninger basert på egne tanker som ikke er knyttet opp mot virkeligheten. Det du gir til leserne regnes som løgner.

     • Nazi= kvasi=sant.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-28 kl 09:39 //

      lol, din argumentasjon faller og faller. Er du under 12 år gammel? Det er nivået du legger deg på..

     • Du legger deg på lol-nivå og er sikkert stolt av det.
      Jeg skriver om den spesielle utviklingen i USA på min hjemmeside.
      Alle kan se mitt nivå.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-28 kl 10:14 //

      Når jeg ser kommentarene dine så ler jeg høyt og deler det med deg via bokstavene lol. Det er ikke et argumentasjonnivå, men en beskrivelse av resultatet en følelse gir. Ditt nivå er garantert like lavt på din hjemmeside, som du gjerne må lenke til. Enten så argumenter man eller så syter man. Så langt syter du bare om subjektivt opplevd urettferdighet basert på din egen alternative virkelighet.

      Jeg gidder ikke diskutere med logiske analfabeter. Lenk gjerne til noe fakta som støtter opp om dine påstander for å vise at du ikke er det.

     • Jeg legger ikke til link til min hjemmeside her.
      Alle seriøse lesere finner fram selv.
      Det er 0000 grunn til å undervurdere mine lesere.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-28 kl 14:15 //

      Sitat fra bloggen din, som fremstår like dårlig som det du skriver her.

      «Jeg tror heller at det er alle som misliker nazisme som er de undertrykte her i landet.»

      Du klarer å skrive at A: majoriteten av nordmenn er undertrykte
      eller B: Majoriteten av nordmenn ikke misliker nazisme.

      Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror dette treffer spikeren på hodet:

      Logikk, dialog og debatt er ikke et onde patriarkatet har funnet på for å undertrykke, men verdiene som har bygget det beste samfunnet vi har sett så langt i historien. Det er langt fra perfekt og har stort forbedringspotensiale, men det utopiet som dialektisk materialisme og Jacques Derrida forespeiler vil være mye mye verre i praksis.

      Takk for meg..

     • Jeg godtar ingen former for takk fra deg.
      Ulike skrivefeil eller bokstavfeil er helt normalt.
      Jeg trenger lupe når jeg skal korrigere.
      Og det tar tid.
      Jeg venter ingen toleranse for slikt heller og ingen forståelse for aldringsprosesser fra lol-gjengene.
      Jeg ser lett hva slags intoleranse-side du er på.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-28 kl 18:40 //

      Jeg er intolerant for mot de faktaresistente og de som er uærlige i diskusjoner. Det er det eneste.

      «Ulike skrivefeil eller bokstavfeil er helt normalt. Jeg trenger lupe når jeg skal korrigere. Og det tar tid. Jeg venter ingen toleranse for slikt heller og ingen forståelse for aldringsprosesser»

      Jeg har da ikke kritisert deg for skrivefeil eller bokstavfeil. Hva i all verden er det du babler om nå?

      «Jeg venter ingen toleranse for slikt heller og ingen forståelse for aldringsprosesser fra lol-gjengene. Jeg ser lett hva slags intoleranse-side du er på.»

      Folk som setter individer i grupper er rasister innenfor normal bruk av ordet. Venstreekstreme rasister er ikke like farlige som høyreekstreme rasister for individet, men de flere og gjør derfor mer skade på samfunnet. Med sin forvridde ideologi skaper de splittelse og dermed flere rasister.

     • AvatarJallaman // 2017-06-29 kl 11:03 //

      Ikke kast bort tiden på fornuften22. Det at vedkommende hele tiden må upvote sine egne innlegg sier jo litt. At vedkommende aldri har fonuftige begrunnelser for sine synspunkter men begynner å dra inn irrelevante ting er en annen indikasjon på at dette er en kverulant som finner glede i å avspore seriøse diskusjoner.

 4. AvatarPeeWeeMadman // 2017-06-23 kl 12:22 //

  Nå er jo ikke Sam Harris libertarianer. Ha er nok langt til høyre på «kultursaker» men er ikke langt til høyre når det gjelder det økonomiske, da han blant annet støtter velferdsstaten. Det er dog interessant hvor mange libetarianere som vektlegger påstått lavere IQ blant andre raser de siste årene. Dette er nok en arv fra Murray Rothbard. Han foreslo jo endog et samarbeid mellom libertrianere og KKK. «Redneck outreach» kalte han det. Denne fyren fikk jo Ayn Rand til å virke sympatisk. Må dog si en positiv ting om Ayn Rand i denne sammenheng. Hun advarte faktisk mot Murray Rothbard fordi hun mente at hans mindre prinsippielle tilnærming ville få ting til å gå galt avsted etterhvert. Ser vel ut som hun har fått rett?

 5. I denne sammenheng er elefanten i rommet at rasehygienisk tankegods fra filosofer ved Universitet i Oslo får flomme ut av statskanalen uten at vi som er motstemmer og berørt slipper til i NRK en eneste gang. Det har vært mye fokus på det Magnus Eriksson tar opp: Men like avskyelig som tankegodset til Martin Sellner, er tankegodset til Peter Singer (av BBC kalt verdens farligste filosof) som er «lærermesteren» til Aksel Braanen Sterri og Ole Martin Moen. Singer forsvarer at overgrep mot noen mennesker er mindre alvorlig enn mot andre, at såkalt «unvoluntary death» kan forsvares i livets begge ender mot noen mennesker, at hjernedøde kvinner kan brukes til å bære frem fostre for andre osv. Det hele forsvares enkelt og greit med at retten til liv ikke er absolutt for arten menneske. Noen mennesker har ikke rett til liv, fordi deres kognitive evner (ulike årsaker) ikke tjener andre mennesker eller samfunnets beste. Det har vært utrolig stille om dette fra alle de som ellers står på barrikadene mot menneskeforakt. Og som sagt, har NRK ikke funnet plass til en eneste debatt om dette temaet, derimot en koseprat med Sterri selv i Dagsnytt Atten 18.4.
  Det som skiller rasehygienedebatten fra alle andre debatter som for eksempel de Eriksson tar opp, er at det åpenbart ikke vekker noe ubehag hos de som ellers fører an i antirasismekamp, homofobikamp osv. Vi som kjemper for funksjonshemmedes rettigheter har erfart det alltid; når menneskeforakten gjelder oss, snur majoriteten ryggen til, overlater til noen medisinere og andre spesielt interesserte å ta debatten. Og som historien har vist, fornektes overgrep og folkemord, slik at det farlige tankegodset ikke blir kjent igjen når det dukker opp, som nå.
  Majoriteten bestemmer hvilke minoriteter som er interessante å lytte til, som skal få mikrofonstativet og som skal marsjeres for. Ytringsfriheten er ikke truet der det foregår en levende og bred debatt. Det er faktisk svært mye debatt om og med noen minoriteter, ikke minst om negerordet og hodeplagg.
  Det er den øredøvende tausheten om forakt mot bestemte minoriteter som virkelig truer både disses ytringsfrihet og til tider selve deres eksistens.
  Berit Vegheim, leder Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen

  • AvatarPeeWeeMadman // 2017-06-23 kl 15:20 //

   Kan du være mer konkret på hva Peter Singer har sagt som er problematisk?

 6. Språkrådet vant den debatten der for lenge siden. De legger til grunn HELE landet og ikke bare Oslo. Neger er et nøytralt ord ble det fastslått av Sylfest Lomheim for en del år siden, den gang en gruppe mennesker ville ha det bort fra språket. Han la også til «Ei lita gruppe akademikere i Oslo kan ikkje bestemme korleis det norske språket skal vera over heile landet». -(fritt sitert etter hukommelsen) Så det er litt rart at mediefolk og en del mennesker i skolevesen og slike autoriteter har sensurert seg selv. De brukte ordet neger før, men så sluttet de plutselig. Hvordan har det skjedd, når de tapte den debatten for så mange år siden?

  • AvatarSjur J Holm // 2017-06-24 kl 15:30 //

   Det stemmer iallefall ikke nå lenger. Å bruke ordet neger viser ignoranse og/eller mangel på respekt.

   «Ordet neger er i utgangspunktet ikke bare rasistisk, men det kan opplagt både brukes og oppfattes slik. Det er best å velge andre ord. Når det er nødvendig, f.eks. i oversettelse av engelsk black eller african-american, kan man bruke henholdsvis svart og afroamerikansk eller afrikansk-amerikansk.»

   http://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/neger/

 7. AvatarSjur J Holm // 2017-06-24 kl 10:53 //

  Vi kan være enige om mye, men du pakker faktuell uenighet inn i ideologisk uenighet. Det er intellektuell uærlighet og du fremmer holdninger som jeg finner vemmene. I alt fremstår du som en rasist og fascist, uten noe anti foran.

  Har du en faktuell feil så sier du selv at du har holdningen: «negrene er stort sett idioter.» At de med IQ 1SD under normalen er «stort sett idioter» er en vemmene holdning uansett hvem det gjelder. Om forskjell i IQ er pga gener og miljø eller kun sosioøkonomiske årsaker ikke gjør ikke din holdning bedre. Det faktuelle avgjør bare om du er rasist i tillegg til moralsk forkastelig. Sjelden har jeg sett mennesker spy ut så mye umoralsk skit som når de kritiserer Murray. Å knytte IQ opp mot menneskeverd er forkastelig! Om Murray er rasist eller ikke har ikke noe å gjøre med fakta, men om han har diktet opp forskning. Jeg håper og blir glad om han tar feil, men leting etter fakta sender meg i motsatt retning. Det er over 20 år siden The Bell Curve ble gitt ut. Nyere forskning finnes. Du må gjerne lenke opp disse akademikerne som du henviser til, det bør være lett å finne undersøkelser som tydelig motbeviser Murray (om de finnes). Du bør også alltid lenke opp til fakta, av elementær sjekking for om noe er fake news så bommer du helt!

  «Tidligere i år inviterte den nyliberalistiske tenketanken Civita den rasistiske høyreekstremisten Charles Murray

  Uten å pakke det inn har Murray egentlig bare en tese: negrene er stort sett idioter. Han bruker selvsagt ikke ordene idiot og neger, fordi det ville vært kompromitterende. Men det er akkurat det han egentlig sier. Det er selve premisset i boken The Bell Curve
  som han ga ut sammen med Richard Herrnstein i 1994. Mens gjennomsnittet
  for IQ i den hvite befolkningen ligger rundt 100, scorer den svarte
  befolkningen i gjennomsnitt bare 85.»

  «Causes of general cross-national differences (Published online 2016 Mar 23.)

  Seventy-one experts rated possible causes of cross-national differences in cognitive ability based on psychometric IQs and student assessment studies (e.g., PISA, PIRLS, TIMSS). Genes were rated as the most important cause (17%), followed by educational quality (11.44%), health (10.88%), and educational quantity (10.20%)»

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4804158/

 8. Svar på hva filosof Peter Singer mener.
  I en artikkel 26.5. i Morgenbladet «I logikkens vold» (abonnenter), bringes intervju med Singer.
  Og her er flere kilder:
  Singer mener overgrep ikke er så alvorlig om offeret har en kognitiv nedsettelse:
  https://morgenbladet.no/aktuelt/2017/05/forsvarer-overgrepsdomt-filosof

  Denne saken om at Singer forsvarer å bruke funksjonshemmede i medisinske eksperimenter i stedet for dyr som han mener har høyere «livskvalitet»:
  http://www.nationalreview.com/corner/302551/australia-awards-infanticide-guru-highest-civic-award-wesley-j-smith

  «Peter Singer and Eugenics»
  http://social-ecology.org/wp/2005/01/peter-singer-and-eugenics/

 9. Ordet neger brukt her i landet er fra fortiden og fra en fortid med liten interesse for Afrika og med liten interesse for afrikanere. Nå i året 2017 er det helt klart at flertallet her i landet og flertallet av de unge ser på bruken av ordet neger som diskriminering og rasisme.
  Og det betyr at alle må være veldig forsiktige og helst ikke bruke ordet neger fordi så mange kan bli såret og støtt og krenket og provosert.
  Jeg er for ytringsansvar. Ytringsansvar betyr å ta hensyn til at språket og samfunnet er i forandring over tid.
  Fortsatt debatt om IQ og hudfarge er absurd.
  Såkalt IQ er ikke en måling av pigmenter i huden.
  Såkalt debatt om dette med ekstreme rasister finner jeg helt meningsløst.
  Det er helt absurd å påstå at IQ gjelder fargen på hud.
  Min hud kan bli veldig, veldig brun med mye sol.
  Det gjelder da huden og ikke min kognitive funksjonsevne.
  Lett å vite og å forstå.
  Diskriminering av mørkhudede mennesker i forhold til jobber og inntekter og skole og kultur og utdannelse og ambisjoner vil selvfølgelig slå ut på flere måter og områder.
  Folk som vet at de vil bli diskriminert uansett vil ikke bry seg på IQ-tester.

  • AvatarSjur J Holm // 2017-06-27 kl 11:09 //

   Såkalt IQ er en av de best dokumenterte teoriene innen psykologien. Hvis du vil forkaste IQ kan du likså godt kaste hele psykologifaget. Det er en god forklaring hvorfor og på hva IQ er/ikke er i videoen under. Verken Murray eller andre oppegående mennesker påstår at IQ har noe med hudfarge å gjøre. Du må være ganske ignorant om saken du uttaler deg om for å si noe slikt.

   https://www.youtube.com/watch?v=jSo5v5t4OQM&t=94s

   • Jeg kan legge til kopi av tidligere kommentarer fra meg seinere.
    Du kan ikke bløffe meg med tull om IQ-tester, for jeg er grundig testet over to dager.
    Jeg vet at testene måler dagsformen og innsatsviljen og konsentrasjonsevnen og utdanningsnivået og ambisjonene og hvordan folk er opplært til å tenke logisk på en bestemt måte i såkalt vestlig kultur.
    Kutt ut dum og primitiv og lavpannet rasisme her.

    • AvatarSjur J Holm // 2017-06-27 kl 12:25 //

     En IQ test tar ~20-40 min. Hvis du har blitt grundig testet over to dager så er det ikke bare IQ de har testet, om de har testet IQ i det hele tatt. Så du videoen?

     Her er en veldig god online IQ test som tar 25 min. http://test.mensa.no/
     Tester det utdanning? Å ikke gidde vil selvfølgelig gi dårlig resultat, men å anta at høy ambisjon om å gjøre det bra hjelper noe særlig er feil. Du får lavere resultat om du har dårlig dagsform, derfor tar du testen når du er i god dagsform. Det er resultatet når du føler du har prestert bra som gjelder, men du kan selvfølgelig ikke ta samme test flere ganger.

     Du kan gjerne også svare på dette om hvem som knytter IQ opp mot hudfarge, som var 1/3 av posten din. For det var ikke Murray. Kanskje det du sikter til, isåfall bare kopier inn tidligere kommentarer.

     Personangrepene dine tyder på at du har ekstremistiske holdninger. Det er ingenting galt i å være faktuelt uenig. Derimot så er det lavpannet å gå til personangrep uten grunn. Jeg her fordi jeg ønsker å se faktene bak artikkelforfatterens (og dine) meninger. Jeg var 12 år i 1994. Denne debatten kom jeg først borti når Eiriksson skrev om Murray på ARS sine sider for noen uker siden. Harald Eia hadde intervjuet Murray i hjernevask så det fenget min interesse. Å diskutere med de som har andre meninger er det motsatte av å diskutere i et ekkokammer. Jeg forstår at det er mange ekstreme her som ikke er interessert i å forstå andres argument, men vinne diskusjoner, angripe osv. Det er dog ingen grunn til å gå ut ifra at alle er fiender.

     Jeg merket også jeg ble skikkelig irritert på artikkelforfatter sist også. Holdningene hans er horrible slik han fremstiller argumentene sine. Murray sier afrikanske-amerikanere har IQ 1SD lavere en europeiske-amerikanere. Magnus Eriksson skriver at de med IQ 1SD lavere en snittet «stort sett er idioter». Det er en forferdelig ting å si og mene. Han kaller 15% av Norges befolkning for idioter. Kanskje er 15% idioter, men jeg ville aldri kalle de 15% som strever mest på skolen for idioter. Eriksson burde unnskylde seg for at han kaller dem idioter uten å ha møtt dem.

     • Latterlig.
      Helt latterlig påstand fra deg her.
      Gidder ikke svare deg mer i dag.

      En test på 22 minutter for å måle IQ?
      Latterlig.
      Slikt er heller produksjon av bløff og triks og bedrag.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-27 kl 12:28 //

      lol, jeg gjetter på at du tror logikk er en del av det onde patriarkatet..

     • OK. Da ser jeg at du er i lol-gruppen og i wow-gruppen og i hahahaha-gruppen.
      Nå har du plassert deg.
      Jeg gjetter på at du tror at tester på 33 minutter er ekte IQ-tester.
      Hvem er så enkle at de tror at slikt virkelig tester IQ ?
      Noen i USA er muligens så enkle, og noen her i landet går på limpinnen.
      Latterlig.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-27 kl 12:45 //

      Nei. Men jeg plasserer deg der, «Latterlig. Helt latterlig påstand fra deg her.» og gir deg svar som fortjent.

      Tror du sertifiserte IQ testere fra Mensa kan administrere IQ tester og at psykologene de bruker kan tolke svarene riktig?

     • 33 minutter for å fastslå et tall for en IQ er bare latterlig.
      Det er da ikke deg som person jeg mener noe om.
      At du blir lurt og bløffet er ikke latterlig.
      Som person er du sikkert grei nok.
      Kompetanse i USA nå året 2017?
      Det finner du i underholdningsindustrien der med kompetanse i å underholde.
      Velger hagen og sol.
      Du kan spørre der da og teste deg der da hos Mensa. Et råd er at du ikke svarer wow og lol på alt.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-27 kl 13:40 //

      Du er enormt ignorant i det du uttaler deg om. IQ test hos Mensa tar 20 min og den måler IQ mellom 85 og 140. Den korrelerer veldig bra med g og de andre anerkjente IQ testene.

      «The test consists of 45 tasks which you will have 20 minutes to finish.
      The difficulty level of the tasks are mixed. All of the tasks are
      equally valued regardless of the difficulty. Errors and unanswered tasks
      both scores zero points. Guessing might therefore be better than not
      answering.»

      https://www.mensa.no/iq/iqiqtesting-english/

     • Jeg har ikke sagt noe annet om Mensa annet enn at du kan henvende deg dit.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-27 kl 14:08 //

      Premiss: Du påstår «33 minutter for å fastslå et tall for en IQ er bare latterlig.»
      Premiss: Mensa IQ test tar 20 min.
      Konklusjon: Du påstår Mensa sine IQ-tester «er bare latterlig»

      Men logikk ser ikke ut til å være din sterke side..

     • Jeg mener det samme som før.
      22 til 44 minutter på å teste kognitiv funksjonsevne hos mennesker er slurv og feil.
      Men selvfølgelig kan det passe til å framskaffe et skryte-tall til noen.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-27 kl 14:46 //

      Din mening er ikke verdt noe som helst om du ikke kan støtte opp under den med fakta. Slik er det bare 🙁 Jeg kan ikke overbevise deg om at din mening betydningsløs sammenlignet med for eks. den Kanadiske professoren i psykologi eller Mensa, der en stor del av det de gjør er å teste IQ og utvikle nøyaktige IQ tester. Din mening er like betydningsfull som min, jeg er ikke noen ekspert på området. Men når noen henviser til konsensus og eksperter er det de du må overgå ved å henvise til andre eksperter.

      Mensa IQ test, ingen andre heller, er 100% nøyaktig, men at lengre tester gir mer nøyaktig resultat er ikke nødvendigvis sant. Etter 20 min med intense oppgaver så faller konsentrasjonen. Det beste ville være å ta mange tester som er mellom 20 og 40 min, med interaktive oppgaver som blir vanskeligere og lettere etter om du klarer dem og hvor lang tid du bruker. Hvor mye mer nøyaktig noe slikt ville blitt er usikkert og å finne IQ innenfor +/- 5p er godt nok for de fleste. Det gjør Mensa sin test, som tar maks 20 min, ifølge dem selv.

      Online testen til Mensa er ganske nøyaktig. Uansett om man skårer 140 eller 85 så har IQ lite å gjøre med verdien til mennesker. IQ korrelerer til utdanning og inntekt. Vi kan sikkert være enige om at inntekten til Kjos og Hagen ikke gjør dem til bra mennesker. Prøv den en dag du er opplagt og se hva du synes. Den er lik, men ikke så nøyaktig og så har du 5 min mer enn på papirtestene.

     • Rasisme basert på fantasier om IQ har null verdi i debatter
      Du pøser på med avsporinger.
      Ditt såkalte ekspert-triks er latterlig.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-27 kl 15:27 //

      Dine synspunkt er som sagt verdiløse på grunn av dine manglende meritter. Det er ingen avsporing, ingen triks. Det kalles argumentasjon. Prøv det gjerne og start med å underbygge påstanden din: Noen har «Rasisme basert på fantasier om IQ».

      Start med å si hva du mener rasisme er og hva du mener IQ er. Da er du godt i gang. Fortsett med å fortelle hvorfor dette er fantasi og hvordan det fører til rasisme.

     • Enkle kunnskaper om tall vil være en støtte på en IQ-test.
      Og så tror jeg at det er viktig med ro og hvile for å klare å gi mange rette svar på en IQ-test.
      Jeg ser realistisk på dette.
      Folk har dårlige dager på jobben, og slik tror jeg det kan
      bli på en IQ-test også.

      Intelligens er etter min mening også evne og vilje til å forstå og å analysere språk og språkstrukturer og hvordan språk brukes til å styre og å påvirke mennesker.

      Ellers tror jeg ikke det er plass til en debatt om hva intelligens er akkurat
      her.
      Du bør klare å forstå at jeg mener at intelligens og kognitiv funksjonsevne er mer omfattende enn det som kan måles på 44 minutter.
      Folk som lever undertrykt og i støy og med vanskelige boforhold og uten nok søvn vil selvfølgelig få det vanskelig på såkalte IQ-tester.
      De har da mye annet å tenke på da.
      Testene i flertall vil også måle disiplin og konsentrasjonsevne og evne til å akseptere at mange oppgaver på testene er så ekstremt enkle at akkurat det er vanskelig å fatte. Da kan kreative mennesker bruke energi på å godta at det virkelig er så enkle oppgaver.
      Testene vil også måle den evnen.

     • AvatarSjur J Holm // 2017-06-27 kl 16:05 //

      Takk for at du skriver omfattende om hva du mener intelligens er. Det hjelper mye å vite hva man snakker om.

      «Enkle kunnskaper om tall vil være en støtte på en IQ-test. Og så tror jeg at det er viktig med ro og hvile for å klare å gi mange rette svar på en IQ-test. Jeg ser realistisk på dette. Folk har dårlige dager på jobben, og slik tror jeg det kan bli på en IQ-test også.»

      -Her er du og Murray enige.

      «Intelligens er etter min mening også evne og vilje til å forstå og å analysere språk og språkstrukturer og hvordan språk brukes til å styre og å påvirke mennesker. Ellers tror jeg ikke det er plass til en debatt om hva intelligens er akkurat her. Du bør klare å forstå at jeg mener at intelligens og kognitiv funksjonsevne er mer omfattende enn det som kan måles på 44 minutter.»

      -Jeg kan forstå det, det er ikke definisjonen som er vanlig blant de som forsker på IQ. Tingen er at nå snakker ikke du og Murray lenger om det samme emnet. Det blir rart å kalle ham rasist fordi du er uenig i hva intelligens er. Han snakker ikke om intelligens en gang, han snakker om g elementet IQ. Generell intelligens.

      «Folk som lever undertrykt og i støy og med vanskelige boforhold og uten nok søvn vil selvfølgelig få det vanskelig på såkalte IQ-tester. De har da mye annet å tenke på da. Testene i flertall vil også måle disiplin og konsentrasjonsevne og evne til å akseptere at mange oppgaver på testene er så ekstremt enkle at akkurat
      det er vanskelig å fatte. Da kan kreative mennesker bruke energi på å godta at det virkelig er så enkle oppgaver. Testene vil også måle den evnen.»

      -Dette er du og Murray også enige om. Det kontroversielle Murray sier er at størsteparten av gapet skyldes genetikk. Det er en faktuell påstand som støttes av mange forskere. Såvidt jeg ser så får dette mer og mer støtte etter som det blir flere tester og genetiske markører blir lettere å finne.

      Hvis Murray ikke har fremstilt forskning uærlig og ikke har faktuelt feil så er han ikke rasist. Her er det mange som sier at han for lengst er motbevist. Vel hvor er de to-tre beste artiklene som viser ham feil?

      «Causes of general cross-national differences (Published online 2016 Mar 23.)

      Seventy-one experts rated possible causes of cross-national differences in cognitive ability based on psychometric IQs and student assessment studies (e.g., PISA, PIRLS, TIMSS). Genes were rated as the most important cause (17%), followed by educational quality (11.44%), health (10.88%), and educational quantity (10.20%)»

      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4804158/

     • Jeg skriver ikke omfattende om noe her.
      Det er rett på sparket.
      Jeg ønsker ingen takk fra noen som vil bløffe med IQ for å støtte rasisme.

     • Rasisme er verdiløst tull.
      Å dra inn IQ er en ny taktikk og en ny hersketeknikk for å lure de lettlurte.
      Rasisme under dekke av å være IQ-testing og psykologi og vitenskap er likevel rasisme.
      Tyske nazister målte hodeskaller en gang. Bare tull. Tyske nazister prøvde å oppkonstruere en overbygning og et propagandasystem for å begrunne nazi-rasismen.
      Søkeord og fra leksikon : En tredje form for rasisme, den vitenskapelige, er et forholdsvis moderne fenomen som først oppstod på 1700-tallet og som siden utviklet seg i flere ulike faser.
      Søkeord slutt.
      Den såkalte vitenskapelige rasismen ser ut til å vokse på nytt.
      Røttene til dette er i tysk nazisme og i tysk rasisme.

 10. AvatarSjur J Holm // 2017-06-27 kl 16:26 //

  Magnus Eriksson skriver «Murray allerede er avvist som en sjarlatan i det akademiske miljøet.».

  Jeg var 12 år i 94, hadde ikke tenkt to ganger over navnet Murray før Magnus Eriksson angrep Civita for å invitere ham. Det er skrevet alt for mye om Murray til å lese igjennom alle svar og motsvar. Jeg finner ingen god forskning som motbeviser Murray. Kan noen vise meg til de to-tre beste artiklene som viser at Murray er avvist som en sjarlatan i det akademiske miljøet?

 11. Det er på tide å kalle nazi-rasisme for nazi-rasisme.
  En gang var måling av hodeskaller en del av nazi-rasismen.
  Det nye ser ut til å være å plukke ut ulike primitive tester som rasistene kaller IQ-tester for å lure dumme og naive mennesker til å tro at det dreier seg om vitenskap og psykologi.
  Dette er gamle rasist-hersketeknikker og nazi-hersketeknikker i ny innpakning.
  Den nye nazi-rasismen spiller på og misbruker og utnytter kunnskapsmangel i befolkningen og uvitenhet om såkalte IQ-tester. Kunnskapshatet og anti-intellektualismen i USA gir grobunn for tullet der.
  Sitat fra teksten øverst : Murray hevder kort og godt at det knapt eksisterer noen svarte med høy, og enda mindre svært høy, intelligens. Sitat slutt.
  Da er det på tide å kalle nazi-rasisme for nazi-rasisme.
  Den nye kvasi-vitenskapen ligner på og minner om hodeskalle-målingene. Nazi-kvasi.

Kommentarfeltet er lukket.