50 år med okkupasjon er nok

Det er på tide at Norge anerkjenner Palestina som stat, at Norge i samarbeid med resten av det internasjonale samfunnet legger press på Israel.

Aisha Naz Bhatti
Om Aisha Naz Bhatti (1 artikler)
Aisha Naz Bhatti er politiker for Senterpartiet.

Kjære Palestina-venner.

Vi er samlet i dag i solidaritet med det palestinske folket. Til støtte for deres kamp for frihet.

Den uretten, og systematiske undertrykkelsen, og overgrep det palestinske folk har blitt utsatt for i over 50 år, og som fortsatt pågår i dag, er ikke noe annet enn grove brudd på menneskerettighetene.

LES OGSÅ: På besøk i Palestina — slått ned av virkeligheten

Israel sier “vi forsvarer vårt land”, jeg sier de stjeler land. Israel sier “vi beskytter vårt folk”, jeg sier de dreper uskyldige. Israel er en okkupasjonsmakt, en overlegen makt militært og økonomisk, som systematisk annekterer mer land fra palestinere, og finansierer bosettingene på okkupert land. Systematisk setter opp barrierer for det palestinske folk. Systematisk splitter opp familier. Systematisk fratar palestinernes deres levebrød, deres åkrer, stenger mulighetene for fiskere. Jeg spør hvor lavt kan man synke når man hindrer palestinerne adgang til ferskvann, slik israelske myndigheter gjorde under Ramadan for ett år siden. Blokkere adgangen til ferskvann midt under den hellige måneden, i sommervarmen, i 35 varmegrader.

Det er en gjennomtenkt strategi for å psyke ut det palestinske folk. Også undrer man hvorfor frustrasjonen til palestinerne vokser som igjen resulterer i opprør og motstandskamp. Jeg spør, er ikke palestinernes motstandskamp legitim?

Så lenge Israel ikke erkjenner at de er en del av problemet, vil vi fortsatt ha en fastlåst situasjonen og denne uretten vil fortsette.

LES OGSÅ: En enkel løsning på Palestinakonflikten

Verdenssamfunnet og mektige verdensledere kan ikke lenger sitte stille og se på at Israel tar seg til rette. Det må legges press på Israel. Jeg mener at det er på tide at Norge anerkjenner Palestina som stat. Det er på tide at Norge i samarbeid med resten av det internasjonale samfunnet legger press på Israel.

De har okkupert palestinske områder. De har fratatt dem deres frihet, men de vil aldri lykkes i å frata palestinerne deres drøm og visjon om en selvstendig Palestina. Aldri!

Teksten er et lettere redigert utgave av en appell holdt i fobindelse med 50-årsmarkeringa av den israelske okkupasjonen av Palestina.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

8 kommentarer på 50 år med okkupasjon er nok

 1. Avatarlovåundre // 2017-06-16 kl 09:57 //

  En viktig film i denne forbindelse har vært vist av NRK.
  Samtalene med soldatene som har vært sensurert av Israel helt siden seksdagerskrigen i 1967.
  Skildringer av soldatenes massehenrettelser og soldatenes tanker om okkupasjonen fortelles her av soldatene selv.
  En militær seier med skikkelig bismak…

  https://tv.nrk.no/program/KOID23000315/seksdagarskrigen-utan-sensur

 2. Avatarheimevernet // 2017-06-21 kl 22:21 //

  Når man kriger risikerer man noe. For eksempel, sett at Norge i morgen angriper Sverige for å vinne tilbake Jemtland og Herjedalen, men ikke klarer det. Sett at vi i stedet taper Trondheim. I så fall er Trondheim tapt og vi kan ikke gråte og forvente at svenskene gir oss byen tilbake.

  Måten staten Israel ble opprettet på var neppe moralsk riktig, ei heller krigen som fulgte kort tid etter. Men i 1967 var det ikke Israel som angrep. Okkupasjonen kan dermed forsvares, og er i alle fall ikke ulovlig. Man må legge fortiden bak seg. Eller man kan gå til krig.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-22 kl 10:22 //

   Jo, det var det og det aksepterer selv de mest rabiate sionistene. Kjipt å oppfodre til drap og makbruk om man ønsker seg noe.

  • AvatarPeeWeeMadman // 2017-06-23 kl 12:59 //

   Det var faktisk Israel som angrep først i 1967. Ja, det var rimelig sikkert at araberne kom til å angripe, så Israel angrep først for å komme dem i forkjøpet. Det var i 1973 at araberne angrep. En annen sak var jo at det var araberne som først brukte vold i denne konflikten.

   • «Det var faktisk Israel som angrep først i 1967.»

    Men var det ikke noe med egyptisk blokade, som ble regnet som en krigshandling, som startet moroa?

    In May 1967, Nasser received false reports from the Soviet Union that Israel was massing on the Syrian border.[32] Nasser began massing his troops in two defensive lines[33] in the Sinai Peninsula on Israel’s border (May 16), expelled the UNEF force from Gaza and Sinai (May 19) and took up UNEF positions at Sharm el-Sheikh, overlooking the Straits of Tiran.[34][35] Israel reiterated declarations made in 1957 that any closure of the Straits would be considered an act of war, or justification for war,[36][37] and Nasser declared the Straits closed to Israeli shipping on May 22–23.[38][39][40] The U.S. President at the time, Lyndon Johnson, later had this to say about closure of these straits being a cause of the war:[41]
    If a single act of folly was more responsible for this explosion than any other, it was the arbitrary and dangerous announced decision that the Straits of Tiran would be closed. The right of innocent, maritime passage must be preserved for all nations.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Six-Day_War#Background

   • Egypts stengningen av Tiranstredet ble av Israel regnet som en krigserklæring.
    Dette var meget tydelig målbåret av Israel, men Egypt gjorde det likevel.
    Etter Egypts stengning av Tiranstredet hersket det altså de jure krigstilstand mellom Egypt og Israel.

    Egypt startet krigen, men feilberegnet Israels meget håndfaste reaksjon.

 3. AvatarJulius Embretsen // 2017-07-12 kl 00:43 //

  Interessant at et nasjonalistisk part som Senterpartiet, som nå går inn i allianse med sosialister, også skal innta en anti-israelsk/anti-jødisk holdning… nå trenger vi bare at Senterpartiet blir litt mer militante, så…

 4. AvatarTor Gustavsen // 2017-08-05 kl 11:30 //

  Svært historieløst og feilaktig.
  For det første er det ikke og har aldri vært noe land som heter «Palestina». Palestina var et bitte lite område i det som var det Osmanske riket. Det Osmanske riket omfattet hele nord Afrika og det meste av Midtøsten.
  Etter 1. verdenskrig gikk det Osmanske riket i oppløsning fordi de var på tapersiden i krigen, og det aller meste tok eller fikk muslimene, og en bitte liten del ble til det vi i dag kjenner som Israel. Oppdelingen av restene etter det Osmanske riket holdt på til etter 2. verdenskrig og Israel ble grunnlagt i 1948.
  Det er vel ingen oppegående folk som mener at muslimene også skal ha den bitte lille delen som ble til Israel?
  Så til begrepene her, «Palestiner» er et kunstig begrep som ble oppfunnet på 1920 tallet en gang av ukjente personer, og det er ikke noe slikt som et palestinsk folk, de er vanlige arabere som i nabolandene.
  Folk må lære seg forskjellen på annektere og okkupere her!
  Israel har annektert, ikke okkupert, noen landområder etter at staten Israel ble opprettet i sin tid, men dette er landområder araberne selv har tapt i kriger de selv har startet mot Israel og Israel annekterte disse landområdene som krigsbytte, noe som er svært vanlig i kriger.
  Sett dere inn i fakta før dere dummer dere ut med feilaktige påstander!

Kommentarfeltet er lukket.