Krig mot islam og gyldighet av vold mot muslimer: Document.no viser sitt sanne ansikt

Med redaktør Hans Rustads omfavnelse av krigsretorikken har Document.no tatt steget ut dit mange av oss visste de var hele tiden.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

Filter Nyheter omtalte i 6. juni en sak som hadde blitt publisert på document.no dagen før. Anonym skribent «råder» norske politikere til å frykte voldsangrep fra nordmenn som er i «krig med islam», sto det i den megetsigende tittelen. I artikkelen Keiseren har ingen klær på legger en anonym skribent ut om hvordan store deler av Europa visstnok er i krig med politisk islam. «Kjernen er at islam er totalitær, voldelig og aggressiv», heter det i teksten, og det kreves blant annet forbud mot hijab i det offentlige rom, overvåkning av moskeer som skal tvinges til å snakke norsk for å forhindre «hat-preken».

«den beste løsningen at Europa og vesten lever mest mulig atskilt fra Islam. Med andre ord må mest mulig Islam ut av Europa.» Politikerne har ikke skjønt vi er i krig, hevder den anonyme Smalsarhorn, og bør frykte nordmenn som med rette tar i bruk vold mer enn jihadister som dreper folk.

Like etter kunne Documents redaktør, Hans Rustad, fortelle at Smalsarhorn har hans støtte, at vold mot muslimer har «gyldighet» og at journalister er i allianse med islam.

LES OGSÅ om Hans Rustad: Mannen som burde frykte sin egen skygge

En historie av rasisme
Det er ingenting nytt ved at Document er en kanal for spredning av rasistisk tankegods. De publiserte en tekst av den svenske anonyme skribenten Julia Cæsar hvor hun mente somaliere var dumme. Hun hadde en lang historie av skriverier på svenske og danske hatsider som Avpixlat hvor det var normalt med hatefulle artikler mot enkeltpersoner, som blei fulgt opp med oppgivelse av hjemmeadresse og telefonnummer i kommentarfeltet, samt oppfordringer og trusler om vold. Ikke overraskende fikk journalistene som avslørte hennes identitet kjenne ytre høyres vrede på kroppen med månedsvis da hennes tilhengere trakasserte dem i månedsvis.

Document inviterte i 2014 den svenske kunstviteren Lars Vilks til Deichmanske bibliotek i Oslo. Vilks har selv prøvd seg som kunstner, men har slitt med å få oppmerksomhet med mindre han har brutt loven eller gått inn for å fornærme folk. Å fornærme klarte han til de grader da han fortalte publikum om genialiteten til den svenske naziprovokatøren Dan Park. Kun et par hundre meter unna der Anders Behring Breivik startet sin terrordåd 22. juli 2011, visste Vilks fram hyllester av Breivik og Adolf Hitler. Vilks var naturligvis ingen ukjent størrelse i muslimhatende kretser da han selv hadde deltatt på en rekke av deres seminarer, blant annet et hvor muslimer blei omtalt som rotter som måtte utryddes.

Det er ikke bare fra inviterte gjester det har kommet brunt grums. FrP-politikeren Kent Andersen er fast bidragsyter hos Document. Han gjorde seg berømt da han skreiv Drøm fra Disneyland sammen med Christian Tybring-Gjedde, men viste verden at han har enda et gir når det virkelig gjelder. På nyåret tok han til orde for å sette inn en paramilitær styrke mot venstresida og innvandrere. «Det vil sikkert gi flere skarpe situasjoner, men hva er alternativet?», spør Andersen.

LES OGSÅ: FrP-politiker vil ha paramilitær styrke i Norge — og vi burde ikke være overrasket

Gyldighet av vold mot muslimer
De over nevnte eksemplene er bare dråper i det havet av hat som Document.no utgjør. Med tanke på monotonien til nettstedet — det er de farlige muslimene det går i — ville det vært rart om ikke redaktøren skulle sympatisere med de ekstreme stemmene han gir plattform til. Vanligvis gir Hans Rustad mye rom til leserens kreativitet da han med vagheter lar det være opp til publikum hvor langt de skal trekke muslimhatet. Denne gangen er får vi vite en hel del av det han tidligere ikke har villet uttale.

Som sedvane er på ytre høyre starter teksten med å plassere seg selv trygt i offerrollen. Filter Nyheter er som Odins Soldater og dagens journalister er ideologiske soldater. Ikke nok med det, Rustad mener å vite at journalitene er i «allianse med islam». I tillegg får vi vite at de som kritiserer Rustad & co. når de vil erklære krig i Europa hjelper terrorister:

Den som forsøker å diskreditere disse stemmene er enten utillatelig naive og/eller løper terrorens ærend ved å blokkere for en åpen debatt, så vi kan fortstå «what the hell is going on» (Trump).

Han har også en «analyse» av hvorfor mediesituasjonen er så begredelig: «Mediener fulle av femininiserte gutter oppflasket på dialog-kultur.»

Krigserklæringen fra deres anonyme gjesteskribent får full støtte fra Rustad. Redaktøren støtter også opp om at vold fra etniske nordmenn ikke bare er noe som kan komme, men forteller at den er gyldig. Lik Julia Cæsar, Kent Andersen og Smalsarhorn ser ikke Rustad på volden han mener vil komme mot muslimer som noe negativt, men heller en nødvendighet, dette sett at myndighetene selv ikke starter den krigen de visstnok er i.

Man kan ikke utelukke at mennesker som rammes av islamsk vold vil ta igjen. Har myndighetene noen kontroll på det? Nei, men verre er: De er mer opptatt av å benekte gyldigheten av en slik reaksjon enn å forstå den. De hiver barnet ut med badevannet. Når jeg skriver «gyldigheten» og ikke «muligheten» så er det fordi at myndighetene ved unnfallenhet øker sjansen for at noen tar loven i egne hender. Hvis den tilstanden får vare lenge nok kan vi snakke om «gyldighet» og ikke bare mulighet.

LES OGSÅ: Document.no og nazikunsten

Rasismen og volden
At ytre høyre egger til vold er ikke noe nytt. I noe varierende grad er det selve essensen i deres politiske budskap. Når man maler opp fienden som skumle brune folk som utgjør en eksistensiell trussel mot hele vår sivilisasjon er det vanskelig å se for seg at dette ikke skulle medføre vold om det destruktive synet blei populært nok. Når i tillegg media og de som kritiserer ytre høyre sees på som en indre fiende som samarbeider med de som vil utslette oss, skjønner man at voldsaksjoner mot disse også er nærliggende. Verst av alle er naturligvis venstresida.

Dette er ingen fjern tanke fra min side, en teori jeg har tenkt meg fram til gjennom kløktig analyse og livlig fantasi. Det rasistiske ytre høyre er den eneste terrorbevegelsen som har utøvd sin vold på norsk jord. Med Rustads ord og med egen logikk er det de holder på med å «ta igjen». Vi kjenner til Anders Behring Breivik — som for øvrig trivdes riktig så godt i kommentarfeltet til Document.no — som lot sitt raseri over folkeforræderne på venstresida gå ut over unge på sommerleir den dagen han med kaldt blod drepte 77 mennesker. Blitzhuset har blitt utsatt for tre bombeaksjoner. Flyktningmottak og butikker eid av innvandrere har blitt påtent. Gatevold mot mørkhudede og meningsmotstandere har vært vanlig.

Teorien om ei venstreside som står i ledtog med en ytre fiende og en etnisk gruppe i eget land med ambisjoner om verdensherredømme er ikke noe nytt. «Jødebolsjeviken» hadde full kontroll på venstrerevolusjonære bevegelser i Europa samtidig som den styrte kapitalkreftene i mellomkrigstida. Det var ikke videre logisk, men det er heller ikke Rustads teori om journalister som støtter terrorisme og er i allianse med islam. For en politisk bevegelse basert på rasisme er ikke logikken det fremste våpenet, det er det hatet som er.

Da bør det heller ikke være overraskende at kommentarfeltene til Document flommer over av voldsoppfordringer og krigslyst.

LES OGSÅ: Politisk vold i Norge

Fremskrittspartiet og Document
Det finnes etter hvert en del blogger på ytre høyre som sprer hat og rasisme. Document er en av disse, men samtidig noe mer. De tette båndene til et av regjeringspartiene gjør innholdet ekstra problematisk. Den nevnte Kent Andersen er FrP-politiker og fast skribent, men partiet virker ikke til å ha noe imot at han signere med partiets navn når han tar til orde for å opprette en paramilitær styrke mot venstresida og innvandrere. Enda mer sentral i Document er deres styreleder Trond Ellingsen. Han er leder i Asker FrP og blei i desember i fjor av regjeringa oppnevnt som medlem av utlendingsnemda. Samtidig som Ellingsen er styreleder for et nettsted som mener vold mot muslimer er gyldig har altså regjeringa gitt ham jobben med å ta vare på flyktningers rettssikkerhet.

I en artikkel i Dagbladet kommer det fram at han har mistet mistet troen på å snakke seg til løsninger: «Dialog nytter ikke, det har vært forsøkt. Jeg ser bare for meg adskillig mer kontante virkemidler, og det blir ikke vakkert». På egen Facebook-vegg legger han seg altså på linje med sin redaktør. Han har også forestillingen om at Europa er i ferd med å overtas av radikale islamister: «Samfunnet har virkelig lite å stille opp mot forkjempere for radikal islam, som med stø kurs og tålmodighet er i gang med å underlegge seg Europa, nabolag for nabolag».

Stortingsrepresentant, leder for Oslo FrP og partiets innvandringspolitiske talsmann, Mazyar Keshvari, hadde i mars et offentlig møte i regi av Document.

Justisminister Per Willy Amundsen blei spurt i Stortingets spørretime om Andersens villighet til å sette inn væpnede styrker mot egen befolkning. Amundsen var mest interessert i å snakke seg bort, men tok til det tynnslitte ytringsfrihetsargumentet da han blei pressa. Nå skal det sies at justisministeren selv har tatt til orde for et nytt korstog og at mange i FrP har støttet den fascistiske selvtektsgruppa Soldiers of Odin, som Carl I. Hagen og justispolitisk talsmann Jan Arild Ellingsen.

LES OGSÅ: Soldater i gatene i fredstid — et fascistisk prosjekt

En forutsigbar allianse
Document har et sykelig oppheng i innvandring og muslimer, det samme er Fremskrittpartiets besettelse. Av den enkle grunn er det simpel matematikk at de to skulle finne sammen. Men er ikke Document hakket for drøyt for regjeringspartiet, kan man spørre seg. Finnes det ikke en grense, også for FrP?

Det gjør det, men det er en grense partiet gjennom hele sin tid har villet skyve på. «Asylsøkerne er i ferd med å ta over vårt fedreland», påsto Carl I. Hagen i 1987 med det forfalskede Mustafa-brevet som «bevis». Dagens justisminister ville like før 22. juli 2011 ha et nytt korstog. I dag nekter han å svare på om han ønsker en repetisjon av den invaderende religionskrigen. Hans forgjenger, Anders Anundsen, holdt seg til avisbrenning av og propagandavideoer på skattebetalernes regning. Finansminister Siv Jensen har tatt til orde for massedeportasjon av og stengte grenser for tilreisende romfolk, bare på grunn av deres etniske bakgrunn. Hun har prediket at Norge utsettes for «snikislamisering» og mente at det var «like avskyelig at enkelte medier forsøker å trekke en kobling mellom denne mannens udåd og Fremskrittspartiet» som at det tidligere FrP-medlemmet Anders Behring Breivik slaktet ned 77 mennesker for snart seks år siden. Fiskeriminister og vikarierende integreringsminister, Per Sandberg, har vold mot en asylsøker på rullebladet, han har erklært seg selv som motstander av «raseblanding» og delt innhold fra en nazistisk propagandaside fra sin Facebook-prfil. Den nevnte Mazyar Keshvari har truet med å drepe en NRK-journalist. Integreringsminister Sylvi Listhaug mener det er en konspirasjon mot henne av sosialister i den norske kirke og samfunnet generelt.

Man trenger altså ikke leite på lavt nivå for å finne galskapen i partiet. Nå og da kommer standardsvarene om at «dette er ikke regjeringas politikk» eller at «dette finner man ikke i partiprogrammet». Det er likevel en systematisk måte partiet velger å fremme seg selv på og nøre opp til hat mot minoriteter og venstresida. På lik linje med Document må de holde seg litt i skinnet, og de tester støtt og stadig hvor grensene går og søker og forflytte disse lengre mot høyre, lengre ut i hatet. Der FrP ofte bruker mer perifere tillitsvalgte til denne jobben, er det anonyme skribenter som får jobben i Document. Når tiden er inne kan også redaktør Rustad eller mer profilerte politikere stille seg bak utspillene.

Dette pågår med Høyres velsignelse, de kunne knapt bedt om en bedre lynavleder fra en grunnleggende upopulær arbeids-, sosial- og økonomisk politikk. Slik vil det også fortsette til vi bygger et varmere og mer inkluderende samfunn hvor mennesker ikke hele tiden blir satt opp mot hverandre, som konkurrenter, som fiender, hvor en måles som mer verdt en annen. Det er under slike omstendigheter at et rasistisk tankegods kan vinne fram.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

80 kommentarer på Krig mot islam og gyldighet av vold mot muslimer: Document.no viser sitt sanne ansikt

 1. AvatarBent Ording // 2017-06-09 kl 10:48 //

  Nå er vi endelig på samme bane som islamske ekstremister. Deres retorikk om at vi er i krig med vesten og kristendommen ser ut til å vinne aksept rent logikk-messig. «Dere har ført krig på muslimsk jord derfor må vi bombe i deres byer.» Slike argumenter snur vi nå endelig og begynner å tenke likt. Muslimer er farlige fordi de er muslimer og må tas. Her deler vi nå logikk med de galeste av de gale. Vi går bort fra å se den enkelte, og angriper gruppen. Historisk er jo dette velprøvet. Verdens største demonstrasjon ble holdt for å markere avsky mot galningene i IS. Den demonstrasjonen ble holdt av muslimer. Ikke det at IS bryr seg, men andre muslimer bryr seg.

 2. Document og FRP tar som vanlig ting altfor langt, men det er
  likevel stor grunn til å være bekymret for importering av islam. Vi var på god
  vei å bli kvitt religon som helhet før vi på nytt tar inn en ny.

  islam er en menneskefiendtlig kultur som ikke hører hjemme i et moderen
  samfunn, på lik linje som kristendommen holder kristene fanget i en doktrine som
  undertrykker kritisk tankegang, gjør
  islam det samme med mulsimer. Forskjellen er at de islamske tekstene er mye mer
  aggressive enn de kristene.

  Og for å ha det klart, jeg gir fult faen hvilken «rase» noen tilhører, men jeg respekterer ingen relgion eller følgere av relgion.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-09 kl 11:26 //

   Greit nok å ville motarbeide religion, dens utbredelse og innflytelse, men det blir ikke lett å få det til når du ikke kan respektere religiøse mennesker. Da risikerer man heller å utstøte og dermed bidra til sektdannelser som kan være farlige både for følgerne selv og for andre i samfunnet.

   • AvatarSvein Pedersen // 2017-06-11 kl 16:06 //

    Ikke respektere religiøse mennesker… De fleste respekterer religiøse mennesker, det er de som representerer ideologien islam, i moskeer og cultural-centers som kritiseres, med rette. De som i media, utgir seg for å være moderate, men som foran sine forsamlinger sier noe helt annet.
    Moralpolitiet på Grønland i Oslo, eller i andre norske og Europeiske byer er også såkalt religiøse, skall de respekteres? -De som trakasserer jenter og damer, som trakasserer familier, som vil integreres.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-11 kl 17:44 //

     Litt for mange stråmenn og tull til at det kan besvares skikkelig uten å bruke en halv dag på det.

     • AvatarSvein Pedersen // 2017-06-11 kl 18:37 //

      Det bør ikke være vanskelig. Skal imamer, som predikerer dar al-Harb og anti-integrering respekteres? Dette er ikke løse påstander. SVT avslørte dette ved flere moskeer i Sverige, i programmet updrag granskning, for noen år siden. BBC avslørte det samme, ifjor og tysk tv. Skal de virkelig respekteres? Ca 35% av muslimer, i Vest-Europa vil ha sharia-lover og sharia-råd, skal de da respekteres? Sharia står over våre vestlige lover.
      For meg, er svaret enkelt….

     • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-11 kl 19:30 //

      Men hvor kommer denne ideen fra og hvorfor tar du opp dette her?

      «Vær saklig og hold deg til tema» står det i debattreglene.

     • AvatarSvein Pedersen // 2017-06-11 kl 20:12 //

      Du, skrev om respekt for religiøse mennesker. Da har jeg vel lov å spørre som jeg gjør, eller?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-11 kl 21:08 //

      Det var snakk om religiøse mennesker generelt sett, og skjønte du. Ingen ønsker å forplikte noen til å respektere hver og en av de 6,5 milliarder (eller noe sånt) religiøse menneskene på jorda.

     • AvatarSvein Pedersen // 2017-06-11 kl 21:17 //

      Imamene jeg skriver om, kontrollerer store mengder religiøse mennesker.
      I en religion og ideologi som henger tett sammen.
      Du ser ikke mange, innen islam, som tør motsi sine imamer, forelesere la -som prediker dag al-harb, anti-integrering eller moralpolitiet.
      Respekt for religiøse mennesker, er jeg enig i at vi alle må ha. Respekt for de som støtter dar al-Harb, anti-integrering og sharia. -Skal vi ikke ha.

     • AvatarSvein Pedersen // 2017-06-12 kl 17:54 //

      For de som ikke vet det, dar al-Harb, betyr house of war!
      Når imamer, daesh, forstandere og andre predikerer dar al-Harb betyr det krig mot vesten!

     • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-12 kl 21:36 //

      Det er ingen debett om det fins kjipinger og farlige folk som er imamer og religiøse autoriteter, men det er ikke det det er snakk om her.

      Men her har du noen artikler på Radikal Portal som kritiserer autoriteter innen islam (skrevet av fok både med og uten muslimsk bakgrunn), men viktigere, dette settes inn i en norsk sammenheng hvor folk her til lands blir holdt ansvarlig. Partiet som har slått seg opp på muslimhat, FrP, har jo vært på kompisbesøk i Saudi-Arabia, som er verdens største eksportør av terrorisme og en særdeles autoritær tolkning av islam, men av en eller annen grunn synes FrPs velgere at dette er greit. Skjønn det den som kan…

      https://radikalportal.no/2016/05/20/norske-muslimer-som-kritiserer-imam-shah-blir-forsokt-kneblet/
      https://radikalportal.no/2017/01/08/saudi-arabia-pisking-og-fengsel-for-gjestearbeideres-protester-mot-ubetalte-lonninger/
      https://radikalportal.no/2016/01/10/hykleri-og-bortforklaring-fra-ud-om-norge-og-saudi-arabia/
      https://radikalportal.no/2017/06/02/afghanistan-hvor-gud-kommer-for-a-grate/
      https://radikalportal.no/2014/10/20/et-radikalt-kurdisk-demokratieksperiment-trues-na-av-isis-sin-fremmarsj/

      Men hold deg nå noelunde til saken framover slik debattreglene sier.

     • AvatarSvein Pedersen // 2017-06-12 kl 21:52 //

      Er det noen partier i Norge, som tør kritisere Saudi?
      USA har sagt de er våre venner, da følger puddeflokken på Avgiftstinget lydig denne lederen.
      Ja, det er helt på trynet, at Norge støtter dette terrorist-kongedømmet.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-13 kl 11:23 //

      Rødt gjør det. SV til en viss grad, men klart mindre.

     • AvatarSvein Pedersen // 2017-06-13 kl 12:05 //

      Det har du rett i.

     • AvatarReidar S // 2017-06-12 kl 08:59 //

      Respekt er en toveis sak.
      Virker som Muhammeds følgere har litt problemer med å respektere vår vestlige kultur, men forlanger respekt for sin. Slikt vekker mer avsky enn noe annet

     • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-13 kl 20:12 //

      Det virker som du tror muslimer har en kollektiv bevissthet med felles krav og agenda. Det kan jeg avkrefte.

     • AvatarReidar S // 2017-06-13 kl 22:01 //

      Omfatter nok ikke alle, tar din kommentar til etteretning, men det er nok urovekkende mange som ikke evner eller har vilje til å tilpasse seg vår kultur som de tross alt har reist til

     • «…mange som ikke evner eller har vilje til å tilpasse seg vår kultur»

      Men det er vel ikke noe spesielt for dagens innvandrere? Den gang europeere reiste ut og koloniserte verden, beholdt også de sine verdier og sin kultur. Om du og jeg skulle flyttet til f. eks. Dubai eller Qatar, ville vi neppe oppført oss som arabere, ville vi vel?

      Jeg ville nok beholdt det meste av vestlig kultur, så langt jeg kunne. Men, og dette er et stort men, om jeg ikke kunne beholdt min kultur, da ville jeg ikke reist dit. Det er vel den store forskjellen?

      Vet du forresten hvorfor våre myndigheter aksepterer disse parallellsamfunnene, og hvor dette stammer fra opprinnelig?

     • AvatarReidar S // 2017-06-14 kl 19:55 //

      Tror neppe verken du eller jeg ville sette pris på å overta indianerenes rolle i Amerika ikke sør eller nord.

      Med 200+ mill som ønsker seg til Europa, så tror jeg at vi vil få tilpasningsproblemer for å si det forsiktig.
      Hvorfor myndighetene i Europa, med noen hederlige unntak aksepterer dette er et mysterium historikerene får ta seg av ( Om det blir tillatt)

     • «Med 200+ mill som ønsker seg til Europa, så tror jeg at vi vil få tilpasningsproblemer for å si det forsiktig.»

      Helt enig. Problemene har allerede startet, om man skal tro massemedia og offisiell statistikk fra ulike land i Europa.

      «Hvorfor myndighetene i Europa, med noen hederlige unntak aksepterer dette er et mysterium historikerene får ta seg av ( Om det blir tillatt)»

      Det ironiske er at det ikke fins noe mysterium. Årsakene og motivene er velkjente, og våre politikere har vært ganske åpne om temaet også. Klart de har mistet kontrollen over migrasjonen, men opprinnelsen, urplanen, er velkjent. Men RP er nok feil arena for å drøfte det emnet. Vi får ta det et annet sted.

     • AvatarReidar S // 2017-06-14 kl 20:15 //

      At RP er en lite egnet arena for synspunkter som ikke er PK for så være, Lurer på hvor lenge vi får fortsette med revisjonistiske innlegg

     • Ikke godt å si, men vi må ha trua. Radikal Portals første prinsipp er «Vi vil ha mot til å søke sannheten, også når denne er upopulær.»

      Om RP står ved sine prinsipper, kan vi kanskje holde på en stund? 😉

     • AvatarReidar S // 2017-06-14 kl 20:48 //

      I så fall er den langt bedre enn aftenpotten og dagblabla.

      Der fører den minste rugging i båten til «game over»

      Temaet i utgangspunktet er jo et lite velfundert angrep på Document, og er i stil med den gang Fjordmann ble satt i ledetog med ABB eller hva ha nå kaller deg. Krig i en eller annen form mot ,islamisme er vel like uungåelig som krigen mot adolf og hans lystige menn. At ikke muhammedanere er de første til å ta opp hansken gir en litt vond følelse mht det fredelige i fredens religion.

      Vi får se om «Vi vil ha mot til å søke sannheten, også når denne er upopulær.» er sant eller ei

     • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-14 kl 22:28 //

      Hold deg til saken i artikkelen og de ellers simple reglene så slipper du å få kommentarer sletta.

     • Til mod: Mitt svarinnlegg til deg ble merket som «Spam» uten at jeg forstår hvorfor.

      Jeg tror denne Spam-merkingen skjer automatisk, men må fikses opp manuelt. Kan du ta en titt?

  • Avatarbørre arnold // 2017-06-09 kl 15:39 //

   «men jeg respekterer ingen relgion eller følgere av relgion» Ateistiske Nord Korea er heller ikke så fristende. Jeg synes ikke noe om at vi skattebetalerne skal tvinges til å være med å finansiere religiøse samfunn som motarbeider integrering og som vi tar avtand fra de fleste av oss. Når det gjelder document.no så leser jeg aldri noe der fordi det er mye worst case scenarier av pessimistiske fremtidssyn der.

   • Avatarheimevernet // 2017-06-11 kl 23:17 //

    Jeg er document-leser. Kunne du forklare hvorfor det er dumt å forestille seg «worst case scenario»? Jeg er selv av den oppfatning at den beste måten å unngå worst case scenario er å forestille seg det.

    Når det gjelder «pessimistiske fremtidssyn», så spørs det jo litt hvor langt frem i tid man ønsker å forsøke å se. Hvis en person på venstresiden debatterer med en på høyresiden og den ene ser ti år frem i tid og den andre tretti eller femti, så vil den som ser kortest frem anklage den andre for å være pessimistisk, og det med rette. Den andre vil med rette anklage den første for å være urealistisk. Så perspektiver er sentralt. Men hvis man har barn eller planlegger å få det, hvorfor skal man ikke forsøke å se langt frem?

    • Avatarbørre arnold // 2017-06-11 kl 23:42 //

     Jeg har ikke lyst å tilbringe noe særlig tid,,tid på å lese om dystopiske fremtidsscenarioer, reelle eller ei.

     • AvatarComrade Pootie // 2017-06-11 kl 23:56 //

      Husk det neste gang klimaendringer er tema

     • Avatarheimevernet // 2017-06-12 kl 11:17 //

      Du har kanskje ikke barn? For meg er det en liten pris å betale om jeg må være semi-deprimert, hvis jeg på et eller annet lavt nivå kan bidra til å spre ideer om hvordan fremtiden kunne tenkes å bli – med det siktemålet at fremtiden blir så lys som mulig for mine og andres etterkommere. Jeg har heller ikke lyst til å observere at samfunnet forverres, men jeg har enda mindre lyst til å våkne opp en dag og se at barna og barnebarna mine lever i en forutsett dystopi – en som muligens kunne ha blitt forhindret.

   • AvatarJens Bjørneboe // 2017-06-12 kl 04:53 //

    Såkalt ateistiske Nord Korea har sin kvasi gud i form av Kim Jong Un.
    Worst case scenarier er helt ok: Plan for the worst, hope for the best.
    Nå skal det sies at mange av advarslene ymtet frempå av den siden,
    som fikk rasiststempelet ettertrykkelig plantet, har i ettertid vist seg mer korrekt
    enn hva PK pro ditt, og pro datt har. Hvilken side som nærer autoritære tendenser
    er ikke alltid den man tror.

  • AvatarJohn Atle Vestvik // 2017-06-10 kl 05:52 //

   Teksten som styrer forholdet til resten av verden har ingen betydning når lederne styres av hat. Hatefulle personligheter tiltrekkes av makt i enhver organisasjon. Enten den er religiøs, politisk eller en næringslivs organisasjon I f.eks. bedrifter med skriftlig begrunnet samfunnsengasjement finner du og ledere som kriger mot tillitsvalgte, bare på gunn av at den tillitsvalgte krever respekt for lov og avtaleverk.
   Generalisert disrespekt for religiøse gir kun deres hatefulle ledere hjelp til å dele verden inn i dem mot oss.

  • Avatarheimevernet // 2017-06-12 kl 11:41 //

   Jeg tror ett av problemene var at vi ble kvitt religionen. Nedkjemper du religionen vil en annen ta dens plass. Et mye større problem var at vi masseimporterte mennesker fra en enkelt sekt, noe som er en litt rar ting å gjøre. På toppen av det masseimporterte vi ikke bare mennesker fra en enkelt sekt, men vi masseimporterte mennesker fra en sekt av mennesker som kommer fra land der vi har drevet med, driver med og vil drive med krigføring.

   Hvis man vil være edel og ta imot flyktninger, så er det så mange kriger rundt omkring i verden der man kan hente flyktninger. Fortrinnsvis ta flyktninger fra et sted der vi selv ikke kriger, tenker jeg. Og ikke alle fra en religiøs sekt. Videre, ta et mer passende antall.

   Jeg har for øvrig ingen tillitt til at vi hjelper de som trenger det mest.

 3. Her er et dugende tiltak til eksempel fra noen hundre imamer i Storbritannia: http://www.tv2.no/nyheter/9181420/

 4. Avatarlovåundre // 2017-06-10 kl 11:45 //

  Jeg synes det kan være verd å få frem at også Hans Rustad syntes artikkelen «Keiseren har ingen klær på» også var litt over streken.

  https://www.document.no/2017/06/07/red-man-ma-veie-sine-ord/

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-10 kl 15:17 //

   Ett punkt i «Keiseren har ingen klær på» var litt over streken, ifølge Rustad. Ellers full støtte. Vennligst ikke reklamer for en side som vil sette væpna styrker inn mot folk som driver denne siden her.

   • AvatarJens Bjørneboe // 2017-06-12 kl 05:02 //

    Hehe hvor ble egen tro på væpna revolusjon (og dens uutalte konsekvens, vist fryktelig mange steder på kloden) av i de røde og radikale forgreininger. Forsvant den gradvis i takt med at 68’ernes posisjon ble befestet, lønnslippen fetere og de selv ble etablissementet. Hvem skulle denne væpnede overtakelsen settes inn mot?
    Jeg bare spør, lett ironisk…

    • AvatarReidar S // 2017-06-12 kl 15:45 //

     Relevant spørsmål, og som ventet ble kamerat Mod svar skyldig…….

     • AvatarVerden_er_gal. // 2017-06-12 kl 16:57 //

      Nå ja, gi mannen litt tid, det har bare gått 12 timer. Husk at det tar tid å lete gjennom noe så gigantisk som verktøykassen med alle bortforklaringene.

 5. Radikal Portal bruker mye tid å krefter på å henge ut «rasister».
  Vil vi noengang se en artikkel som problematiserer rundt mislykket integrering fra muslimske land etc?
  Eller vegrer man seg for dette, da man isåfall må innrømme at «rasistene» har noen poenger?

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-11 kl 00:48 //

   Masse artikler her om sosialpolitikk, arbeidslivspolitikk og økonomisk politikk. Du kan lese om hvordan regjeringa og forrige bystyre flytta penger fra vellykkede integreringsprosjekter som barnehager, biblioteker og ungdomsklubber, om hvordan arbeidsløsheta har skutt i været under nåværende regjering samtidig som velferdsstaten har blitt rasert og man dermed har trykket de som har minst ned i driten. Blant disse som har minst er det naturligvis mange innvandrere og folk med minoritetsbakgrunn. Det er den verst tenkelige integreringspolitikken. Du kan også lese kritikk av forrige regjering som faktisk også bidro til denne utviklingen på visse felt, om enn i mindre grad enn den nåværende.

   Opphenget ditt i muslimer er lite tiltalende.

   • Joda, men en seriøs debattkanal bør prøve å se ting fra flere sider – ikke et ensidig fokus på at alt er myndighetenews feil og de som er kritisk til innvandirngen er «rasister».

    Forslag til problemstillinger Radikal Portal burde se på::
    – De fem landene som sender flest asylsøkere til Norge har 190 millioner innbyggere, i 2030 tror FN at de vil ha 270 millioner. Norge har nå en befolkning på 5,2 millioner mennesker mot 4,6 millioner mennesker for ti år siden
    I høyalternativet for innvandring vil Norge ha drøyt 7,6 millioner innbyggere i 2050 ifølge SSB, herav en stor andel fra afrikanere og asiater.

    – Hvorfor vil ikke muslimer integrerers i det norske samfunn? «Problemet er muslimer. Det er muslimer man har størst integreringsproblemer med. Islam er ikke forenelig med vestlig kultur. Den har et helt annet syn på kvinner, demokrati og ytringsfrihet. Dette gjør at det er vanskeligere for muslimer å bli integrert enn andre». «Det finnes mange muslimer, kanskje et flertall, som ikke har problemer med det vestlige samfunn. De tar ikke religionen sin bokstavelig, men problemet er at de rabiate muslimene kan ta ledelsen. De kan være så høylytte og kontrollerende at de blir dominerende» (sitatene er hentet fra Professor Poul Christian Matthiessen ved Københavns Universitet i Finansavisens 7. november 2015)

   • AvatarReidar S // 2017-06-12 kl 09:05 //

    Er det rettferdig å besvare en kommentar eller flere som strykes??
    Det korrekte forutsatt en er redelig ville være å unnlate å besvare den

    • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-13 kl 11:25 //

     Når folk har brutt reglene våre omtrent én million ganger gidder vi ikke gå gjennom alle og enhver av kommentarene til vedkommende for å se om hen har holdt seg til reglene. Da sletter vi alt den har skrevet her den siste tida. Svaret kom først sletting for noe annet seinere.

     • Avatarknut e. berger // 2017-06-13 kl 13:31 //

      Heisan,

      Det kan virke som om du/dere fjernet et innlegg jeg la inn her. Jeg kan virkelig ikke forstå hvordan innlegget brøt med noen av deres debattregler.

      Jeg spurte kun om en logisk redegjørelse for hvordan dere organiserer nettsteder i aksen fra aller ytre høyre til det ytterste av venstre. Dette fordi jeg ikke forstod hvorfor f.eks. doc.no var ytterst til høyre. For å skjønne logikken, spurte jeg om eksempler på sider som dere anså som moderat kritiske- og i sentrum. Altså det dere anser for sentrum. Sider som kunne målbære saklig kritikk til ukontrollert, asylinnvandring og ren islamisme…de to fenomener UTEN automatisk sammenlikning forøvrig. Istedenfor å klargjøre, så tar du den vekk? Etter at den har ligget ute, og formodentlig allerede gjort skaden dere tydeligvis mener den vil gjøre?

      Du får ta det som et kompliment. Men jeg holder muligheten åpen for at det kan ha skjedd en missforståelse eller teknisk feil. I motsatt fall kanskje du er så vennlig å fortelle nøyaktig hvilke debattregel den brøt?
      Jeg ser den er lest av endel, så da kan folk her inne lære hvordan debattreglene fungerer i praksis.

     • AvatarVerden_er_gal. // 2017-06-13 kl 15:20 //

      Denne artikkelen er borte fra forsiden nå, selv Møllersen innså at det ikke bare var keiseren som ikke hadde klær på, også en viss moderator som ble avkledt av flere skarpskodde folk med ubehagelige spørsmål.
      Det er hardt å kjempe mot sannheten, men som moderator har man sine triks, f.eks. å slette innlegg, vips, problem solved.

     • Avatarknut e. berger // 2017-06-13 kl 15:28 //

      Seriøst? han kan ikke ha mye respekt for seg selv? Helt utrolig, men samtidig opplysende og paradoksalt nok et bittelite lysglimt. De har altså NULL å bringe til bords.

     • AvatarVerden_er_gal. // 2017-06-13 kl 15:40 //

      Sjekk artikkelen til en Eriksson nå, om rasisme. En lidelse å komme seg gjennom og umulig å gjendrive uten å bruke hele dagen, så jeg trakk frem et eksempel på idi*tien.

     • Avatarknut e. berger // 2017-06-13 kl 16:24 //

      Skumleste den. Han tror at lengden på artikkelen borger for kvalitet, litt mellomfagsoppgave over den. Han skal tydeligvis være det intellektuelle alibiet til denne sekten . Men oppskriften er den samme: bak inn «frp», «ABB» , «doc.no» og 22 juli i en laaang tekst. Nesten uansett hva den handler om. Men kan man også få med skikkelig rasisme, nazisme, konsentrasjonsleire, jødeutryddelse osv. er det bare supert. Ta med «KKK» også, dersom det ikke blir for påfallende.

      I denne artikkelen er det ytringsfriheten som skal under «lupen»…timet akkurat i det de tok vekk en artikkel der det ble litt for mye motstand. <ikke så mange som kjempet deres sak i kommentarfeltet heller, de få sannsynligvis medlemmer av samme sekt. Så derfor måtte de tøyle nettopp denne ytringsfriheten. Beleilig og langt fra tilfeldig.

      I tillegg til selve lengden, virker det ofte som han bare ramser opp rett fra wikipedia?, slik at det ikke nytter å kritisere teksten systematisk uten å måtte skrive tilsvarende langt og bruke mye tid på å granske og lese i div. kilder, da duger ikke wikipedia. Skulle noen gjøre så, vil redaktøren sikkert ta det vekk likevel. De behøver jo ikke begrunne det annet enn at forfatter ikke holdt seg til tema. At de er svar skyldig ser ikke ut til å bekymre, ikke snev av vitenskapelig ideal å spore.

      Dermed kommer han seg unna med en standardbløff de bruker i denne sekten; nemlig spektakulære egen opplevde historier med rasisme og dumme høyreradikale. Da er det liksom ikke måte på. Til tross for at opplevelsene er såpass fantastiske, har man aldri hørt om de tidligere. Denne gang intet mindre enn to stk. psykiatriske tilfeller som i tillegg visstnok er tilbakestående, hvorav en er skribent. Det fine med historien er jo at ingen vil kunne motbevise den da de anklagede sannsynligvis ikke eksisterer.

      Høyresiden forsøker seg på offerrollen, fy skam. Offerrollen tilhører OSS, er i grunn konklusjonen i teksten, eksemplifisert – og "bevist" med en ren bløff det ikke går å motbevise (min påstand)

      Legger også merke til "utdannet idèhistoriker"..hvorfor ikke opplyse om graden? gjerne fra hvilket universitet også? Ingen eksamen kanskje? samt de sedvanlige anti dit og anti datt + selvfølgelig aktivist. Han får sikkert mye sexy sympati blant småripsa i miljøene rundt hausmania og blitz.

      Bare å droppe kommentering på den siden. Det er som han selv så korrekt sier avslutningsvis, ingen poeng å sløse tid på slike.

      Ser at noe har skjedd slik at hvert ord får anførselstegn.

     • AvatarVerden_er_gal. // 2017-06-13 kl 16:38 //

      Jeg svarte Eriksson dette, men det ble borte. Eriksson kan kalle oss idioter, men når jeg skriver ko ko…

      Verden_er_gal. an hour ago
      Removed
      «Vi vet att de flesta som sprider smittan kommer från andra länder och ohämmat går ut bland svenskarna. Jag skulle vilja se Bengt Westerbergs få sin dotter smittad av en flykting. Han pratar så fint om flyktingarna, men han skulle bo ett tag i gettona de skapar»
      Når dette fremføres som rasisme skjønner man jo at logikken har kortsluttet fullstendig. Når folk ankommer fra den 3. verden hvor diverse smittsomme sykdommer bevislig har større utbredelse enn i Europa, så forsvinner disse sykdommene som ved et trylleslag straks de kommer til Europa? Myndighetene dysser selvsagt ned denne problematikken og folk som Eriksson mener det er rasisme å påpeke det. Ko ko.
      Forøvrig bor Rødts partileder på kritthvite Nordstrand. Gjør som jeg sier men ikke som jeg gjør?

     • Avatarknut e. berger // 2017-06-13 kl 16:55 //

      Jeg så den før den forsvant 🙂 Interessant. Hadde mange nok vært aktive og saklige i deres kommentarfelt, tipper jeg de hadde stengt det ned slik mange store medier har. Lurer på hvilke kriterier de har fått som betingelse for sin statsstøtte.

     • AvatarVerden_er_gal. // 2017-06-13 kl 17:11 //

      Nå har jeg postet den på nytt, barbert for slikt de kunne hevde var «mot reglene» (tror jeg).

     • AvatarReidar S // 2017-06-13 kl 16:12 //

      I dette tilfellet ser det ut som en direkte replikk til Guest, men Mod’s kommentar blir et gd dag mann – økseskaft! når den kommentaren som det er repliseres til er «sensurert»

     • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-13 kl 20:09 //

      Det var en direkte replikk, til en kommentar som nå er fjernet. At det ser litt rart ut tåler jeg. Her har vi regler, de er veldig lette å forstå.

     • AvatarReidar S // 2017-06-13 kl 21:54 //

      Her har vi tydeligvis forskjellig oppfatning av hva som er redelig.
      Fjerne ubehagelige synspunkter er en ting, å besvare uten at det ikke fremkommer hva som er besvart er vel mer i stil med noen vi ikke vil sammenligne oss med?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-14 kl 00:31 //

      Les reglene. Hvis du eller andre ikke forstår dem eller ikke liker dem er det bare å diskutere videre et annet sted.

 6. AvatarSvein Pedersen // 2017-06-11 kl 16:00 //

  Mye imot de som kritiserer ideologien islam, her.
  Har dere noen forslag, til hvordan imamer som preker anti-integrering og dar al-Harb skal stoppes? Dette prekes i moskeer og cultural-centers over hele Europa.
  Eller er dette helt på linje med deres agenda? Henge ut de som kritiserer, og heller omfavne ideologien islam?

 7. AvatarComrade Pootie // 2017-06-11 kl 23:53 //

  Hehe, dette var en slags ‘best of’ av alle «sakene» deres om Document. Servert i ett kakestykke merker jeg meg at det er omtrent akkurat like tynt i sum, som hver og en sak for seg selv.

  Document driver for det meste med nyhetskommentar. Der du ser «farlig islamofobisk retorikk» og tolker Rustad bokstavelig, ser mange andre Rustad filosofereo over et tema. Selv om det blir diskutert hvordan ting kan slå ut på forskjellige sider, betyr ikke det nødvendigvis at han går inn for mulighetene som drøftes.

  Og når det gjelder påstandene om rasisme, lan man vel si at blir lite vits å diskutere da folk flest til høyre for AP, og tildels der også ikke engang har den samme forståelsen av hva vi snakker om. Dere har inkludert religion (men bare en religion i praksis) i rasismebegrepet. Det er for oss andre fullstendig fremmed,

 8. AvatarVestlandsguten // 2017-06-12 kl 02:57 //

  Document-leser her. Må bare si at denne kronikken er så full av stråmenn og ad hominem at det vil være nyttesløst å skulle skrive et mot-svar. Men mest grelt er de stadige forsøkene til Møllersen å skape en forbindelse mellom doc og Breivik. Eller Fjotolf Hansen som han heter nå. Når vi vet at Breivik sluttet å skrive på doc fordi han ikke fikk noe medhold i sine teorier og heller begynte å skrive på VG; da blir det veldig uærlig å påstå at Breivik «trivdes i kommentarfeltet på doc».

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-13 kl 11:26 //

   Han trivdes ikke der, han bare hang der og hang der og hang der og hang der…

   • «Han trivdes ikke der, han bare hang der og hang der og hang der og hang der…»

    Vel, faktisk ikke. Han var mye mer aktiv andre steder. Hvorfor nevner du ikke det?

    «Vær saklig» står det i debattreglene dine. Er du saklig når du feilrapporterer fakta og underslår fakta?

    • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-13 kl 20:15 //

     Ikke så veldig mange plasser. VG, FpUs hjemmesider, Hegnar, alle høyremedier. Det er imidlertid noe helt annet når han går til et kommentarfelt, på samme måten som du har gått hit, og når han oppsøker et ideologisk fellesskap som han fant på sidene til Document.

     Jeg vet du har for vane å kommentere under artikler du ikke har lest og jeg har bedt deg slutte meg det, men du må da ha fått med deg at denne artikkelen handler om Document. Hvorfor har jeg ikke skrevet at han likte gulrøtter? Nå kan du lure…

     • «Ikke så veldig mange plasser. VG, FpUs hjemmesider, Hegnar, alle
      høyremedier.»

      «høyremedier», hva er nå det da? Han skrev også hos Aftenposten, og flere andre steder også.

      «Det er imidlertid noe helt annet når han går til et
      kommentarfelt, på samme måten som du har gått hit, og når han oppsøker
      et ideologisk fellesskap som han fant på sidene til Document.»

      Forsåvidt et relevant argument, men han fant ikke noe ideologisk fellesskap på document.no. Derfor forlot han document. Han var vel aktiv på Aftenposten til rett før terroren. Dessverre har Aftenposten gjort sitt ytterste for å viske ut sporene etter Breivik. Selv web.archive.org har bidratt. Aftenpostens debattsider, debatt.aftenposten.no, har helt forsvunnet fra web-arkivet. Alle spor før 25. juli 2011 er slettet, så vidt jeg kan se. https://web.archive.org/web/20110601000000*/http://www.aftenposten.no:80/meninger/article4181234.ece

      PS: Du debatterer forøvrig med en som har Klassekampen som sin favorittavis, ikke en rabiat høyreekstremist. Fint om du møter debattanter med argumenter istedenfor forutinntatthet.

      PS2: Om Aftenposten: Om du gjenkjenner mitt profilbilde og vet hva hans yrke var, bør du være like sjokkert som jeg over Aftenpostens oppførsel i denne saken.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-14 kl 01:14 //

      Aftenposten er ei høyreavis. VG er den mest fagforeningsfientdlige blekka i Norge. Hegnars avsky for alt som ikke stinker av penger taler for seg selv. På tross av en virkelighetsoppfattelse på høyresida som sier noe helt annet er media i Norge, som i de aller fleste andre land, sterkt dominert av høyresida (det er også en del på venstresida som tror på dette tøvet også). Ikke så ulogisk da mesteparten er drevet med profittmotiv.

 9. Avatarytringsfrihetfred // 2017-06-12 kl 06:56 //

  Dette blir jeg ganske dårlig av å lese, må jeg innrømme. Ikke fordi det er sant og reflektert, men fordi det er det totalt motsatte. Navnet skjemmer ingen, er det noe som heter, men her er det et radikalisert, forblindet tankegods som gir det ubehagelige navnet på nettstedet mening. Dessverre.

 10. AvatarRobert Moseby // 2017-06-12 kl 09:11 //

  Det store problemet med Radikal Portal og deres følgerne er at de selv er ekstremister, bare helt på den andre siden av skalaen.
  Det er ubalansert ut i det ekstreme den retorikken som føres der.

  At det ikke er noe som helst kritisk tanke rundt eget verdensbilde der det er legitimt å brunbeise og rasistforklare alle som sier dem imot og at det er svært skremmende krefter i islam er ikke bare gjennomsiktig men infantil dogmatikk.
  Det snakkes varmt om diversitet, globalisering og sameksistens, men de fører selv en penn der hatet ligger tykt utenpå teksten. Overdrivelsene er latterlige når de «forklarer» de som sverger til høyresiden som en homogen masse og hatet er unyansert, inderlig og sofistikert.

  Islam er vestens største utfordring i dag, selv om majoriteten kan utelates som moderate.
  Likevel er det også en majoritet i denne delen av islam som forholder seg stumme til at ekstreme krefter i eget hus faktisk hater alt vesten, humanismen og demokratiet står for.
  Midtøstens mektiske stater er wahabister, og de støtter kjøp av moskeer, wahabistisk litteratur og skoleringen av imamer med milliarder.
  Avsløring av hvordan denne fiendtlige og svært rasistiske religions/politiske ideologien fungerer når dørene lukkes bak egen forsamling av tilhørere, og da imamene og lærerene starter sin forkynnelse og indoktrinering, er noe Møllersen og Co enten ikke vil se eller har en eller annen syk agenda for ikke å vedkjenne som et faktum.

  http://tarekfatah.com/who-do-muslim-mullahs-consider-kaafirs-they-often-lie-but-this-uk-documentary-exposes-what-is-really-said-in-mosques/

  https://youtu.be/vI_9lghaMsM

  Det som er spesielt med disse dokumentarene er at her kommer alt direkte fra muslimene og moskeene selv, det er ikke gjenfortalt av eventuelle politiske krefter eller subjektive tredjeparter.
  Blir man ikke overrasket over hatet og rasismen muslimene fremlegger her så har man ingenting i debatten å gjøre. Det må innrømmes at dette er sjokkerende og skremmende.

  Det finnes mye lignende info på nett, men det får de som genuint påstår at de er ute etter et balansert bilde klare å taste seg frem til selv.
  Å ha en mening i denne saken handler i stor grad om å selv engasjere seg i begge/alle sider FØR man setter seg ved tastaturet.
  (Jeg tilføyer likevel at en firedelt norsk serie kalt «det islamske brødreskapet» også belyser de mørke kreftene i den ekstreme delen av islam og finnes på youtube og bør sees av alle).

  Jeg påstår at denne berøringsangsten Møllersen og Co viser med sin fullstendige stillhet om dette, er kontraproduktiv og vitner om sterk faktaresistanse.
  De nekter også å se at selv om vesten i dag består av alle verdens religioner og raser, så er det ingen andre religioner eller ideologier som knivstikker, bomber, skyter, halshugger, pløyer ned folkemengder, æresdreper, undertrykker kvinner, dereper homofile, godtar giftermål med barn og pedofili, gruppevoldtar, kaster dødsdommer over egne som frafaller, og ser alle som ikke er muslimer som uverdige liv uten verdi.
  Hvorfor er «fredens religion» den mest inhumane og hatske religionen?
  Hvorfor er ingen andre religioner og ideologier i nærheten av det samme, faktisk er alle andre fredlige og fremdeles like henrivende til sin tro.

  Hverken Dokument.no eller denne anonyme skribenten det vises til sier at de direkte eller indirekte støtter en voldelig eller væpnet motstand i form av selvtekt og sivil ulydighet, men de sier at sosisalistkommunismens og ekstremfeminismens fornektelse, dobbeltmoral og tafatthet ift utfordringene islamismen påfører samfunnene i vesten først og fremst dreper mennesker oftere og oftere, nå sist barn på konsert, og skaper berettiget frykt, og tvinger befolkningen til å begrense sin demokratiske frihet.
  Konsekventlig fører dette til det de sier de er imot, nettopp en yngling av ekstreme i de mørkeste høyrekrokene som t.o.m majoriteten av høyresiden avskyr like sterkt som venstresidens dissidenter.
  Ordet dissident brukes her for å understreke hvilken giftig kraft Møllersen og Co klart tilfører vårt demokratiske samfunn ved å støtte klart antidemokratiske krefter, svikter de svakeste undergruppene i disse hovedgruppene, og påfører samfunnet en vesentlig større polarisering, hat og løgnen om den homogene rasistiske høyresiden.

  Det virker som venstresiden ikke forstår at enhver aksjon vil skape en reaksjon, og det åpenbare er fremmed for dem.
  Dette er den perfekte, men syke, selvkonstruert oppfyllelse av egen profeti.

  Dette er det Dokument.no har satt fingeren på og advarer om at sosialistene.kommunistene og feministene med sin generalisering og demonisering KAN føre til.
  Det er historisk belegg for å si at en befolkning som fratas mer og mer av sin frihet enten gir etter eller til slutt etablerer motstand.
  Det er ingen trusler i denne påstanden, det er understreking av et faktum og er å se som en advarsel.
  Der er likevel helt klart at de som kommer med denne advarselen selvfølgelig foretrekker at ledere tar ansvar, fjerner farene, finner forebyggende tiltak som fungerer i praksis, og beskytter sine borgere.

  Det er mulig ytterste ekstreme høyrekrefter (virkelige rasister og/eller nazister) ønsker konfrontasjon, men dette er en svært liten fraksjon av høyresiden (enda) som bør kunne kontrolleres relativt enkelt.
  En annen fantasifull klassisker er at når disse destruktive kreftene dukker opp i debatter der moderate høyrekrefter ytrer seg, ser enkle sjeler på venstresiden sitt snitt og tillegger hele debattens høyreside ansvar for disse idiotenes meninger.
  Kan man bli mer uredelig og infantil?
  Det er både svinsk og konspiratorisk å påstå at den allmenne høyresiden hater hele folkegrupper eller raser (Ps! Islam er ingen rase, og skepsisen og motstanden til den ekstreme delen av denne voldsreligionen er ikke rasisme).
  Møllersen og Co må være usedvanlig naive hvis det tror det stadige misbruket av ordene rasisme og nazisme gjør annet enn å vanne ut og ødelegge dets opprinnelige og grusomme betydning.

  Men der har man en klassisk forklaring på ekstreme menneskers uredelighet og møkkete retorikk, og vi ser at grensene stadig flyttes for denne vidrige oppførselen.

  • Avatarytringsfrihetfred // 2017-06-12 kl 10:20 //

   Slik skal det debatteres! Takk for en meget informativ og nyttig kommentar som jeg håper trenger gjennom faktaresistensen hos noen av de radikale som egner seg til denne siden.

   • «Takk for en meget informativ og nyttig kommentar som jeg håper trenger gjennom faktaresistensen…»

    Jeg husker denne velskrevne kommentaren, som nå har blitt slettet. Det sier det meste…

   • AvatarRobert Moseby // 2017-06-16 kl 23:55 //

    Mitt innlegg er nå sensurert vekk.

    Virker som det traff en nerve.

    Svært uredelig av RadPort

  • Avatarknut e. berger // 2017-06-12 kl 10:42 //

   Bra! venter spent på redaktørens redelige og anstendige svar på denne. Håper han lar spannet med brunbeis stå hjemme. Om han nedlater seg, skulle jeg ønske han kunne komme med tips til nettsider der det ble kommunisert skepsis til ukontrollert asyl innvandring, skepsis til islamisme…..gjerne også sunn kjærlighet til landet vårt/patriotisme…UTEN at det var høyreradikalt og ytterste høyre fløy. Og at ABB IKKE hadde noe med det å gjøre. Han vil sannsynligvis si at det finnes, men at det ikke er hans/deres oppgave å lete opp slike. Vel, for å kunne plassere doc.no og rights,no på ytterste høyrefløy….MÅ han ha sjekket mange andre også, slik at han vet hva som IKKE er høyreradikalt. Ytterste fløy eksisterer ikke uten et sentrum. Veldig enkel logikk.
   Venter spent på en logisk oppklaring.

 11. Avatarheimevernet // 2017-06-12 kl 12:09 //

  Document-leser, her. Det blir for dumt å si at høyresiden «egger til vold». Selv vil jeg si at jeg er nasjonalist og at jeg er et sted i sentrum.

  Jeg ønsker ikke masseimport av folk fra en enkelt religiøs sekt som tradisjonelt har vært i krig med Europa. Menneskene vi importerer kommer også fra land der eksisterende europeiske stater har drevet med, driver med og vil drive med krigføring. Jeg ønsker at vi kommer oss til helvete ut av Midtøsten, og helst at vi aldri var der. Jeg ønsker heller å satse på et forsvar mot de som måtte erklære oss krig, heller enn å drive med angrepskrig.

  Hvis islamske grupperinger nok en gang vil krige mot Europa på europeisk jord, så kan jeg ikke ignorere det. Disse grupperingene er min fiende enten jeg ønsker det eller ei. Og de vil det, for de har selv sagt det og demonstrert at de mener alvor. Det er tilgjengelige tall som viser antallet jihadister og potensielle jihadister i noen av de europeiske landene. Noe av ledelsen av jihadist-styrkene finner sted i Midtøsten.

  Det er et problem at politikere til høyre, til venstre og i sentrum ikke gjenkjenner tegnene på at vi er i krig. Dagens krigføring i Europa er inntil videre en geriljakrig, men pensjonerte europeiske generaler har advart mot hva fremtiden vil bringe. Det samme har døende statsledere.

  Det er svært bekymringsfullt at våre ledere sier at Europa ikke er i krig og ikke viser noe tegn til å møte fienden. Hvis nordmenn fortsetter å føle at faren kryper nærmere uten at vi setter oss i stand til å hanskes med den, så kan det meget godt være at frustrasjonen får konsekvenser. Å la være å komme med en slik advarsel er uansvarlig. Hvis Behring Breivik ikke er gal, så kan han tenkes å være et eksempel på en person som føler det Document-skribenten advarte mot at kan komme.

  Hvis Document-leserne ønsket strid mot Islam eller andre hadde vi satt sammen en brigade og dratt ned til Midtøsten og kriget mot dem. Det gjør vi ikke. Vi diskuterer og advarer. Det er ord og ikke trusler. Å for eksempel diskutere internering av fremmedkrigere og andre militante briter som er selverklærte fiender av nasjonen Storbritannia er et eksempel på forsvar, ikke et eksempel på angrep. Så document-leserne er ikke krigshissere, men vi er heller ikke pasifister.

  • Avatarknut e. berger // 2017-06-12 kl 16:29 //

   Støttes 100% og litt til!!

  • Du skriver veldig bra og logisk. Synd du har satt din disqus-profil til «privat», da kan man nemlig ikke følge deg og dine innlegg.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-06-13 kl 11:32 //

   Egger ikke til vold, vil bare ha krig, eh… Jeg har ikke skrevet om eller beskyldt leserne til document for noe som helst. Jeg har skrevet om redaktøren og det redaksjonelle innholdet, en bisetning om hva som rører seg i kommentarfeltet. Men nå mener altså du at vi er i krig og vil at «vi» skal gå til angrep. I likhet med alle andre som starter kriger er det under påskudd av at denne krigen vil gi mindre krig.

 12. AvatarVerden_er_gal. // 2017-06-12 kl 12:16 //

  Folk som Møllersen har så avgjort sin misjon. Mange fra den store gruppen «i midten» som ikke er faktaresistente ser hva han skriver og tenker at dette er da ikke riktig, la oss sjekke ut document.no Så begynner de å lese der og tenker at dette stemmer atskillig bedre med virkeligheten i dagens Norge og Europa.

 13. AvatarVerden_er_gal. // 2017-06-12 kl 12:26 //

  Du har tatt ALT for mye tran, Møllersen! En grundig avsløring av alle løgnene du kommer med ville tatt halve dagen å skrive. Kun ett eksempel: ABB/FH trivdes ikke i komm.feltene i doc fordi han ikke fikk gehør der. En grov løgn der altså, en av veldig mange.
  Og du, ved demoer som handler om innvandring o.l., hvem er det politiet er der for å verne mot vold? Skal vi begynne å snakke litt om voldsvenstre? Ikke det, nei.

 14. AvatarTor Einar Nilsen // 2017-06-12 kl 14:00 //

  Rødedjevler forsvarer en ideologi som har radert ut komunister etter å gått i bresjen for folket i Iran….Dere burde jo ta dere ei pille imot hatet av meningsmotstandere…Dere som har polpott og lenin som forbilder? Drapsmenn begge to på liklinje med islams ideologi…Dere er noen historieløse tullinger som er flinke til å hyle….Hvor er brungrumset som dere fabler om? Jo det er alle som er uenige med dere det er brungrums for dere…Latterlige fjotter som kan kaste stein i glasshus uten å forstå at glasset knuser….

 15. AvatarPer Berg // 2017-06-13 kl 08:01 //

  Jeg tror faktisk dette kan være noe av den værste svadaen jeg noen gang har lest…. og jeg har lest mye…

 16. AvatarRobert Moseby // 2017-06-16 kl 23:50 //

  Jeg la inn et innlegg her som var kritisk til retorikken til radikalportal.
  Jaggu slettet de den gitt.
  Og ingen forklaring gis, og ingen anmerkning i tråden om at jeg har vært der og blitt sensurert.

  Så mye for ytringsfriheten.
  Kritikken til RadPorts retorikk og metoder ble ihvertfall bekreftet

Kommentarfeltet er lukket.