USAs «koalisjon mot IS» dreper flere sivile enn Assad

Amerikanske F-15-fly på vei til flybasen i Irak etter bombetokt i Syria. Foto: U.S. Air Force/Matthew Bruch

Et av hovedargumentene mot Assad har vært at han «bomber sitt eget folk». Er det slik å forstå at det er bedre å bombe «andres folk»?

Ivar Espås Vangen
Om Ivar Espås Vangen (54 artikler)
Ivar Espås Vangen er lektor i historie og medlem av Rødts internasjonale utvalg.

Donald Trumps første presidentperiode ligger an til å bli langt mer voldelig enn det Obama presterte i sine to perioder. Trumps strategi ser ut til å være å gi militæret flere fullmakter til selv å avgjøre hvem de skal drepe og bombe. Med andre ord har han kvitta seg med en rekke av kontrollmekanismene USAs voldsbruk ideelt sett er underlagt.

Et resultat er at USA og «koalisjonen» mot ISIL den siste måneden har drept langt flere sivile mennesker enn det syriske luftvåpenet har klart. Dette er ikke ubetydelig, all den tid et av hovedargumentene mot Assad hele veien har vært at han «bomber sitt eget folk». Vi blir nødt til å spørre: er det slik å forstå at det er bedre å bombe «andres folk»?

LES OGSÅ: Forsvarsministeren mener selvforsvar gjør at Norge kan gå inn i Syria

Med mandat til å drepe noens familiemedlemmer
Videre glemmes det ofte at disse menneskene også har familier, arbeidskamerater, venner og bekjente. En bør ikke bli veldig overraska over at noen, slettes ikke alle, men noen, av disse etterlatte reagerer med radikalisering og vold. Påkjenningen av at nære venner eller familie blir lemlestet eller sprengt i filler av bomber fra fremmede land, bør ikke undervurderes, selv ikke av oss som lever i trygge Norge.

På samme tid strømmer det fortsatt amerikanske våpen og allierte styrker inn over grensene for å drive krigen videre. Også norske soldater ble nylig observert på syrisk side av grensa. Disse soldatene, som alle andre, kommer med et mandat til å drepe. Det er ingen vits i å late som annet.

LES OGSÅ: Stopp Norges bidrag til et nytt atomvåpenkappløp

Grunnleksjoner i internasjonal lov
Syrias regjering stiller seg selvsagt ikke positivt til dette. En uttalelse fra Syrias utenriksdepartement slo fast at koalisjonens angrep var «en grov forbrytelse mot Syrias suverenitet og territoriale integritet, under påskudd av å bekjempe terrorisme». I uttalelsen ble det også hevdet at angrepene var fullstendig i strid med internasjonal lov, ettersom koalisjonen ikke hadde fått tillatelse til å utføre dem av Syrias regjering. Grunnleksjoner i internasjonal lov er alltid et kjærkomment tilskudd i en virkelighet hvor det vanligvis er den sterkestes rett som gjelder. «Might makes right», og så videre.

Et annet spørsmål vi kan stille er hvor motstanden er? Hvorfor flommer ikke norske aviser over av innlegg om forbrytelsene til koalisjonen Norge deltar i? Hva er årsaken til det fullstendige fraværet av kritisk sans når det kommer til oss selv og våre allierte?

LES OGSÅ: Norge inn i Syria for fredens skyld — sammen med Saudi-Arabia og Trump

Krigskonsesusen
Én grunn kan være den standard konsensusen i norsk utenrikspolitikk. Så lenge vi handler i tråd med uttalt «gode» hensikter, samt å gi ryggdekning for våre allierte i Washington, skal det mye til for at norske rikssynsere og politikere ser kritisk på krigene vi deltar i. I tilfellet Syria er det foreløpig bare Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, og Rødt som har motsatt seg krigen. Alle de andre etablerte partiene har gitt sin fulle støtte til krigen som nylig ble forlenget med enda et år.

Slik er situasjonen på tross av stadige advarsler om det manglende folkerettslige grunnlaget. Norge, som en småstat med grense til en militær stormakt, bør være svært forsiktig med all støtte til politikk som bidrar til å tolke folkerettslige «gråsoner» som åpninger for voldsbruk internasjonalt. Det vil kunne slå hardt tilbake på både oss og andre i framtida.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.