USAs «koalisjon mot IS» dreper flere sivile enn Assad

Amerikanske F-15-fly på vei til flybasen i Irak etter bombetokt i Syria. Foto: U.S. Air Force/Matthew Bruch

Et av hovedargumentene mot Assad har vært at han «bomber sitt eget folk». Er det slik å forstå at det er bedre å bombe «andres folk»?

Ivar Espås Vangen
Om Ivar Espås Vangen (60 artikler)
Ivar Espås Vangen er lektor i historie og medlem av Rødts internasjonale utvalg.

Donald Trumps første presidentperiode ligger an til å bli langt mer voldelig enn det Obama presterte i sine to perioder. Trumps strategi ser ut til å være å gi militæret flere fullmakter til selv å avgjøre hvem de skal drepe og bombe. Med andre ord har han kvitta seg med en rekke av kontrollmekanismene USAs voldsbruk ideelt sett er underlagt.

Et resultat er at USA og «koalisjonen» mot ISIL den siste måneden har drept langt flere sivile mennesker enn det syriske luftvåpenet har klart. Dette er ikke ubetydelig, all den tid et av hovedargumentene mot Assad hele veien har vært at han «bomber sitt eget folk». Vi blir nødt til å spørre: er det slik å forstå at det er bedre å bombe «andres folk»?

LES OGSÅ: Forsvarsministeren mener selvforsvar gjør at Norge kan gå inn i Syria

Med mandat til å drepe noens familiemedlemmer
Videre glemmes det ofte at disse menneskene også har familier, arbeidskamerater, venner og bekjente. En bør ikke bli veldig overraska over at noen, slettes ikke alle, men noen, av disse etterlatte reagerer med radikalisering og vold. Påkjenningen av at nære venner eller familie blir lemlestet eller sprengt i filler av bomber fra fremmede land, bør ikke undervurderes, selv ikke av oss som lever i trygge Norge.

På samme tid strømmer det fortsatt amerikanske våpen og allierte styrker inn over grensene for å drive krigen videre. Også norske soldater ble nylig observert på syrisk side av grensa. Disse soldatene, som alle andre, kommer med et mandat til å drepe. Det er ingen vits i å late som annet.

LES OGSÅ: Stopp Norges bidrag til et nytt atomvåpenkappløp

Grunnleksjoner i internasjonal lov
Syrias regjering stiller seg selvsagt ikke positivt til dette. En uttalelse fra Syrias utenriksdepartement slo fast at koalisjonens angrep var «en grov forbrytelse mot Syrias suverenitet og territoriale integritet, under påskudd av å bekjempe terrorisme». I uttalelsen ble det også hevdet at angrepene var fullstendig i strid med internasjonal lov, ettersom koalisjonen ikke hadde fått tillatelse til å utføre dem av Syrias regjering. Grunnleksjoner i internasjonal lov er alltid et kjærkomment tilskudd i en virkelighet hvor det vanligvis er den sterkestes rett som gjelder. «Might makes right», og så videre.

Et annet spørsmål vi kan stille er hvor motstanden er? Hvorfor flommer ikke norske aviser over av innlegg om forbrytelsene til koalisjonen Norge deltar i? Hva er årsaken til det fullstendige fraværet av kritisk sans når det kommer til oss selv og våre allierte?

LES OGSÅ: Norge inn i Syria for fredens skyld — sammen med Saudi-Arabia og Trump

Krigskonsesusen
Én grunn kan være den standard konsensusen i norsk utenrikspolitikk. Så lenge vi handler i tråd med uttalt «gode» hensikter, samt å gi ryggdekning for våre allierte i Washington, skal det mye til for at norske rikssynsere og politikere ser kritisk på krigene vi deltar i. I tilfellet Syria er det foreløpig bare Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, og Rødt som har motsatt seg krigen. Alle de andre etablerte partiene har gitt sin fulle støtte til krigen som nylig ble forlenget med enda et år.

Slik er situasjonen på tross av stadige advarsler om det manglende folkerettslige grunnlaget. Norge, som en småstat med grense til en militær stormakt, bør være svært forsiktig med all støtte til politikk som bidrar til å tolke folkerettslige «gråsoner» som åpninger for voldsbruk internasjonalt. Det vil kunne slå hardt tilbake på både oss og andre i framtida.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på USAs «koalisjon mot IS» dreper flere sivile enn Assad

 1. 1. Assad bomber ikke sitt eget folk, han bomber opprørere som for det alt vesentlig er terrorister med ISIS og Nusra-fronten i spissen, for det meste fremmedkrigere fra andre land, som konsekvent gjemmer seg blant sivile for å skape sivile tap. Assad støttes av en stor majoritet blant det syriske folk, noe gjentatte meningsmålinger har vist.

  2. Obama overtok 3 kriger, men økte til 6 i løpet av sin periode. Droneprogrammet er ekspandert uhemmet. Det er alt for tidlig å påstå at «Trumps periode ligger an til å bli mer voldelig», da det vanskelig kan tenkes en større opptrapping enn den vi har sett under Obama. Men om en setter et pent «venstresideansikt» på bestisaliteten, så er venstresida satt sjakk matt, dessverre, Den intellektuelle redeligheten er fraværende.

  3. Hvorfor rapporterer ikke norske medier om norske brudd på folkeretten og hvorfor er de ikke kritiske til Norges rolle i denne krigen?

  Jo, Amerikanske medier med Associated Press (AP), Washington Post, New York Times og CNN i spissen er åpenbart gjennomkorrupte og selger nyheter til høystbydende. Nylig fikk jo Saudi sin egen PR-rådgiver rose Trump i spaltene hos WP etter hans besøk hos den korrupte Saud-klanen. Og så snart Trump bombet en flyplass i Syria, så flommet amerikanske medier over av ros og plutselig etter mpneder med kritikk var han «Presidential», som for å egge han til videre angrep.

  Det amerikanske samfunnet er gjennomkorrupt. Det finnes knapt politikk som gjennomføres uten at noen har betalt penger for det. Forsvarsindustrien styrer forsvarspolitikken, helseindustrien styrer helsepolitikken, kullindustrien styrer miljøpolitikken, israellobbyen styrer utenrikspolitikken.

  Det var synd at Bernie Sanders ikke vant frem, men han ble svindlet og sviktet av sitt eget parti, men når så galt var skjedd, tror jeg verden tåler litt kaos fra Trump bedre enn målrettet og gjennomført ondskap fra Hillary Clinton.

  • Jeg tviler sterkt på at det er så mye planer og planmessig styring i USA, for jeg tror og mener at det er mye kaos der i USA og mye inkompetanse og mye kunnskapshat og mye dyrking av følelser og impulsivitet og underholdning og lek.
   Jeg har og hadde mye sympati for B Sanders, men også han er forvirret og impulsiv og preges av å være i USA og preges av moter og tendenser i USA.
   Fordummingen i og av USA er etter min mening enorm.
   Jeg mener at det rette er å peke på kaoset og inkompetansen i USA.
   Kaos-media og kaos-pressen i USA selger tilrettelegging til og for reklameindustrien og underholdningsindustrien der. Det er åpenhet omkring dette.
   Ellers blir ikke krig mer humant ved at krigene varer mange år lenger. Sivile og barn lider også mye ved at kriger varer lenge.

Kommentarfeltet er lukket.