Nye brudd på internasjonale konvensjoner i Oslo Havn: – Dette er skammelig!

Tommy Torgersen (t.v.) og Roar Langaard på havnekontoret i Oslo Havn. Foto: Joakim Møllersen

En ny tilsynsrapport viser gratisarbeid og andre graverende forhold i den kommunalt eide Oslo Havn. Skammelig, sier havnearbeiderne. Rødts Bjørnar Moxnes kaller det åpenbar sosial dumping.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

På havnekontoret ved Vippetangen i Oslo Møter Radikal Portal Roar Langaard og Tommy Torgersen. De to bryggesjauerne har vært i en arbeidskonflikt som har vart i over tre år. Tidligere hadde de og flere kolleger fast arbeid med å laste og losse båter på havna, men etter at det kommunalt eide Oslo Havn i april 2014 ga Yilport anbud for drifta av har de stått uten jobb.

Tidligere denne uka slo en inspeksjonsrapport fra International Transport Worker’s Federation fast at det i Oslo Havn 21. mai hadde blitt brukt ubetalt skipsmannskap til laste-/ lossearbeid. I tillegg hadde skipets mannskap fått for lite betalt landlov. «Opphør bruken av skipsmannskap for handtering av last i Oslo Havn», står det å lese i skrivet som har gått ut til skipets eiere.

Havnearbeiderne er fornøyde med å ha fått saken svart på hvitt, men sier at det er det samme som har pågått i havna så lenge de har vært utestengt.

FN-konvensjonen som ikke følges
Stridens kjerne har hele tiden vært ILO-konvensjon 137 som Norge har underskrevet og ratifisert. ILO er et FN-byrå for arbeid og konvensjonen slår fast at «Registrerte havnearbeidere skal ha for­trinnsrett ved tildeling av havnearbeid», noe som ikke har vært tilfelle i Oslo Havn på over tre år. Arbeiderpartiets Raymond Johansen lovte i valgkampen at partiet ville følge sørge for at konvensjonen skulle følges i Oslo Havn om partiet hans kom i posisjon. Nå er Johansen byråd og situasjonen for havnearbeiderne har ikke endra seg.

Utdrag fra ITF-rapporten.

— Bruddene på ILO 137 og tariffavtalen er ikke noe nytt. Det har skjedd siden den dagen vi blei kasta ut for over tre år sida. Tross løfter i valgkampen om det motsatte er det nå verre en noen gang. Dette er skammelig! sier Tommy Torgersen, leder i Oslo bryggearbeideres forening.

Kollega og nestleder i foreninga Roar Langaard nikker og skyter inn:

— Geir Lippestad påstår at ILO 137 blir fulgt. Men hvorfor er ikke vi i jobb da?

Lippestad (Ap) er byråd for næring og eiendom eierskap. På spørsmål om de kan kommentere det nylige bruddet som har blitt påvist henviser hans pressesekretær Radikal Portal til leder av havnestyret, Roger Schjerva, som er Arbeiderpartiets representant i styret. Han viser videre til fungerende havnedirektør Åsa Kihlander Nes. Hun sier hun ikke kan uttale seg om den spesifikke saken da hun ikke har kjenner detaljene, men kan sende en generell uttalelse. Den har vi ennå ikke mottatt.

—  Bystyret må instruere Oslo Havn om å følge ILO 137, noe som vil gi oss jobbene tilbake. Administrasjonen her skjønner åpenbart ikke hvordan ei havn skal drives så da må det politisk styring til.

— Lippestad eller Johansen må gi klar beskjed til Schjerva. Hvis ikke kommer dette til å bli en valgkampsak og det kan fort bli kjipt for Ap, skyter Torgersen inn.

— Det er de som sitter med makta og de som må stilles til ansvar.

Tidligere denne måneden filma Tommy Torgersen mens Roar Langaard fortalte om brudd på avtalen for arbeid i havna som pågikk i bakgrunnen (se video under).

— Det der har skjedd her ukentlig og er ikke noe nytt, påpeker Torgersen.


Sosial dumping og sikkerhets
— Det vi ser i Oslo Havn er per definisjon sosial dumping, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes til Radikal Portal.

Rødt har støtta havnearbeidernes kamp hele veien og Moxnes peker også fingeren på Arbeiderpartiet.

— De har skrevet under på at ILO 137 skal gjelde. Nå bør de lese den for den følges ikke. I blant annet Moss og Fredrikstad brukes organiserte havnearbeidere uten problemer slik man har gjort lenge i Oslo. Løsninga er veldig enkel.

Moxnes sier han har forståelse for at havnearbeiderne ønsker å gjøre dette til en valgkampsak og at de vil rette skytset mot Ap. Rødts representant i havnestyret, Silje Kjosbakken, skal fremme et forslag i havnestyret 15. juni for at man også der formelt skal forplikte seg til å etterfølge ILO 137. Ap har to plasser i havnestyret, det samme som Høyre. I tillegg til Rødts Kjosbakken tilhører den siste plassen en representant for MdG, som har uttrykt støtte til havnearbeidernes sak.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Christian Vassdal

Hvis Arbeiderpartiets representanter sørger for at forslaget ikke blir stemt gjennom lover havnearbeiderne at det vil få konsekvenser.

— Ordene mot sosial dumping og bemanningsbransjen som vi hører fra Jonas Gahr Støre og Jonas Bals klinger hult når partiet ikke klarer å løse en så enkel sak som dette, sier Langaard.

I tillegg til at mannskapet på båter har gjort jobben ved flere anledninger er forskjellige bemanningsbyråer inne i bildet. Etter at de organiserte havnearbeiderne mista jobben har det vært flere alvorlige ulykker i Oslo Havn.

— Det vi sier med sikkerhetsaspektet som har forverra seg er ikke bare ord.

Bekvemmelighetshavn og søksmål
Når en havn ikke oppfyller sine internasjonale avtaler til blant annet arbeidsforhold og ILO 137 kan ITF erklære den som bekvemmelighetshavn. Det vil sannsynligvis innebære at all cruisetrafikk til Oslo opphører, havna går glipp av millioninntekter og byen glipp av turister. Per i dag er det ingen bekvemmelighetshavner i Europa. I lite spesifikke ordelag har både Lippestad, Schjerva og Nes tidligere uttalt at det ikke finnes tegn til sosial dumping eller brudd på ILO 137, men havnearbeiderne i Oslo har bedt Norsk Transportarbeiderforbund om å starte prosessen mot at Oslo Havn kan få statusen om det blir funnet at den ikke oppfyller kravene. I tillegg varsler de søksmål mot havna.

— Hvis vi ikke får en løsning snart vil vi gå til sivil søksmål. Det går på tapt arbeidsfortjeneste og trakassering i media, forteller Torgersen.

— Vi har blitt framstilt som mafia og kalt kommunister, ungene til flere har blitt plaga på skolen basert på hva som har blitt skrevet om oss i media.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned