Internasjonal undersøkelse: 73 % redde for å miste jobben, 80 % sier man ikke kan leve på minstelønn

Streik og protest for høyere minstelønn i USA. Foto: Fibonacci Blue

Syv av ti sier arbeidere har for lite makt, og åtte av ti mener det økonomiske systemet er til fordel for de rike.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

Den internasjonale fagforeningskonføderasjonen (ITUC) la i går fram tall fra en internasjonal spørreundersøkelse om arbeid, økonomi og levestandard. Tallene viser en nedslående trend om hvordan folk rundtom i verden ser på egen økonomiske framtid og trygghet. Samtidig som det store flertallet føler at myndighetene gjør for lite for å fremme arbeidsfolks kår, mener de også at arbeidere har for lite makt og at selskaper nyter for stor frihet når det kommer til å snike seg unna skatt og å misbruke arbeidere.

LES OGSÅ: Dette tjener rikingene som vil kutte i lønna til vanlige folk

Usikkerhet og urettferdighet
Åtte av ti av de spurte sier at minstelønna ikke er nok til å leve på, den samme andelen som oppgir at de har en synkende eller stagnerende lønn.

74 prosent sier de er bekymret for økende ulikhet mellom den øverste énprosenten og resten av befolkninga, mens 73 prosent er redde for å miste jobbene sine.

Undersøkelsen viser ikke bare bekymringer over den materielle situasjonen, men de deltakerne i undersøkelse peker på demokratiske problemer som gir mer penger til selskaper og rike, og mindre til vanlige folk:

71 prosent mener arbeidere ikke har nok innflytelse, mens 80 prosent er av oppfatningen at det økonomiske systemet ikke er rettferdig for alle, men heller favoriserer de rike.

LES OGSÅ: Det nye klassesamfunnet

Krever arbeidermakt og aktive myndigheter
Et soleklart flertall mener også at myndighetene bør gjøre mer for å hjelpe arbeidere mot selskaper. 71 prosent sier myndighetene bør jobbe for lønnsøkninger til arbeiderne, like mange som krever nye lover og regler for å holde multinasjonale selskaper til ansvar for brudd på arbeiderrettigheter. 77 prosent mener myndighetene bør gjøre mer for at selskaper betaler sin rettferdige andel skatt.

De 16 landene i spørreundersøkelse er Argentina, Belgia, Brasil, Canada, Kina, Danmark, Frankrike, Tyskland, Guatemala, India, Japan, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, Storbritannia og USA. De representerer 52 prosent av verdens befolkning.

ITUC vil om kort tid presentere hele undersøkelse i forbindelse med en pågående konferanse.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned