Skal LO jobbe for mindre forskjeller kan ikke lederen tjene 1,6 millioner i året

Foto: Jan Kjeldstrup, Arbeidsdepartementet

LO sier at forskjellene øker og at et av deres viktigste mål er å arbeide for jevnere fordeling. De bør begynne med drastiske kutt i lønna til LO-lederen, som er på 1,6 millioner kroner i året inkludert styrehonorarer.

Morten Johansen
Om Morten Johansen (31 artikler)
Morten Johansen er lønnsarbeider.

LO-kongressen, som er LOs øverste organ, arrangeres hvert fjerde år. Neste gang er 8-12 mai. I forslag til handlingsprogram slår LO fast at forskjellene øker. Videre skriver de:

For LO er det et hovedmål å arbeide for en utvikling som går i motsatt retning: Større trygghet i arbeidslivet, jevnere fordeling, økt likestilling, og en sterkere fellesfinansiert velferdsstat. Et godt arbeidsliv og arbeid til alle må være det overordnende målet for politikken.

LES OGSÅ: Den sosialdemokratiske lønnsadelen

LO følger alle sine egne prinsipper med unntak av ett: jevnere fordeling
En konsekvens av formuleringen i utkast til handlingsprogram må være at LO viser at jevnere fordeling er mulig i praksis ved å sette ned lønna til LO-lederen.

Vi kan prøve å se for oss at LO ikke hadde etterlevd de andre prinsippene som nevnes ovenfor. Det er utenkelig. Det er utenkelig å se for seg et LO som ikke jobber for likestilling eller en LO-ledelse som bare består av menn. Det er like utenkelig å se for seg et LO som primært ansetter folk i midlertidige deltidsstillinger med mulighet for forlengelse og ekstra arbeid ved behov. Uten å følge sine egne prinsipper i sin egen organisasjon kan heller ikke LO arbeide med troverdighet for at disse prinsippene skal gjelde for resten av samfunnet.

Allikevel er det ikke bare tenkelig, men en realitet at LO lederen gis millionlønn. Og det gjelder ikke bare LO-lederen. Lederne i LO-forbundene Fellesforbundet, Fagforbundet, Handel og Kontor osv. gis også millionlønninger. Hvorfor det?

LES OGSÅ: Beklagelse av tariffknusing holder ikke, Støre. Du må gjøre noe!

Må ikke lønna være høy for å tiltrekke seg de beste kandidatene?
Et vanlig argument som kommer opp i diskusjoner om lederlønninger er at uten gode nok økonomiske insentiver så tiltrekker man seg ikke de beste kandidatene. Er det slik i LOs tilfelle?

Stillingen som LO-leder er ikke en stilling som lyses ut på Finn.no, for så å tiltrekke seg søkere som tenker, jøss, detta så jo interessant ut. LO-lederne som velges av LO-kongressen har allerede hatt topposisjoner i fagbevegelsen og har i regelen gått gradene i fra å være vanlige tillitsvalgte og så steget i systemet. I tillegg har de alle LOs svar på frimurerringen, det vil si arbeiderpartimedlemskap.

Hvis lønn var en avgjørende del av kandidatenes motivasjon, følger det at én eller flere tidligere LO-ledere hadde unnlatt å stille til valg fordi lønna var for lav. Men er det virkelig noen som tror at Yngve Haagensen, Gerd-Liv Valla, Roar Flåthen eller Gerd Kristiansen hadde takket nei til jobben hvis de i stedet for 1,6 millioner kroner fikk, la oss si, 700.000 kroner i årslønn? Selvfølgelig ikke.

Hvis man først skal legge egoistiske årsaker til grunn for at folk vil bli LO-leder, må man trekke inn flere faktorer enn kun de økonomiske. Å tjenestegjøre som LO-leder skriver deg for all fremtid inn i enhver historiebok om den norske fagbevegelsen. Det fungerer nok som at ganske kraftig insentiv for personer som har jobbet store deler av sitt liv i fagbevegelsen. Trolig er dette et mye sterkere insentiv enn kaksehøy lønn.

LES OGSÅ: Dette tjener rikingene som vil kute i lønna til vanlige folk

Men fortjener de ikke den høye lønna siden jobben er krevende og de jobber mye?
Selv om lønna ikke er nødvendig for å skaffe den beste kandidaten, kan den likevel være rettferdig. Er den det? Gerd Kristiansen selv mener det, fordi hun angivelig jobber så mye.

Kristiansen tjener godt over tre ganger så mye som stuepikene, elektrikerne og førstekonsulentene hun skal representere. Hun jobber garantert ikke tre ganger så mye eller tre ganger så hardt. Jeg skal vedde på at det er en haug av LOs medlemmer som hadde foretrukket Kristiansens arbeidshverdag fremfor sin egen.

Videre mener Kristiansen at hun har så mye ansvar, så derfor fortjener hun også ekstremt godt betalt. Det er usikkert om LOs valgkomite foretar intervjuer i forkant av ansettelsesprosessen. Hvis de ikke gjør det burde de sterkt vurdere å begynne med det. Det ville vært en stor fordel å få klargjort i forkant av forrige LO-kongress at Kristiansen syntes ansvaret med å lede LO er en byrde og ikke et enormt privilegium. Da kunne man i stedet ha funnet frem til en mer egnet kandidat som lot seg motivere av noe annet enn millionlønning. En bonus for alle oss som Kristiansen representerer er at man kanskje også hadde fått en leder som ikke hadde forhandlet seg frem til det første året med reallønnsnedgang på nesten 30 år, slik Kristiansen presterte i fjor.

Men burde ikke lederen tjene mest i organisasjonen?
Et siste argument for høy avlønning er at LO-lederen visstnok ikke kan tjene mindre enn forbundslederne eller andre ansatte i staben. Rekk opp hånda den som har forslag til løsning på det problemet. Riktig svar: Sett ned lønna deres også.

Det er grunn til å tro at lønnskulturen i LO har sporet av. Hvorfor skulle LO ellers nekte å offentliggjøre lønningene intern i organisasjonen? I lønnsoppgjøret i 2014 kom man i den absurde og ekstremt pinlige situasjonen at Handel og Kontor, som er et LO-forbund, måtte streike for å få tilgang på informasjon om lønna til de som jobber i LO. Når LO som arbeidsgiver insisterer på hemmelighold tyder det på at noe er alvorlig galt.

Jeg foreslår ikke at de som jobber i LO skal tjene dårlig. Men, å jobbe i fagbevegelsen er heller ikke noe du skal bli rik på, enten det er som rådgiver, forbundsleder eller leder av hele sulamitten. Millionlønninger i LO er respektløst ovenfor alle oss med vanlige jobber og vanlige inntekter som finansiere disse lønningene med fagforeningskontingenten vi betaler.

I forslag til handlingsprogram står det at et av LOs hovedmål er å jobbe for en utvikling som går i retning av mindre forskjeller og jevnere fordeling. Enten får LO ta konsekvensen av dette punktet også innad i sin egen organisasjon, eller så får de stryke det fra handlingsprogrammet. Noe annet er hyklersk.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

4 kommentarer på Skal LO jobbe for mindre forskjeller kan ikke lederen tjene 1,6 millioner i året

 1. Avatarbørre arnold // 2017-05-10 kl 18:10 //

  Flott skrevet! Man bør også stille seg spørsmål om ikke fagforeningskontigenten er vel høy når man nesten betaler like mye i året som i pensjon.

  • Siden jeg skriver anonymt her, kan jeg ytre og skrive at jeg selv ville gi fra meg halve lønna til egen fagforening og minst det hvis jeg var i samme situasjon som den som nå tjener 1,6 millioner.
   Her kan jeg fritt ytre dette uten at noen tror at jeg er hykler og vil framstå som supermoralsk eller prektig.
   Det er feil å prektighets-posere.

 2. Avatarheisansveisan // 2017-05-10 kl 22:02 //

  Jeg er ikke helt enig. 1,6 millioner i lønn inkludert styre honnorarer er ikke høyt for den stillingen hun er i.

 3. Lønna til lederen av eller i LO er det medlemmene der som skal og bør bestemme over.
  Lønna til lederen i eller av LO angår ikke meg en millimeter og ikke ett sekund så lenge jeg ikke er medlem av LO.
  Jeg er medlem av en fagforening utenfor LO og ikke i eller som en del av LO.
  Medlemmene i LO bestemmer i LO, og jeg ser ikke noen grunn til moralisere eller å angripe LO når det gjelder betaling til ledere der.
  Det er en uting å angripe fagforeninger og lønnspolitikken og lønnsbetingelsene i fagforeninger.
  Solidaritet mellom alle fagorganiserte er det rette.

  Jeg vet selvfølgelig at noen politikere i FrP liker å angripe de fagorganiserte og fagforeninger.
  Det er feil og dumt av politikere i FrP.
  Alle fagforeninger bør ha full indre frihet til å lønne sine ledere akkurat som de vil.

Kommentarfeltet er lukket.