Ideologiseminar i regi av Radikal Portal over to helger

Utsnitt av Diego Riveras veggmaleri på Palacio Nacional de Mexico.

Er du interessert i politikk og samfunn? Ønsker du å lære deg hvordan du kan bruke ideologi til å formulere deg skriftlig og muntlig om dagsaktuelle temaer? Har du i tillegg fått nok av dominansen til den markedsliberale tenkemåten?

Hvis svaret er ja på spørsmålene over ønsker Radikal Portal at du skal søke deg til vårt ideologiseminar.

Det overordnede tema for første helg er frihet. Hva skiller en sosialistisk fra en liberalistisk forståelse av frihet? Hvilken rolle har frihetsbegrepet spilt i arbeiderbevegelsens og kvinnebevegelsens prosjekter? Er nyliberalisme en frihetlig ideologi? Dette er blant spørsmålene som vil bli stilt og debattert på seminaret den første helgen.

Blant innlederne den første helgen er Linn Stalsberg, Malin Lenita Vik, Ola Innset, Oscar Dybedahl, Isak Lekve og Helge Ryggvik.

Det vil bli satt av en del tid til skriveopplæring og hvordan man kan bruke en ideologisk tilnærming med og samtidig å bredt ut. Det er ingen forutsetning at man har skrevet mye fra før. Forfatter og frilansjournalist Linn Stalsberg vil lede skriveopplæringen på seminarene og sammen med Radikal Portals redaksjon gi veiledning til skriving mellom seminarene.

Den andre helgen kommer vi til å fokusere på begrepet likhet. Hva er egentlig den sosialistiske likhetstanken og står likhet i motsetning til frihet er blant spørsmålene vi skal ta opp. I tillegg vil vi se på ulikhetens historie.

Første samling vil finne sted på Universitetet i Oslo 2.-4. juni 2017. Neste vil bli holdt 4.-6. august i Oslo.

Det er en egenandel på 600 kr som dekker deltakeravgift og mat under seminaret. Alle over 18 år kan søke om å delta. Vi ønsker en mangfoldig gruppe og oppfordrer derfor folk i alle aldre, fra hele landet og med forskjellig bakgrunn til å søke.

Søknaden bør inneholde litt informasjon om deg selv (alder, bosted, yrke/beskjeftigelse) og en kort begrunnelse om hvorfor du har lyst til å delta. Spørsmål kan sendes til [email protected] eller ring Morten Johansen på 92450548. Søknadsfrist er 20. mai.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned