En varslet død i Guatemala

Foto: AmslerPIX

42 barn og unge brent i hjel etter en protest mot barnehjemmet hvor overgrep fant sted. Norge må legge press på regjeringa i Guatemala for å stoppe bruddene på barnekonvensjonen.

Sonia Muñoz Llort
Om Sonia Muñoz Llort (16 artikler)
Sonia Muñoz Llort er spesialpedagog i spesialisthelsetjenesten og opptatt av menneskerettigheter og politikk.

Tirsdag kveld, 7. mars, mens kvinner i mange land forberedte seg til å markere den internasjonale kvinnedagen, begynte en konfrontasjon med personalet blant de nesten 500 jentene og guttene i det statlige barnehjemet Hogar Seguro Virgen de la Asunción (San José, Guatemala). Beboerne lagde opprør mot de som jobbet i institusjonen mot deres systematiske fysiske og seksuelle overgrep mot barna og ungdommene over flere år. Institusjonen var hovedsakelig et barnehjem for barn som hadde blitt utsatt for vold i sine egne familier, som befant seg i en situasjon av hjemløshet eller hørte til gategjenger. De var plassert i institusjonen som en del av statlige barnevernet.

19 jenter ble brent levende fordi personalet låste dørene da barna brente opp madrassene sine for å bli sluppet ut. Flere av de drepte jentene, alle mellom 13 og 17 år, var gravide. Det er fortsatt 15 jenter innlagt med kritiske skader og 12. mars er tallet drepte jenter er oppe i 42.

LES OGSÅ: Kamp for Moder jord — Nasjonal marsj i Guatemala

Varslet død
Siden 2016 var det statlig styrte senteret under en etterforskning for barneprostitusjon og menneskehandel som skal ha begynt i 2013. Grunnen til at ingenting ble gjort tidligere er at barna var av fattige kår og de fleste hadde urbefolkningsbakgrunn.
Tidligere etterforskning baserte seg ikke bare på barneprostitusjon og menneskehandel, men også massevis av forsvinninger som familiene hadde anmeldt over lang tid. På tross av at det var beregnet for 500, var det til tider var opptil 800 barn der. Ansatte i barnehjemmet mishandlet barna og til slutt lagde barna opprør.

Det begynte da flere ungdommer kom seg på takene med metallstengene for å konfrontere personalet. Samtidig rømte over 80 barn og ungdommer. Det som hadde begynt som et ungdomsopprør for å markere kvinnedagen, endte opp med å være en dødsfelle for 43 jenter. Man har ennå ikke full klarhet i hva som skjedde.

Presidenten i Guatemala, Jimmy Morales, ble antakeligvis varslet om situasjonen, men tok ingen initiativ til å sette inn tiltak for å hindre utfallet.
Grunnen til at så mange jenter døde både under opprøret og i etterkant på grunn av massiv CO2-inhalering, er at psykologen ved institusjonen låste døra i stuen hvor mange av barna begynte opprøret. Dette var et tiltak som landets president forsvarte som steg for å hindre at barna skulle skade seg selv og hverandre.

LES OGSÅ: USA og Latin-Amerika: Det gode eksempelets trussel

Rettslige konsekvenser og internasjonal press
Myndighetene i Guatemala beskylder foreløpig hverandre for det dødelige utfallet. Det tok veldig lang tid før presidenten uttalte seg om saken, og da han snakket ville han ikke ta imot spørsmål fra pressen. Han skylder på rettssystemet mens påtalemyndighetene viser til at de hadde en etterforskning på gang og hadde anmodet de ansvarlige på senteret til å gjøre flere endringer for å forbedre situasjonen til barna. Rettssystemet burde ha grepet inn tidligere. Anstalten (barnehjemmet) der ungene døde ligger direkte under presidentens ansvar. Men disses hjelp vært nok?

I Norge har nyheten så vidt begynt å spre seg, men dette er et tilfelle hvor internasjonalt press må må brukes for å fremme flere krav. Guatemala har signert og ratifisert barnekonvensjonen, men den ble ble brutt på flere måter i dette tilfellet. Når det gjelder urbefolkning og undertrykkelsen av dem foregår den gjennom det neoliberale systemet som knebler de som allerede underkastede. Denne situasjonen er en bekreftelse på hvordan barn, og spesielt jenter, betaler prisen med døden for å ha blitt født i utsatte land hvor kvinner blir sett som det svake kjønnet.

I Guatemala kan det å væree fattig, kvinne og tilhørende urbefolkning være som en dødsstraff, noe statistikken viser da urfolk og kvinner i Guatemala er fattigere enn resten av befolkningen og at de er mer utsatt for alle typer vold.
Dette er en sak som krever internasjonal handling i form av press. Det at presidenten Jimmy Morales avtrer er ingen langsiktig løsning samtidig som det vil være et nødvendig signal. Dessverre kommer systemet til å overleve ham og den øvrige korrupsjonen. Dette er en sak som krever samarbeid for å endre systemisk vold mot barn og kvinner.

Norge må vise handlekraft ved å presse myndighetene i Guatemala til å ta ansvar og kreve endringer for å ivareta barnerettigheter.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned