50 land slår tilbake Trumps bistandskutt til abort – regjeringen kritiseres for passivitet

Stillbilde fra video av White House.

50 land svarer på USAs kutt i bistand til organisasjoner som jobber med abort og seksuelle rettigheter. SV og Ap kritiserer likestillingsminister Solveig Horne for å ikke komme på banen. 

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

I går gikk konferansen She decides (hun bestemmer) av stabelen i Brussel, med deltakelse fra omkring 50 land. Norge deltok på politisk nivå ved barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP). Initiativet har som mål om å styrke den politiske og økonomiske støtten til seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) verden over. Giverkonferansen er et viktig politisk standpunkt, men vil nok ikke demme opp for president Trumps kutt til SRHR.

LES OGSÅ: Abort er ikke et problem

She decides
Initiativet kommer fra den nederlandske utenriks- og utviklingsministeren Lilianne Ploumen som et motsvar til Trumps gjeninnføring av ”the Mexico City Policy”, populært kalt Global Gag Rule (munnkurv-regelen).

Det er dermed et tydelig standpunkt for kvinners og jenters rettighet til å bestemme over egen kropp: om de vil ha barn, når de vil ha barn og med hvem.

Initiativet tar imot støtte fra regjeringer, privat sektor, Internasjonale NGOer og enkeltpersoner. Fondet skal ikke opprette en ny organisasjonsstruktur, men kanalisere støtten til eksisterende mekanismer. Innsamlede midler vil bli gjort tilgjengelig for organisasjoner som jobber med SRHR i utviklingsland og som blir berørt av munnkurvregelen

Omkring 50 land deltok på konferansen i Brussel. I tillegg til Nederland, har Belgia, Danmark, Sverige og Norge støttet til initiativet økonomisk. Flere land annonserte støtte under konferansen. Noen annonserte også en økning i allerede bevilget støtte til SRHR.

LES OGSÅ: Rettssikkerhet for kvinner hovedparole i 8. marstoget i Oslo

Norges bidrag
Norge har forpliktet seg til å gi 85 millioner og deltok på ministernivå under konferansen. Både bevilgningen og deltakelsen på konferansen har kommet som et resultat av press fra en rekke norske organisasjoner. Selv om de er glade for den økte støtten til SRHR etterlyser de i et felles opprop en forpliktende opptrappingsplan for den norske innsatsen for kvinners rett til seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Flere hadde også håpet at Norge ville følge etter landene som økte støtten

Også opposisjonspartiene i stortinget har etterlyst en mer aktiv rolle fra regjeringen sin side. Kirsti Bergstø (SV) stilte utenriksministeren et skriftlig spørsmål om hvordan vil regjeringen jobbe med andre allierte for å løfte kvinners reproduktive rettigheter internasjonalt. Kvinnepolitisk talskvinne i Ap, Anniken Huitfeldt, sier i en pressemelding til NTB at regjeringen var for sent ute med å svare på initiativet, og mener Norge burde vært med som medarrangør slik Danmark og Sverige var.

Munnkurvregelen
Gjeninnføringen av munnkurvregelen var noe av det første Donald Trump signerte etter å bli innsatt som USAs 45.president. Regelen forbyr offentlig finansiering av enhver organisasjon som tilbyr informasjon om abort, tilgang til trygge aborter og oppfølging av kvinner etter utført abort. Regelen rammer derfor familieplanlegging og reproduktive helsetjenester, mødre- og barne-helsetjenester, så vel som HIV/AIDS-forebyggende arbeid og organisasjoner som tilbyr informasjon om abort

Konsekvensene av regelen kan bli dramatiske. De siste årene har USA årlig gitt omkring 600 millioner USD i bistand til familieplanlegging og reproduktive helse og rettigheter. Ifølge forskningsinstituttet Guttmacher har det gitt tilgang til prevensjon og helsetjenester til omkring 27 millioner kvinner og par over hele verden.

For to av organisasjonene som vil rammes av munnkurvregelen – International Planned Parenthood Federation (IPPF) og Marie Stopes International (MSI) – vil dette føre til et kutt på 100 millioner USD over fire år til IPPFs støtte til seksualundervisning og SRHR-tjenester. MSI estimerer at kuttet vil kunne føre til 6,5 millioner uplanlangte graviditeter, 2,2 millioner aborter, 2,1 millioner utrygge aborter og 21.700

Løftene fra konferansen (fra Bistandsaktuelt). Ikke alt skal i Hun bestemmer-fondet, men til samme formål:

  • Sverige: 200 millioner svenske kroner
  • Norge: 85 millioner kroner
  • Belgia: 90 millioner kroner
  • Danmark: 126 millioner kroner
  • Nederland: 90 millioner kroner
  • Finland: 160 millioner kroner
  • Canada; 170 millioner kroner
  • Gates Foundation: 170 millioner kroner
  • CIFF: 85 millioner kroner
  • I tillegg kommer bidrag fra private personer
Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned