Bybanen i Bergen – Nei til fortsatt anbud!

Foto: Pascal Volk

Rødt Bergen krever at Bybanen tas tilbake til offentlig drift når anbudskontrakten med Keolis går ut seinere i år.

Marte Teigen
Om Marte Teigen (1 artikler)
Marte Teigen er leder i Rødt Bergen

Hordaland Fylkeskommune taper inntekter ved å la et selskap eid fra andre land som Frankrike og Canada drifte kollektivtrafikk. En av eierne, det franske jernbaneselskapet SNCF er 49% privatisert. Den andre eieren er det kanadiske pensjonsfondet CDPQ. Keolis er verdens fjerde største transportselskap med en årlig omsetning på nærmere 60 milliarder kroner. I Norge er omsetningen på over hundre millioner kroner.

Hvorfor skal et internasjonalt storselskap, uten norske eiere drive kollektivtransport i Norge?

Les også: Ketil Solvik-Olsen – de useriøse aktørenes venn?

Vi mener at overskuddet fra driften av bybanen skal gå tilbake til fylket og kollektivtrafikken, ikke til privates profitt!
Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er greit, siden det «alle er fornøyd med bybanen». Solvik-Olsen er taus om at Fagforbundet, som organiserer sjåførene, har påpekt ikke-eksisterende toalettforhold, mye overtid og at de ikke har fått delta i turnusplanlegging. De som leverer det billigste anbudet vinner, og da er det ofte de ansattes arbeidsvilkår som rammes. Forskjellen til trikken i Oslo, som ikke er på anbud er tydelig med langt lavere ulempetillegg på bybanen og få reguleringer av arbeidstid.

Vi mener at de ansatte på bybanen skal ha gode arbeidsvilkår, og ikke bli rammet for å få billigst mulig anbud!

Fagforbundet peker på at anbudsutsettingen er et sikkerhetsproblem med manglende oversikt: 10.januar kunne vi lese i lokalavisen Fanaposten at forholdene rundt driften er alvorlig; Jernbanetilsynet mener vedlikeholdet av banen er så dårlig at de truer med å stanse driften. Allerede i fjor sommer ble det gitt pålegg på bakgrunn av det tilsynet mener er et sikkerhetsproblem med uklare ansvarsforhold. Det virker som fylkeskommunen og Keolis er unnvikende og at selskapet fraskriver seg ansvar. Jernbanetilsynet går så langt at de erklærer samarbeidsavtalen mellom Skyss, Bybanen og Keolis som ulovlig.

Les også: Til kamp for en seriøs transportbransje

Vi mener at bybanen skal ha trygg og pålitelig drift!
Vi som tar bybanen vet at det er svært trangt i rushtiden og at rullestolbrukere og barnevogner ofte må vente til neste bane. Å måtte stå som sild i tønne dag etter dag er faktisk et problem. Når vi skal betale, står det titt og ofte «ute av drift» på avleserne i bybanevognene.

Når private skal drive offentlige tjenester ser vi gang på gang at når det svikter totalt, så må det offentlige ta tilbake driften, med ansatte på kort varsel, sist tydelig synliggjort med selskapet Veireno i Oslo. Dersom det offentlige selv står for driften, vil man kunne ha en langsiktig og kontinuerlig drift og planlegging av Bybanen, til beste for brukerne.

Benytt muligheten til å sikre bedre drift av bybanen, nei til videre anbud!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

8 kommentarer på Bybanen i Bergen – Nei til fortsatt anbud!

 1. Forfatter forsøker å gjøre søppelskandalen i Oslo til en lærepenge om privat næringsliv. Det er en total avsporing.

  Søppelskandalen er ikke et eksempel på noen som har skodd seg på det offentlige for å skaffe seg privat profitt, slik partiet Rødt forsøker å innbille folk.

  Snarere er det tvert imot. Veireno gikk konkurs fordi selskapet leverte et for billig anbud og tok seg for dårlig betalt for tjenesten.

  I denne saken er det kapitalisten som har sponset det offentlige – ikke motsatt.

  Det er heller ikke noe i veien for at kommunen stiller krav om ordnede lønnsforhold. Det er ingen ting som tyder på at privat næringsliv generelt er noe dårligere enn offentlig virksomhet på det feltet.

  Da Veireno fikk jobben, kom det frem at selskapet var 80 millioner kroner billigere enn nærmeste konkurrent, og 130 millioner kroner billigere enn den nest nærmeste konkurrenten.

  Når Veireno måtte kaste kortene, overtar Oslo kommune – og det med klart høyere pris enn alle de tre tilbyderne.

  – Veireno: 420 millioner kroner for fem år
  – Norsk Gjenvinning: 500 millioner kroner
  – RenoNorden: 550 millioner kroner
  – Oslo kommune: 620 millioner kroner

  Tallene er omtrentlige, men illustrerer et viktig poeng: Det er på ingen måte sikkert at kommunen gjør jobben billigere og/eller bedre enn private aktører. Tvert imot kan det godt tenkes at private kan gjøre en like god jobb billigere for kommunen, og samtidig tjene penger på det.

  Det er greit at Rødt bruker Veireno-saken for å presse frem bedre lønninger og flere kommuneansatte, men det er falskt å fremstille det som om innbyggerne tjener på at alt er kommunalt.

  Rødt har en vrangforestilling om at private tilbyder som tjener penger «tar» millioner som ellers kunne vært brukt til bedre formål.

  • Avatarbørre arnold // 2017-02-23 kl 13:47 //

   Reno Norden aksjens kursutvikling siste året på minus 95% tyder på at det overhodet ikke er lukurativt å drive med avfallshåndtering i Norden. Det er bra med konkurranse på dette området så ikke innbyggerne blir flådd av en aktør i monopol stilling.

  • Det er fullt mulig for kommunal renovasjon å lage gode og rimelige tjenester. Det er bare å se til Trondheim for eksempel.

   Konkurransen du nevner går nesten alltid utover vilkårene til arbeidere, enten det er pensjonsordninger, forutsigbarhet eller ugunstig arbeidstid det gjelder. Dette ser man ved veiutbygging hvor spanjoler bygger norske veier, eller renovatører hentes fra Øst-europa for å underby norske arbeidere. Hva skal norsk ungdom jobbe med da?

   For ikke å snakke om byråkratiet som oppstår for å vurdere tilbud, klager etc.

  • Avatartormod stenseth // 2017-02-24 kl 10:00 //

   Unnskyld meg altså, men dette var søtt Melek: «Snarere er det tvert imot. Veireno gikk konkurs fordi selskapet leverte et for billig anbud og tok seg for dårlig betalt for tjenesten.
   I denne saken er det kapitalisten som har sponset det offentlige – ikke motsatt».
   Hahaha «stakkars» kapitalisten som tok seg for dårlig betalt og sponset det offentlige LOL. Så det er sånn det fungerer altså hmmmm. Lurer på om ikke jeg så han Veiro sjefen i en reportasje i en eller annnen avis; han hadde kjøpt seg leilighet til 40 mill (eller noe der omkring). Ikke dårlig det da, når han i tillegg sponser det offentlige som du sier; med for lave anbud.

 2. Avatarthorleifberthelsen // 2017-02-23 kl 13:14 //

  Jeg er enig med Forbrukerrådet som mener det er arrogant av byrådet å sende regningen for overtakelsen til innbyggerne, der en del har hatt private utgifter for å bli kvitt avfallet. Egentlig burde man fått redusert avgift, for tort og svie. Men der vi er tydelig uenig, Melek:
  At Veireno dumper anbudet, er deres egen feil og nettopp et resultat av konkurransesystemet og profittbegjær!

  Renovasjon er en helt nødvendig del av offentlige velferdstjenester. Erfaringen fra Oslo viser at anbud over tid stadig blir mer urealistisk i form av lavere/billigere tilbud. Helt siden 1992 har renholdet vært på anbud. Alle transaksjonskostnadene (som de kommersielle ikke tar med i sin anbudsprisen) som omstilling, kontroll for å sørge for at kontrakten overholdes og kommunale fagfolk til dette, koster penger og pålastes kommunen. Da Paris tok tilbake vannforsyningen i 2010 sparte kommunen 320 millioner kroner bare første året(!) (For Velferdsstaten/Manifest, 2017).
  Veolia og Suez som drev forsyningen hadde et overskudd på 30%. Det hadde vært interessant å finne ut hvor mye profitt Veireno har hatt. Heldigvis har de bare hatt anbudet siden oktober 2016, selv om dette også var for lenge (les byrådets somling, derav Rødts sterke press).
  Rødt mener tekniske tjenester også i hovedsak bør drives av kommunen, ikke bare helse, omsorg og barnehage. Å la et helt nytt selskap få monopol på renovasjonen var fullstendig uansvarlig av det forrige høyrebyrådet. Veireno-saken er enda et eksempel på at kommuner etter valget i 2015, har tatt konsekvensen av at kvalitet, ikke bare lønns- og pensjon, har blitt dårligere. Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap i Bergen er ledende i teknologiutvikling og har bygd ut underjordisk tunnellsystem (bossnett) i sentrum. Slik investering skjer ikke av seg selv. Forhåpentligvis beholder Oslo renovasjonen på kommunale hender også etter valget i 2019 (selv om byrådslederen desserre ikke utelukker nytt anbud da). Til slutt: Selv i Høyre-styrte Moss lar man være å konkurranseutsette på autopilot: Der har man nå gått vekk fra å overlate helse- og omsorgsorgstjenester til kommersielle pga.dårlige erfaringer.

 3. Avatarthorleifberthelsen // 2017-03-10 kl 10:27 //

  Raudt Hordaland vil på fylkestinget jobbe for at fylket sier nei til videre anbud. Dette blir en viktig sak også for Rødt Bergen. Kollektivtrafikk må ses på som en offentlig velferdstjeneste og må inkluderes i kampen mot velferdsprofitører. Anbud hører ikke hjemme i busstrafikken heller. Tide- og Norbina-sjåførene burde også vært ansatt i fylkeskommunen gjennom Skyss, slik at de slipper å konkurrere mot hverandre på lønns- og arbeidsvilkår!

 4. Avatarthorleifberthelsen // 2017-03-10 kl 10:29 //

  I Klassekampen 21. januar peker Høyres stortingsrepresentant Peter Frølich på det
  paradoksale i hvordan Ap sier nei til privat drift på jernbanen, men
  ikke har problemer med bybanens driftsmodell. Rødt Bergen mener det er
  feil at alt går fint med bybanen. Selv om vi støtter Ap sine argumenter
  mot regjeringens jernbanereform, møter partiet seg selv i døren når de
  applauderer for Keolis.

  Rødt er opptatt av hvor offentlige tilskudd, det vil si våre
  skattepenger tar vegen. Da Fjord1Partner vant anbudet og startet
  kjøringen i 2010, var Fjord1 deleier sammen med Keolis. Etter at Keolis
  tok over Fjord1 sine aksjer, har situasjonen endret seg. Vi mener dette
  burde føre til endret anbudskontrakt. Det er et problem at overskudd og
  kompetanse nå går ut av landet.

  Det er typisk at anbudsprosesser fører til oppsplitting og uoversiktlig organisering. Rødt vil gå i motsatt retning.

  Vi mener det offentlige må styre alt selv innen samferdsel.
  Skyss bør bli et driftsselskap og ansette sjåfører og annet
  bybanepersonell direkte i fylkeskommunen.

  Det er faktisk kritisk infrastruktur vi snakker om. Mens
  multinasjonale, utenlandske selskaper bygger seg opp, sitter den norske
  felleskassen igjen med svarteper; kompetanse bygges ned og ansatte sies
  opp. Men hva skjer den dagen Keolis eller andre trekker seg ut? Vi
  snakker om verdens fjerde største transportselskap med en årlig
  omsetning på nærmere 60 milliarder kroner. I Norge er omsetningen på
  over hundre millioner kroner, noe som kommer til å øke radikalt hvis de
  også slipper til i togtrafikken.

Kommentarfeltet er lukket.