”Venstreekstremister” besvarte PST-møte med å organisere seg

Såkalte venstreekstremister samlet på Blindern. Yngve Heiret i grønt i midten av bildet. Foto: Nora Warholm Essahli.

”Hvordan kan vi venstreekstremister bli en trussel igjen?” spurte radikale studenter seg selv mens PST-sjefen holdt foredrag på Universitet i Oslo.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Daniel Vernegg (tekst) og Nora Warholm Essahli (foto)

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland gjestet i går ettermiddag Universitetet i Oslo for å legge frem sikkerhetstjenestens trusselvurdering for 2017. Parallelt med at Bjørnland presenterte trusselvurderingen i det største auditoriet på SV-fakultetet, møttes om lag tretti studenter til et offentlig diskusjonsmøte på fakultetets studentpub for å diskutere temaet ”Hvordan kan vi venstreekstremister bli en trussel igjen?”.

LES OGSÅ: Tannløs ekstremismeforskning

Føler seg stemplet som venstreekstreme
Initiativtakerne bak diskusjonsmøtet var to blindernstudenter som er kritiske til måten PST i sine trusselvurderinger bruker ekstremismebegrepet på, og som føler at bruken ufortjent stempler dem som venstreekstreme.

— I trusselvurderingen fra 2016 skriver PST at venstreekstreme er folk som organiserer seg mot høyreekstreme, er antikapitalister, engasjerer seg i palestinakonflikten og er innvandringsvennlige. Dette er veldig mange av de sakene jeg og mine organisasjoner engasjerer oss i og jobber for, forklarer en av initiativtakerne bak møtet, samfunnsgeografistudenten Yngve Heiret.

I tillegg til å være kritiske til PSTs bruk av ekstremismebegrepet, mener arrangørene at de offentlige arrangementene som avholdes på Blindern i for stor grad gir høyrevridde maktpersoner muligheten til å legge premissene for hva studentene diskuterer.

— Vi opplever at Blindern domineres av at NHO-ledere, statsministre og høyrevridde folk med makt inntar auditoriene, og vi ser det at PST-sjefen kommer hit til Blindern for første gang som et steg enda lenger til høyre. Vi ønsker derfor at vi som identifiserer oss som venstreradikale, men som av PST blir definert som venstreekstreme, skal samle oss for å snakke om hvordan vi kan snu denne trenden, sier Heiret.

LES OGSÅ: Hva er høyre med høyreekstremismen?

Bredt oppmøte
Utover at samtlige politisk identifiserer seg med venstresiden, var det stor diversitet blant de oppmøtte. Blant deltagerne var alt fra studenter som ikke tidligere har vært politisk aktive, til erfarne aktivister med bakgrunn fra ulike sosialistiske organisasjoner og den utenomparlamentariske venstresiden.

Etter at initiativtakerne ønsket velkommen med kort å innlede om bakgrunnen for møtet og hvorfor PST-sjefens besøk var problematisk, gikk diskusjonen raskt over til å handle om hvordan venstresiden på Blindern kan organisere seg for igjen å bli en kraft en må regne med.

— Mye bedre enn hva vi hadde forventet på forhånd
Med tanke på at diskusjonsmøtet i utgangspunktet primært var ment å være en satirisk protest mot PSTs blindernbesøk, er initiativtakerne svært godt fornøyd med møtets resultat.

— Det viste seg at vi fikk mer ut av det, da vi endte opp med å være om lag tretti personer som satt og diskuterte politikk i en god time og fant ut at vi har lyst til å gjøre ting sammen. Resultatet av møtet var derfor mye bedre enn hva vi hadde forventet på forhånd, konstaterer Heiret.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på ”Venstreekstremister” besvarte PST-møte med å organisere seg

  1. Hvem er de høyreekstreme?
    Erna Solberg ønsker feks å bytte ut norsk valuta med euro. Dette er egentlig et veldig ekstremt forslag. De aller fleste økonomer vil vel i dag si at innføring av euro ville ha vært veldig skadelig for norsk økonomi. Norsk økonomi ligger i motfase med EUs økonomi. Rentenivået i Norge ville med euro ha vært alt for lavt den gangen oljeprisen lå på topp, norsk økonomi ville rett og slett ha gått av hengslene pga overoppheting. Og da oljeprisen begynte å falle ville konkuranseutsatt næringsliv i Norge ha fått store problemer med å klare å opprettholde og øke sin produksjon. Fleksibel vekslingskurs reddet norsk økonomi. Vekslingskursen ville derimot ha vært helt fastlåst i et euro-regime.

    Kanskje PST heller bør begynne å undersøke partiprogrammet til Høyre?
    Sannheten er at de høyreekstreme allerede sitter ved makten i Norge.

Kommentarfeltet er lukket.