Rettssikkerhet for kvinner hovedparole i 8. mars-toget

8.mars 2015, Torgallmenningen i Bergen

Rettsikkerhet, 6-timersdag, likelønn, bedre pesjonsvilkår og håndheving av sexkjøpsloven var blant de mange og varierte parolene som blei vedtatt for årets tog på kvinnedagen.

Nyhet
About Nyhet (761 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Det var rekordmange kvinner som møtet opp for parolemøtet i forkant av årets 8. mars-tog i går kveld på frivillighetshuset i Oslo. Feminister av alle kjønn og alder, fra mange organisasjoner fikk forsvare sine forslag til paroler. Stemningen i salen var hyggelig, det ble mange latter og applaus men også alvorlige diskusjoner. Da en tidligere sex-arbeider tok ordet for å forsvare sexkjøploven, ble salen helt stille.

Flere minnet om viktigheten av å lytte til fagbevegelsen når det gjelder krav til rettigheter knyttet til arbeidslivet. Yngre kvinner fikk anledning til å snakke om den økende press de opplever i forhold til deres kropp. Skeiv ungdom fikk gjennomslag for deres forslag om frihet til å være seg selv som en av parolene. Imidlertid var det stor enighet blant de som møtet opp om at vold, voldtekt og rettsikkerhet for kvinner skulle bli hovedparole.

Til sammen var 168 paroler nominert til 8. mars-tog.

 1. mars-komiteen innstilte på følgende paroler etter en demokratisk beslutningsprosess:
 • Kamp mot vold og voldtekt – rettssikkerhet for kvinner (hovedparole)
 • Beskytt likestillingsloven!
 • Bruk omvendt voldsalarm.
 • Vi krever faste hele stillinger, likelønn og 6 timers dag
 • Opp med kvinnelønna nå
 • Styrk minoritetskvinners mulighet til lønnet arbeid – nei til ubetalte praksisplasser.
 • Ja til trygg og livslang pensjon for alle!
 • Feminismen er grenseløs – vern til kvinner på flukt.
 • Verden vinner med utdanning til alle jenter og kvinner!
 • Støtt FNs agenda for kvinner, fred og sikkerhet!
 • Frihet til å være seg selv – nei til kjønnsstereotypier.
 • Håndhev sexkjøpsloven – bedre hjelpetiltak.
 • Stopp Pornokulturen – bedre seksualundervisning nå!
 • Nei til kommersialisering av kvinnekroppen.
 • Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjoner.
 • Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur.
 • Kvinneliv er viktig – likestilling i det medisinske systemet!
 • La fitta flagre fritt – nei til kosmetisk intimkirugri.
 • Kvinner over hele verden krever selvbestemt abort & gratis prevensjon!
 • Bedre barseltilbud – la kvinner få tid og rom
Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 Comment on Rettssikkerhet for kvinner hovedparole i 8. mars-toget

 1. Melek // at //

  Har ingenting imot kvinnedagen, selv om jeg føler den har blitt kuppet av “ekstremister” som ikke representerer den gjennomsnittlige kvinne.

  Det jeg reagerer på er følgende paroler
  – Vi krever faste hele stillinger, likelønn og 6 timers dag
  – Opp med kvinnelønna nå

  I Norge er det ingen forskjell i lønn mellom kjønn. Joda, det finnes sikkert statistikk der det står at menn i snitt tjener mer enn kvinner. Problemet er at man sammenligner “epler med pærer”, eventuelt glemmer at yrkene menn frivillig har begynt i i snitt har høyere lønn enn yrker kvinner har begynt i. Når en justerer for dette finner man ingen forskjell i lønn.

  (det finnes forøvrig flere menn enn kvinner som er adm.direktør, men her må man igjen huske på alt det man må forsake av privatliv for å bli toppleder. Null fritid, evig stress etc. Hvorfor noen ønsker å bli toppleder i Norge, med såpass dårlig lønnsvilkår skjønner ikke jeg)

  Skal man sammenligne lønn mellom kjønn må man sammenligne innenfor det enkelte yrke. Videre må det tas hensyn til at menn jobber mer overtid og er mindre syke, slik at de forsaer mer av fritiden.

  Å ønske høyere lønn for visse yrkesgrupper er en ærlig sak, men da bør man gå i paroler med tittel “Opp med lønn for sykepleiere nå, ikke “Opp med kvinnelønna nå”.

Comments are closed.