Norge ut av krigen i Syria

Foto: Adam Brown/Crown Copyright

Det burde bli klart for de som er ansvarlige for norsk krig at å bekjempe IS og annen terrorisme ved å bombe land sønder og sammen bare gjør vondt verre.

Arnljot Ask
Om Arnljot Ask (6 artikler)
Arnljot Ask er fredsaktivist, styremedlem i Solidaritet med Kurdistan og medlem av internasjonalt utvalg i Rødt.

Vi drar i gang en kampanje for å få de norske soldatene hjem fra krigen i Syria. Hva er sjansen for at vi lykkes? Klarer vi å snu en utvikling der Norge har plassert seg som en trofast deltaker i kriger vår ledende allierte USA har satt i gang for å konsolidere, eller utvide, sin interessesfære?

Det er flere forhold som peker i positiv retning. For det første er det nå forhandlinger i gang som har begrenset krigshandlingene i Syria. Hvorfor skal norske myndigheter da insistere på at Norge fortsatt skal delta i krigen? Burde vi ikke heller minske den militære aktiviteten ved å kalle norske soldater hjem?

LES OGSÅ: Mørkeblå sabelrasling over Syria

Kamp mot terrorisme?
Mot dette hevder våre stats- og militære ledere at vi må delta i kampen mot IS, også militært, og at IS og al Qaida-grupperinger ikke er en del av våpenhvileavtalen. Samtidig holdes det hemmelig hvem de 60 norske spesialsoldatene med base i Jordan samarbeider med, annet enn at de inngår i styrkene til den USA-ledede koalisjonen mot IS.

I startfasen sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at vi skal være med å trene opp New Syrian Army (NSA). Talspersoner som samarbeider med restene av NSA som har overlevd, sier imidlertid at de også vil slåss mot regjeringen i Syria. Syria inngår helt klart i våpenhvileavtalen. Børge Brende kunne heller ikke bekrefte i sin nyttårsuttalelse om de vi trener opp der nede omfattes av våpenhvilen eller ikke.

Når vi ser på hvem USA har støttet opp under i Syria-krigen, og Søreide og Brendes begrunnelser for hva de norske soldatene driver med, er det ikke troverdig at Norge deltar først og fremst for å krige mot IS. Forsvarsdepartementet har nå hatt ni måneder på seg til å svare på spørsmålene Norges Fredsråd stilte dem ved gjentatte anledninger om oppgavene til de norske soldatene i Syria. Inntil annet er sannsynliggjort må vi derfor oppsummere at den norske krigsinnsatsen bidrar til å sabotere pågående fredsforhandlingene. Hvor lenge kan stortingsflertallet godta det?

LES OGSÅ: Norge inn i Syria-krigen i blinde

Den trofaste allierte
Det burde snart bli klart for de som er ansvarlige for norsk krigsinnsats utenfor landets grenser, at å bekjempe IS og annen terrorisme ved å bombe land sønder og sammen bare gjør vondt verre. Erfaringene fra både Afghanistan, Irak, Libya og nå Syria viser at dette forsterker terroren, ikke bare der men også i vår del av verden. Terroristene er avhengig av krig, og ødelagte stater er deres arena. Å avslutte de såkalte krigene mot terror, og innsnevre terroristenes grunnlag for å mobilisere nye krigere, burde derfor være det mest fornuftige.

Hvis vi antar at våre styresmakter ikke er tungnemme, må det være andre forklaringer som ligger til grunn for at Norge deltar i krigen i Syria. Det må også være andre forklaringer som ligger til grunn for at Norge har om lag 50 spesialsoldater som støtter opp om USAs krig i Afghanistan, over to år etter at den skulle avsluttes.

Det er ikke urimelig å påstå at den mest tungtveiende grunnen til at Norge har spesialsoldater i Jordan/Syria er den samme som Godal-utvalget pekte på som avgjørende for Norges deltakelse i Afghanistan-krigen: for å oppfylle våre allianseforpliktelser til USA og NATO.

Les også: Norge ut av Syria-krigen nå

Trump-tiden
Det leder til det andre forholdet som gjør at det nå burde være en sjanse til å få de norske soldatene hjem igjen innen sommeren er over: I lys av valget av Trump, burde ikke det være tidspunktet å innta en mer sjølstendig holdning til hva slags utenlandsoppdrag vi skal sende norske soldater til?

Trump har utnevnt Afghanistan- og Irak-veteranen «Mad Dog» Mattis som forsvarsminister og har uttalt at IS skal «knuses». Hvis ikke Norge inntar en selvstendig holdning kan vi fort ende opp med å applaudere enda sterkere doser av en medisinen som forverre sjukdommen. Hvilke politikere vil gå inn i valget til høsten som delaktige, når de allerede i dag ikke kan forsvare krigspolitikken med holdbare argumenter?

Les også: Folkerettslig tragisurrealisme – Syria 2016

Lærdom fra fortiden
I 2004 henta Norge hjem soldatene som assisterte Tony Blair i Basra-regionen i Irak. Med litt ekstra innsats utover våren og med støtte fra Stortings-partiene som er imot Syria-oppdraget (SP, SV og MDG) burde det være mulig å få det til igjen.

Den gang, i 2003, hadde Stortinget gitt Bondevik støtte i hans løfte til Bush. Norge skulle sende en tropp på 150 soldater til Irak, for at Bondevik skulle få audiens i Det Hvite Hus på sitt USA-besøk i 2003. Støtten ble gitt på tross av at vi hadde avslått å være med på invasjonen noen måneder før. Også da var SP og SV imot, sammen med RV (Rødt sin forgjenger).

Nøkkelen Arbeiderpartiet
Utover høsten ble det startet en kampanje for å få disse soldatene hjem igjen, lik den vi nå er i gang med. Den gang kastet Oslo Arbeiderparti, med Jan Bøhler og Marianne Martinsen seg prisverdig inn i dette arbeidet. Kanskje kan de gjøre det samme nå. Kanskje kan de få Anniken Huitfeldt til å gjenta det Thorbjørn Jagland gjorde våren 2004: å bryte alliansen med Høyre om å stå «last og brast» med USAs tragiske og folkerettsstridige krig?

Kanskje snudde AP som et ledd i den lange valgkampen mot 2005. Motivet for å snu nå burde ikke være mindre. De har selv stor interesse i å slippe å dra med seg denne krigen hvis de igjen skal overta regjeringskontorene. AP sitter også med nøkkelen for stortingsflertall for å få henta soldatene hjem

Å legge press nedenfra for at dette skal skje er det umiddelbare målet for aksjonen «Norge ut av Syria-krigen». Klarer vi dette vil det også være et viktig skritt mot en bredere og mer åpen debatt om Norges helhetlige utenrikspolitikk. Her vil det være mange forskjellige syn, også blant oss som støtter denne kampanjen. Men alle vil ha fordel av at vi kommer oss ut av den folkerettsstridige krigen som allerede har lagt ett land til i grus og ført til grusomme krigsforbrytelser mot det syriske folket.
https://www.facebook.com/Neitilnorgeisyria/

Arnljot Ask
Norge ut av krigen i Syria.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned