På parti med framtida, mot oljeboring i nord

Vi i nord tror ikke lenger på løftene om arbeidsplasser fra oljeutvinning. Det at tradisjonelle næringer settes i fare gjør valget enkelt og det bør det også være for LO-kongressen.

Ulf Ulriksen
Om Ulf Ulriksen (3 artikler)
Ulf Ulriksen er fylkesleder i Nordland Nei til EU.

Det begynner å tetne seg til i debatten om konsekvensutredning og oljeleting i Lofoten og Vesterålen og Senja. Særlig har debatten hardnet til i fagbevegelsen. Stadig flere fagforbund har gjort vedtak mot konsekvensutredning. Samtidig viser meningsmålingene stadig større motstand og aller størst er motstanden i Nord-Norge.

I et intervju i Dagens Næringsliv, 2. desember, 2016, sier administrerende direktør på Kimek i Kirkenes, Greger Mannsverk:» Årsaken til at flere går i mot konsekvensutredning er at oljeselskapene ikke viser hvordan de har tenkt å bygge arbeidsplasser og samfunn lokalt.

Oljeindustrien har selv skylden for at dette skjer. Folk lar seg ikke lure lenger.»

LES OGSÅ: Miljøaktivister angrepet med pepperspray og angrepshunder

Fiske, landbruk og industri, hand i hand i hand
Opp mot dette har representanter for Fellesforbundet i Nord-Norge, startet en kampanje som liksom skal vise at vi som jobber i privat sektor er for konsekvensutredning.

For det første er det ikke grunnlag for å ta oss medlemmene til inntekt for et slikt syn.
For det andre vil dette skape avstand mellom sjø og land, landbruk og industri, fiskerlag og fagforeninger. Er dette klokt?

Diskusjonen om konsekvensutredning er ikke en debatt om klima slik jeg ser det, men derimot en særdeles viktig debatt om forholdet mellom sjømat og olje. Og, slik jeg ser det, en viktig debatt om vår gamle kystkultur, særlig representert ved fiskerbonden eller kombiarbeideren fisker-industriarbeider. Hvor mange i nord har delt mine erfaringer med fedre, mødre, besteforeldre som har delt sin yrkeskarriere mellom fisker og bonde, eller fisker og industriarbeider? Denne virkeligheten eksisterer fortsatt og er svært viktig i det limet som binder oss sammen som nordlendinger. Ingen har så langt overbevist hverken meg eller fiskerne om at det er lurt å bore etter olje i verdens rikeste fødestue for fisk.

Ikke fordi noen av oss kan bevise at det vil skje en ulykke, men fordi vi ikke er villige til å ta sjansen. Ingen tror på forsikringene om at konsekvensutredning foretas for spøk. I 2008 måtte staten betale fiskerne for å holde seg unna fiskefeltene under seismikkskytinga i Lofoten. I årtier har fiskeriene i Lofoten vært redningen for mange ledige industriarbeidere, like lenge har landbruk og industri vært redninga når fiskeriene har slått feil.

LES OGSÅ: En grønn teknologisk revolusjon kan ikke redde miljøet

Fellesforbundet mot folket
Fellesforbundets representanter i nord, har startet en kampanje mot folkemeninga og mot interessene til nordlendinger flest. Jeg håper jeg har mange medlemmer i nord med meg i nyttårsønsket om at vi er best tjente med å sikre fortsatt rike fiskerier i Lofoten, Vesterålen og Senja i et rent hav uten konsekvensutredning eller oljeboring. Det skylder vi våre etterkommere. Regjering og Storting ønsker sammen med NHO et mer allsidig næringsliv, både offentlig og privat, utenfor oljesektoren. Den oljevirksomheten som har kommet til Nord-Norge har ikke gitt det som ble lovet. Olja har blitt pumpet opp utenfor våre kyster, blitt fraktet sørover og til utlandet, mens de ansatte har blitt fløyet inn fra andre landsdeler. Undersøkelser gjort av Nordlandsforskning viser at verdien av kontrakter til nordnorske leverandører har sunket med to milliarder på to år fra 2014, en reduksjon på en tredjedel.

Jeg håper mange av Fellesforbundets medlemmer møter opp på møtene som kommer nå fram mot årsmøtene og bidrar til at vi som jobber i industri og bygg og anlegg, står sammen med flertallet av innbyggerne i nord og allierer oss med de forbund som har tatt standpunkt mot konsekvensutredning. Samtidig må vi sørge for at LO-kongressen gjør det samme.

Politisk viser meningsmålingene at det er flertall for konsekvensutredning bare i H og FrP. Jeg håper ikke de blir våre allierte i valgkampen til høsten.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på På parti med framtida, mot oljeboring i nord

 1. Noen ekstra argumenter:

  Det er moderate oljemengder som befinner seg i LoVeSe området.
  Man regner med at feks Johan Sverdrup feltet inneholder 2-3 ganger mer olje enn det som ligger i LoVeSe. Og hvis Ap skulle få igjennom sitt ønske om å utvinne all olje sør for Røst, så vil denne oljeutvinning sør for Røst kunne tappe ut omtrent halvparten av all olje som befinner seg i hele LoVeSe området.

  Det kan se ut som etterspørselen etter norsk gass kan komme til å synke ganske mye fremover. Dette kan få betydning for hvilke nye områder som det er lønnsomt å åpne for olje/gass utvinning.
  http://e24.no/energi/gass/mener-gassbransjen-har-mislyktes/23896098

  Det er også ganske usikkert hva oljeprisen vil bli fremover. Hvordan oljeprisen vil bevege seg fremover er mye mer usikkert enn noen gang tidligere (pga alternativ energi, Parisavtalen, storpolitikk og stagnasjon i verdensøkonomien). Selv om man skulle vedta åpning av LoVeSe for oljeutvinning så er det ikke sikkert at oljeutvinning i disse områder vil bli lønnsomt. Et skrekk scenario er at oljeprisen blir såpass lav slik at operatørene begynner å ta shortcuts når det gjelder sikkerhet.

  Vekslingskurs: Store investeringer i olje/gass utvinning på norsk sokkel sammen med økt oljepris, kan få betydning for norsk vekslingskurs. Vekslingskursen kan komme til å øke såpass mye fremover slik at de næringer som vi skal leve av etter oljen kan komme til å slite økonomisk. Omstilling til tiden etter oljen krever at man ikke blåser opp vekslingskursen for mye. Aktivitet på nye oljefelt (slik som Johan Sverdrup feltet og i Barentshavet) kan være tilstrekkelig til at landet får en alt for høy vekslingskurs. Uvinning av olje/gass i LoVeSe vil kunne gjøre denne situasjonen enda mye verre.

  • Norske kroner har lav kurs nå.
   Du har mange bra vurderinger her slik jeg ser det, men den store bekymringen for at norske kroner går for mye opp i kurs kan jeg ikke dele.
   Der er jeg ikke enig.
   Kroneverdien er fortsatt lav.
   Jeg ser det slik at de største problemene nå kan kalles kunnskapshat, industrihat, poserings-snobberi, urbanegoisme og urban fremmedgjøring og uvitenhet i Oslo og i befolkningen der og i byer uten industri,
   Og på nytt nevner jeg at fiskene lever helt fint Nordsjøen og i Norskehavet.
   Verdien av norsk fisk og fiske-eksporten gikk opp.
   Olje og gass skadet ikke verdiskapingen i næringer som tjener pengene på fisk.

 2. På parti med grønnvasker-eliten og poserings-kaksene i Oslo?
  På parti med grønnvasker-snobbene og på parti med industrihatere og de fisefine?
  Kakser og snobber og grønnvasker-posører i Oslo er der på den siden.
  Snobbe-siden.
  Nei til alt siden for å posere.
  Kakse-siden.
  Den rike grønnvasker-siden.
  Den fremmedgjorte urbanegoist siden.
  Sannheten er at fiskene lever helt fint i Nordsjøen etter mange skipsforlis om mye oljesøl og Bravo-ulykken.
  Fiskene lever fint i Norskehavet og i Nordsjøen,
  Det er de samme fiskene som lever i Lofoten og i Troms og i Barentshavet.
  Snobbene og kaksene og rikfolk er opptatt av å posere og av å selge sine importerte varer eller å flytte verdipapirer og å spekulere og av å få til prisøkning på boliger.
  Det er fint nok og grønt ok for de rike snobbene og spekulantene i Oslo og i urbanelitene.
  Folk i utkantene og i distriktene trenger jobber og penger og verdiskaping der de er.

Kommentarfeltet er lukket.