– Trump kan bli en gave til fredsbevegelsen

Rødts Marielle Leraand snakker mens Petter Eide fra SV og ordstyrer Maren Sæbø hører på.

Mye er usikkert når det gjelder hvilken utenrikspolitikk USAs påtroppende president Donald Trump vil føre. Nestleder i Rødt, Marielle Leraand, tror Trump kan bli en gave til fredsbevegelsen verden over.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger (tekst) og Joakim Møllersen (foto)

Litt over en måned før han flytter inn i Det Hvite Hus er det svært stor usikkerhet rundt hvilken politikk Donald Trump faktisk vil føre. Dette synes ikke minst i utenrikspolitikken hvor en hel verden venter i spenning på om Trump vil stå ved sine valgkampløfter om en mindre ekspansjonistisk utenrikspolitikk. Skulle Trump bryte med sine valgkampløfter og fortsette dagens intervensjonspolitikk kan det være en stor mulighet for at dette virkelig får fredsbevegelsen rundt om i verden virkelig opp å stå igjen.

— Skulle Trump gå tilbake på sine løfter om et mindre amerikansk engasjement rundt om i verden vil dette kunne føre til at fredsbevegelsen vil bli radikalt forsterket, sa Rødt nestleder under et debattmøte i regi av Norges Fredsråd i Oslo søndag ettermiddag.

Til Radikal Portal utdyper Leraand resonnementet med at en fortsatt amerikansk intervensjonistisk linje vil gjøre folkeopinionen rundt om i verden stadig sterkere i retning av å kreve et nei til deltagelse i slike operasjoner.

— Jeg er ganske sikker på at det vil bli mye lettere å få til et folkelig engasjement, og dermed også en klar motstand, mot politikken til Trump enn hva som ville vært tilfellet med Hillary Clinton, sier hun.

LES OGSÅ: En hyllest til bombene: Kissinger, UiO og Nobelinstituttet

Lettere å ta Trump
Leraand mener en av grunnene til at det vil kunne bli lettere å skape en bevegelse mot Trump og hans politikk enn hva det har vært i forhold til avtroppende president Obama er deres vidt forskjellige omdømme og renommé.

– Skulle Trump gå tilbake på sine politiske løfter vil det svært sannsynlig være mye lettere å skape en stor opinion mot hans og hans politikk enn hva tilfellet har vært med Obama. Dette ikke minst på bakgrunn av at Trump for mange framstår som en ‘original’ mens Obama har framstått som en president med relevans og har vært sett på som et godt likt geni, utdyper hun.

Leraand håper nå en samlet fredsbevegelse rundt om i verden vil sørge for å reagere om Trump går tilbake på sine valgkampløfter om et mindre konfliktsøkende USA.

— Jeg håper og tror at en reversering av løftene fra valgkampen vil føre til en klar og entydig beskjed fra folkeopinionen rundt om i verden om at dette er noe ingen ønsker seg.

LES OGSÅ: En krigsforbryter på besøk: Kissinger i Norge

Ønsker samarbeid med SV
Med en fredsbevegelse som de siste årene har blitt svært svekket her hjemme håper nå Leraand på at man igjen kan finne sammen og gjenskape en kraftig og god fredsbevegelse. I dette arbeidet mener hun nå det er svært viktig at SV finner sin plass på laget.

— Jeg håper vi nå kan gå sammen med SV for å gjenskape en slagkraftig fredsbevegelse her hjemme. Det er på tide at vi ser framover og innser at de feilene vi har gjort gjennom deltagelse i internasjonale operasjoner de siste årene ikke skjer igjen, sier hun.

Hun får således støtte av tidligere leder i SVs internasjonale utvalg, og andrekandidat på stortingsvalgslitsa for Oslo, Petter Eide.

— For meg er det viktig at vi i framtiden blir mer politisk uavhengige av USA i vår utenrikspolitikk. Vi skal fortsatt delta i internasjonalt samarbeid men dette skal skje på helt andre premisser enn hva som er tilfellet i dag, understreker han.

LES OGSÅ: Aktivister forsøkte å arrestere Kissinger

Historisk usikkerhet
Legraands håp om en styrket fredsbevegelse er derimot svært usikkert. Utenriksjournalist i Klassekampen, Petter M. Johansen, mener det utenrikspolitiske landskapet ikke har vært mer usikkert siden starten på andre verdenskrig.

— For første gang siden 1945 opplever vi at USAs posisjon i forhold til resten av verden ikke lengre er fastlagt, sier han.

Johansen viser til at interne stridigheter både blant republikanerne og Trumps egne støttespillere kan skape en kaotisk situasjon.

— Det er veldig mye som tyder på at både republikanerne og det politiske teamet til Trump er svært splittet når det gjelder synet på hvilken utenrikspolitikk den nye presidenten bør føre. Det blir derfor svært spennende å se hva man til slutt lander på og hvor enkelt dette blir å gjennomføre, avslutter han.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned