Trump-sjokket begynner å gi seg. Nå er det på tide å se på oss selv

Foto: CJ Anderson

Grenseoverskridende uttalelser om grupper av mennesker er med på å flytte folks toleranse for hva som er akseptabelt å si høyt. Vi ser det samme skje i Norge.

Guri Waalen Borch
Om Guri Waalen Borch (34 artikler)
Guri Waalen Borch er styremedlem i Alna SV og støttespiller for Farida.

Trump har kommet med mange ekstreme utsagn om meksikanske innvandrere, om muslimer, om kvinner. I Norge viker heller ikke vår egen regjering unna for å spille på frykt og misunnelse.

Asylsøkere skal ikke «bæres på gullstol»- som om dette er mennesker som bare vil få og få, som selv ikke ønsker å bidra inn i samfunnet vårt. Asylsøkeres moral og motiver mistenkeliggjøres lenge før de har satt foten i landet vårt; de beskrives som lykkejegere. Asylsøkere utgjør ifølge regjeringens retorikk en «strøm» det er vanskelig å få kontroll på; slik blir enkeltmenneskene borte. De blir redusert til «utakknemlige» og bør «komme seg ut av landet» dersom de sier ifra om urimelige forhold på mottakene, det lille de har til livsopphold blir utsatt for kutt, og regjeringen ønsker nå å innføre matkuponger, slik at familiene på mottak ikke kan tilby barna sine aktiviteter av noe slag. Lengeværende asylbarn har blitt kalt «lagerbarn», enslige mindreårige asylsøkere har blitt kalt «ankerbarn».

Flere norske statsråder i nåværende regjeringsperiode har gjort sitt beste for å forvirre, for å skape bekymring, mistenksomhet, frykt, eller i alle fall lite engasjement for disse barna. Appellene for empati, forståelse for hva mange av barna har vært igjennom før de kom til Norge, appeller som kan hjelpe dem og oss til å komme nærmere et «vi», er nærmest ikke-eksisterende. Uttalelser fra statsministeren om toleranse og respekt blir så veldig lite troverdige når hun samtidig slipper til gjentakende mistenkeliggjørende retorikk gjennom stemmene til viktige statsråder. Det er et hån å gi Sylvi Listhaug rollen som integreringsminister. Sylvi Listhaug kan aldri anklages for å ha gjort noe som helst for å skape et «vi».

LES OGSÅ: Erna Solbergs egne riksmobbere

Solveig Horne vil diskriminere enslige mindreårige asylsøkere i ny lov
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne har nettopp hatt et forslag om dårligere barnevernstilbud til enslige mindreårige asylsøkere ute på høring. Hun ønsker å løsrive botilbudet deres fra krav som stilles til ordinære barnevernsinstitusjoner. Med andre ord, det skal stilles lavere krav, og enslige mindreårige asylsøkere under 15 år skal få en lavere minimumsstandard enn andre barn under barnevernets omsorg.

Før dette har andre lagt grunnen for Horne. «Integreringsminister» Sylvi Listhaug har altså kalt enslige mindreårige asylsøkere «ankerbarn», og slik skapt en merkelapp folk husker. Hun mener at barna kynisk sendes til Norge av sine familier kun for at familiene på lengre sikt skal få oppholdstillatelse i Norge gjennom familiegjenforening. Barnas faktiske opplevelser snakker hun aldri om — gjør hun det, er det for å anklage foreldrene deres for egoistisk utnytting.

Det skremmende er at mange ikke får med seg at «ankerbarnteorien» ikke støttes av kildene Listhaug selv brukte. Selv rektor ved Universitetet i Oslo har anklaget henne for å misbruke forskning. Begrepet «ankerbarn» og assosiasjonene knyttet til det er imidlertid det som står igjen i manges hukommelse etter at bråket la seg. Dette vet hun — det er derfor hun brukte det. Hun vil ha færre mindreårige asylsøkere til Norge, og hun vil ha folkets aksept for dårlig begrunnede innstramninger. Anundsen har som Trump ivret for et grensegjerde, Listhaug har gjort så godt hun kan for å bygge en mur som skal stenge for vår forståelse for enslige mindreårige asylsøkeres legitime grunner til å være her.

LES OGSÅ: Ekskluderingsministeren

Språket som brukes har store konsekvenser for barna
Fokuset fra regjeringens side har aldri vært på barnets beste. Det hører vi ikke om på troverdig vis. Vi hører ikke om livene de enslige barna har reist fra, vi hører ikke om studien fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som viser at 68 % av et utvalg enslige mindreårige asylsøkere hadde vært vitne til vold og 62 % hadde opplevd krigshandlinger. Barneombudet derimot, peker på undersøkelsen i sitt høringssvar.

Hornes hårreisende forslag begrunnes med at enslige mindreårige asylsøkere «er i en annen situasjon og har andre behov enn barn i det ordinære barnevernet.» Hva betyr det? Dette er tomt snakk, pur svada, et maktspråk utformet kun for å gjøre diskriminering og forskjellsbehandling mulig. Målet er å bruke mindre penger på disse barna. Norge skal spare penger på å gi dem og deres framtid dårligere vilkår. Vår egen barneminister snur seg vekk fra det vi alle vet: Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Både Redd Barna og Barneombudet viser til artikkel 2 i barnekonvensjonen, som fremhever at alle barn har rett på særskilt vern mot forskjellsbehandling og diskriminering.

LES OGSÅ: Uønskede asylsøkere: “De levende døde”

Vi kan gjøre noe!
Alle som nå er sinte etter valgresultatet i USA: Vi har en jobb å gjøre, og det nytter å gjøre den. Et lite eksempel: SV har nå i helse- og sosialkomiteen i bydel Alna i Oslo fått flertall for å oppfordre Oslo kommune til ikke å akseptere Hornes forslag. Andre bydeler og kommuner kan gjøre det samme. Som mange har skrevet på Facebook etter Trumps triumf: Det er nå vi skal brette opp ermene.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.