Riksdagsmedlem for Sverigedemokraterna vil nekte jøder stort eierskap i medier

Foto: Riksdagen

Sverigedemokraternas Anna Hagwall foreslår ny lov for at ingen etnisk gruppe skal eie mer enn fem prosent av media, med klar adresse til Bonnier-familien som er av jødisk opphav. 

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

«Ingen familie, etnisk gruppe eller selskap skal tillates å kontrollere direkte/indirekte mer enn fem prosent av media», skriver riksdagsrepresentant for Sverigedemokraterna, Anna Hagwall, i et lovforslag som tar sikte på å endre det svenske mediebildet for å begrense innflytelsen til Bonnier-gruppen og statskanalen SVT. Bonnier-familien er av jødisk opphav og representanten fra det rasistiske høyrepartiet hevder feilaktig at «Hele 80 prosent av media kontrolleres av én og samme eier». Samtidig som hun vil dele opp Bonnier-gruppen vil hun gjøre statskanalen SVT til en betalkanal med sterkt begrenset sendetid. Dette for å minske «formidling av politisk korrekt agenda». Ledelsen i partiet sier de ikke støtter Hagwalls forslag.

LES OGSÅ: Sverigedemokraterna — historien om et rasistparti

I tillegg til å legge begrensninger for etniske gruppers medieeierskap vil Hagwall kutte pressestøtten for å la Bonniers aviser dø ut og etterlate et «tomrom som kan fylles av aviser som bryr seg». Ifølge Aftonbladet får imidlertid ingen av Bonniers aviser driftsstøtte, men noen av dem mottar distribusjonsstøtte som kommer fra en pott som er en niendedel av driftsstøtten.

Skal Hagwalls forslag tolkes bokstavelig vil det sørge for en enorm spredning av medieeierskap til landets minoriteter da etnisk svenske måtte sagt fra seg eierskap, men tatt hennes og hennes partis historie i betraktning handler det sannsynligvis om en dårlig formulering som kun er ment å ramme etniske minoriteter generelt og den jødiske Bonnier-familien spesielt.

Sveriges demokratiminister, Alica Bah Kuhnke, mener forslaget er klart antisemittisk og er hentet fra internetts mørke avkroker. Nazistiske og antisemittiske konspirasjonsteorier om at jøder kontrollerer verden gjennom eierskap av media har lenge blitt brukt som rasistisk propaganda.

LES OGSÅ: Sverigedemokraternas Ungdomsforbund og nazismen

Sverigedemokraterne sikter seg for tiden inn på et regjeringssamarbeid med den øvrige høyresiden i Sverige etter neste riksdagsvalg. Partiet har røtter i den nynazistiske bevegelsen i Sverige. I 2014 uttalte partiets visetalsmann, Björn Söder, at jøder og samer ikke er svensker. Partiet definerer svenskhet basert på felles språk, kultur, identitet og lojalitet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

5 kommentarer på Riksdagsmedlem for Sverigedemokraterna vil nekte jøder stort eierskap i medier

 1. Sverigedemokraterna støtter altså ikke Hagwalls forslag.

  At ingen grupperinger eier de fleste medier regner jeg med at Møllersen er enig i er et gode.

  Alice Bah Kuhnke står selv bak en identitetspolitikk i Sverige som nærmer seg det totalitære:
  http://www.aftonbladet.se/kultur/article23640365.ab

  Setter du spørsmålstegn ved denne norm-politikken så mister du ganske enkelt jobben.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2016-10-06 kl 22:48 //

   Overraskende at du stiller deg bak en svensk marxist i denne saken. Jeg kan for øvrig melde om at jeg og Åsa Linderborg nok er langt nærmere hverandre når det kommer til slike saker enn hva jeg og demokratiministeren, som siteres i denne teksten, er. Gjennom dine kommentarer her virker det som at du har innbilt deg at Radikal Portal er på en slags moralistisk identitetspolitisk linje. At man langt til høyre ikke makter å ha et nyansert bilde av venstresida er ikke noe nytt og din lenke til Lindeborgs tekst synes å synliggjøre denne forvirringen.

   Mindre overraskende synes det å være at du kritiserer en mørkhudet person for identitetspolitikk samtidig som du stiller deg bak en slik en når den kommer fra hvite som påstår å forsvare landet sitt, kulturen sin eller noe annet mens de gjør sitt ytterste for å rasere velferdsstaten og arbeidslivet. Dessverre er det heller ikke overraskende at dette er svaret ditt på en person som ønsker en segregerende politikk.

   • Hagwalls forslag framstår som besynderlig i sin etnifiserte utforming, men støttes altså ikke av SD som det framkommer av din artikkel. Mye tvilsomt kan sies som SDs historikk, men det blir litt tynt når slikt skal brukes for å sverte SD i dag. Uten at det uttales så har SDs politikk fått betydelig gjennomslag langt inn i dagens svenske regjering som har snudd 180 grader i mange spørsmål.

    At du rasisfiserer Kuhnke uten at hudfarge har vært nevnt, men kun politiske standpunkter sier muligens noe om hva slag tilstand Sverige og du befinner deg i.

    At man i Sverige i dag mister jobben hvis man setter spørsmålstegn ved denne nærmest totalitære «norm-politikken» synes jeg burde engasjere oss arbeidere og venstresiden i norge mye mer enn de sedvanlige «sverte-sakene» som presenteres her.

    Heldigvis så er det lyspunkter blant svenske feminister:
    https://www.information.dk/indland/2016/10/svenske-feminister-gaar-kamp-fribloedende-hen-aktivister?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp

    • AvatarJoakim Moellersen // 2016-10-08 kl 11:46 //

     At SD har finpusset på retorikken for å framstå mindre rasistisk er ikke noe nytt. Fremdeles definerer de svenskhet ut i fra etnisk tilhørighet til majoritetsbefolkningen og vil dele opp Sverige etter et oss og dem hvor de andre naturligvis har mindre verdi, noe som inkluderer landets egen urbefolkning. Dette kommer fram av artikkelen du kommenterer under og du kan lese mer hvis du følger lenkene. At mennesker fra en organisasjon med slike overordnede mål ønsker en segregeringspolitikk som Hagwall gir uttrykk for kan derfor ikke komme overraskende på noen.

     Jeg har ikke «rasifisert» Kuhnke.

     Jeg og Sverige befinner oss i samme tilstand, altså… Generaliseringen er intet annet enn imponerende.

     Retten til å kalle noen for neger er ikke og bør ikke være venstresidas store kampsak. Jeg skjønner at det er det noen fra ytre høyre vil lese i Åsa Lindeborgs tekst, men det er slettes ikke det den handler om. Den handler om å samle arbeiderklassen og kjempe med det som utgangspunkt i stedet for å bruke kreftene på partikulære kamper på små felt som heller burde universalsaliseres i et større tankesett og komme som en naturlig konsekvens av en sosialistisk likhetstanke i stedet for å skille ut kampene på en slik måte som vanligvis tjener de mest bemidlede av gruppene man søker å fremme.

     Fin artikkel forresten, men noe sier meg at det ikke er tilfeldig at du ikke siterte det Lindeborg sier om internasjonal solidaritet, noe du konsekvent motarbeider. Rart er det også at du ikke motarbeider, men heller beskytter med nebb og klør, den identitetspolitikken som kommer fra ytre høyre og brer om seg i mainstream. Du kan kanskje forklare denne inkonsekvensen eller selvmotsigelsen, mer presist?

    • Avatarsoriella // 2016-10-10 kl 05:30 //

     Takk for lenkene til Aftonbladet og Information! Rystende lesning, om avsindig identitetspolitikk i Sverige. Og heldigvis: noen få motstemmer, der Åsa Linderborg framstår som den rene fornuft. Nina Björks påfunn med å bruke Rosa Luxemburg i debatten, tror jeg også kan ha mye for seg – den boka skal det bli morsomt å lese!

Kommentarfeltet er lukket.