NAV bryter eget regelverk i sosialstønadssaker

Foto: Ssu

NAV bryter eget lovverk og personvernet ved å kreve tre måneders kontoutskrift for søkere til akutt økonomisk sosialhjelp. Ingen vet hvor utbredt praksisen er.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger

Etter å ha fått flere historier fra brukere av NAV Lillehammer om krav til at søkere for til økonomisk sosialhjelp måtte legge ved kontoutskrift for de tre siste måneder reagerte lokalpolitiker for MdG, Lars Kjelkenes Giæver, med sinne og vantro over sitt eget lokale NAV-kontor, men etter å ha lagt ut saken på sin egen Facebook-profil fikk han bekreftet at dette ikke bare var et lokalt problem.
— Etter at jeg la ut historien på min egen profil tok det ikke lang tid før folk fra hele landet kontaktet meg med lignende historier, skriver han i en tekst publisert tidligere i dag på Radikal Portal.

LES OGSÅ Giævers egen tekst om saken: Har unntaket blitt regelen i NAV?

— Lovbrudd er normen
— Etter de tilbakemeldingene jeg har fått kan det virke som det å bryte loven og be om slike kontoutskrifter er normen for NAV kontor over hele landet. Det er mye som tyder på at NAV i slike saker rutinemessig setter loven til side, understreker han.
Kjelkenes Giæver er dog påpasselig med å påpeke at han ikke klandrer den enkelte saksbehandler i NAV for den ulovlige praksisen, men mener det viktige er å se på systemene bak som skaper en slik kultur i etaten.
— Mange NAV-ansatte på førstelinja har et stort arbeidspress, og målkrav andre kan bli syke bare av å tenke på. De gjør en kjempeinnsats, så det er deres overordnede, vi kommunepolitikere og ikke minst regjeringen som skaper ukulturen.

Lars Kjelkenes Giæver

Lars Kjelkenes Giæver

LES OGSÅ: Jobbklubb med NAV — Plassen som gjør deg gal

Bryter med lover og retningslinjer
Ifølge interne dokumenter Radikal Portal har fått tilgang til er det ingen tvil om at praksisen med å kreve tre måneders kontoutskrift fra søkere til økonomisk sosialhjelp strider mot NAVs eget lovverk. I lovkapitlet som omhandler behandling av slike søknader heter det:

«Utskrift fra konto, som viser alle bevegelser på kontoen i et bestemt tidsrom, inneholder store mengder personlig informasjon, og mye av dette er ikke relevant for NAV-kontorets behandling av saken. Kontoutskrift kan derfor ikke kreves framlagt rutinemessig. Hvis den konkrete situasjonen er slik at enkelte nødvendige opplysninger ikke kan dokumenteres på annen måte, skal det gjøres klart for tjenestemottaker hvilke opplysninger det er behov for og hvorfor. Tjenestemottaker skal gis anledning til å stryke over opplysninger som ikke er nødvendige for saken før kontoutskriften leveres til NAV-kontoret.»

Arbeid- og velferdsetaten selv ønsker ikke å kommentere enkeltsaker men sier i en epost til Radikal Portal at retningslinjene i lovverket er der for å følges.

LES OGSÅ: Naver eller menneske, hvem er jeg?

Lokale vurderinger
Til tross for forsikringer om at hvert enkelt kontor må holde seg innenfor lover og regler i saksbehandlingen påpeker NAV at hvert enkelt kontor må kunne foreta de undersøkelser de mener er nødvendige for at enhver sak skal være best mulig opplyst før et vedtak om støtte eller ikke blir tatt.
— NAV-kontoret skal sikre at saken er så godt opplyst som mulig før det treffes en avgjørelse. NAV-kontoret må alltid foreta en konkret individuell vurdering av hvilke opplysninger som er nødvendige, hvordan opplysningene skal dokumenters og hvem som skal innhente dem. Opplysninger som innhentes skal være relevante for saken, og det skal ikke innhentes flere opplysninger enn nødvendig, sier seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen, Marianne Pedersen.

— Dette underbygger jo bare det jeg har hevdet hele tiden, at praksisen er ulovlig, konstaterer Giæver.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

15 kommentarer på NAV bryter eget regelverk i sosialstønadssaker

 1. AvatarAnnelise Kleppe // 2016-09-26 kl 11:58 //

  var det jeg visste!! har i tiår måttet levere flere mnder med kontoutskrifter for å få kanskje 200kr til mat på det verste! hvor går grensen? de gangene jeg har prøvd krangle på det, og si det ønsker jeg ikke gi! så har jeg fått beskjed om at da får jeg ikke penger!!!!!!!
  burde da være nok med konto oversikten? som viser alle kontoer og disponibel saldo?!?!!!!
  Meget vanlig ved Nav Herøy (M&R)! og ulsteinvik!!!

  • AvatarErik_Strand // 2016-09-26 kl 13:08 //

   Det foregår litt av hvert i både den ene og den andre kommunen i Norge. Herøy kommune kjenner jeg litt til gjennom boken «Fragler, finst dei?» av tidligere stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes (SV). Boken kan leses via http://www.fampo.info/fragler.html. Boken tar opp blant annet den behandlingen fiskefuskavsløreren og menneskerettsforkjemperen Kåre Torvholm fikk ved det lokale trygdekontoret.

 2. «Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på radikalportal@gmail.com

  Jeg gir dem her.

  Da vil en fort begripe at det er nettopp den enkelte saksbehandler som skal stå ansvarlig for å sjikanere og harselere med den enkelte borger:

  Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav (utdrag):

  At Navansatte er uskyldige sjeler som kun følger et byråkratskapt regelverk og er underlagt «Systemet», er en myte som er opprettet av lyssky aktører og videreført av nettroll.

  http://bit.ly/1BqC0qB

  Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!

  http://bit.ly/1pD9z3j

  Lov- etikk og regelverk som Nav Sosial bryter med flere ganger daglig:

  http://bit.ly/2brKL1i

  Fylkesmannens lovbrudd

  http://bit.ly/1XZJJLF

  Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1

  http://bit.ly/1vHVQZM

  Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)

  http://bit.ly/28THamH

  Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.

  Politiker: «Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.

  Dette kan måtte innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke
  systematisk systemsvikt.»

  http://bit.ly/1uGbR45

  Det største svik

  http://bit.ly/28OCJdm

  Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?

  Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til justis- og beredskapsministeren:

  Også
  der det blir påstått at brudd skjer og det blir dokumentert, får det få
  eller ingen konsekvenser for den offentlige tjenestemann eller -kvinne,
  meldes og rapporteres det av flere.

  Det oppleves som farlig og ødeleggende for en selv å gå til kamp mot det vi kaller systemet.

  Bedre blir det heller ikke ved at den eller de som opplever brudd på sine menneskerettigheter, er i en svært sårbar situasjon.

  http://bit.ly/2bRjbup

  Nav begår fremdeles strukturell vold mot bistandstrengende borgere

  Forfatter:
  NAV irettesetter ofte ikke saksbehandlere som behandler brukerne dårlig
  og heller ikke ledere som behandler de ansatte dårlig. NAV trenger ikke
  det, fordi de har makt til det.

  Når NAV så får
  kritikk for sin måte å behandle ansatte og brukere på, så fordømmer de
  ofte dem som kritiserer, og deretter tier de saken i hjel.

  Slik har NAV fått drive på i årevis, til manges store fortvilelse.

  http://bit.ly/2cCJuED

  Nav – Kvalifikasjonsprinsippet er et ikke-tema hva angår ansettelsesprosessene i etaten.

  http://bit.ly/1HsWLD5

  Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?

  http://bit.ly/1JmOFyM

  Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer

  Lovbrudd i 45 av 50 kommuner.

  http://bit.ly/1ySVWqh

  Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse

  http://bit.ly/1Bfinmx

  Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (jeg svarer professor Bernt)

  http://bit.ly/1EPAFzf

 3. Angående tre måneders kontoutskrift: NAV skal bare se hva du har fått inn på konto.

  • AvatarLars Kjelkenes Giæver // 2016-09-26 kl 17:37 //

   Ja, men det er ikke praksis, er visst veldig vanlig å kreve alt, og da står man jo der som den svakeste part. Hjelper ikke mye å ha loven på sin side da.

   • Har måttet benytte NAV jeg som så mange andre, og kun levert utskrift av inn-beløp. Har blitt spurt om full utskrift og har svart: «hva skal dere med det
    da?» Da svarer de ikke, for svaret er i strid med loven. Og det hjelper å klage.

    • AvatarLars Kjelkenes Giæver // 2016-09-28 kl 16:50 //

     Er man sterk så, men ikke alle som trenger NAV er det, og fortjener å få vite om hvilke rettigheter de har i tillegg til plikter.

 4. AvatarLars Kjelkenes Giæver // 2016-09-26 kl 16:09 //

  Dette finner man å lese på en kommunes hjemmeside. Her har helt klart unntaket blitt regelen. https://uploads.disquscdn.com/images/6990c2ffad6b9552e08025813a15d014087763c5edc327f7c15645ab17caf9a2.png

 5. AvatarAkbar Kulturmarxist Grande // 2016-09-27 kl 14:43 //

  Det er praksis å kreve 3.måneders kontoutskrift hos NAV i oslo og. 🙁

 6. AvatarVidkunBrisling // 2016-09-27 kl 21:18 //

  Det har skjedd meg hver gang jeg har søkt sosialhjelp i perioden 2009 til 2014 i Oslo. Tror det er å regne som standard dokumentasjon. Jeg prata med noen en gang som hadde stryki ut alt som ikke var inn-sum, men jeg har vært redd for at de da skal bli sure og bli «mistenksomme» (dvs, skal straffe en for å ikke være totalt underdanig.) Da jeg hverken hadde nettbank, printer eller penger, måtte jeg ned til banken for å tigge og be om å få kontoutskrift fra dem gratis, det er en tjeneste som de tar godt betalt for. Det var ikke alltid like lett.

  «(…) (det skal) gjøres klart for tjenestemottaker hvilke opplysninger det er behov for og hvorfor» Det har ALDRI skjedd meg, og jeg hadde blitt svært overraska om det skjedde oftere en unntaksvis. Missforstå meg rett, jeg har også gode erfaringer med NAV, men det første møtet i mottaket på sosialen er alltid svært fiendtlig og nedverdigende. Jeg går utifra at det er strategi for å få folk til å finne andre løsninger.

 7. AvatarAkbar Kulturmarxist Grande // 2016-10-12 kl 10:13 //

  Men… helt konkret… hvilke paragrafer i hvilke lover er det som brytes?

 8. AvatarSvein Knudsen // 2018-02-07 kl 19:02 //

  Løsning,ta alle penger som kommer inn på konto ut og bruk kontanter. Bare pass på at det er nok på konto til faste trekk.

 9. AvatarEngelen Gabriel // 2020-04-14 kl 12:05 //

  Denne » RUTINEN » og » KRAVET » møtte jeg allerede da jeg for første gang søkte om Sosialtrygd i 2003 . I hele den perioden jeg gikk på Sosialtrygd ( 2003 -2009 ) forlangte Sosialkontoret ( NAV ) KOMPLETT ( Ingen mulighet for sladding ) utskrift fra meg hver 3dje måned . Jeg tok dette opp med saksbehandlerene og deres sjefer og fikk følgende svar :
  HVIS DU IKKE LEVERER KONTOUTSKRIFTER SLIK VI BER OM ….. VIL DU IKKE FÅ UTBETALT SOSIALTRYGD !!!!!!

 10. AvatarEdith Knutsen // 2020-06-24 kl 23:38 //

  Jeg har nettopp snakket med noen i Trondheim kommune som er blitt bedt om å levere KONTOUTSKRIFTER ikke SALDO på konto.
  Jeg husker ikke årstallet dette ble endret, men det var mellom 1998 og 2002, tror jeg. Jeg jobbet da på sosialkontor og stilte spørsmål om ha vi skulle med kontoutskrift. Skulle vi følge med på hvor søkere handlet? Vi MÅTTE HA DEN UTSKRIFTEN. Det gikk ikke så lang tid før det kom beskjed om at dette var ulovlig, KUN SALDO PÅ KONTO KUNNE KKREVES. Det må vel ha kommet fra Helse- og sosialdepartementet. Dette står i Sosialtjenesteloven hvis ikke noe er endret i det siste.

 11. AvatarEdith Knutsen // 2020-06-24 kl 23:39 //

  Why a comment of my writing?

Kommentarfeltet er lukket.