NAV bryter eget regelverk i sosialstønadssaker

Foto: Ssu

NAV bryter eget lovverk og personvernet ved å kreve tre måneders kontoutskrift for søkere til akutt økonomisk sosialhjelp. Ingen vet hvor utbredt praksisen er.

Nyhet
Om Nyhet (718 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Øivindsønn Boger

Etter å ha fått flere historier fra brukere av NAV Lillehammer om krav til at søkere for til økonomisk sosialhjelp måtte legge ved kontoutskrift for de tre siste måneder reagerte lokalpolitiker for MdG, Lars Kjelkenes Giæver, med sinne og vantro over sitt eget lokale NAV-kontor, men etter å ha lagt ut saken på sin egen Facebook-profil fikk han bekreftet at dette ikke bare var et lokalt problem.
— Etter at jeg la ut historien på min egen profil tok det ikke lang tid før folk fra hele landet kontaktet meg med lignende historier, skriver han i en tekst publisert tidligere i dag på Radikal Portal.

LES OGSÅ Giævers egen tekst om saken: Har unntaket blitt regelen i NAV?

— Lovbrudd er normen
— Etter de tilbakemeldingene jeg har fått kan det virke som det å bryte loven og be om slike kontoutskrifter er normen for NAV kontor over hele landet. Det er mye som tyder på at NAV i slike saker rutinemessig setter loven til side, understreker han.
Kjelkenes Giæver er dog påpasselig med å påpeke at han ikke klandrer den enkelte saksbehandler i NAV for den ulovlige praksisen, men mener det viktige er å se på systemene bak som skaper en slik kultur i etaten.
— Mange NAV-ansatte på førstelinja har et stort arbeidspress, og målkrav andre kan bli syke bare av å tenke på. De gjør en kjempeinnsats, så det er deres overordnede, vi kommunepolitikere og ikke minst regjeringen som skaper ukulturen.

Lars Kjelkenes Giæver

Lars Kjelkenes Giæver

LES OGSÅ: Jobbklubb med NAV — Plassen som gjør deg gal

Bryter med lover og retningslinjer
Ifølge interne dokumenter Radikal Portal har fått tilgang til er det ingen tvil om at praksisen med å kreve tre måneders kontoutskrift fra søkere til økonomisk sosialhjelp strider mot NAVs eget lovverk. I lovkapitlet som omhandler behandling av slike søknader heter det:

«Utskrift fra konto, som viser alle bevegelser på kontoen i et bestemt tidsrom, inneholder store mengder personlig informasjon, og mye av dette er ikke relevant for NAV-kontorets behandling av saken. Kontoutskrift kan derfor ikke kreves framlagt rutinemessig. Hvis den konkrete situasjonen er slik at enkelte nødvendige opplysninger ikke kan dokumenteres på annen måte, skal det gjøres klart for tjenestemottaker hvilke opplysninger det er behov for og hvorfor. Tjenestemottaker skal gis anledning til å stryke over opplysninger som ikke er nødvendige for saken før kontoutskriften leveres til NAV-kontoret.»

Arbeid- og velferdsetaten selv ønsker ikke å kommentere enkeltsaker men sier i en epost til Radikal Portal at retningslinjene i lovverket er der for å følges.

LES OGSÅ: Naver eller menneske, hvem er jeg?

Lokale vurderinger
Til tross for forsikringer om at hvert enkelt kontor må holde seg innenfor lover og regler i saksbehandlingen påpeker NAV at hvert enkelt kontor må kunne foreta de undersøkelser de mener er nødvendige for at enhver sak skal være best mulig opplyst før et vedtak om støtte eller ikke blir tatt.
— NAV-kontoret skal sikre at saken er så godt opplyst som mulig før det treffes en avgjørelse. NAV-kontoret må alltid foreta en konkret individuell vurdering av hvilke opplysninger som er nødvendige, hvordan opplysningene skal dokumenters og hvem som skal innhente dem. Opplysninger som innhentes skal være relevante for saken, og det skal ikke innhentes flere opplysninger enn nødvendig, sier seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen, Marianne Pedersen.

— Dette underbygger jo bare det jeg har hevdet hele tiden, at praksisen er ulovlig, konstaterer Giæver.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.