Over 150 millioner går ut i streik mot nyliberalisme

Gateprotester i India. Foto: Sreetjihtk2000

I morgen vil over 150 millioner indere streike for universell velferd, økt minstelønn og mot nyliberlisiske reformer.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Kristian Bredal Larsen

2. september planlegger indiske fagforeninger streiker over hele landet i protest mot regjeringens nyliberale politikk. Arbeidere i landet har protestert mot utviklingen i årevis og stadig flere slutter seg til. Over 150 millioner kan gå ut i årets streik som kan bli Indias og kanskje verdens største streik noensinne.

De streikende har laget en liste med tolv krav de ønsker innfridd:

1. Få bukt med prisstigning og høykonjunkturer på mat og andre basisvarer ved å stanse spekulativ handel med disse.
2. Konkrete tiltak mot arbeidsledighet, heller enn konsulentindustrielle PR-fremstøt som «Make in India» og »Skill India», eller industrikorridorer som bare kommer kapitaleierne til gode.
3. Økning av minstelønnssatsen til  18.000 rupi (2.240 kroner) per måned.
4. Stans i bruk av midlertidige kontrakter for fast arbeid og likelønn for kontraktsarbeidene som fast ansatte.
5. Strengere håndhevelse av lovverket for arbeidslivet og strengere straffer for brudd på disse lovene.
6. Mot endringer som vil utvanne lovverket for arbeidslivet.
7. Universelle velferdstjenester for alle arbeidere.
8. Garantert pensjon for alle arbeidere på 3000 rupi (373 kroner) per måned.
9. Fjerning av taket på arbeidernes årlige bonus.
10. Maksimaltid på 45 dager fra en nyopprettet fagforening sender søknad til den registreres.
11. Stans i investeringskuttene til offentlig eide selskap.
12. Ingen privatisering av statlig jernbane, forsikring eller forsvar

Streiken vil gjennomføres av arbeidere i både privat og offentlig sektor, men også store grupper bønder og studenter deltar. I tillegg til demonstrasjoner planlegges blokader av motorveier og store og små kulturarrangementer.

2016 er spesielt fordi det markerer 25-årsjubileum for starten på nyliberale reformer i verdens nest mest folkerike land og motstanden mot denne politikken står mer samlet enn noensinne. I 2015 skal 150 millioner personer ha deltatt i streik på samme dato. Selv om det er praktisk umulig å telle så mange mennesker, sa lederen for handels- og industriforeningen den gang at streiken hadde «medført et tap på 3,7 mrd. dollar». Forberedelsene til årets streik har foregått i lokalsamfunn i lang tid, samtidig som regjeringen har nektet å gå i dialog med streikelederne. Under banneret #Workers strike back vil derfor Indias befolkning fortelle landets styresmakter og økonomiske elite hva de synes om devaluering av menneskers liv, arbeid og verdighet.

Se intervjuer med fagbevegelsen og mer om streiken i videoen under:

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned