USA og Europa må reagere på krisen i Etiopia

NEAR JIJIGA, EASTERN OGADENIA, ETHIOPIA - OCTOBER 8TH: A column of ONLF rebels are leaving the hill where a week long stand off with ethiopian troops finally ended, October 8th 2006, in Ethiopia. The two rebels are carrying the most important idem of the unit, a light machine gun and its ammo. (Photo by Jonathan Alpeyrie/Getty images)

Nesten 100 demonstranter er nylig drept av det etiopiske regimet. Vi kan ikke lengre anse diktaturet som våre venner.

Leoul Mekonen
Om Leoul Mekonen (1 artikler)
Leoul Mekonen er etiopisk flyktning, menneskerettighets- og politisk aktivist mot det etiopiske regimet for Solidarity Movement for New Ethiopia. Han er sosionom og jobber med helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter og psykososialt arbeid med asylsøkere og flyktninger.

De siste ukene har internasjonale medier begynt å dekke den eskalerte konflikten og den blodige situasjonen mellom demonstranter og det autoritære regimet i Etiopia, hvor nesten 100 demonstranter har blitt drept ifølge Amnesty. Etiopia er hovedsakelig styrt av TPLF (Tigray People Liberation Front). Hundrevis av mennesker, også barn, har blitt drept i Oromiya- og Amhara- regionene under anti-regjeringsdemonstrasjoner, som har spredd seg siden november 2015. Fortsatt kommer det grusomme bilder og filmer av avdøde personer og alvorlig skadde personer i Oromiya- og Amhara-regionene i Nord-Etiopia, særlig i byene Gonder og Bahir Dar. Dagens alvorlige politiske klima i de to største regionene i Etiopia, er i ferd med å komme ut av kontroll, det kan potensielt skape et folkemord.

Farlig returavtale
Dagens alvorlige politiske utvikling i Etiopia og regimets brutalitet viser oss dessuten at det er ekstremt farlig å inngå eller implementere returavtale for etiopiske asylsøkere som har fått avslag i Norge eller andre europeiske land. Det er en alvorlig feil å utsette asylsøkere som har en eller annen tilknytning til opposisjonsbevegelsene i Etiopia for forfølgelse og tortur. Den foruroligende situasjonen kan ikke forstås uten å forstå hvem som har hatt den politiske, økonomiske og militære makten i Etiopia de siste 25 årene, og hvordan makthaverne har klart å opprettholde den hele denne perioden.

Ett parti har styrt hele Etiopia siden 1991
Det er flere årsaker bak den eskalerende konflikten i Oromiya- og Amhara-regionene. Det etiopiske regimet kom til makten i 1991 etter 17 års geriljakrig mot marxistregimet. De representerer den etniske minoritetsgruppen fra Tigray-regionen, som utgjør 6 prosent av landets 85 millioner mennesker. Det politiske partiet TPLF (Tigray people Liberation Front), var dannet hovedsakelig for å kjempe for å frigjøre Tigray i samarbeid med «The Eritrirean People Liberation Front.» Mens kommunistregimet kollapset, grep TPLF anledningen til å kontrollere hele Etiopia. Siden 1991 har dette partiet styrt hele Etiopia ved å ha full kontroll over landets forsvar, militærstyrker, etterretning, økonomi og media. Dette har skapt enorm frustrasjon, marginalisering, utstøting og opprør blant andre etniske grupper og opposisjonsgrupper.

Etnisk basert politikk som skaper konflikt mellom ulike etniske grupper
TPLF har ført en sterkt etnisk basert politikk overfor det etiopiske folket og har skapt unødige konflikter mellom ulike etniske grupper. «Etnisk politikk» har gitt en formidabel mulighet til splitt og hersk over det etiopiske folket ved å skape en «oss og dem»-følelse, preget av hat, mistenksomhet og fiendtlighet. Istedenfor å skape samhold og samarbeid mellom ulike etniske grupper, har regimet bevisst fremmet fiendtlige holdninger mellom Amhara- og Oromo-befolkningen ved å bruke nasjonale medier.  For å ha kontroll over hele landet og få legitimitet som demokratisk styre, har TPLF dannet andre partier ved å rekruttere lojale tjenere fra ulike etniske grupper (Amhara, Oromo, Afar, Somali, osv), som ikke er folkevalgte. Disse partiene har ikke egne ideologer eller selvstendig politisk agenda. De ble utelukkende dannet for å være en forlenget arm for hovedorganisasjonen TPLF, og få kontroll over ulike folkegrupper og deres ressurser.  

Politiske partier som ikke er i tråd med regimets politiske agenda og interesser blir angrepet, forfulgt og stemplet som terrorister, anti-fredskrefter osv. Regimet har ved terrorlovgivning stengt muligheten for opposisjonsgrupper til å bevege seg fritt og drive politisk virksomhet. Populære politiske partier som Oromo Liberation Front (OLF), Oromo People’s Congress (OPC), Ogaden Liberation Front(ONLF) og Unity for Democracy and Justice (UDJP) har blitt fratatt sin organisasjons- og forsamlingsfrihet og rett til å stille til valg. Regimet har klart å sitte ved makten ved å slå hardt ned på populære opposisjonsledere, aktivister og medlemmer av opposisjonspartier.

Journalister og redaktører blir angrepet og folkegrupper blir tvangsflyttet
I tillegg til fravær av demokratiske valg, blir kritiske stemmer angrepet, særlig folk som jobber i media. I følge Pen Internationals rapport fra 2015, er Etiopia blant de landene som har høyest antall forfulgte og fengslede journalister og redaktører.  En annen viktig årsak til den blodige konflikten mellom regimet og resten av etiopiske befolkningen er tvangsflytting av Oromoer, Amhara folk og folk i Gambella fra deres eget land, slik at utenlandske investorer eller personer med tilknytning til regimet skal tjene på det. Millioner av mennesker har hensynsløst blitt tvangsflyttet fra sitt land, uten å bli spurt om samtykke eller få erstatning. I den nordlige delen av Etiopia har det Tigre-dominerte regimet tatt et stort jordbruksområde fra Amhara-regionen og satt den under Tigray-regionens administrasjon. Dette har medført en stor konflikt, som er i ferd med å eskalere til krig mellom Amhara- befolkningen i Gonder og det Tigre-dominerte regimet.

TPLF-regimet har fått støtte fra USA OG EU
Massearrestasjoner av mennesker tilhørende opposisjonsgrupper, drap og bruk av eksessiv vold mot fredelige demonstranter er ikke noe nytt i Etiopia. Folk har levd med det i de siste 25 årene. Selv om regimets bruk av vold og udemokratiske midler har blitt dokumentert igjen og igjen, fikk TPLF-regimet enorm støtte fra USA og EU som en viktig samarbeidspartner i «the war on terror». Obamas administrasjon snakker klart og tydelig om samarbeidet med det etiopiske regimet for ivaretakelse av amerikanske interesser. USA har hittil valgt å ha mer fokus på sin egeninteresse, enn den grove undertrykkelsen 85 millioner mennesker i Etiopia er utsatt for, under en etnisk gruppe i minoritet som har full kontroll over militæret. Det vesten har glemt, er at å ensidig støtte en bevæpnet minoritetsgruppe, etter hvert vil skape en stor misnøye hos befolkningen i et etnisk delt samfunn. Det vil komme protester som preger, ikke bare Etiopia, men også hele Afrikas Horn. Det er viktig å understreke at Vestens interesse i Afrikas Horn kan ivaretas best under folkevalgte ledere og forsamling enn under en minoritets autoritære styre.

Veien til folkemord kan være kort
De siste 25 årene har det vært folkeopprør og protester i alle etiopiske regioner, unntatt Tigray-regionen, der regimet kommer fra. Folkeopprørene har blitt slått hardt ned i regionene Amhara, Oromo, Gambella og Ogaden ved å skyte demonstranter nådeløst. De som har utøvd vold er stort sett lojale soldater som hører til Tigre-stammen med navn «AGAZI»- styrken. Dette har allerede skapt alvorlig hat og en fiendtlig holdning mot Tigray-folket i tillegg til motstand mot regimet. Mange som mener at Etiopia er styrt av «Tigray Apartheid-regime», argumenterer at det er bare de andre folkegruppene, ikke Tigray, som har blitt utsatt for blodige angrep de siste 25 årene. Det har aldri vært folkeopprør, massakre av opposisjoner eller tvangsflytting av folk i Tigrayregionen. Dette kan få store konsekvenser når folkets opprør eskalerer i ulike regioner.

Dagens favorisering av Tigray-folket i form av privilegier til utdanning, til arbeid og til nøkkelposisjoner i samfunnet gir hat og mistillit til regimet og til Tigray i de andre folkegruppene. Derfor mener mange etiopiere, og også lederen av Genocide Watch, Professor Gregory Stanton, at veien til folkemord kan være kort, dersom Vesten ikke griper inn og støtter eller presser på for politisk reform der alle opposisjonspartier får mulighet til å delta i et demokratisk valg og danne en ny regjering som inkluderer alle partier. Problemer og konflikter som har å gjøre med rettferdig fordeling av ressurser og land kan løses best under en demokratisk valgt regjering. Ikke under et regime som bestemmer alt ved å bruke sine militære styrker.

Regimet har kun klart å overleve med vestens støtte
Etiopia trenger vesten mer enn noen gang. Regimet har kun klart å overleve med vestens støtte, som en samarbeidspartner i “krigen mot terror”. Dersom USA og EU gjør sitt beste for å skape demokratiske valg, kan de forhindre et mulig folkemord og endeløs borgerkrig i Etiopia. Etiopia trenger vesten før det er alt for seint!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på USA og Europa må reagere på krisen i Etiopia

  1. AvatarSeifu Tsegaye // 2016-08-12 kl 22:17 //

    Et vel skrevet og sakelig innlegg.
    TPLF (Tigray Folkets befrielse Front) egentlig er en etno-fascistisk front og tror ikke på likhet mellom folkegrupper i Etiopia. TPLF sin avdøde overste etniske lederen Meles Zenawi omtalte egen folkegruppe (folket i Tigray) som gylne folk og sa at han er stolt av å tilhøre denne gruppen. TPLF har også erklært Amhara som Tigray folkets fiender sitt politiske program (manifesto). Den etnisk baserte deling av landet har likheter med Italieneres deling av landet (med noe unntak) da de ockuprte Etiopia for en kort tid. Målet med en slik deling av landet var split og hersk og dette viser at TPLF har fått sin inspirasjon fra koloniale maktene.

Kommentarfeltet er lukket.