Hemsedalsaken: Et spørsmål om kvinnesyn

Jeg ble forsøkt dopet på nachspiel av to av de frikjente i hemsedalsaken. Om ikke den voldtektssaken førte til dom, vil noen sak det?

Mira Aasjord
Om Mira Aasjord (1 artikler)
Mira Aasjord er 24 år, studerer naturgeografi ved Universitetet i Oslo og er for tiden i fødselspermisjon. Medlem i Rødt.

Frifinnelsen av de tre voldtektsmennene i Hemsedalsaken opprører meg, som så mange andre. Jeg føler at det norske rettssystemet har sviktet, så til de grader. Jeg kjenner også følelsen av redsel – redsel for at jenter og gutter som har blitt offer for seksuelle overgrep ser på dommen i hemsedalsaken som normen. Tross overveldende mengder bevismaterialer og troverdige vitneutsagn, samt et skyldspørsmål som burde vært åpenbart for alle og enhver, ender saken opp i frikjennelse av de siktede. Hvis ikke denne voldtektssaken ble vunnet av offeret, vil noen sak bli det?

LES OGSÅ: Jeg kjenner min voldtektsmann. Han er som alle andre. Han er en i gjengen.

Fikk pulver i drikken av tiltalte
Jeg er også redd voldtektsmennene i hemsedalsaken. Jeg er redd for at de når står fritt til å gjøre det samme de gjorde mot Andrea igjen, mot andre jenter. Jeg var selv nær samme skjebne som henne. I 2013 ble jeg og venninna mi, Amie Joof Lund, forsøkt dopet og, med all sannsynlighet, også voldtatt av tre menn – to av dem som nå er frikjent i hemsedalsaken. Og tro meg, det ville vært voldtekt.

Vi ble overtalt til å bli med på nachspiel etter at de vant vår tillitt under et tilfeldig møte på et utested i Oslo. De fortalte oss at de begge hadde barn, samboere, at de drev en barnehage sammen, og ikke minst at vi hadde en nær, felles bekjent. Vi ble med mennene på nachspiel, forsøkt dopet mot vår viten og vilje, og etter hvert verbalt tilnærmet på en uønsket, seksualisert måte. Heldigvis så min observante venninne, Amie, at en av dem hadde et ukjent pulver i drinken hennes. Vi kom oss vekk derfra, takk og lov.

I ettertid har jeg tenkt mye på hvor nær vi var å få livene våre – jeg vil ikke si ødelagte, men endret og skadet. Tre år senere sitter jeg med to fantastiske guttunger, og en mann jeg ønsker å dele resten av livet med. Hadde jeg hatt dette nå, hvis venninna mi ikke hadde vært så observant den kvelden? Sannsynligvis ikke.

LES OGSÅ: En helt vanlig voldtekt

Grenser og seksualitet
Det opprører meg at livet til jenter som Andrea blir satt satt på vent, i mer enn to år i hennes tilfelle. Hun har måttet gjennom rettsaker, utspørringer fra ufølsomme forsvarere og tilstedeværelsen av de tre som skadet henne, og tok fra henne så mye, den kvelden. Alt dette måtte hun gå gjennom, og er nødt til å leve med resten av livet. Likevel ender hun opp som tapende part til slutt.

I mine øyne må store endringer til. Rettssystemet vårt er lett å bebreide, men jeg tror i bunn og grunn at det viktigste en kan endre på, er folks grunnleggende holdninger til seksualitet, grenser og kvinnesyn. Meddommerne mener kanskje Andrea selv gikk frivillig inn i situasjonen, og at de tre, mye eldre mennene, med massiv erfaring med dop, ikke forstod at hun, en jente alene – knapt myndig, gitt en potensielt dødelig dose MDMA og allerede beruset på alkohol, ikke var i stand å motsette seg gruppesex. Hvis tre meddommere, med en overveldende mengde bevis, i offerets favør, likevel mener at jenta selv er skyld i det som skjedde, så er det noe alvorlig galt med vedkommendes syn på kvinner, grenser og seksualitet.

LES OGSÅ: Politiet lo og nektet å tro at han var forsøkt voldtatt

Har vært heldig
Nå skal det sies at jeg på ingen måte anser Andrea som den tapende part. Hun har vist seg sterkere enn de aller fleste gjennom å anmelde, fortelle og ikke minst stå fram i ettertid av frikjennelsen. Det er tydelig at hun er ressurssterk og har mye støtte rundt seg. Ikke alle som opplever seksuelle overgrep har dette, og det kan være lett å bebreide seg selv. Spesielt hvis en har vokst opp med holdninger som en ofte møter på, blant annet i kommentarfeltene på nettet.

Jeg håper denne forferdelige saken kan få flere til å anmelde overgrep, og at det kan komme noe godt ut av det. Jeg tror også at en holdningsendring må til – voldtekt er et symptom på holdninger som dessverre er svært utbredt i dagens samfunn. Kvinner blir seksualisert fra ung alder, og å gå med miniskjørt ansees som en invitasjon til sex. Jeg ble frivillig med på nachpiel hos to av de siktede i hemsedalsaken, og jeg var heldig som slapp unna. Hvis jeg hadde våknet dagen derpå, misbrukt og omtåket, hadde jeg da vært skyld i det selv, siden jeg tross alt hadde blitt frivillig (overtalt) med dem? Ville jeg hatt mot til å anmelde? Ville jeg i så fall blitt trodd? Heldigvis slipper jeg å forholde meg til det. Dessverre har ikke alle like mye flaks som vi hadde den kvelden.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

7 kommentarer på Hemsedalsaken: Et spørsmål om kvinnesyn

 1. AvatarComrade Pootie // 2016-08-08 kl 18:34 //

  En detalj i denne saken tror er relevant er at lekdommerne og muligens heller ikke retten visste at ‘en nullfemmer’ med MDMA betyr et halvt gram,0,500 ikke 0,050. Å gi en jente på den størrelsen et halvt gram MDMA er ikke feilberegning eller ubevisst. De visste utmerket godt hva de gjorde

 2. AvatarKjartan Andersen // 2016-08-09 kl 00:20 //

  Mira, er det ikke interessant at kvinner er de som oftest frikjenner voldtektsmenn? Er det ikke skremmende at de er de som oftest tviler på kvinnens historie? Selv synes jeg det er skremmende og åpenbart noe kvinner må jobbe med.

 3. Innlegget er tatt med her:

  Voldtektsdommen og Gapestokken (utdrag):

  Det
  minste jeg herunder skulle ha måttet tåle, var å få mitt navn i avisen
  hvis jeg i løpt av livet skulle dømme i en sak – farget av mitt eget
  subjektive skjønn slik disse tre ser ut til å ha gjort – for hvis ikke,
  må de jo være regelrett tilbakestående hele hopen!

  Men
  aldri i livet om jeg hadde fattet den dypt uetiske beslutning som disse
  tre tok på bakgrunn av de ugjendrivelige bevis i saken som vitterlig
  forelå og som derav bidro til å voldta jenta – ikke bare en gang til,
  men gang på gang på gang resten av livet – mentalt!

  Art.: «Henges ut» meg midt i ryggen»!

  Våre
  navn er offentlige, og vi skal konfronteres hvis vi forårsaker
  uopprettelige skader og begår urett som avstedkommer enorme
  tilleggslidelser!

  Så kan rottemedia og dets forkrøpne talerør hyle så høyt de bare vil om «Gapestokk».

  Det er kun deres eget navn, rykte og profesjon dere pletter!

  http://bit.ly/2b9M30D

 4. AvatarAndreas Møller // 2016-08-09 kl 03:42 //

  Ingen straffesak kan vinnes eller tapes av offeret. Dette fordi offeret ikke er part i saken. Det er samfunnet – representert ved påtalemyndigheten – mot den tiltalte.

  Videre er det viktig å poengtere at denne jenta ble trodd av retten. De mente det var klart sannsynlig at hun ble voldtatt. Hvis ikke kunne de ikke ha tilkjent henne 300 000 kroner i oppreisning. Men helt sikre var de altså ikke – og da skal det frifinnes.
  Hvorvidt det forelå rimelig tvil, vil jeg ikke spekulere i. Til det kjenner jeg ikke saken godt nok.

 5. AvatarRanveig Wormstrand // 2016-08-10 kl 04:24 //

  «Et spørsmål om kvinnesyn» – her bør vi i det minste være oppmerksomme på at to av de tre legdommerne var kvinner.

 6. AvatarKjell Hansen // 2016-08-11 kl 18:41 //

  Hadde overgriperene hatt brun hud, hadde ikke denne artikkelen blitt publisert, grunnet frykt for «rasisme».

  Forøvrig er det forkastelig at de tre ble frikjent.

 7. AvatarIvar Dillan // 2016-08-12 kl 15:29 //

  Det synes klart at rettsvesenet i Norge bør gå gjennom en kritisk gjennomgang. Det hersker vel neppe tvil om at lekdommere, eller den vanlige sunne fornuft bør og skal innlemmes i en saksgang i straffesaker. En kjent advokat mener at lekdommere ikke tør å ta stilling til et skyldspørsmål fordi straffen er for hard/lang, og at å senke straffen vil få flere dømt i voldtektssaker, og lekdommeres tør mer å ta stilling i en voldtektssak der straffen er lang. Signalet til Samfunnet er klar: Voldtekt er en bagatell sett i relasjon til andre forbrytelser En lekdommer skal vel kun ta stilling til : skyldig eller uskyldig.
  Straffeutmålingen angår vel ikke lekdommerne? Og til sutt; kjøp av sex er forbudt for Nordmenn, hjemme og i utlandet, mens doping med forbudte stoffer, etterfulgt av voldtekt, av en gjeng menn er «nesten» lovlig. Ivar Dillan

Kommentarfeltet er lukket.