40.000 telecomarbeidere i USA får økt lønn og pensjon etter 45 dager i streik

FOTO: NJTV News

Fagforeningene og telegiganten Verizon kom til enighet etter streik siden midten av april. 10,9 prosents lønnsøkning, fortsatt pesjonsøkning og 1.300 nye arbeidsplasser ble resultatet.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

40.000 telecomarbeidere gikk onsdag tilbake i arbeid etter én og en halv måned i streik. Telegiganten Verizon hadde lagt fram et forslag fagforeningene raskt avslo. Det ville medført oppsigelser, pensjonskutt og svakere stillingsvern.

Seks uker i streik ga i stedet arbeiderne 10,9 % lønnsøkning over en fireårsperiode, fortsatt periodevis økning av pensjonene, sikring av arbeidsplasser som var truet av utflagging og/eller outsourcing, 1.300 nye arbeidsplasser, en signeringsbonus og forbedret helseforsikring til nye arbeidere, i tillegg til at flere for første gang vil ha arbeidskontrakt. Dette ifølge en uttalelse fra Communications Workers of America (CWA).

LES OGSÅ om kampen i USA for økt minstelønn: Til gatene i over 200 byer for en lønn å leve av

Støtte fra Sanders
Streiken mot Verizon fikk raskt støtte fra Bernie Sanders, én av to gjenværende konkurrenter til å vinne kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat. Den andre, Hillary Clinton, kom med støtte å et seienere tidspunkt, men med tanke på at CWA er en av ganske få forbund i USA som har stilt seg bak Sanders’ kandidatur har ikke Clintons støtteerklæring sett ut til å overbevise.

Det er en tentativ avtale som har blitt inngått mellom Verizon, CWA og The International Brotherhood of Electrical Workers som ikke vil bli satt i ut i live før den får et eventuelt ja ved uravstemning.

Eksperter Reuters og New York Times har snakket med kaller det en seier for de organiserte arbeiderne, selv om enkelte mener at den fryktede outsourcinga bare har blitt skjøvet noen år fram i tid.

Organiseringsgraden blant arbeidere i USA har sunket kraftig de siste 40 årene, men faglige kamper har igjen blitt større i omfang de siste årene med lærer streiken i Chicago og den landsdekkende kampanjen for en minsttelønn på 15 dollar per time.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned