Fylket som statsråden ikke kunne målbinde

Navarsete i samtale med sjefsredaktør/adm. dir i Trønder-Avisa Arve Løberg. FOTO: Stein Anders Larsen

Senterpartiet og Venstre med vide konsesjoner til styringspartner AP, kontrollerer i teorien ytringsrommet i Nord-Trøndelag. Har den fylkeskommunale eliten kjøpt lojalitet fra Trønderpressen?

Terje Carlsen
Om Terje Carlsen (2 artikler)
Terje Carlsen, skribent og outsider.

Nord-Trøndelag og nordtrøndersk identitet forandres neppe av det historiske vedtaket om sammenslåing med sørfylket på Stiklestad onsdag 27. april. Et fåtall personer og partier kontrollerer nemlig mediemarkedet og derved kampen om virkelighetsoppfatningen og identitetsproduksjonen i landbruksfylket Nord-Trøndelag. Fylkeskommunen bistår enkeltaktører med ikke ubetydelige økonomiske midler.

Øverst på pyramiden troner konserndirektør i fylkesavisa i Trønder-Avisa AS, Arve Løberg, som har kontroll på det meste. Løberg er konserndirektør i mediehuset Trønder-Avisa. Sjefredaktøren John Arne Moen har hatt sentrale poster i Senterpartiet. Trønder-Avisa eier en rekke lokalaviser i Nord-Trønderlag, deriblant Snåsningen, Steinkjer-Avisa, Inderøyningen, og i 2015 Ytringen, lokalavisa Verran/Namdalseid, og Namdalsavisa. Trønder-Avisa har også en stor aksjepost i mediehuset Innherred.

Generelt sett har partiene har forlatt styrerommene i mediene og journalistrollen er profesjonalisert. Nord-Trøndelag er unntaket.

Kun partimedlemmer med stemmerrett i mediehus
“Etter hva jeg forstår, må man være medlem av partiene for å ha stemmerett i bedriftens formelle organer”, skrev statsviter Espen Leirset i en kronikk i Medier24 ifjor. Leirset mener partiene må ut av fylkesavisa. Mediehuset Trønder-Avisa AS omsetter for omkring 150 millioner kroner.

Konserndirektør Arve Løberg kontrollerer derfor på vegne av partiene i teorien ytringsrommet i Nord-Trøndelag. Også i billedmedia. Trønder-TV AS eies av Trønder-Avisa AS og TMM Produksjon, der TMM Produksjon er innholdsleverandørene til Trønder-TV AS. Løbergs høyre hånd, daglig leder Hans Petter Sundal, sitter sammen med Arve Løberg i styret i Trønder TV AS. Sundal. Trønder-Avisa eies igjen av Senterpartiet og Venstre:

— Det er på tide at partiene forlater Trønder-Avisa, sier statsviter ved Nord Universitet, Espen Leirset, som altså er kritisk til den rollen partiene har i det ferdige medieproduktet.

Hans P. Sundal er involvert i et flertall mediebedrifter. Sundal sitter i styrene i også i Mediehuset Innherred AS og Trønder-TV AS, der kulturentrepenøren Marte Hallem hentes inn som journalist. Hans Petter Sundal har altså med sine 12 roller i nordtrøndersk næringsliv, hovedsakelig multimedievirksomhet. Han kan konvertere den sosiale kapitalen til økonomisk kapital.

Pengene sitter løst
— Når Trønder-Avisa nå blir enda mer dominerende i Nord-Trøndelag, blir debatten om forholdet mellom partier og avis enda mer påtrengende. Jeg har mine tanker om fylkeskommunens økonomiske prioriteringer, men jeg kjenner ikke denne saken nok til å ha noen sterk oppfatning om den, sier statsviter Espen Leirset ved Nord Universitet.

TMM Produksjon har siden Midtnorsk Filmsenter ble etablert i 2005 mottatt samlet 2 835 000 kroner i støtte fordelt på 15 tilskudd til utvikling og produksjon av filmprosjekter, forteller Solvor Aamdal i Midtnorsk filmsenter til oss. Filmsenteret eies av Nord-Trønderlag fylkeskommune og sørfylket. Nord-Trønderlag Fylkeskommune har i tillegg bistått TMM Produksjon AS direkte med 640 000 til forskjellige prosjekter, opplyser kommunikasjonssjef i Nord-Trønderlag fylkeskommune, Narve Nordmelan. Til sammen utgjør da støtten til Sundals TMM Produksjon omkring 3,5 millioner.

Trønder-TV AS er verken journalistikk eller kultur, selv om eierne hevder det er begge deler. Men det blir noe merksnodig når programleder Kai Lennert Johansen, som er medlem av kommunestyret og formannskapet i Levanger for Arbeiderpartiet, intervjuer ordfører Robert Svarva fra samme parti og fra kommune. Det blir noe Anders Anundsen-aktig over det. Levanger kommune har da også svart med å bidra med 4,5 millioner til infrastruktur for blant annet Sundals mediebedriften, TMM Produksjon AS. Fylket har igjen bidratt raust, med 2,5 millioner.

–Tror vi har gitt mye tilbake, sier daglig leder i TMM Produksjon om den støtten fra Nord-Trøndelags og Levangers skattebetalere.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune har her spyttet i 2,5 millioner. Sundal, som er daglig leder og medeier i multimedieselskapene TMM Produksjon, tar ut en lønn på 584 872 kroner fra TMM, og har en skattbar inntekt på 465 253 i 2014. Det er omtrent det dobbelte av medianinntekten i fylket, som var på 296 000, per forbruksenhet, i 2013 (SSB). TMM Produksjon genererte i 2014 inntekter på 6 248 286 kroner i fjor, en oppgang fra forrige år på halvannen million. Driftsresultatet før skatt er dog marginalt, slik at TMM Produksjon ikke betaler særlig med skatt. Likviditeten i mediebedriften, der Sundal er daglig leder, regnes likevel som robust.

Skattepenger på Snåsamannen
Sundal og TMM Produksjon fikk knallhard kritikk fra den anerkjente bloggeren Gunnar Tjomlid, mannen bak boka Placebodefekten, for produksjonen Bygdedoktoren. Marte Hallem var intervjuer i programmet.

– Når kommer en kritisk dokumentar om Snåsamannen? spurte bloggeren Tjomlid. Sundal svarte da: «Lag en dokumentar selv hvis du er så kritisk!». «Hvis du ikke har møtt Joralf har du ikke noe du skulle ha sagt!». Tjomlid mener at all den tid Sundal er finansiert av skattebetalerne må Sundal like mye som toppene i Norsk Fotballforbund finne seg å bli avkrevd svar.

TMM Produksjon fikk 200 000 kroner i støtte til å lage Bygdedoktoren fra Midt Norsk Filmsenter, de søkte også støtte fra Snåsa kommune. Tjomlid mener Sundal setter opp en rekke stråmenn for å imøtegå kritikk:

— Med mindre man selv er villig til å lage en dokumentar, kan man altså ikke kritisere produktet til TMM, Sundal og Marte Hallem, sier Gunnar Tjomlid.

Høgskolelektor og PhD-stipendiat i statsvitenskap, Espen Leirset, er i det vesentlige enig med Tjomlid:

— Jeg synes medias rolle først og fremst bør brukes til å avdekke sannheter i stedet for å skape myter. Det er bra at dette kommer under søkelys, sier han.

Det er ikke bygdedoktor-intervjuer og journalist Marte Hallem enig i:

–Kritiske dokumentarer er andre velkomne til å lage, det er vel også gjort via diverse bøker, det var ikke vårt mål denne gang. Jeg tenker det er viktig å også dokumentere ham som menneske mens han ennå er på denne jorda, svarer journalist Marte Hallem på Facebook.

Trønder-Avisas sjefredaktør John Arne Moen skrev 11. april 2016 en hyllningsartikkel til Snåsamannen på hans 90-årsdag. Moen skriver Snåsamannen inn i diskursen om Jesus Kristus: »(…)Skulle ikke det samme være mulig i vår tid – om så på Snåsa?(…)». Marte Hallem svarer dette på spørsmål om pengestøtten hun selv får fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune:

–Ja, det er vel slik at de aller fleste produksjoner innenfor kunst og kultur mottar offentlig støtte.

Gjenstridig lokalmakt
Hallem driver selskapene Marte Hallem AS og Hallem Tekst og Tone. Hun er også knyttet til den fylkeskommunale og verdalske kultureliten, blant annet har hun vært kommunikasjonsrådgiver for Nord-Trøndelag Fylkeskommune og fire år som historisk formidler og guide ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, og har et stort sosialt nettverk.

Hallem sitter også i styret i Femmina Internasjonale Filmfestival . Musiker og tekstforfatter Marte Hallem fikk 100 000 kroner i utviklingsstøtte fra Midtnorsk Filmsenter, som altså altså eies av nord- og sørfylket, for dokumentarfilmen med arbeidstittelen «Under 30 steina». Produsent også her var TMM Produksjon Produksjonstilskudd den gang var på 300 000 kroner. Den samlede offentlige støtten til denne ene produksjonen ble da snaue halv million kroner. Marte Hallem er nå tilsatt som prosjektleder i Tindved Kulturhage, men sier til trøndermedia at hun vil fortsette sin «kreative viksomhet» på si.

Den spesielle annerledesheten ved Nord-Trøndelag kommer neppe til å endre seg i storkoalisjonen med sørfylket. Lokale media er sentrale byggesteiner i folks lokale identitet. Dernest kommer at Nord-Trøndelag i stor grad fremdeles et ætte- og stammesamfunn, og makta på Stiklestad er gjenstridig. Det skal nok trondhjæmmeren få merke. Statsråden likeså.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Fylket som statsråden ikke kunne målbinde

  1. Et glimrende stykke journalistisk arbeid av Carlsen.
    Megetsigende at han ikke får publisert andre steder enn hos Radikal Portal, av alle steder.
    Kan det ha skjedd en glipp i desken?

Kommentarfeltet er lukket.