— 100 års jernbanehistorie rett på dynga

Foto: Ingolf

Regjeringens kvelertak på NSB med delvis privatisering i revidert nasjonalbudsjett skremmer jernbanens fagforeninger. Den varslede omorganiseringen inne jernbanesektoren får forbundene til å rasle med sablene.

Nyhet
About Nyhet (774 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Øivindsønn Boger

Gjennom årets reviderte nasjonalbudsjett igangsetter regjeringen den varslede jernbanereformen. Dette medfører at man åpner for privatisering av norske jernbanestrekninger samtidig som en rekke nøkkelfunksjoner flyttes fra NSB over i nye selskaper.

— Regjeringen tar fra NSB togene, eiendommer, vedlikehold, billettsalg og flere andre nøkkelfunksjoner. Allerede fra neste år kan NSB stå igjen som et tomt selskap med mange tusen ansatte, uten garantier for framtidig drift, sier fungerende leder i Norsk Jernbaneforbund (NJF), Jane B. Sæthre ifølge pressemeldingen til NJF og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

Privatisering for alle pengene
Sæthre mener det står helt klart at den eneste hensikten med jernbanereformen er å privatisere jernbanedriften.

— Jernbanereformen legger ikke opp til konkurranse. Reformen legger opp til å selge retten til å drive monopol på en jernbanestrekning, og ifølge regjeringen oppnås «konkurransen» best ved å ta kvelertak på NSB.

LES OGSÅ NSBs ansatte er svært stolte av den jobben de gjør og ønsker ingen privatisering av selskapet.

Hun får støtte av kollega Rolf Jørgensen i Nork Lokmotivmannsforbund.

— Det finnes ingen annen logisk forklaring på jernbanereformen, enn prinsippet om at privatisering og konkurranseutsetting er oppskriften på alt. Hvordan kan man ellers forklare at det er fornuftig å bygge et enormt byråkrati, for å selge våre felles verdier i en auksjon om å få monopol på å kjøre tog, sier han.

— Slutten på 100 års stolt historie
Jørgensen frykter den privatiseringen man nå forventer innen norsk jernbane kan sørge for at 100 års stolt jernbanehistorie går mot slutten. Jernbanereformen vil, ifølge lokomotivførerne, ikke styrke NSB men gi internasjonal storkapital muligheten til å lykkes på norske skinner.

— Ved å ta et ‘kvelertak’ på NSB øker sannsynligheten for at utenlandske storkonsern kan fremstå som vellykket på norske spor. Det kommer verken flere togselskaper eller konkurranse på stasjonene du tar toget fra. Men 100 år med stolte spor er over.

Kaotisk oppsplitting
Gjennom jernbanereformen mener de to fagforeningslederne at man vil få et uoversiktlig virvar av forskjellige selskaper som skal samarbeide om å skape et jernbaneprodukt og mener man går imot den rådende trenden man ser i arbeidslivet ellers med sammenslåinger og bedre og tettere sentral styring av bedrifter.

LES OGSÅ hvilke jernbanestrekninger vil egentlig bestå i framtidens Norge.

— Jernbane er komplisert og krever sterk styring for å ha en trygg og sikker jernbane.

Når det splittes opp i et hav av selskaper. Når det bygges byråkrati. Når det sitter en konsulent bak hver eneste dør, blir det nærmest umulig å holde full oversikt, mener Sæthre.

De erfarne jernbanelederne er også skeptisk til tempoet i den nye reformen og frykter at man går alt for raskt fram.

— Jernbanereformen kjøres fram i rekordfart. Så fort at Jernbaneverket og regjeringen ikke klarer å utrede. Vi ser at konsulentene er på full fart inn i alle deler av jernbanen. Dette blir konsulentenes reform. Ikke regjeringens, konkluderer Sæthre.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 Comments on — 100 års jernbanehistorie rett på dynga

 1. Dysa // at //

  Ikke en dag for tidlig..Disse såkalte fagforeninge,nekter jo fremgang og nekter vedlikehold som kunne gjort toget atrakgivt. Med presise gjevlige avganger..
  Ta bare Vestfold banen . .toget står vel ukentlig mellom Oslo og Drammen ..pgr strømmangel etc etc..

  Nei..med private drivere.. blir dette helt topp..

  • Joakim Moellersen // at //

   Når har de nektet vedlikehold?

 2. Melek // at //

  Dette er skremselpropaganda!
  Sett dere inn i jernbanereformen. Målet er å gjøre ting på en bedre måte enn i dag.

  Med fare for å støte noen, men Jernbaneverket og NSB er preget av den kulturen som rammer foretak der det ikke settes krav (les: offentlige selskaper). Late og udugelige ansatte som ikke gidder å bidra mer enn absolutt nødvendig. Folk som går hjem klokken 16 uansett om utfordringene tårner seg opp. Ok, jeg overdriver litt – men det er noe sant i det jeg skriver om bedriftskulturen.

  Legg til politikere som ikke kun tenker 4 år av gangen. Resultatet er et enormt vedlikeholdsetterslep på den norske jernbanen i dag. Vi sparer oss til fant. Istedetfor å kjøpe nytt utstyr skal man tyne maksimalt ut av gammel skrot. Tenk på signalanlegg fra 1950-tallet. Hvor mye koster ikke “buss for tog” oss vanlige skattebetalere. Tenk på alle forsinkelsene som oppstår når signalanlegget på Skøyen er nede. Det har enorme samfunnskostnader.

  Nei, de ansatte i Jernbaneverket og NSB må få til å løse flere oppgaver med færre midler. Dette kan gjøres ved å tenke smartere og mer langsiktig.

Comments are closed.