Uber legger ned omstridt tjeneste i Sverige

FOTO: Wikimedia Commons

Den kontroversielle tjenesten Uberpop legges ned i Sverige, etter at sjåfører gjentatte ganger har blitt dømt for piratvirksomhet.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Hege Gotteberg Eide

Tjenesten Uberpop har hatt stor fremgang i Sverige siden høsten 2014, og har skapt sterk misnøye og møtt protester i flere land. Da spesielt siden tjenesten står i sterk priskonkurranse med tradisjonelle taxitjenester og det er en næring som er vanskelig å regulere. Uber-tjenesten er tilgjengelig i 300 andre byer i 58 land, deriblant Norge. Dette er en persontransporttjeneste der forbrukere bestiller og betaler sjåfører uten taxiløyver via en applikasjon på smarttelefoner. Uber tar 20 % av fortjenesten på en handel og resten gis sjåførene. 27 svenske dommer har imidlertid slått fast at det er piratkjøring, ikke samkjøring.

Nå legges virksomheten ned, men vil dette vil ikke påvirke næringen i Norge.

LES OGSÅ: Hva er den ideologiske legitimeringen bak deleøkonomien?

Lovstridig
Ifølge Uber er grunnen til at de nå velger å avslutte tjenesten at den ikke samsvarer med svensk lov. Den svenske regjeringen skulle ha avsluttet en utredning av taxibransjen og tjenester som Uberpop i juli, men dette har blitt utsatt til desember i år. Til tross for flere domfellelser, har Uberpop i Sverige fortsatt å rekruttere sjåfører, med lovnader om gode penger og at de driver samkjøring – ikke taxivirksomhet. På spørsmål angående hvilke ansvar Uber har ovenfor de nå domfelte sjåførene med et kriminelt rulleblad, har den svenske Uber-sjefen, Alok Alström, uttalt seg til Dagens Nyhet at de har og tar mye ansvar, og peker på et uklart regelverk.

Dømt i lagmannsretten
Uber er også svært omstridt i Norge, og politiet har avskiltet et titals av sjåførene som er knyttet til tjenestene. Før jul 2015 ble tre Uber-sjåfører bøtelagt for piratkjøring og en ble tatt til retten. Tingretten frikjente sjåføren men saken ble anket videre der lagmannsretten
opphevet frifinnelsen. Det er ennå uklart om dommen vil bli anket til høyesterett. Norges Taxiforbund er fornøyd med utfallet, og er klar på at Uber driver pirattaxivirksomhet.

Vi har aldri vært i tvil om at denne type piratvirksomhet er ulovlig, og det er også sagt gjentatte ganger fra Samferdselsdepartementet og politiet, sier direktør Kristin Male i Taxiforbundet.

Bymiljøetaten i Oslo kommune og Taxi2 har tidligere anmeldt Uber for det de mener er brudd på yrkestransportloven. Selv om sakene ikke er ferdig behandlet av rettsvesenet, tar politiet utgangspunkt i at tjenesten er ulovlig.

Sjefen for Uber i Norge har tidligere uttalt at de opererer “i en gråsone, som enda ikke er dekket av lovverket” og at han håper regjeringen finner plass til dem nå når de skal forhandle frem et nytt taxilovverk. Uberpop i Norge vil ikke bli påvirket av avslutningen av virksomheten i Sverige sies det i en uttalelse fra selskapet:

Vår beslutning om å avslutte Uberpop-prosjektet i Sverige vil ikke ha betydning for Ubers tjenester i Norge, ei heller våre andre tjenester i Sverige. Uberpop vil fortsette å bidra til mobilitet i Oslo ved å gi befolkningen et tilbud om en trygg, pålitelig og rimelig måte å komme seg rundt i byen. Den norske viljen til å omfavne de mulighetene en fornuftig regulert delingsøkonomi gir, som har vært understreket av både statsministeren og finansministeren, sender et sterkt signal om at ny og klarere regulering kan og vil bli foreslått for det norske markedet.

Frykter et løsarbeidersamfunn
LO-leder Gerd Kristiansen mener Uber, og resten av delingsøkonomien, truer det norske velferdssamfunnet. Hun frykter
et løsarbeidersamfunn med utrygge arbeidsvilkår om ikke delingsøkonomien blir “kraftig regulert”.

– Det trodde jeg vi forlot for veldig mange år siden. Den kampen gikk på 30-tallet, da folk stilte med luen i hånden på kaien og så etter jobb for dagen. Vi er bekymret for at en rekke av disse tilbudene utfordrer lønns- og arbeidsvilkår i de berørte bransjene, og at det skaper rom for sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid sier LO-lederen til Dagens Næringsliv.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned