Antifascister og anarkister henger opp flagg på tomten der Brakkebygrenda en gang stod for å markere sinne og indignasjon(WEB)

Antifascister og anarkister henger opp flagg på tomten der Brakkebygrenda en gang stod for å markere sinne og indignasjon(WEB)

Foto: Christian Vassdal