– Skal vi løse boligkrisa må vi få en skikkelig utleiepolitikk

Foto: Øyvind Holmstad

Den gryende boligkrisa i hovedstaden kan bare løses ved at vi får på plass en ryddig og god politikk for utleiemarkedet, mener Leieboerforeningen.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger

Oslo vokser raskt og er i skrivende stund den raskest voksende hovedstaden i Europa. Utfordringene med å kunne ta imot veksten står i kø. En av de største er hvordan man skal få på plass boliger til alle som ønsker å bo i byen. For å finne en løsning på problemene har plan- og byggningsetaten i samarbeid med eiendoms- og byfornyelsetaten utarbeidet en boligbehovsplan for å utrede mulige løsninger på boligkrisa. Torsdag fikk medlemmene i bystyrets byutviklingskomitè planen til politisk behandling.

Slik situasjonen er i dag blir forholdene på hovedstadens boligmarked mer og mer kaotisk. Hverken antallet tilgjengelige boliger eller prisnivået gagner de boligsøkende.

— Skal vi få bukt med de store utfordringene vi i dag ser i hovedstaden er det ingen tvil om at det er på tide å få på plass en gjennomarbeidet og ryddig politikk for utleiesektoren, sier daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen, til Osloportalen.

LES OGSÅ: Bystyret i Oslo går inn for at prestebolig skal blibyøkologisk kulturhus

Liten kunnskap om utleiemarkedet
En av de store utfordringene, for å få dette til, er at det i dag finnes lite kunnskap om utleiemarkedet i byen og hvor stort behovet for slike leiligheter er. Statistikk fra Leieboerforeningen og Statisk Sentralbyrå viser at utleiemarkedet pr i dag utgjør vel en tredel av hovedstadens totale boligmarked. Dette er informasjon Aasen gjerne ønsker skal bli bedre.

— Det er mye vi ikke vet om dagens leiemarked og hvilket behov det er for et slikt i årene som kommer. Dette er informasjon det er viktig å få en bedre oversikt over, sier han.

Det som likevel står klart for Aasen og hans kolleger er at dagens leiemarked, i motsetning til for noen år siden, domineres av enkeltpersoner som leier ut ‘egne’ leiligheter. Tidligere var det gjerne store bygårder som stod for den største andelen av utleieboliger.

LES OGSÅ: En trist boligpolitikk

Små og dårlige boliger
— I leiemarkedet ser vi at dagens leiligheter er både små og har hva jeg vil karakterisere som en dårlig kvalitet. Dert er tydelig at mange tenker profitt og ikke kvalitet når de legger boliger ut for leie, sier Aasen.

Han mener denne utviklingen ikke minst skyldes det skiftet man har sett i hvem som leier ut boliger de siste årene.

— Det er stadig flere enkeltpersoner som leier ut, og når det kommer inn stadig flere uprofesjonelle kan det bli en del konflikter. Vi ser at det er et veldig rufsete leiemarked.

Leieboerforeningen får støtte av NOVA-forsker Viggo Nordvik. Han mener oppsplittingen av utleiemarkedet har mye av skylda for den dalende kvaliteten på utleieboliger i hovedstaden.

— Jeg tror ikke det er et framskritt at leiemarkedet har blitt oppsplittet på den måten. Det er ganske mange cowboyer på utleiemarkedet, altså små utleiere som ikke er så ryddige, sier han.

Kan skape psykiske skader
En av de mindre kjente sidene ved dagens dårlige, dyre og uprofesjonelle leiemarked er de følger det å være på et slikt marked kan ha på leietakerne. Ikke minst er det store muligheter for at markedet og problemet med å skaffe seg en god og rimelig bolig kan gi mennesker på husjakt psykiske problemer.

— Det er ingen hemmelighet at mange av de som tvinges ut på leiemarkedet er mennesker som ikke har det så enkelt også på andre arenaer i livet. Mange av brukerne av leiemarkedet er gjerne vanskeligstilte og dermed også mer utsatt for å pådra seg ytterligere problemer under boligjakten.

Aasen mener også dagens høye pris og dårlige standard på utleieboligene kan føre til et større psykisk press på leietagerne enn hva som er sunt.

— Miksen av høy husleie og dårlig standard på leiligheten er definitivt ikke en veldig god helseforebyggende faktor, understreker han.

Ny politikk nødvendig
Lederen av Leieboerforeningen mener det nå er på høy tid at man får på plass en ny og helhetlig politikk for reguleringen av leiemarkedet.

— Nå er det på tide at alle parter setter seg ned og forsøker å finne fram til en helhetlig politikk som kan føre til et utleiemarked med priser som er lavere og en kvalitet på både leiligheter og utleiere som er klart bedre enn hva som er tilfellet i dag, sier han.

Aasen trekker i den anledning fram et pilotprosjekt satt i gang av Oslo kommune og eiendomsfirmaet Selvaag. Her har man allerede klart å utvikle 100 gode utleieboliger i samarbeid og nye 100 står for tur. Prisen på utleieobjektene er dog foreløpig et problem.

— Da de fleste av dagens utleieobjekter ofte er både gamle og av dårlig standard er det lite å sammenligne med når man skal sette prisene på de nye utleieobjektene. Dermed blir prisen ofte like høy som vanlig markedspris, til tross for at intensjonen er at disse pilotboligene skal være betydelig rimeligere, avslutter han.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

4 kommentarer på – Skal vi løse boligkrisa må vi få en skikkelig utleiepolitikk

 1. AvatarStein Voll // 2016-05-05 kl 19:15 //

  Norge hadde en bra politikk på dette området, før regjeringen Bondevik ll. Og det er en skam at SV ikke reverserte dette, da de satt i regjering. Alle samfunnsøkonomiske modeller, tilsier at billige utleieboliger, er med på å senke prisen i boligmarkedet.

 2. AvatarLars Andersson // 2016-05-07 kl 23:30 //

  Raseringen av norsk boligpolitikk sørget regjeringen Willoch for på 80-tallet med deregulering borettslag og kredittmarkedet.Noen få år etterpå fikk vi en boligbobble som sprakk,en konsekvens av dette.Det kastet Norge ut i en bankkrise som skattebetalerne måtte redde bankene fra konkurs.Kjennes dette igjen med tanke på dagens finanskrise?Sverige har i mange år med kommunale boligstiftelser som er nonprofittbasert,som de leier ut leiligheter med rettigheter som man eier boligen.Dessverre har ikke Norge tradisjon for å lære av andre lands fungerende modeller

 3. Skal vi få bukt med «boligkrisen» må det bygges flere boliger. Økt tilbud betyr lavere pris. Dette er elementær økonomi.

  Flere tomter må reguleres til boligformål.
  I tillegg må det bygges i høyden, dvs flere høye bygninger. Eventuelt må en gjøre noe med markagrensen

 4. AvatarOttar Olsen // 2017-04-09 kl 01:31 //

  En rask og enkel løsning: Tvinge alle personer og firmaer(må også sjekke at ikke enkelte ikke eier mer enn ett boligfirma) som eier mer enn 2 boliger i Oslo til å selge innen ett år. Det finnes nok av eiendomsbaroner i Oslo som skor seg på boligmangelen.

Kommentarfeltet er lukket.