NATOs kriger har skapt terrortrusselen og flyktningkrisa

Foto: Sgt. Ken Scar / U.S Army

Siden 1999 har norske soldater deltatt i USA-leda militære operasjoner på tre kontinenter. Det er på høy tid å forkaste strategien for offensiv krigføring og regimeendring, som har sendt millioner av mennesker på flukt og styrket islamistiske terrororganisasjoner.

Marielle Leraand
Om Marielle Leraand (10 artikler)
Marielle Leraand er kvinnepolitisk leder i Rødt. Hun meldte seg ut av SV da partiet vedtok å støtte bombinga av Libya.

Siden 1999 har Norge deltatt i kriger mot Jugoslavia, Afghanistan og Libya, og gitt støtte til USAs invasjon av Irak og aggresjon mot Syria. Tersklene for å delta i krigføring mot andre land har gradvis blitt flytta, fra en beskjeden rolle i krigen mot Jugoslavia, til en aktiv og betydningsfull rolle i krigen mot Libya, der Norge slapp 567 bomber. Konsekvensene av krigene våre begynner nå å merkes i form av terrorangrep og flyktninger. Av asylsøkerne som kom til EU i 2015 var 29 % syrere, 14 % afghanere, 10 % irakere og 5 % fra Kosovo og Albania.

LES OGSÅ: Stopp den jævla kriginga – så enkel er løsninga på flyktningkaastrofen

Fem mislykka militære intervensjoner
Krigen mot Jugoslavia i 1999 hadde ikke FN-mandat, og kan heller ikke sies å ha vært en vellykka humanitær intervensjon. Det var først etter NATO begynte sin bombekrig at serbiske styrker begynte med en systematisk fordrivelse av albanere. NATOs krigføring førte til at over 200 000 serbere, sigøynere og jøder ble tvunget ut av Kosovo. Intervensjonen skapte også presedens for å tvinge fram grenseendringer med krig. Russlands president Vladimir Putin viste til Vestens støtte til Kosovos løsrivelse da han skulle rettferdiggjøre Russlands anneksjon av Krimhalvøya i 2014.

Invasjonen av Afghanistan i 2001 hadde som offisielt mål å bekjempe al-Qaida etter terrorangrepet mot USA 11. september. Men i stedet for å begrense operasjonen til å angripe al-Qaida, valgte USA å starte en total krig mot Afghanistans regjerende Talibanbevegelse, som ikke hadde aggressive mål utenfor Afghanistan. 15 år etter har NATO mislyktes fullstendig med å bekjempe Taliban. Tvert i mot har krigen ført til oppblomstring av den langt farligere terrororganisasjonen Islamsk stat på afghansk territorium, og av spredning av både krigen og Talibanbevegelsen til Nord-Pakistan. I følge Watson Institute ble omtrent 92 000 mennesker drept i krigen Afghanistan mellom 2001 og 2015.

Invasjonen av Irak i 2003 var basert på løgner om masseødeleggelsesvåpen og var et klart brudd på FN-paktens forbud mot angrepskrig. Norge deltok med soldater for å stabilisere situasjonen etter invasjonen. Krigen som fulgte invasjonen førte til over 170 000 døde, og framveksten av al-Qaida og Islamsk stat på irakisk territorium.

LES OGSÅ NRK-journalist Atta Ansaris analyse av krigen mot terror: Europa tapte Bush, Blair og Bin Laden vant!

Dødelige feilsteg i Libya og Syria
Retorikken i forkant av bombingen av Libya i 2011 gikk ut på at Gadaffi ville massakrere sivile i Bengazi.. Senere har det kommet frem at Pentagon mente at disse påstandene var «stupid» og basert på manglende kunnskap. Ingen slike massakrer ble utført i de andre storbyene regimet gjenerobra fra opprørerne. NATOs intervensjon for å styrte regjeringen var i strid med FN-mandatet for å beskytte sivile og førte til tusenvis av drepte, en fullstendig kollaps av den libyske staten og etableringa av terrororganisasjonen Islamsk stat på libysk territorium. Mens Libya tidligere var en stor mottaker av arbeidsmigranter, er landet nå en «failed state» og en av hovedrutene for migrasjon til Europa.

Våre NATO-allierte bærer også stor skyld for krigen i Syria. Gjennom å anerkjenne den opposisjonelle Nasjonalkoalisjonen som «legitime representanter for det syriske folk» og kreve president Assads umiddelbare avgang, oppmuntra våre allierte de syriske opprørerne til å satse på en militær løsning på konflikten i stedet for forhandlinger. Gjennom å væpne, trene og finansiere væpnede opprørsgrupper drev USA, Tyrkia og Saudi-Arabia i realiteten en folkerettsstridig stedfortrederkrig mot Syria. Journalisten Fransesca Borri skriver i sin bok at dersom Tyrkia ikke hadde latt militante islamister strømme inn i Syria fra sin side av grensen, ville opprøret blitt slått ned etter kort tid. Robert Mood skrev i en artikkel om sine erfaringer som leder for FNs obersvatørstyrker i Syria at «utenlandsk press, implisitte trusler og verbal fordømmelse eskalerte antagelig voldsnivået». Norge slutta lojalt opp om USAs regimeendringsstrategi ved å innføre økonomiske sanksjoner mot Syria og finansiere Nasjonalkoalisjonen. Som de andre regimeendringsforsøkene til USA har aggresjonen mot Syria ikke skapt hverken fred eller demokrati, men resultert i hundretusenvis av døde og framveksten av terrororganisasjonene al-Qaida og Islamsk stat på syrisk territorium.

LES OGSÅ Marielle Leraands tekst: Norge – en krigsnasjon

Jagerflykjøpet knytter oss til USAs krigsstrategi
Innkjøpet av 52 amerikanske jagerfly av typen F-35 vil knytte Norge enda sterkere til USAs intervensjonsstrategi. Å bruke hele 254 milliarder kroner  på F-35 er sløsing med ressurser dersom målet er å sikre suverenitetshevdelse i eget luftrom. Forsvarsminister Ine Marie Eriksen sa det rett ut i et foredrag ved Luftkrigskolen i februar 2014 «Anskaffelsen av F-35 er ikke bare tenkt å være til forsvar for Norge, det er i høyeste grad også et bidrag i alliansen… [Vi kan] få et ekstra påtrykk fra allierte både når det gjelder deltakelse i fredstidsoperasjoner og krisehåndtering.»

Jagerflykjøpet og deltagelse i utenlandsoppdrag skaper store ekstrautgifter som fører til at det nasjonale forsvaret av Norge nedprioriteres. Samtidig som flyene og satsing på utenlandsoppdrag fører til store økninger i forsvarsbudsjettet så kuttes budsjettet til Heimevernet, Hæren og Kystvakten. Utenlandsstyrkene befinner seg bl.a. i Afghanistan og Irak. I tillegg bevilges det penger til at Norge skal ha personell i NATOs liaisonkontorer i Georgia og Ukraina, som en del av NATOs innsirkling av Russland.

Gjennom NATO opptrer Norge som en marionett for amerikanske utenrikspolitiske interesser. Dette styrker ikke sikkerheten i Norge. Tvert i mot gjør det oss mer utsatt for angrep, for ikke å snakke om alle de ødeleggelsene vi har bidratt til å påføre andre land. Norske politikere må vise mot til å endre den katastrofale krigspolitikken som igjen og igjen viser seg å virke mot det som sies å være hensikten.

 

Teksten er skrevet i forbindelse med aksjonsdag mot krig i regi av Rødt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

35 kommentarer på NATOs kriger har skapt terrortrusselen og flyktningkrisa

 1. AvatarRonjar__ // 2016-04-16 kl 14:14 //

  Dette med «regime change» er først og fremst de neo-konservatives prosjekt. Tankesmia Project for the New American Century, med medlemmer som Dick Cheney og Donald Rumsfeld, utga allerede i 2000 et dokument der de tok til orde for ‘regime change’ bla i Libya, Irak og Syria. Med Bush-regjeringen fikk de satt om sine ideer til krigshandling. Og det pågår fortsatt. Det er nesten ufattelig hvor lett de har klart å selge inn disse krigene til europeiske sosialdemokrater og sosialister, med klisjemessige bergrunnelser som å ‘skape demokrati’, ‘hjelpe sivile’, ‘fjerne en slem diktator’ osv. Anbefaler Jan Hårstad på verdidebatt for den som ønsker et sarkastisk gløtt bak fløyelsteppet.

 2. Bombinga av Libya var et feilgrep, men islamistiske terrororganisasjoner har vel mer opphav i Sunnahen enn Nato/USA.
  Forøvrig begynner det vel å bli på tide å forstå at verden ikke kan reddes.

  – Hadde systemene og tinga kunne blitt så mye bedre, hadde det skjedd for lenge lenge siden. Unnskyldninger finnes ikke. Man gjør bare det som veier mest for en her og nå.

  • AvatarRonjar__ // 2016-04-16 kl 16:08 //

   Det var da svært så pessimistisk…Når en ser på hva som er mulig å få til så er det nesten merkelig at slike ting som krig, sult overbefolkning ikke blir håndtert. Men hangen til ideologier, og det nesten aggressive kravet til konsensus og korrekthet står i veien, samt ideologi, som bare er uttrykk for åndelig latskap. Dan Pena sier at «political correctness is a sign that the world lacks self esteem». 100% enig!

  • Hadde Vesten ment noe med at de vil bekjempe islamsk jihad hadde de angrepet Saudi-Arabia og ikke gjennomsekulære regimer og enda verre; utrustet jihadgrupper med våpen slik de gjorde i Libya og Syria.

   • Oppdatering: og som Erna, Ine og Børge nå har annonsert at de skal gjøre. Nå sekal de utruste «sekulære», «humane» og «demokratiske» jihadister i kampen mot Assa…ups, slip of the tongue…øh….IS.

 3. AvatarStein Voll // 2016-04-16 kl 17:52 //

  At flyktningestrømmen følger USA sine hangarskip er en gammelt nyhet. Og dette begynte ikke i 1999. men på 50 tallet i forbindelse med Koreakrigen. Og tok av i 1975 i forbindelse med Vietnamkrigen og kuppet i Chile. Så kom Iran, Irak, Somalia, Afghanistan, Irak, Libya og Syria.

  • 1975 var da vitterlig året Vietnamkrigen sluttet en gang for alle. Og USA trakk seg ut av Vientam i januar 1973. Ellers har du helt rett.

 4. Nato og Norge har ikke skapt den sekteriske rivaliseringen mellom grupper av muslimer og et middelaldersk prestestyre som er hovedårsaken til et dysfunksjonelt midtøsten og nord-afrika.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2016-04-17 kl 22:58 //

   Middelalderske prestestyrer som USA støtter. Sekterismen har i stor grad oppstått og i voldsom grad økt som en følge av USA med fleres bombing av land etter land i regionen. Under slike forhold som har blitt skapt som i feks er det dessverre ofte de mest hensynsløse og voldelige grupperingene som vinner fram. Slik har USA skapt monstre som IS. Så vet vi jo at USA sendte våpen og penger til Talibans forgjenger, de hellige krigerne i mujahedin.

   Disse steinalderholdningene har ikke vunnet hevd i et vakuum, men i en situasjon av krig og elendighet skapt i mer enn noen av USA.

   • Jo, at USA har hatt katastrofal innflytelse i noen tilfeller som i Irak er vel de fleste enige i. Men det er jo allikevel bare halve historien. Rivaliseringen var der langt tilbake i tid. Og artikkelforfatteren utelater den andre den andre halvparten av historien. Det virker lite troverdig.

    • AvatarStein Voll // 2016-04-19 kl 21:49 //

     Ingen regel uten unntak. Og her er Boko Haram unntaket.

     • Ja, for det-du-vet er en fredens religion med rettigheter for kvinner, homofile og «vantro». Ingenting i veien for et multikulturelt samfunn der.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-04-21 kl 16:33 //

      Er du en forkjemper for et multikulturelt samfunn?

     • I praksis er jeg en større forkjemper for et multikulturelt samfunn enn de fleste, i teorien er jeg det mindre enn de fleste.

      Jeg har lang fartstid på livserfaringens sti og har hjulpet mye flere enn mange andre. Narkomane, uteliggere og andre utslåtte har jeg hjulpet. Jeg har til og med grepet inn mot en voldtekt (på togstasjonen i Bergen på 90-tallet). Folk av alle slag bare gikk forbi, og det gikk lang lang tid før noen reagerte og fikk ringt – jeg hadde ikke mer telefonpenger igjen.

      At folk later som ingenting når slike alvorlige ting skjer, er ikke noe nytt:

      http://viraltube.no/hvordan-reagerer-mennesker-nar-ei-jente-blir-voldtatt-en-bil-reaksjonene-er-skremmende/

      http://www.nettavisen.no/nyheter/robin-er-sjokkert-over-at-flere-bare-gikk-forbi—jeg-trodde-mannen-var-stein-dau/3422779975.html?mode=app

      http://viraltube.no/15-millioner-mennesker-gikk-rett-forbi-men-nar-7-aringen-sa-katten-gjorde-hun-noe-utrolig/

      http://www.nrk.no/vestfold/bare-christine-stoppet-for-a-hjelpe-1.12709785

      Folk tenker mest på sitt eget (ve og vel), så noe allmenn dugnad for å få alle grupper integrert, vet jeg ikke vil fungere. Real-life er det noe som heter, og godtroenhet har aldri hjulpet. Å satse på at det blir bedre/klokere, er bare en unnskyldning eller unnamanøver.

      Det både er og blir slik at det enkle er det beste/like barn leker best. Jo flere ulike kulturer, jo flere typer outsidere og utslåtte det blir desto mer komplisert å ha kontroll på. Ulike typer outsidere går hardere til verks mot hverandre også.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-02 kl 10:32 //

      Du er altså motstander av et multikulturelt samfunn og bruker islamistiske fundamentalisters motstand mot et multikulturelt samfunn mot dem…

     • Hvordan kan jeg være motstander av et multikulturelt samfunn?
      Jeg styrer ikke skjebnen, og mye makt vil jeg ikke ha.

     • Men hvor har de fått våpnene sine fra? De har ikke produsert dem selv. Hverken jeg eller Stein Voll er i tvil om hvor IDEOLOGIEN deres kommer fra; ingen av oss påstår at den kommer fra Vesten. Men slike grupper kommer ingen vei uten våpen og spørsmålet er: HVOR kommer disse fra?

     • Kanskje du kan få noen ledetråder om du leser boka «Makten bak makten» av mangeårig journalist Per-Aslak Ertresvåg.

     • Ja, det er en bok jeg har lyst til å gjøre. Jeg ser at den latterliggjøres av alle mainstream-medier, men det skjer jo med alle som våger å være kritiske til makteliten. Jeg mener, de som er virkelig kritiske og ikke «kritiske» ved at de kritiserer skattepolitikk og trygdeordninger og slikt, men kritiske til de som har ansvaret for kriger og regimeskifte og lignende. Karakterdrapet i Klassekampen på Pål Steigan; ironisk nok en av avisens grunnlegger, har jo økt antall lesere på bloggen hans. Så den boken du nevner skal jeg prøve å lese. Men står det noe der man allerede ikke vet? Det militær-industrielle komplekset er jo allerede velkjent så det behøver jeg ikke å få tak i den boken for å lese om for eksempel.

     • Ja, antagelig står det en god del der du ikke vet, og mye mer enn bare det miltær-industrielle komplekset.
      Vi snakker om en slags trilogi der den første boka er «Makten bak makten» (2006), den andre er «SOV mitt lille Norge» (2008), og den tredje er «Norge – et hjerne- finans- og maktkontrollert samfunn?». (2011).

     • Men Boko Haram har jo også fått våpen fra et sted. Hvor? De har ikke egne våpenfabrikker.

   • Hva med dem som er medlemmer og tilhengere av IS o. l.? Man kan ikke frata slike større ansvar uten å gjøre USA/NATO til syndebukk.

    Og hvor har IS sitt åndelige/sjelelige opphav?

    • En ting er hvor de har sitt åndelige opphav fra; men det er IKKE det samme stedet som de har fått våpnene sine fra. IS har ikke egne våpenfabrikker eller bilfabrikker hvor de lager biler som er identiske med Toyotaer.
     Uten tilgang til vestlig krigsteknologi hadde de måttet nøye seg å slåss med sverd og spyd og da hadde de jo vært lett å knuse.

   • Når det gjelder den muslimske verden har jo USA og Vesten i all hovedsak støttet islamister og jihadister, men vært agressive og krigerske mot sekulære regimer. Og de gjør det ennå.

  • Det å kun skylde på sekterisk rivalisering mellom grupper av muslimer og et middelaldersk prestestyre eller å sette dette opp som hovedårsaken til situasjonen i Midt-Østen og Nord-Afrika, anser jeg som en noe overforenklet forklaring.
   Vi er nødt til å forstå hvordan supermakten USA er på retur og etterlater seg et tomrom som andre gjerne vil fylle. Russland, Iran, Tyrkia og Saudi-Arabia sammen med Qatar er kanskje de viktigste statene utenom USA, som en må regne med. I tillegg, hvilken rolle spiller Israel?
   Ja, det eksisterer både religiøse og sosiale motsetninger mellom ulike muslimske land og grupperinger. Men det er først når slike blir brukt av andre, at de framtrer i større skala. Derfor må en analysere krigen(e) som pågår på bakgrunn av at de gjerne er såkalte proxy-kriger. Ja, muslimer dreper muslimer (og andre), men det er andre som gjør dette mulig.

   Erling Grape

   • Noen tror at fordi noen ting er ille så gjør det ikke noen verdens ting at man heller litt bensin eller dynamitt på bålet? Tankegangen er visst at det ikke gjør noe fra eller til. Vel, jeg husker og lengter tilbake til 1990-tallet da man kunne gå ombord på fly uten å bli betraktet som en potensiell terrorist og man kunne ha med seg vannflasker ombord. Og man slapp å våkne hver eneste dag til nyheter om at vi stod ovenfor massive terrorangrep og massemord i våre gater.

 5. God dag dag ENHVER Rett der !!!

  Muligheten du Har ventet på er her HOS grader. Am David Ved navn, og JEG Vil bart Fortelle dere på Det at DETTE er min suksesshistorie ETTER at JEG Har blitt Lurt av såkalte Agenter. JEG Har vært på jakt ETTER LAN for Det siste Ett år Uten forbundsFondet. Menn Agent mr Joxer overraske meg Ved en GI meg Lanet en HVIS du Har vært passerer gjennom falske Agenter Akkurat Som JEG opplever for min Fortid. du Håkan Kontakte agenten mr

  Joxer I DAG for en.

  Her er hans kontaktdetaljer: Joxerwhiteloancentre01@gmail.com

 6. «Assad samarbeider med IS» skriver mainstream-mediene nå. Here we go again! Jeg så det komme. Nå er den vestlige makteliten desperate og prøver febrilsk å få opinionen med på en krig mot den siste sekulære bastionen som er igjen i Midtøsten. Men folkemassen kommer til å sluke denne monstrøse løgnpropagandaen stock and barrel akkurat som de slukte løgnene bak Libya-krigen i 2011. Det virker nå som om Vestens eliter gjør hva de kan for å slippe jihad-terrorister løs på sin egen befolkning.

 7. Veldig ensidig og generaliserende. NATO har ikke skapt terroren og flyktningkrisa. De fleste konflikter i verden har startet innad i landene der det er krig. NATO har i noen tilfeller blandet seg inn for å støtte den ene eller andre siden som de mener er det minste ondet for videre fremtid i det aktuelle landet, og har kanskje gjort vondt verre i visse tilfeller. Irak og Afghanistan er eksempler på dette, Libya ikke nødvendigvis.

  Å tillegge NATO ansvaret for krigene når de egentlig har blandet seg inn i ettertid i en konflikt som startet før deres ankomst er rett og slett urimelig. Det er bare relativistisk selvpisking og «hvit-skyld» syndromet som snakker.

  Interessant nok er det ofte de samme som mener vi ikke må blande oss militært som mener at vi burde gjøre noe når en borgerkrig er i emning en eller annen plas i verden og kritiserer sine egne for å ikke gjøre noe fort nok eller ikke noe i det hele tatt. Massakrene mellom Tutsier og Hutuer er et eksempel på nettopp det. Der gjorde vi ingenting og massakrene ble hinsides fatteevne.

  Men hvem skal man sende først, røde kors?

  • AvatarJoakim Moellersen // 2016-05-18 kl 00:04 //

   Svært så opptatt du er av hudfarge. Over 500.000 irakiske barn døde som en følge av sanksjonene mot landet før krigen. Over en million har dødd som en følge av krigen etter invasjonen. Også før invasjonen dreiv USA bombing av landet i flere år. Før det igjen pumpet de penger, våpen og militærstøtte inn i Saddam Husseins regime og hjalp til i krigen mot Iran som tok livet av over en million mennesker. Det er mye flere enn som ble drept i Rwanda.
   Vi har bidratt med død og elendighet i Midtøsten mer enn noe annet. Vi kan sikkert skylde på andre, men faktum er at vi med våre handlinger kan gjøre ganske mye med problemene der nede. Først og fremst ved å slutte å bombe og sende bomber til diktaturer. Det skulle være ganske enkle ting å gjennomføre. Det handler ikke om hudfarge selv om du tydeligvis ønsker det.

   • Wow, hvor får du inntrykk av at jeg er svært opptatt av hudfarge? Når jeg bruker begrepet «hvit-skyld»-syndrom? Meget interessant og utrolig ubalansert subjektivt.
    – «Vi kan sikkert skylde på andre»: Nei, det er ikke det det handler om. Det jeg prøver å si er at ikke all elendighet i verden er vesten sin skyld, og i de tilfellene listet i kommentaren så er det snakk om ingen eller delvis skyld, bare som et balansert motsvar. Men dessverre vinkles ting ofte om at » all elendighet er vesten sin skyld».
    – Interessant at når det gjelder negative sider ved vesten, så brukes plutselig begrepet «Vi». Men ikke ellers. Da er vi en splittet kultur og plutselig multikulturelle.
    – «Det handler ikke om hudfarge selv om du tydeligvis ønsker det»: hvor kommer denne vrangforestillingen fra?
    Er det rasismekortet som dras frem fordi noen ikke er helt enig i sosialistisk venstreregressivt vranglære?
    Selv om jeg tilhører venstresiden så tilhører jeg ikke den naive venstreregressive typen… Nok hyklere og moralister å ta av der i gården…

  • AvatarStein Voll // 2016-05-21 kl 00:14 //

   Men du har vel lagt merke til at de land flyktningene kommer fra, er de samme landene som NATO har involvert seg militært i.

   • Det kommer flyktninger fra flere land enn de NATO har involvert seg i. Landene de kommer fra har for øvrig startet problemene på egen hånd. Så kommer NATO og skal prøve å rydde opp, bomber de som anses som overgriperne, kanskje til det bedre eller verre, men så blir plutselig alt NATO sin skyld uansett, av en eller annen grunn og venstreregressiv tankegang vinkler og tolker som det er Vesten som startet alt i utgangspunktet.
    Hadde NATO ikke involvert seg så hadde alt vært Vesten sin feil også, fordi de ikke involverer seg og ikke kommer og redder dem. Den tankegangen har jeg sett i Irak og Libya f.eks. Alt er amerikanerne sin feil i verden men når det er trøbbel og USA ikke kommer fort nok får man f.eks. høre i bl.a. Libya:»Where is America? Why don`t they help us? Where are they?»
    Dette kommer ofte fra de samme folkene som forakter USA eller NATO, men når de havner i trøbbel så er USA/NATO plutselig gode nok og kan ikke komme fort nok.

    • AvatarStein Voll // 2016-07-27 kl 01:32 //

     Hva med dagens Syria. Russland har tilbudt seg å ordne opp. Men NATO vil ikke tillate det ?

 8. Enig med artikkelforfatteren på alle punkter.

  USA har åpenbart som sin hovedstrategi å opprettholde sitt globale hegemoni. Det bringer dem, og dermed oss, stadig nærmere en militær konfrontasjon med Russland og Kina. Med en krigshissig Hillary Clinton ved makten i USA kan vi gå farlige tider i møte.

  Da blir det ekstra viktig at USA har allierte som tør å si ifra og opponere aktivt mot USAs krigsoperasjoner. Dessverre har vi gått i stikk motsatt retning, fordi vi har ansett det som i Norges interesse å styrke forholdet til USA. Det er kanskje i Norges interesse på kort sikt, men om det på lengre sikt fører oss inn i stadig flere og mer alvorlige kriger, er det absolutt ikke i vår interesse.

Kommentarfeltet er lukket.