Expert skylder på media, men raseriet skyldes fagforeningsknusing

Faksimile, kjøpskatalog på Experts hjemmeside.

Folk reagerer ikke fordi saken har blitt framstilt skeivt i media, men fordi Expert brutalt har angrepet sine ansattes rettigheter.

Tor Anders Råbu
Om Tor Anders Råbu (7 artikler)
Tor Anders Råbu er lærer og skribent.

Teksten under er et lettere redigert svar til Experts uttalelse om deres angrep p[ tariffavtale. Her Finner du Experts uttalelse.

LES OGSÅ Tor Anders Råbus første innlegg i ordfeiden: Brev til Expert

Hei, Morten.

Først og fremst må jeg si at jeg er overveldet over responsen på innlegget mitt. Det betyr nok kanskje at jeg treffer noe? Responsen har vært enorm, både her på siden og i andre kanaler, og responsen har vært nesten utelukkende positiv. Det er tydelig at vi er mange som reagerer på måten dere behandler medarbeiderne deres på. Så til det du skriver:

Du begynner med å skylde på media. Sånn rent generelt er det veldig ofte en dårlig strategi. Media rapporterer hva dere har gjort, og det er handlingene deres folk faktisk reagerer på, ikke måten det blir framstilt på. Expert er en stor bedrift som bruker store ressurser på å nå ut til potensielle kunder gjennom reklame. En såpass stor bedrift som dere burde ha både kompetanse og ressurser til å få ut budskapet deres i så vel media som andre kanaler. Om situasjonen er slik at media har misforstått dere og at dere ikke har maktet å få fram fakta i saken, må jeg si at det vitner om en usedvanlig dårlig mediestrategi og mediehåndtering av et så stort selskap.

Kanskje det ikke er medias fremstilling som er feil? Kanskje det er mangelen på respekt for de ansattes arbeidsvilkår og fagforening som er problemet? Kanskje det er dette som er årsaken til at så mange liker og deler innlegget mitt og at så mange sier som meg, at de aldri vil kjøpe en ting av dere inntil en tariffavtale er reetablert? Kanskje dere rett og slett har undervurdert kundenes reaksjoner på det brutale angrepet på deres egne medarbeidere? Kanskje folk flest er opptatt av et anstendig arbeidsliv med rettigheter, plikter og forutsigbare lønnsforhold regulert av tariffavtaler? Kanskje folk rett og slett blir forbannet over fagforeningsknusing? Kanskje dere rett og slett har undervurdert kundene deres? Kanskje dere får svi for dette? Kanskje det er en ide å ta rev i seilene? Kanskje dere burde stille dere selv disse spørsmålene fremfor å fremstå skylde på andre og fremstå som en bedrift uten mediestrategi, uten evne til mediehåndtering og uten evne til å få fram et budskap?

Du sier at de ansatte ikke vil få dårligere lønnsbetingelser enn i dag. Det er mulig, men for i framtida har de ansatte i Expert ingen garanti for dette. Fjerning av tariffavtalen vil bety fjerning av AFP, da denne er nettopp avtalefestet. Fjerningen av tariffavtalen setter de ansatte i en langt dårligere posisjon. Dette vet du utmerket godt, Morten, og det er dette som er årsaken til at Expert ønsker å spille fagforeningen ut over sidelinja. En tariffavtale sikrer de ansatte muligheten til å opptre kollektivt som en forhandlingspart. Uten tariffavtale er de ansatte individer uten mulighet for innflytelse, helt og holdent prisgitt arbeidsgiver.

LES OGSÅ: Expert er skyldig i priskrig – på bekostning av ansattes lønnsvilkår

En tariffavtales hovedavtaledel sikrer de ansatte rett til informasjon og innsyn, rett til tillitsvalgte som kan opptre på medlemmenes vegne, og den setter også opp regler for informasjon, samarbeids- og forhandlingsforhold, konfliktløsning osv., kort sagt grunnleggende spilleregler i et demokratisk, anstendig og moderne arbeidsforhold. En tariffavtale sikrer også retten til lønnsforhandlinger. Uten en tariffavtale er de ansatte prisgitt hva arbeidsgiver ensidig dikterer av lønnsnivå og lønnssystemer. Arbeidstidsordninger, ferie, permisjonsbestemmelser, overtidsbetaling osv. reguleres ofte i tariffavtaler. Her er de ansatte overlatt til hva arbeidsgiver måtte bestemme, men selvfølgelig innenfor de begrensinger som arbeidsmiljøloven setter. Fjerning av tariffavtalen representerer altså en maktforskyvning i favør av arbeidsgiver, som nå får uinnskrenket makt innenfor lover og forskrifters begrensing. Man har altså ikke lenger noe partsforhold og bedriftsdemokratiet er altså en saga blott, eller i hvert fall en noe som er et resultat av arbeidsgivers nåde.

En tariffavtale forhindrer ikke bonuser som en del av lønnssystemet. Jeg skjønner ikke hvorfor du trekker fram dette. Dersom arbeidsgiver ønsker bonuser som en del av lønnsbetingelsene, så er vel ikke det noe problem. Jeg vet ikke om Expert har ønsket dette og tatt det opp i forhandlinger med de ansatte uten å få gjennomslag. Mange bedrifter med tariffavtale har både bonusordninger og akkorder. Det er ikke uforenlig med tariffavtale, og de arbeidsgivere som ønsker dette sterkt, vil nok klare å få de ansatte med på det.

Organisasjonsfrihet har man selvfølgelig. Det er lov å organisere seg, og selvfølgelig også lov å være uorganisert. Med retten til å organisere seg følger også retten til å operere samlet som en part, retten til innflytelse og retten til en tariffavtale. Ved å ikke organisere seg er man sin egen lykkes smed overfor arbeidsgiver. Expert har en lav organisasjonsgrad. Man kan selvsagt spørre hvorfor. Termineringen av tariffavtalen kan ikke anses som noe annet enn en klart fagforeningsfiendtlig handling. Den rørende omsorgen du viser for de uorganiserte, taler vel for seg. Argumentasjonen er ikke ulik den Ryanairs direktør Michael O’Leary bruker i sin splitt og hersk-taktikk. Det høres demokratisk og fint ut, men målet er ofte å maksimere arbeidsgivers makt og minimere arbeidstakernes innflytelse. De ansattes lønns- og arbeidsvilkår blir taperen på lang sikt. Tariffavtaler er nettopp det som sikrer demokrati, likeverdighet, innflytelse og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. Avstemninger med styrt informasjon, press på tillitsvalgte og ansatte og ledere som overvåker avstemninger med håndsopprekning, har ingen ting med demokrati å gjøre. Å bruke dette som metode for å terminere tariffavtalen kan neppe betegnes som noe annet enn en sleip finte. Jeg står fast på den karakteristikken.

Jeg skjønner at mange av Experts ansatte nå strømmer til Handel og Kontor. Det er gledelig. Hvis mange nok gjør det, vil det sikre retten til tariffavtale. Jeg håper jo uansett at dere tar fornuften fangen og inngår tariffavtale på ny. Hvis ikke tror jeg nok av responsen jeg har fått, at kundene vil svikte dere. Da kan deres brutale fremferd mot egne ansatte bli en dyr lærepenge. Jeg tror ikke media kan få skylda for en eventuell kundeflukt. Dette er en situasjon dere har satt dere i selv, og vi glemmer ikke. For veldig mange er dere nå samme kategori bedrift som Ryanair. Mange av oss kommer ikke til å bruke pengene våre hos Expert inntil en tariffavtale er reetablert. Det må dere leve med. Vi har god hukommelse og skal minne både dere og potensielle kunder på at dere driver fagforeningsknusing. Men vi har også evnen til å tilgi. Kommer tariffavtalen på plass, kommer vi også tilbake som kunder.

Det er forhåpentligvis mange år til jeg trenger å kjøpe vaskemaskin igjen. Jeg trenger nok mye annet av elektronikk og hvitevarer før det. Dere er utelukket frem til inngåelsen av en tariffavtale. På samme måte som at det er organisasjonsfrihet, har man også frihet til å kjøpe sine varer i den butikken man måtte ønske. Du gjorde et poeng ut av at mange ansatte i Expert som velger å ikke være organisert. På samme måte er det mange etter hvert som velger å ikke være kunder hos Expert.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned