Bare med politikk kan vi bekjempe terror

Foto: Cris93

Terrorisme er de maktesløses våpen. I stedet for flere bomber der, må vi skape flere jobber her, i stedet for håpløshet, må det gis mulighet til å leve vanlige liv og bygge egen fremtid.

Isak Lekve
Om Isak Lekve (27 artikler)
Aktivist, skribent, sosiolog - og sosialist.

Så har terroren enda en gang slått til i hjertet av Europa, denne gangen Brussel i Belgia. Dette skjer etter et halvår med grusomme angrep i blant annet Ankara, Beirut og Paris. Ettersom IS har tatt på seg skylden, så kan vi forutsigbart nok forberede oss på enda en runde hvor «modige» sjeler nå skal ta det endelige oppgjøret med islam.

LES OGSÅ: Hvordan unngå islamistiske terrorangrep i Norge

Religioner i endring
Dette er imidlertid en helt åpenbar feilslutning, all den tid det eksisterer 1,6 milliarder mennesker som også bekjenner seg til denne religionen, og som IKKE velger å hverken sprenge seg selv i luften eller reise til den syriske ørken for å drepe. Disse vil, slik generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, sa på direktesendt tv morgen etter Bataclan, absolutt ikke finne dekning i sin tro for å gjennomføre slike aksjoner, men tvert imot mene at slike handlinger står stikk i strid med det som er kjernen i det islamske budskapet.

I likhet med kristendommen, er islam en religion som bærer i seg en lovnad om evig frelse og presenterer sin teologi som den eneste sanne vei dit. Samtidig har religionene en misjonsbefaling: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler» (Matt: 28:19), og det er ikke vanskelig å se at dette kan brukes til å legitimere mye forskjellig i religionenes navn. Og det har da også vært gjort til gangs – det skulle være nok å nevne ordene korstog og inkvisisjon. I dag er dette imidlertid et mindre problem – selv om evangeliene hovedsakelig er de samme og alltid har hatt den positive betydningen det glade budskap.

Dette illustrerer at en religion ikke er noe konstant, selv om de religiøse tekstene forblir uforandret, men endres i tråd med samfunnet rundt dem. Og dette er hovedgrunnen til at den historisk funderte argumentasjonen om «islams sanne vesen» fra slike som Hege Storhaug er helt meningsløs. Islam er noe annet i dag enn i 622, 711 eller 1683, akkurat slik kristendommen er noe annet i dag enn i 325, 1095 eller 1478. Samtidig som det også er hovedgrunnen til at det hele tiden gir mening også for utenforstående å støtte de fortolkningene av islam som harmonerer mer med vårt grunnleggende samfunns- og menneskesyn. Her gjør stemmer som Storhaug dessverre det motsatte – og bidrar paradoksalt nok til å legitimere den samme ekstreme islamismen hun søker å bekjempe.

Et svar på maktesløshet og elendighet
Så hvorfor utføres denne terroren i dag i islams navn? Det springende punktet her er nettopp makt- og maktesløshetsforholdene, og å analysere terror som virkemiddel i lys av dem. Hvem bruker dette, og hvorfor? Historisk har terror hovedsakelig vært brukt av grupper som ville vært sjanseløse ved regulær krigføring, om det nå var serbiske nasjonalister i 1914, norske sivilisasjonskrigere i 2011, eller europeiske islamister i 2016. De ville alle tapt i åpen kamp, og er derfor tvunget til å bruke andre virkemidler for å få oppmerksomhet og tilslutning til sin sak. Terror er den fremmedgjorte og de maktesløses våpen, de som ikke har råd til bombefly må i stedet sprenge seg selv om de overhodet skal kjempe. Og da tilsier maktforholdene i verden at brorparten av dem som i dag bruker dette, vil kunne hente sin motivasjon nettopp fra islam.

For muslimer er overrepresenterte blant de unge og maktesløse. I Midtøsten, lever så godt som alle i samfunn som av ulike grunner ikke evner å gi sine medlemmer utsikter til gode og trygge liv og en fremtid å tro på, mens det i våre vestlige samfunn, er de som blir de første ofrene. I bydelen Molenbeek i Brussel – der hvor Bataclan-terroristene vokste opp – har arbeidsløsheten vært rundt 30% i over 15 år, med få tegn til bedring.

Den liberale ideologiens falitt
Dette er en grell kontrast til den liberale ideologien som dominerer vestlige samfunn i dag, på tvers av de viktigste partigrensene. Denne består både i et forsvar for det bestående, og en fortelling om at her kan alle oppnå gode liv, at dette er det beste mulige samfunn, ja i noen varianter selv historiens ende slik det ble formulert av Fukuyama for 25 år siden.

På den ene siden hevdes det at alle er like mye verdt, kan nå like langt, og få et like godt liv – slik skapes håp og drømmer. På den andre siden eksisterer det både internt i vesten, og globalt, en systematisk seleksjon hvor mange unge mennesker blir tapere – slik næres håpløsheten og slik knuses de samme drømmene.

Det er mangelen på et respektabelt liv og en fremtid, og troverdige fortellinger til å legitimere dette, som gjør at mange søker seg til fortellinger som nettopp tilbyr å flytte fokus fra personlige nederlag til strukturelle forhold og slik gi en forklaring og en løsning. Dette har en troverdighet fordi nederlagene nok ikke oppleves som særlig selvforskyldte, og det er de da gjerne heller ikke. De er resultat av et samfunn hvor det kreves stadig mer for å lykkes – og som derfor genererer stadig flere tapere. Denne misnøyen bunner i reelle forhold, og kan derfor også brukes konstruktivt for endring, slik som vi ser ved Indignados, Juventud sin Futuro eller Occupy-bevegelsen.

LES OGSÅ: Norske styrker involvert i trening av norsk terrorsiktets militsnettverk

Muligheter trengs
Men dessverre, blir misnøyen vel så ofte brukt destruktivt som ved nyfascisme og altså ulike former for ekstrem islamisme, som vinner troverdighet i tråd med at Daesh vinner frem i maktvakuumet i den syriske ørken, i direkte opposisjon til vesten. Et maktvakuum i stor grad skapt av det katastrofale historiske øyeblikk, da vestlige ledere bestemte seg for å invadere Irak våren 2003 og legge de eksisterende samfunn i grus. Av samme grunn er det nettopp i Libya og Afghanistan – hvor vestlige bombekriger har ødelagt landene og skapt lignende maktvakuum, at lignende bevegelser står sterkest. Daesh og deres ideologi blir slik det motsatte av den maktesløsheten som preger mange unge muslimer. Når en har opplevd at venner og brødre og mødre og barn har blitt drept av amerikanske eller franske eller norske bomber – spiller det ingen rolle om det var i «frihetens» eller «likestillingens» eller «demokratiets» navn. Her har konfliktforståelsen til Daesh spesielt gode vekstvilkår og det skyldes i all hovedsak vestens egen tankeløshet.

Skal vi ha noen sjanse til å bekjempe terror, er det altså ikke riktig, å fokusere slik Frankrikes president Francois Hollande gjør nå, på at dette er krig. Da bidrar man bare til å bygge opp om det fiendebildet vi ønsker å bekjempe. I stedet for flere bomber der, må vi skape flere jobber her, i stedet for håpløshet, må det gis mulighet til å leve vanlige liv og bygge egen fremtid. Da kreves imidlertid mindre intervensjonisme – og en helt annen økonomisk og sosial politikk enn det som føres i dagens Europa.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

25 kommentarer på Bare med politikk kan vi bekjempe terror

 1. Og godtroenhet skaper løgn, ikke omvendt.

 2. Dette blir litt for enkelt, nå får du det til å høres ut som at det bare er å trylle fram jobber. Det er nevnt i ingressen, men det er ingen konkrete forslag. Hvem skal skape jobbene? Hva skal det jobbes med? Blir det uproduktive liksomjobber som koster oss penger heller enn å tjene inn til fellesskapet? Vi har et underskudd på statsbudsjettet på 200 milliarder kroner, så det å skape liksomjobber i offentlig sektor er i alle fall ingen god idé. Visst er jeg enig i at arbeid er nøkkelen til suksess, men jeg er ganske sikker på at vi ikke bare er to om å mene det. Problemet er snarere at det er lettere sagt enn gjort. De ufaglærte jobbene blir automatisert bort.

  Ingen har vel påstått at samtlige 1,6 mrd. muslimer vil kverke oss, men om det så bare er snakk om én prosent som er ekstreme og vil det, så er det fortsatt 16 millioner – et nokså uhyggelig tall. Visst fins det dekning i skriftene deres for handlingene, det kommer helt an på tolkning. Ofte brukt av moderate muslimer er det at det står at et drap på et uskyldig menneske er å betrakte som drap på hele menneskeheten, med konklusjonen at IS o.l. er uislamske. Problemet er at i islamistenes øyne er ikke vi uskyldige, vi er «korsfarere» og legitime mål (jepp, tredjegenerasjonsateister som meg er også «korsfarere»). Vi må slutte å late som at islamsk terror ikke har noe med islam å gjøre, slutte å skylde på at tilhengerne dens er sosialt mer utsatte og den slags (hva er forresten høna og egget?), og heller innse at det nå i 2016 faktisk fins er nok av folk som støtter eller begår terror basert direkte på islamske skrifter (til og med metodene var kopiert i detalj på Westgate), ikke fordi de nødvendigvis er tapere, men også fordi de virkelig har trua. Islam kan ikke frikjennes for alt, islam må stå til ansvar for det islam forårsaker. Det er f.eks. ikke greit at noen muslimer i Vesten tyr til vold pga. noen tegninger av profeten deres, men det skjer likevel. Det er islam som er problemet i den saken, ettersom islam definerer det som forbudt å tegne profeten og viktigere å følge islam enn statenes lover. At det store flertallet overser akkurat det er kjempebra (og må støttes!), men samtidig må ikke det bety at det ekstreme mindretallet ikke kan kritiseres – ei heller at religionen mindretallet henter ideologien sin ifra ikke kan kritiseres.

  Å avfeie Storhaug er et blindspor. Dama har tross alt jobba med islam i 20 år, vært nesten like mange ganger i Pakistan og har en nær omgangskrets som i hovedsak består av muslimer og eksmuslimer. Islamofob-ad-hominem-argumentet nytter ikke. Å redigere bort ekstreme vers fra Koranen i norske (ev. europeiske) oversettelser, slik Storhaug foreslår, er slettes ingen dum idé – det er aktivt reformarbeid som bidrar til å ta legitimiteten fra de ekstreme som refererer til nettopp disse versa. De moderate følger ikke de versa uansett, så hva er problemet? For å ta en ikke helt god sammenlikning: de som klagde høyest over at «nu» skulle skrives «nå» i 1938 var de mest konservative – de som tviholdt på sitt fram til de døde ut, de som tapte fordi det ikke kom påfyll fra «mainstream bokmålsbrukere». Det av to sentrale grunner: det var nye tider (det var ikke lenger noen grunn til å skrive «nu») og «nu» var ikke lenger en del av den offisielle normen. Ideen er den samme når det gjelder Koranen. De ekstreme vil ikke lenger vil kunne vise til skriftene og vinne støtte – fordi skriftene heller er redigert til å passe med det moderate flertall. Skulle noen ha et problem med at den norske oversettelsen av skriftene reformeres, må det nødvendigvis bety at de har et problem med at ekstreme vers fjernes – og da er de ikke moderate. Slik Luther brakte Bibelen til folk på deres eget morsmål, bør det også kunne spres en allmenn oppfatning av at den norske oversettelsen er like god som den arabiske originalen.

  For øvrig syns jeg ikke det er galt at Hollande kaller en krig for en krig. Vi har Den islamske staten, som de facto er en stat, som sender krigere/soldater for å utføre krigshandlinger hos oss. Det er krig. Å late som at det er noe annet, at den ekstreme islamismen er mye mindre enn den faktisk er osv. er å ljuge folk rett opp i trynet. Det er ikke akkurat noe som hjelper på samholdet og tilliten til samfunnet. Islamkritiske partier over hele Europa vokser, ikke fordi vi hele gjengen har blitt hatske (slik jeg i valgkampen fikk inntrykk av at en del Rødt-folk mener), men fordi stadig flere vanlige folk ikke lenger har tillit til systemet.

  Jeg håper vi etter hvert kan få med venstresida i kampen mot islamismen, slik venstresida en gang stod i spissen for kritikk mot kristendommens politiske side. Protestantismen ligger nærmest i biter, og godt er det. Dessverre framstår venstresida nå for ofte som islamismens venner i Europa, som ikke vil høre noe av at islamismen kommer fra islam, men som heller strør om seg med merkelapper som islamofobi og vrir det hele om til å handle om klassekamp og vestlig imperialisme. Hvor er den venstresida som talte kristendommen midt imot, slik at grunnleggende rettigheter for f.eks. homofile fikk gå føre følelsene til kristendommens mørkemenn? Hvorfor går ikke venstresidas feminister til frontalangrep på kvinnesynet i skriftene?

  • AvatarJoakim Moellersen // 2016-03-24 kl 20:15 //

   Vi har i flere tiår i Europa hatt systemer som har klart å skape jobber til nesten alle som har ønsket det. Det hadde ingenting med magi å gjøre, men mer med en stat som ikke aktivt motarbeidet fagbevegelsen og etterkom dens krav til å skape høy sysselsetting med stadig bedre lønninger og arbeidsforhold. Det kan la seg gjøre igjen, men da må man lytte mer til mennesker og mindre til kapital. Vi er rikere enn noensinne og har dermed bedre forutsetninger til å skape et samfunn som er godt for alle enn tidligere.

   Det finnes dekning i bibelen for å steine unge folk som drikker alkohol, men det er lite fruktbart å behandle kristne som potensielle drapsmenn av ungdom som er glad i en fest, selv om det også forekommer at kristne tar livet av folk med henvisning til bibelen. Nettopp det at man behandler muslimer som spedalske gjør at mange av dem føler seg fremmedgjorte og nærer et hat mot det samfunnet de har vokst opp i. På den måten bidrar en slik mistenkeliggjøring du holder på med til at unge muslimer søker reaksjonære og voldelige krefter i deres religion.

   Du svarer ikke på kritikken av Hege Storhaug, noe de færreste av tilhengerne hennes gjør. Du bare durer på og gjentar hennes argumenter. Ikke så rart at mange ser på fanskaren hennes som sekteriske.

   Hvis du tror det er krig i Europa må jeg be deg slå opp ordet i ordboka.

   Det er få på venstresida som ikke ser høyrepopulismens framvekst i sammenheng med en tillitskrise. Det utelukker imidlertid på ingen måte økende hat.

   Dessverre preges kommentaren din av stråmannsargumentasjon og at du ikke tar hensyn til hva som står i artikkelen du kommenterer under. Du motsier knapt noe av det som står i teksten, men durer heller på med floskler fra ytre høyre, noe du har til felles med store mengder andre som argumenterer for omtrent det samme. Du later som om artikkelforfatteren har påstått at islamistisk terrorisme ikke har noe med islam å gjøre. Det er bare tøv. Du impliserer at han mener at religion ikke kan kritiseres. Et reint fantasifoster.

   Venstresidasfeminister har bedre ting å bedrive tida si med enn å gå til angrep mot hellige bøker. Den type feminisme som retter seg mot kvinneundertrykking, også i muslimske miljøer, støtter opp om og hjelper aktivister som kjemper i pakistanske, syriske, kurdiske etcetera miljøer som bekjemper kvinneundertrykking. Hadde du vært på Youngstorget 8. mars i år ville du sett akkurat det. Slikt arbeid er langt viktigere enn å stå på utsiden og fortelle muslimer at det de tror på er barbarisk. Det vil bare føre til ytterligere splittelse og sekteriske tilstander.

   Venstresida er for øvrig den eneste kraften i Norge og mesteparten av vesten som har et meningsfyllt arbeid mot at vestlige stater sender bomber, penger og våpen til diktatorer i Midtøsten, inkludert islamistiske diktaturer, som påtvinger befolkningen sin en grufull tolkning av koranen, undetrykker dem på en bestialsk måte og samtidig utdanner reaksjonære imamer og sponser moskeer rundtom i verden. Det var knyst fra hege Storhaug da oljeminister Tord Lien fra Frp besøkte Saudi-Arabia, kun for å snakke business og samtidig sikre fortsatt militært samarbeid med det wahabistiske tyranniet.

   • Avatarlovåundre // 2016-03-25 kl 11:37 //

    Det er flott at du vet om samfunnssystemer som kan få arbeidsledigheten sterkt redusert.
    Og det er trist at politikerene ikke hører på deg.
    Men nå er det jo engang slik at det er mye arbeidsledighet på grunn av at vi muligens har feil politisk system, så da får vi forholde oss til det alle sammen, både muslimer og den opprinnelige befolkningen.
    Det var mye arbeidsledighet på 30 tallet også, men lite bomber og terroraksjoner av den grunn, men litt bråk var det jo.

    Men når du nå er inne på dette med at muslimene føler seg fremmedgjorte i vårt vestlige europeiske samfunn, har dem vel mye av skylden selv.
    Når man kommer til et nytt samfunn og veldig mange opprettholder en kultur som nekter sine døtre å gifte seg med barna til den opprinnelige befolkningen så kan man ikke vente å bli så veldig inkludert i det opprinnelige samfunnet.
    Da har man iallefall ingen grunn til å klage på at man føler seg utafor.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2016-03-25 kl 21:29 //

     På 1930-tallet sto høyresida for en omfattende forfølgelse av arbeiderbevegelsen og venstresida i land etter land i Europa. Denne ble etter hvert reindyrket av fascistene som nettopp derfor fikk støtte fra den «moderate» høyresida og en rekke kapitalister. Det var på 1930-tallet at den norske staten satt inn militæret mot sivile i eget land – den eneste gangen i landets historie så vidt meg bekjent – det såkalte Menstadslaget. Europa var i tillegg preget av grufulle forfølgelser av etniske minoriteter. Med sosial ustabilitet og fattigdom kommer vanligvis vold, i en form eller enn annen.
     Folk har naturligvis et ansvar for å tilpasse seg selv. Den norske staten har ingenting å være stolt over når det kommer til integrering. Språk og arbeid er det viktigste, men man kan ikke skyve problemer som tvangseksteskap og kvinneundertrykking under teppet. Der har man gjort en alt for dårlig jobb.

    • AvatarPeeWeeMadman // 2016-03-25 kl 22:36 //

     «Det var mye arbeidsledighet på 30 tallet også, men lite bomber og terroraksjoner av den grunn, men litt bråk var det jo.»

     Dette viser vel bare hvor uvitende høyresiden kan være? Jeg synes egentlig at JM uttrykker det litt vel mildt her, i og med at demokratiet på 30-tallet kollapset både i Tyskland, Spania, Portugal, Østerrike og en rekke land i Øst Europa! I tillegg var det stor politisk uro i Frankrike i samme periode. Grunnen til at det forekom lite terror var nok rett og slett at vanlige folk hadde svært begrensede muligheter til å skaffe seg skytevåpen, men det var da nok av vold utenom det. Det var jo i flere land masseslagsmål mellom fascister og kommunister og mellom arbeiderbevegelsen og innleide bøller fra arbeidsgiversiden. I USA hvor arbeiderne faktisk hadde våpen hadde man nesten regelrett krigføring i Harlan Country War.

     • Avatarlovåundre // 2016-03-26 kl 00:50 //

      Du bekrefter jo bare det jeg skrev, at litt bråk var det jo fra arbeidere som ikke hadde jobb.
      Og sånne debatt herskeutsagn som …»Dette viser vel bare hvor uvitende høyresiden kan være?»…synes jeg du egentlig bare kan kutte ut.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-03-26 kl 01:05 //

      Det var da langt fra bare folk som ikke hadde jobb som laget bråk. I USA var faktisk den mest alvorlige uroen konflikter mellom arbeidere og arbeidsgivere. Det samme var tendensen i Europa også! Det var ikke de arbeidsledige som sto for den politiske uroen, de var nok i større grad kriminelle, men det var folk fra arbeiderklassens om var missfornøyd med sine forhold. Tidligere var det også en tendens til at den verste uroen i nedgangstider ikke kom fra arbeidsledige, men blant de som fortsatt var i jobb som opplevde press på sine lønninger og arbeidsforhold.

      Jeg synes at «litt bråk» er et latterlig mildt begrep, i og med at demokratiet enten falt eller var nært på å falle i en rekke industrialiserte land i den perioden. Faktisk, så var jo resultatene av det bråket langt mer dramatisk enn noe vi enda har sett av islamsk terrorisme. Islamsk terrorisme har heller enda ikke klart å destabilisere noe vestlige samfunn i nærheten av samme grad som terrorismen på seksti og syttitallet destabiliserte land som Argentina, Brazil og Uruguay.

   • Du må gjerne henvise til Bibelen, men det rettferdiggjør ikke hva som står i Koranen. Man kan dra alle mulige sammenlikninger, men virkeligheten er den at det ikke er radikal kristendom, men radikal islam vi står overfor. Kristendommen er (heldigvis) på full fart tilbake. Avvæpninga av kristendommen i Vesten gjennom sekularisering må sies i hovedsak å ha vært en suksess, og jeg mener derfor at det ikke skader å forsøke samme metode mot islam (det er jo en grunn til at det er radikal islam vi sliter med, ikke radikal kristendom). Du mener jeg bidrar til mistenkeliggjøring av muslimer, ved at jeg angivelig behandler muslimer som spedalske. Den påstanden får stå for din regning, les kommentaren min igjen – jeg snakker om ideologien islam(isme) og islamister, ikke muslimer (annet enn at jeg nevner at islamistene er en delmengde av muslimene – liten, men ikke ubetydeilg).

    Jeg forstod teksten slik at artikkelforfatter / dere mener at Storhaug er irrelevant fordi hun angivelig bare bidrar til å legitimere det hun vil bekjempe. At hun er irrelevant er jeg ikke enig i, så da drog jeg fram ett av forslagene hennes, et jeg likte, og skreiv mine egne tanker om det (altså: jeg mener at forslaget slettes ikke var så dumt, underforstått: ikke avfei henne helt dersom bare noe er galt). Visst er jeg uenig med Storhaug på flere punkter, men om det er viktigere for deg å blande meg med alle andre som mener Storhaug har noe fornuftig å si enn å diskutere det forslaget jeg tok fram, så værsågod. Folk har tross alt kalt meg verre ting enn sekterisk fan av Storhaug, venstreradikal f.eks. Kanskje det har en sammenheng med at jeg gjerne får Rødt relativt høyt opp på valgomater og at jeg har gitt slengstemmer til Rødt-folk. Jeg aner ikke hva Storhaug mener om Tord Liens besøk, og det bryr meg egentlig heller ikke, men spør du meg, bør ikke Norge ha noe slikt samarbeid med Saudi-Arabia eller andre religiøse diktaturer. Mener Storhaug at det ikke var noe problem, så kan du betrakte den saken som et eksempel på at jeg er uenig med henne. Og flott om dere arbeider imot støtte til S-A o.l., jeg har verken sagt imot det eller kritisert dere for det.

    Bokmålsordboka bruker jeg mange ganger daglig, ellers takk. Ordet krig defineres som «våpenkamp mellom to eller flere stater eller folkegrupper». Det står Den islamske staten mot de vestlige landa. Vi bomber hos dem, de bomber og skyter hos oss, altså våpenkamp (eller er ikke bomber og skytevåpen våpen?) mellom to eller flere stater eller folkegrupper (IS og vestlige land). Ved nærmere lesing, ser jeg at artikkelforfatter ikke direkte nekter for at det kan kalles krig, men kritiserer Hollande for å fokusere på det. Jeg ser for så vidt ikke noe galt i det heller, særlig om det presiseres at det er en krig mot islamistene, ikke mot muslimer generelt.

    At jeg ikke motsier så mye av det som står i teksten har nok å gjøre med at jeg heller ikke til hensikt å gjøre det. Jeg valgte meg et par punkter der jeg stilte noen spørsmål, i tillegg til at jeg kom med noen egne synspunkter. Noen sidespor hender det nok at jeg tar, særlig når jeg skriver på mobil og ikke kan bla opp og ned hele tida. Kan ikke se at jeg har påstått at artikkelforfatter nekter for at islamistisk terror har noe med islam å gjøre, men jeg skriver derimot at vi må slutte å late som at det er slik, med henvisning til at den påstanden ofte løftes fram i allminnelige medier. Det har, som forventa, allerede vært flere personer framme og uttalt at Belgia-terroren, som Paris-terroren, ikke har noe med islam å gjøre. Jeg så en reportasje tidligere i vinter der det kom fram at islam var innblanda i alle verdens viktigste konflikter i dag, etterfulgt av en «ekspertuttalelse» om at det nærmest bare var tilfeldig. Jeg har også bekjente som mener at det er feil å knytte islamisme til islam, enda jeg har til gode å høre et overbevisende argument fra dem i diskusjon (i akkurat den saken). Om du analyserer dette vi-et til utelukkende å gjelde artikkelforfatter, så kan jeg si her og nå at det ikke er det jeg mente. Kanskje burde jeg satt det i anførselstegn – jeg tar det til etterretning, for å låne Støres favorittuttrykk. Jeg kan skyte inn at jeg oppfatter det som at det antydes at islam ikke er en del av problemet, gjennom henvisningen til uttalelsene fra lederen av Islamsk råd (altså at islamsk terrorisme går imot islams kjernebudskap).

    Et problem jeg opplever på Radikal Portal er at alle spørsmål automatisk tolkes som direkte kritikk/uenighet/latterliggjøring. Jeg husker ikke nøyaktig hva saken dreide seg om, men en gang stilte jeg et spørsmål her inne og gav noen vettuge og noen absurde mulige forklaringer, type: «hvorfor ser skog grønn ut på flyfoto? Er det klorofyll i plantene? Brytning av lyset? Grønne menn fra Mars som står tett i tett?». Da tolka dere meg så klart dithen at jeg virkelig mente noe tilsvarende at det var grønne menn fra Mars som gjør skoger grønne på flyfoto. Inntrykket jeg får her er at alle som er enige i mindre enn 90 % av det som skrives automatisk skal tolkes som troll fra ytre høyre. Tvert om. Jeg er her inne (en sjelden gang riktig nok) for å lese argumenter og synspunkter jeg vanligvis ikke møter, og tillater meg å stille spørsmål (ekkokammerkommentarfelt kan vi vel være enige om at er ganske kjedelige?). Jeg har sett gode tekster her inne, som har gjort meg klar over problemer jeg ikke kjente til, husker særlig en tekst fra i høst om MS-behandling som jeg endte med å ta vare på.

    Jeg kunne skjønt det om feministene ikke gadd å pirke i hellige skrifter dersom «ingen» brydde seg om dem (sånn som de latterlige reglene i Bibelen om at menn er verdt 20 sjekel mer enn kvinner osv.), men situasjonen er den at skriftene aktivt brukes for å legitimere undertrykking. Storebroren til en god kamerat gjennom oppveksten tvang sin egen mor til å begynne å dekke seg til med henvisning til skriftene. Etter at faren stakk var det også en selvfølge at han skulle bli sjef i familien, enda gutten ikke engang hadde fylt 18. Ikke fikk mora lov til å dra alene på besøk til noen av naboene dersom mannen i det huset var hjemme heller, nok en gang med henvisning til skriftene. Som nokså religiøs dame måtte hun bare godta, enda hun egentlig ikke hadde lyst. Når dette kritiseres som et islamsk problem, står det folk i kø for å skrike islamofob og kaste skitt. Reaksjonene kommer vel så ofte fra norske forståsegpåere som fra muslimene selv for øvrig, litt à la denne saken.

    Her må jeg stoppe pga. dårlig tid. Beklager eventuell dårlig struktur og skrivefeil, og om det er noe jeg har glemt å svare på.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2016-03-25 kl 23:06 //

     Vi hadde en kar som kalte seg en tempelridder som drepte 77 mennesker i Norge for fire og et halvt år siden. Det er det rasistiske ytre høyre som har stått for all ikke-statlig terrorisme i Norge (med unntak av Arfan Bhatti som riktignok ikke ble dømt for synagogeskuddene). Nå vokser også ytre høyre og vold fra slike grupperinger i takt med arbeidsløshet, politisk mistillit og økende fattigdom. Sist vi hadde nazister i gatene i Norge var nettopp i en periode med høy arbeidsløshet, så denne forklaringen er naturligvis ikke partikulær for væpnede jihadister.

     Hvis du tror jeg har prøvd å rettferdiggjøre koranen har misforstått.

     Du snakker om at islam er slik og slik. Det vil naturligvis medføre at muslimer er tilhengere av det du påstår islam. Det er akkurat denne ideen om islam som en bestemt ting som er ganske uforandelig som artikkelforfatteren kritiserer. Det finnes like mange versjoner av islam som det finnes muslimer. Religionsutøvelsen er naturligvis ikke uavhengig av hellige bøker, men vi kjenner ganske godt til hvordan utøvelsen av kristendommen har endret karakter gjennom tidene, og det har også islam. Utøvelsen har naturligvis svært mye med de sosiale forholdene til de religiøse.

     Selv om bokmålsordbokas krigsdefinisjon ikke er spesielt presis kan ikke terroraksjoner fra IS gå inn under denne da IS verken er en stat eller en folkegruppe.

     Hvis du leser kommentaren min en gang til vil du se at jeg ikke har kalt deg en «sekterisk fan av Storhaug».

     «jeg skriver derimot at vi må slutte å late som at det er slik, med henvisning til at den påstanden ofte løftes fram i allminnelige medier», skriver Gastiz. Der misforsto jeg deg. Beklager det.

     «Da tolka dere meg så klart dithen at jeg…»
     Det er vanskelig for meg å svare på dette, særlig med tanke på at det store flertallet som beveger seg i kommentarfeltene til Radikal Portal ikke har noe med driften av sida å gjøre.
     Hva som står i koranen får man ikke gjort noe med. Det har seg slik at mange tror at det som står der er guds ord og da nytter det ikke hvis Hege Storhaug eller den norske stat stryker noen avsnitt. Gud har likevel skrevet det samme i deres øyne. Det er praksis og særlig religiøse minoriteters råd, befalinger og veiledninger man må angripe om man ønsker å undetrykking og vold i religionens navn. At noen som aldri har hatt noe med en trosretning å gjøre står på utsiden og forteller de på innsiden hvor galt det de ser på som guds ord er tjener lite annet enn å få noen til å føle seg bedre med seg selv og skape splittelse og ofte paralelle samfunn. Det blir ikke mindre kvinneundertrykkelse av slikt. Det venstresida og feminister kunne vært langt flinkere til er å støtte opp om folk som gjør opprør mot islam og praksiser som blir holdt i live i islams navn. Disse har naturligvis en langt større gjennomslagskraft enn noen fra utsiden vil kunne ha. Her er det imidlertid tegn til forbedring som jeg håper vil fortsette i riktig retning.

 3. Nok en sosiolog som hevder at dette har ingenting med Islam å gjøre? Det finnes ufattelig mange mennesker verden over i Sør-Amerika, Asia og Afrika som lever i mye større håpløshet enn mennesker i Belgia som ikke bomber samfunnsinstitusjoner og medmennesker, så det blir direkte feil å hevde at dette ikke har noe med Islam å gjøre. Da kan du like godt hevde at ondskapen under nazismen på tredvetallet kun var et resultat av arbeidsledighet i Tyskland. Du vet at det ikke stemmer. Arbeidsløsheten reder grunnen, men den bokstavelige politiske tolkning av Koranen er verktøyet for ekstremismen på samme måte som nazismen. I Norge finnes hundrevis av salafister i Islam net og moskeer som blant annet hyller en pakistansk drapsmann i en demonstrasjon, uten at NRK, venstresideaviser eller -nettsteder engang problematiserer det. Heldigvis så er det etterhvert muslimer som tar til orde mot salafistene og ekstremistene.

  Hege Storhaug snakker ikke om den «sanne islam», men skiller mellom Mekka og Medina-muslimer. Det burde Isak Lekve også gjøre.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2016-03-24 kl 20:24 //

   Nok en gang ser det ut til at du ikke har lest innlegget du kommenterer under. Det er ingen benektelse av at islamistisk terror har noe med islam å gjøre. Les igjen og prøv igjen.

 4. Svært irriterende å lese at du insinuerer at dette er vestens feil. Bomber fra vesten osv.

  1. For det første vet vi at de fleste som blir drept i terror i midtøsten er andre muslimer. Hatet mellom shia-sunni er langt større enn mot vesten.
  2. Ideen om en Islamsk stat er flere hundre år gammel. Den har langt tradisjon, lenge før vestlig innblanding. Dette er ikke noe nytt påfunn.
  3. De fleste terrorister i europa er andregenerasjons innvandrere. De er godt utdannet, de er sosiale, de har hatt jobb. De er ingeniører. Med dine resonnement burde det vært fattige rumenere som sprengte seg selv. Dette handler i stedet i veldig stor grad om ideologi.
  4. Det er ikke vestlig imperalisme som holder midtøsten nede eller som har lagt disse samfunnene i grus. Det er mektige diktatoriske, superreligiøse styrer. Hva har disse maktfigurene gjort for kvinners frigjøring? For kritisk tenkning? For jobbmuligheter, økonomisk vekst, deltakelse i internasjonal handel og den globale økonomien? Svært, svært lite. Hva har Syrias naboland gjort i Syria?? Dette er midtøsten selv som har ansvaret for at de har blitt så til de grader regressive. Jeg forsvarer ikke Irak-krigen, men ikke se på den som grunnleggende årsak til hatet vi ser nå.

  Hvorfor har venstresiden denne trangen til å forsvare religiøs galskap og selvpiskingen av vestlige verdier? Tenk på mindretallet blant mindretallet. Tenk på kvinnene i midtøsten som prøver å slåss for rettigheter i midtøsten, eller homofile som vil leie hverandre på gata, men som møter motstand blant imamer og ekstremt konservative holdninger som trykker dem ned. Nå er det på tide at venstresiden sier at nok er nok, og blir med å stå opp den erkereligiøse makteliten i midtøsten. Ikke skyld på blindsporet USA. Av med skylappene.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2016-03-24 kl 20:23 //

   Det er svært underlig å lese at du virker å ha overbevist deg selv om at man kan bombe andre land i år etter år uten å forvente å noensinne få noe tilbake av egen medisin. Det er svært under å lese at du virker å mene at det som skjer i vesten, begått av mennesker som er født og oppvokst i vesten ikke har noe med politikken man fører i vesten å gjøre. Selvbedrag må vel det kalles.
   Punkt en og to har ingenting med artikkelen vi kommenterer under å gjøre. Punkt tre er feil. I punkt fire mener du at det er en motsetning mellom diktaturer og vestlig krigføring. Disse to har gått hånd i hånd. Vesten støtter de fleste diktaturene i Midtøsten og har en finger med i spillet i alle krigene i regionen.
   Det er ingen som har forsvart religiøs galskap. Det er derimot noen som har ønsket å se hvor denne galskapen kommer fra for dermed å kunne finne løsninger til hvordan man kan bli kvitt den. Dette i motsetning til høyersida som vil bli like gærne selv og synes å ønske en sivilisasjonskrig.
   Tør jeg minne deg om at oljeminister Tord Lien for noen måneder siden var på kosebesøk hos et av verdens jævligste diktaturer, Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er Norges allierte både når det kommer til økonomi og militæret. Vi selger militært materiell til landet. Deler av venstresida er de i Norge som kjemper mot dette.

   • Utrolig hvordan du ser på verden. Har vesten bombet disse familiene til terroristene? er det derfor de bomber oss?? Tror du på det? Er det derfor Iran og saudi arabia hater hverandre også? er det derfor kvinner ikke har rettigheter, derfor økonomien går dårlig, og alt annet jeg nevner? Er det derfor Boko Harem eksisterer? Er det derfor Indonesia så lenge slet med muslimske terrorister (Bali)?

    Hvor er alle de tibetanske selvmordsbomberne?? De har opplevd langt verre enn de fleste.

    Å legge skylden på Vesten for dette, er helt vilt. Skriver mer senere. Jeg forstår ikke verdensbildet ditt.

    • AvatarEgil Frantzen // 2016-03-24 kl 22:12 //

     Ja, det blir svært unyansert å kalle terrorisme de maktesløses våpen. Verken Rote Arme eller ABB eller disse belgiske muslimene fremstår som om de er pressa til terrorisme pga dårlige levevilkår

     • Dette er en del av måten Møllersen og andre argumenterer på. Når voksne imamer lærer barn at du får evig frelse om du sprenger deg selv i en europeisk by, så er det ikke den maktgale imamen eller den maktgale diktatoren som bruker religionen på en ekstremt undertrykkende måte sin skyld, men vestens skyld som bomba Irak i 2003 eller USA siden de innsatte Shaen på 50-tallet. Og der stopper fortellinga. Forstå det den som kan.

      Myten om at fattige mennekser i utenforskap blir terrorister er gang på gang blitt debunka. Da bør det, som sagt, være rumenere som blir behandlet forjævlig over alt i europa, amerikanske uteliggere eller tibetanere som blir terrorister.

      For Møllersen så er det rasjonelt at man blir terrorist. Man ser landet sitt ha problemer på tv, forstår umiddelbart at dette utelukkende er vestens skyld for deres ugjerninger i etterkrigstida (landenes og regionens interne konflikter kan naturligvis alltid relateres til dette), man blir alle tråkka på i vesten av alle hvite rasister, og så fattige og svake grupper som de er, så klarer de likevel å både lage bomber og komme seg gjennom de beste sikkerhetssystemer, ta utdannelse og greier. Fatter ikke. Følger logisk. Vestens skyld. Pga dårlige levekår. Intet eget ansvar. Vesten må ha skylda. Det er så behagelig.

      Jeg vokste selv opp på østkanten. Husker godt hvordan, da var det vel pakistanske klassekamerater, hevdet 100 prosent skråsikkert at 9/11 var iverksatt av USA selv, og de var obsessed på at vi hvite egentlig hata dem. Jøder stod bak arbeidsledigheten deres. Dette er grunnleggende ideologi som lever i mange muslimske miljøer. Dessverre. Det er komplekse mekanismer bak. For Møllersen er det bare å skylde på vesten. Vi har bomba dem. Ikke Assad. Vi. Der stopper det. Det er så lat tenkning at det svir.

     • Du må ikke rundjule den intellektuelle latskapen til Møllersen så grundig.

      De innvandringsvennlige er pressa nå. De kan ikke bare fortsette med hyperventilering om «haterne og hetserne, rasistene og de islamofobe». Sitronen er pressa tørr.

      Snart blir det kanskje mulig i stedet å få en nøktern diskusjon om at masseinnvandring fra muslimske land ikke er forenelig med ytringsfrihet og åpne samfunn i lengden?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-03-25 kl 19:59 //

      Nå fantaserer du igjen. Det er naturligvis ingen tilfeldighet at du hittil ikke har referert til noe jeg eller Lekve har skrevet fordi det du selv skriver er basert på dine egne vrangforestillinger. Hvis du lurer på noe så er det bare å spørre, men da mener jeg spørsmål, ikke beskyldninger med et spørsmålstegn bak.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-03-25 kl 19:54 //

      Maktesløshet er ikke det samme som å ha dårlige levevilkår.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2016-03-25 kl 19:54 //

     En ting har du rett i og det er at du ikke forstår. Det virker ikke som du gjør et forsøk på det heller.
     Det er ingen som har påstått at det er en automatikk i at folk som har det ille sprenger seg selv i lufta. Verken artikkelforfatter eller jeg har påstått at alt kun har med vestens handlinger å gjøre. Det er kun inne i hodet ditt.
     Det virker som du tror at det ikke har noen effekt på folk at de får bomber i hodene. Det er naturligvis latterlig.
     Det virker som du ikke tror at folk påvirkes av å være arbeidsledig og på siden av samfunnet. Virkelighetsfjernt er det.

     Du har innbilt deg selv at jeg og andre mener alt er vestens feil. Det er en absurd fantasi. Når det kommer til å se hva vi kan gjøre med en problematisk situasjon må man se på hva man har gjort og hva det har ført til. Det vil ikke du. Da er du dessverre dømt til å heie på en politikk som har bidratt til å sette oss i et uføre og en politikk som har ført samfunn på ville veier før.

 5. Refugees welcome to norway. Meld dere inn, vi trenger dere nå. Vi kan klare 100 000 før ekle frp lukker grensen.

 6. AvatarOle Hanssen // 2016-03-26 kl 20:45 //

  For å sikre arbeidsplasser til Nordmenn, kvinner og unge så trengs det en ny politikk.
  Denne politikken vil også sikre Nordmenn effektivt mot truslene fra Islam.
  Det Nordmenn bør svare Islam og terroristene med, ref. Brussel 22.3.16 og Paris 13.11.15,
  er helt ny livskraftig og effektiv politikk, sjekk her
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174097792973517&id=148437672206196
  Fra olehanssen@mail.com
  NorgeDemokratene politisk program forslag 1 / versjon 0.1
  Skrevet i perioden etter terrorangrepene i Paris 13.11.2015

  Oppfordring #1 (til deg kjære leser): bidra til å forbedre programmet ila. år 2016
  Oppfordring #2: del dine forbedringsforslag og det politiske programmet på Facebook
  Oppfordring #3: bidra til at det blir opprettet et nytt politisk parti i Norge for å delta og sette dagsordenen i Stortingsvalget i år 2017 (eller til at programmet tas opp i det eksisterende partiet Demokratene sitt politiske program).

  Merknad: Programmet i denne versjonen fokuserer på livskraftige tiltak(lovendringer) for det norske folk, i liten grad argumentasjonen bak disse tiltakene/endringene.

  Overordnet er endringene/programmet drevet av kjærligheten til det opprinnelige norske folk og behovet for å sikre framtidens livsgrunnlag for disse rettmessige arverene til Norge. (ikke hat-drevede endringer slik våre politiske motstandere med en gang vil hyle).

  Politisk program del A: Nasjonal selvråderett:
  -Vi aksepterer kun overnasjonale regler/avtaler/forpliktelser fra Nato og Geneve konvensjonen og kun forpliktelser i Grunnloven til Norge versjonen fra år 1814.
  -Grunnloven fra 1814 sin paragraf om å nekte adgang til riket modifiseres til å inkludere arabere, negre og muslimer.
  -Norge meldes ut av Schengen avtalen og EØS avtalen.
  http://www.vg.no/…/meninger/myten-om-eoes-avtalen/a/10105398
  Grensene stenges, grensekontroll på alle overganger. Visumplikt innføres til Norge.
  -Retten til asyl fjernes. Utmeldelse av FN vurderes som alternativ.

  -Forfordelingen av etnisk fremmedkulturelle til stillinger i staten og kommunene lovforbys.
  Politikken snus 180 grader til dette:
  -Forfordelingen av etnisk norske til stillinger i staten og kommunene lovpålegges.
  Av sikkerhets begrunnelser vurderes det å forby muslimer ansettelse i staten og kommunene.
  Av sikkerhets-/lojalitets- begrunnelser forbys muslimer og ikke-norske statsborgere og de som ikke har 2 norske foreldre og 4 nordiske besteforeldre, politiske verv lokalt og nasjonalt, i kommunestyrer og på Stortinget.

  Alle som ikke er norske statsborgere må søke visum og arbeidstillatelse.
  Så lenge arbeidsledighetstallet blant nordmenn i hele Norge overstiger 10 000 mennesker,
  Så gis det normalt ikke arbeidstillatelser til fremmedstatlige/fremmedkulturelle.
  (arbeidsledigheten blant våre unge nordmenn/jenter vil utraderes, dette er å vise omsorg for vårt folk).

  Sjekk resten på
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174097792973517&id=148437672206196

 7. «Dette er imidlertid en helt åpenbar feilslutning, all den tid det eksisterer 1,6 milliarder mennesker som også bekjenner seg til denne religionen, og som IKKE velger å hverken sprenge seg selv i luften eller reise til den syriske ørken for å drepe.»

  Hvor stor andel av nazistene deltok egentlig i folkemordet på jødene? Betyr dette at nazisme er en «fredelig ideologi»? Det er litt komisk at en setning som inneholder «åpenbar feilslutning» begår nettopp en slik. Det er imidlertid ingen nyhet at så få «myke» akademikere mestrer generalisering. Videre er det verdt å merke seg at de negative konsekvensene islam har på samfunnet ikke begrenser seg til terror og drap.

  For å se hvilken effekt islam har på samfunnet bør man sammenligne muslimske samfunn med ikke-muslimske. Man vil da finne at nær sagt alle sosiale faktorer forverres proporsjonalt med andelen muslimer. Dette lar seg også forklare kausalt ved å se på hva slags samfunn som kreves i henhold til islam, da med tanke på lovgivning og straff, rettigheter til etniske og religiøse minoriteter, homofile, annerledestenkende og kvinner osv.

 8. Det beste jeg kan si om denne artikkelen er at den gjør et forsøk på å forstå samt forklare problemstillingene rundt terror.
  Derimot har jeg litt problemer med å følge logikken i både premisser og slutninger. Men det kan selvfølgelig være meg som kommer til kort der.
  Uten å henge meg for mye opp i detaljer, så kan det være grunn til å påpeke at islamistisk terror ikke er noe som plutselig dukket opp på vår dørterskel sånn rundt 1970 da palestinerne i sin kamp mot Israel begynte å kapre fly. Riktignok ikke israelske fly, men alle fly man kunne få tak i, nesten uansett land. Disse aksjonene kan forresten godt innpasses i den årsaksforklaringens som artikkelen bygger på.
  I den islamske verden har man hatt terrorliknende angrep i århundrer. Særlig av sunni-ekstremister mot shia-muslimer. Hvordan dette skal tolkes inn i en modell av makt-og maktesløshet som ifølge forfatteren er det springende punkt når vi skal forklare islamistisk terror, er ikke helt klart for meg.
  Det er selvfølgelig viktig at radikalisering av muslimske ungdommer i ganske stor grad henger sammen med deres sosio-økonomiske stilling. Jo dårligere kår du lever under, dess lettere er det å få deg med i ekstreme miljøer der man tilbys mulighet til handling, og ikke minst løsninger.
  Det kan synes svært naivt for oss andre at noen er villig til å begå massemord, og til og med selv bli drept, for et løfte om at du pga av disse handlingene skal gå rett til paradis og der forenes med dine 72 hurier.
  Bare så synd at fakta viser at en stor andel av jihadistene faktisk ikke kommer fra noe utpreget tapermiljø der det å bli terrorist og komme seg raskt til paradis liksom er den eneste veien ut av elendigheten.
  Istedet kan vi se at terroristenes motiver i hovedsak er reigiøse, og i mye mindre grad styrt av deres sosio-økonomiske levekår.
  Så det er kanskje ikke så dumt som Isak Lekve mener å se nærmere på religionen når vi skal prøve å forstå islamistisk terror?
  Men en analyse blir litt skjev om man i utganspuntet går ut fra at de som analyseres (her de som forøver terror) «har litt rett».
  Vi kan finne og forstå årsaker, men uansett finnes det på dette feltet ingen rettferdiggjøring, og ingen tilgivelse.

Kommentarfeltet er lukket.