Autonomia – kampen om territoriene

Foto: Yngve Solli Heiret

Urfolkssamfunn blir forvist fra jorden sin av paramilitære grupper og landeiere. Men kampen mot for landrettigheter og lokalt selvstyre er sterk i Mexico.

Nyhet
About Nyhet (772 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Autonomia er en radioserie laget av Ingrid Holland og Yngve Heiret for RadiOrakel.

I denne episoden skal vi bli kjent med urfolkssamfunn som kjemper for sine territorier i Mexico. Urfolksgruppen Triquis i delstaten Oaxaca har blitt brutalt fordrevet fra territoriene sine. De lever nå utenfor delstatens rådhus hvor de krever å få dra hjem igjen. Vi drar også til Xochicuautla hvor Otomi-folk organiserer seg i motstand mot utbyggingen av en motorvei som er planlagt å bygges tvers gjennom landsbyen deres. Vi blir kjent med det ekstreme voldsbildet i Mexico og hvordan urfolk organiserer seg for selvstyre og rettferdighet.

https://soundcloud.com/ingridholland/autonomia-episode-2

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

10 Comments on Autonomia – kampen om territoriene

 1. Jarl Torfinn Hellesvik // at //

  Journalisten benytter ordet urfolk. Hva er urfolk i journalistens bevissthet? Kan han han fortelle oss det?

  • Joakim Moellersen // at //

   FN har en urfolksdefinisjon. Du kan vel slå opp en selv og se om noe av det journalistene sier bryter med den. Hvis ikke er den et greit utgangspunkt.

   • Jarl Torfinn Hellesvik // at //

    Og hva er FNs urfolksdefinisjon? Det synes jeg at du skal fortelle leserne om, ikke bare påstå at det finnes en slik definisjon.

    • Comrade Pootie // at //

     “Det finnes ingen allment godtatt definisjon av begrepet urbefolkning. I de siste tiårs diskusjoner i FN-systemet har man lagt vekt på følgende:

     Urbefolkning angir befolkningsenheter som har en historisk sammenheng med de samfunn som hadde utviklet seg på territoriet før invasjon og kolonisering fant sted, og som betrakter seg som forskjellige fra andre sektorer i de samfunn som nå hersker over disse territoriene eller deler av dem.”
     https://snl.no/urbefolkning

     ——–

     “I henhold til ILO-konvensjon nr. 169 er det sentrale om noen nåværende gruppe har en tilknytning til et bestemt område fra før de nåværende statsgrenser ble etablert i det aktuelle området. Det rettslig relevante er derfor hva som har skjedd fra i dag og tilbake til 1600/1700-tallet, og ikke om det er noen forbindelse mellom steinalderfolket for 10 000 år siden og dagens folkegrupper.”
     https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/hvem-er-urfolk/id451320/

     • Jarl Torfinn Hellesvik // at //

      Til det som leksikonet forteller.

      Det som står i dette nettleksikonet er ikke kvatitetssikret. Det bærer denne fortlellingen preg av. Først så står det at det ikke finnes noen definisjon av hva som kjennetegner disse “urfolkene” og så begynner leksikonet å fortelle hva som kjennetegner disse “urfolkene”. Jeg tror at vedkommende som har skrevet dette burde få et kurs i logisk slutningsslære.

      Til det som Regjeringa forteller i det sitatet du har lagt ut, så har jeg det å si at dersom dette stemmer så er også nordmenn et urfolk.

     • Comrade Pootie // at //

      Prøvde bare å hjelpe, men etter litt googling ble jeg ikke stort klokere enn det jeg copy/pastet. Det ser i alle fall ikke ut til å være noen allmenn definisjon med konkrete rammer.

      Bortsett fra visse områder i nord som samene har status som urfolk er jo nordmenn absolutt et urfolk på disse trakter i rent logisk forstand. . Du skal ikke mange hundre årene tilbake før mesteparten av landet var nærmest ubebodd, bortsett fra noen områder der noen hundre tusen individer var spredt tynt utover. Annet enn de begrensede områdene samene holdt til i, var det var ikke noe etablerte samfunn her før våre forfedre kom.

     • PeeWeeMadman // at //

      Hvordan det var med Norge før vikingtiden er vel noe man ikke har perfekt oversikt over? Jeg har jo lest noen som mener at det bodde et folk her før oss, som vi jaget bort eller utryddet i forhistorien en eller annen gang?

     • Lyn_Gordon // at //

      Perfekt oversikt er vanskelig å ha, men det er godt dokumentert at det har levd folk i Norge lenge før vikingetiden. At det bodde noen her før “oss” er det heller ingen ting som tyder på da de vi stammer fra antakeligvis er de som som fulgte iskanten etter siste istid. Hvem som var først i nord av samer og “nordmenn” er det ingen som vet med sikkerhet så vidt jeg vet.

    • Joakim Moellersen // at //

     Vanskelig å bruke google skjønner jeg. Her blir begrepet enkelt forklart av et FN-organ:
     “It is estimated that there are more than 370 million indigenous people spread across 70 countries worldwide. Practicing unique traditions, they retain social, cultural, economic and political characteristics that are distinct from those of the dominant societies in which they live. Spread across the world from the Arctic to the South Pacific, they are the descendants – according to a common definition – of those who inhabited a country or a geographical region at the time when people of different cultures or ethnic origins arrived. The new arrivals later became dominant through conquest, occupation, settlement or other means.

     Among the indigenous peoples are those of the Americas (for example, the Lakota in the USA, the Mayas in Guatemala or the Aymaras in Bolivia), the Inuit and Aleutians of the circum polar region, the Saami of northern Europe, the Aborigines and Torres Strait Islanders of Australia and the Maori of New Zealand. These and most other indigenous peoples have retained distinct characteristics which are clearly different from those of other segments of the national populations.”

     http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf

 2. Kim Gale // at //

  Nordmenn og samer blir sakte fordrevet fra sitt land og det verste er at det er en gjeng med svikere som aktivt hjelper til og det er vel minst like uhyggelig?

Comments are closed.