Seier for havnearbeiderne i sør

Norsk Transportarbeiderforbund mobiliserer utenfor havnestyrets møte. Demonstrantene vant fram. Alle foto: Lars Berge

Tirsdag mobiliserte fagbevegelsen i Kristiansand på kort varsel for å stanse et framstøt for privatisering av kommunens havn. Det ga umiddelbar uttelling og en etterlengtet seier for bryggesjauerne.

Nyhet
About Nyhet (774 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Halvor Fjermeros

En av norgeshistoriens lengste arbeidskonflikter utspiller seg nå i flere norske havner. I Oslo, Drammen og Tromsø er det streik. Tirsdag 15. mars kom også konflikten til Kristiansand. Det vil si: En måned tidligere hadde et forslag om å tildele rederiet Nor Lines en eksklusiv rett til lasting og lossing av egne skip blitt lagt fram i havnestyret, men saken var unntatt offentlighet, og følgelig ukjent. Først i forrige uke ble det kjent havnedirektøren gikk i spissen for å undergrave laste- og lossearbeidernes rettigheter i forbindelse med en stor utbygging av havna i området Kongsgård/Vige.

Norsk transportarbeiderforbund (NTF) sentralt og lokalt reagerte omgående. Fellesforbundets årsmøte i Agder Fagforening sist fredag vedtok en støtteerklæring på strak arm. Andre klubber og foreninger fulgte opp. En vellykket mobilisering av 120-130 støttespillere for bryggesjauerne med faner og flagg omkranset inngangen til havneadministrasjonen i det havnestyrets medlemmer entret møtelokalene. Det ble holdt appeller på løpende bånd, fra Rogalands transportarbeiderforening og LO i Agder, fra SV og Rødt, fra Norsk transportarbeiderforbunds nestleder Terje Fenn Samuelsen og lederen for Kristiansands havnearbeidere. Gjennomgangsmelodien var at dette var et forsøk på innføring av sosial dumpimg i en offentlig eid og drevet havn, iscenesatt av havnedirektøren og havnestyrets leder fra ordførerpartiet Høyre.

12829435_1219375484758949_3273395902195322674_o

Truet med aksjoner og blokade
Konflikten gjelder, som i andre norske byer, havnearbeidernes rett til tariffavtaler. Registrerte havnearbeidere har fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i europeiske havner, hjemlet i ILO-konvensjon 137, ratifisert av Norge i 1974. Den har til hensikt å sikre anstendige lønns- og arbeidsforhold i havnene. I Norge er havnearbeiderne organisert i lokale havnekontorer, og disse kontorene har eksklusiv rett til alt havnearbeid i havna. De siste årene har norske havner blitt utsatt for et stort press for økt produktivitet og tilpasning til det «moderne» og liberaliserte arbeidsliv. Det er nettopp dette som ligger bak framstøtet i Kristiansand, nedfelt i en ny havneplan som er full av honnørord om samarbeid og samordning og skaping av nye arbeidsplasser, men som ikke nevner de eksisterende arbeidsplasser eller egne havnearbeidere med ett ord.

I Fædrelandsvennens oppslag om saken onsdag denne uka lyder ingressen: «Havnearbeiderne truet med aksjoner og blokade hvis Nor Lines fikk eksklusiv rett på et havneområde. Nå har havnestyret vedtatt at det ikke blir noen avtale.» Det ble i møtet advart om at dette kunne blitt begynnelsen på en uheldig utvikling a la det som har skjedd i Oslo med det tyrkiske selskapet Yilports inntreden.

I en kommentar til avisa supplerte NTF-nestleder Terje Fenn Samuelsen med følgende treffende lignelse: «Det vi mener ligger bak, er at selskapene ønsker å bruke sjøfolkene om bord på båtene for å gjøre det arbeidet vi gjør i dag. Det blir som om du skulle tatt deg av din gamle mor på gamlehjemmet fordi du likevel besøker henne så ofte.»

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 Comments on Seier for havnearbeiderne i sør

 1. PerSverreKristiansen // at //

  Ingen kommentarer betyr at folk går andre steder for informasjon, til frieord for eksempel.

  • Leif Stian Leffi Svendsen // at //

   Eller det betyr at høyreekstreme nettroll ikke klarer å koble denne saken opp mot islam og innvandring.

   • PerSverreKristiansen // at //

    Ha ha, dette betyr jo at de venstreekstreme er i ferd med å tape oppslutning i folket, ha ha!
    Hvordan klarte du å kople islam og innvandring til manglende interesse for dette nettstedet forresten?

Comments are closed.