Ahusbanen – t-banen oslofolk må få nå

Foto: CC0

Buss, tog og nåværende baner klarer ikke å ta unna trafikkveksten i Oslo. Ahusbanen blir mer og mer nødvendig for å stanse den uheldige utviklingen.

Bjørn E. Engstrøm‏
Om Bjørn E. Engstrøm‏ (1 artikler)
Bjørn E. Engstrøm bor i Groruddalen i Oslo. Han er utdannet jurist. Han er aktiv i lokalmiljøet i Groruddalen, blant annet som leder av Forum for Ahusbanen/Romeriksbanen.

Luftforurensning har mange negative virkninger. Det fører til for tidlig dødsfall, forringet livskvalitet og fører til sykdommer. Særlig er luftveis-, hjerte og karsykdommer forbundet med luftforurensning. Over tid kan også risikoen for lungekreft og kronisk lungebetennelse øke.

Særlig å redusere veitrafikken og redusere vedfyring. Reduksjon av veitrafikken fører til mindre NOx-utslipp og mindre svevestøv. Forbud mot dieselbiler fjerner ikke svevestøv fra veiene. Datokjøring ble forsøkt i Bergen vinteren 2015-2016, men førte bare til en nedgang i nitrogenoksider (NOx) med 5 prosent. For eksempel kan kraftig økte bompenger også få ned trafikken. Dieselbiler gir lavere CO2 utslipp enn bensinbiler, men altså høyere NOx-utslipp.

En varig nedgang i bil- og busstrafikken kan oppnås ved bygge ut kollektivtrafikken med t-bane. Da kan vi redusere NOx, svevestøv og få mindre køer på veiene våre. Vi får bedre luftkvalitet, bedre trafikkflyt, mindre støy og mindre risiko for veitrafikkulykker.

Hvorfor er Ahusbanen/Romeriksbanen viktig
Ahusbanen/Romeriksbanen er en forlengelse av t-banens linje 2 fra Ellingsrudåsen til Visperud, Lørenskog bussterminal (Metro-senteret), Ahus og videre til Lillestrøm, via Løvenstad, og til Kjeller.

Ahusbanen/Romeriksbanen kan i stor grad bidra til å redusere bil- og busstrafikken på veiene i Groruddalen og på veiene i Lørenskog og Skedsmo. Lokaltrafikken her er i stor grad preget av privatbilisme. Med Ahusbanen/Romeriksbanen på plass, kan også bil- og busstrafikken inn mot og ut av Oslo reduseres hver dag hele året. Dette vil være et viktig bidrag for å bedre luftkvaliteten og folks helse.

Ca 9000 tusen personer er innom Akershus Universitetssykehus (Ahus) hver dag i gjennomsnitt hele året. Disse menneskene må i dag bruke privatbil, drosje og buss. Det finnes ikke skinnegående transportløsninger til Ahus, Norges største sykehus. Om lag 67 prosent av de ansatte på Ahus (over 9000 ansatte totalt) bruker privatbilen hver dag. Sykehuset betjener en befolkning på ca 500.000 personer.

Ahusbanen/Romeriksbanen vil få betydning for mer enn 200.000 mennesker (flere enn i Trondheim) og for ca 100.000 arbeidsplasser. Befolkningen og antallet arbeidsplasser er forventet å øke i årene fremover. Lillestrøm skal utbygges som regionby. Dette er store tall og mye større tall enn for boliger og arbeidsplasser på Fornebu. På Fornebu snakker vi om inntil maksimalt 20.000 arbeidsplasser og 6300 boliger (er nylig foreslått økt til 11.000 boliger). Bare på Ellingsrud er det over 7000 boliger. Haugerud menighet har til sammenligning over 13.000 husstander.  Likevel er Fornebubanen av en eller annen grunn prioritert foran Ahusbanen/Romeriksbanen. Det er jo helt uforståelig når man sammenlikner tallene.

Nye klimamål
Det rødgrønne byrådet i Oslo har nylig lagt frem ambisiøse klimamål. Utslipp av klimagasser skal kuttes med 60 prosent fra dagens nivå innen 2020. Innen 2020 skal 20 prosent av bilparken reduseres i Oslo. Transport står for 63 prosent av de totale utslippene i Oslo.

Slike mål er vel og bra, men det er ikke realistisk å oppnå hvis det ikke er alternativer til bilen. Mange av bilene i Oslo kommer dessuten fra områder utenfor Oslo. Det er her Ahusbanen/Romeriksbanen blir viktig for å få folk over på skinnegående transport istedenfor at de sitter på biler og busser. Selv om bussene går på biodiesel eller hydrogen, hjelper det lite så lenge veiene er overfylte. Bussene fører uansett til svevestøv og støy. De siste trafikktellingene på hovedveiene på Nedre Romerike viser at biltrafikken igjen er økende, til tross for at flere reiser med buss, bane og tog. Denne økningen i trafikkmengden ser vi særlig på E6 som går gjennom Groruddalen.  Buss, tog og nåværende baner klarer ikke å ta unna trafikkveksten. Dette skyldes i stor grad befolkningsveksten som fortsatt er forventet å øke. Ahusbanen/Romeriksbanen blir mer og mer nødvendig for å stanse denne uheldige utviklingen. Vi må få folk vekk fra veiene og over på skinnegående, miljøvennlig og effektiv transport. El-sykkel, vanlig sykkel og gange er bra, men kan ikke klare å ta unna de store transportbehovene.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Ahusbanen – t-banen oslofolk må få nå

  1. Ahusbanen høres ut som en god kandidat for krisepakke eller motkonjunkturtiltak.
    Etter oljen er det jo ganske greit å ha transport som ikke drives av olje.

Kommentarfeltet er lukket.