Solidaritetskamp i boikottforbudets land

Foto: BDSMadrid

I fjor ble School of Oriental and African Studies det første britiske universitetet til å gå inn for full boikott av Israel. For snart tre uker siden la Storbritannias regjering frem et lovforslag som innebærer kriminalisering av Israel-boikott.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Intervjuet er gjort av Christine Norheim og sampubliseres med Infofada.

Startskuddet for den internasjonale markeringen av Israeli Apartheid Week (IAW) fant sted ved London-universitetet School of Oriental and African Studies (SOAS) for to og en halv uke siden. I motsetning til markeringer i andre byer internasjonalt markerer SOAS-studenter «uka» i hele tre uker. Da studenter og ansatte ved SOAS stemte for å bryte sine forbindelser med israelske universiteter ved en avstemming om akademisk boikott i februar i fjor ga dette skolens BDS- og solidaritetsbevegelse stjernestatus internasjonalt (boikott, deinvesteringster, sanksjoner). Noen måneder senere besluttet den britiske studentunionen seg for å gjøre det samme.

Til sammen ble de to beslutningene ansett som en seier i den internasjonale BDS-bevegelsen. Det kan imidlertid virke som at seieren ble feiret for tidlig ettersom det britiske parlamentet presenterte et lovforslag for tre uker siden om at blant annet studentunioners boikott av israelske varer og institusjoner skal kriminaliseres. På SOAS har dette vekket frustrasjon blant Palestinasolidariske studentorganisasjoner og ansatte.

Infofada møtte PalSoc-aktivistene Joey Ayoub, mannen bak bloggen ”Hummus For Thought”, og Chiara Busca for å snakke om utfordringene de står overfor i kjølvannet av regjeringens lovvedtak, om Israeli Apartheid Week og om kommende kampanjer.

LES OGSÅ: En enkel løsning å Palestina-konflikten

Infofada: — Palestinamiljøet på SOAS anses av mange i solidaritetsbevegelsen internasjonalt som en gjeng å strekke seg etter. Dere får til veldig mye og særlig imponerende var det at dere fikk gjennomslag for forslaget deres om full boikott av Israel i fjor. Samtidig er det vel dypt frustrerende at Camerons regjering forbyr studentunioners Israelboikott. Hva tenker dere om årsakene til og konsekvensene av den nye loven?

Joey: — Her på SOAS kjenner vi innvirkningene av en økt boikottmotstand blant politikerne som sitter med makta. Etter at vi vant frem med forslaget om full boikott av Israel her ved universitetet har universitetsledelsen nektet å gjennomføre vedtaket. Denne beslutningen er jeg og mange med meg overbevist om at henger direkte sammen med innsatsen som visse politikere i Westminster har lagt ned for å motarbeide BDS-bevegelsen her til lands. Selv om det selvsagt er slik at ledelsen ved SOAS til dels tvinges til å føye seg etter politikernes vedtak, er det likevel dypt skuffende at de trosser de beslutningene som deres vitenskapelig ansatte og vi i studentmassen ved universitetet har vedtatt med overveldende flertall. De fremviser en svært udemokratisk lederstil og gjør det vanskelig for oss å stole på at det er våre studentrettigheter de jobber for.

Chiara: — Som Joey sier så representerer universitetsledelsens valg om å trosse majoritetens beslutning et slag i trynet. At regjeringen spesifiserte at boikottforbudet gjelder studentunioner er forståelig i og med at det er blant studenter at engasjement mot urettferdighet er sterkest. Selv om loven og universitetsledelsen gjør det vanskeligere for oss å motarbeide Israelstøtten her til lands, har begge deler liten innvirkning på vår motivasjon til å jobbe for Palestina og palestinernes rettigheter. Det innebærer bare at vi må endre strategiene vi bruker i solidaritetsarbeidet.

LES OGSÅ: Jeg skulle på en konferanse i Palestina… Enda flere grunner til akademisk boikott av Israel

Infofada: — Hva innebærer denne strategiendringen slik dere ser det?

Chiara: — For det første har det blitt enda viktigere for oss det siste året at vi i PalSoc ikke støter fra oss hebraiskstudentene her ved universitetet. Vi ønsker å ha så mange som mulig med oss i solidaritetsarbeidet og da er det viktig at det ikke fremstår som at vi angriper enkeltstudenters valg av studieretning. Vi vil ikke motarbeide deres muligheter til å dra på utveksling, ei heller til Israel. Dette fremstår kanskje paradoksalt i og med at vi jobber for at universitetet skal slutte seg til boikottvedtaket fra i fjor, men det er likevel noe vi har forstått at ikke bør være vårt hovedanliggende å jobbe med på nåværende tidspunkt. I det minste ikke på samme måte som før.

Joey: — Etter at årets markering av Israeli Apartheid Week er avsluttet vil vi begynne arbeidet for en kampanje mot G4S som har ansvaret for minibankene her på universitetet. Årsaken til at vi har valgt oss ut G4S som hovedprioritet i vår kommende boikottkampanje er at de leverer både sikkerhetspersonell og -utstyr til israelske fengsler og muren. At SOAS benytter seg av et selskap som tilbyr denne typen tjenester er helt uforståelig. Skolen har tross alt et omdømme å ivareta; et omdømme som innebærer SOAS sin ledende posisjon innenfor Asia-, Afrika- og Midtøstenstudier. Mer spesifikt proklamerer ledelsen universitetets spesialiserte innsikt i temaer som demokrati, utvikling, menneskerettigheter, identitet og lovsystemer. Med denne innsikten som fundament for universitetets eksistens skulle man kunne forvente at universitetet avslutter sine forbindelser med G4S. Israel er en stat bygget på alt annet enn de temaer som SOAS har spisskompetanse i og derfor må forbindelsen mellom vårt universitet og G4S brytes. Utover kampanjen mot G4S vil vi i det store og hele vende fokus mot de store selskapene som aktivt bidrar i opprettholdelsen av okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza.

Infofada: — En erfaring den norske BDS-bevegelsen fikk da G4S ble tvunget ut av en rekke offentlige institusjoner i Norge i 2013, var at de solgte seg inn i et annet «etisk forsvarlig» sikkerhetsselskap. På denne måten opprettholder de innkomsten av en viss profitt i Norge uten å være synlige. Hvordan vil dere motarbeide mulige kamuflasjestrategier fra G4S og andre selskaper som profitterer av Israels nåværende form?

Joey: — Vi har veldig gode erfaringer med ulike aksjonsformer og dette er helt sikkert noe vi vil benytte oss av når vi begynner arbeidet mot G4S. Hvordan vi skal kunne motarbeide strategiene til et enormt selskap som G4S er ennå usikkert nå som loven om boikottforbud er vedtatt, men det er helt klart at vi har mye arbeid foran oss nå som Israeli Apartheid Week snart er over.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned