Sylvi og Erna sammen om alvorlig feilinformasjon

Illustrasjonsfoto: Statsministerens kontor

Statsministeren og integreringsministeren sprer feilinformasjon til Stortinget og det norske folk for å forhindre at asylsøkere får sine rettigheter oppfylt. Det er ingen vakker symbiose vi ser i regjeringa.

Guri Waalen Borch
Om Guri Waalen Borch (36 artikler)
Guri Waalen Borch er mphil. i Peace and Conflict Transformation fra Universitetet i Tromsø.

De fleste vil være enige i at det å feilinformere Stortinget og folket er alvorlig, kanskje særlig fra regjeringshold. Noen vil til og med hevde at det er særlig graverende når det gjøres for å forhindre at kvinner og barn skal få oppfylt livsviktige rettigheter som er nedfelt i internasjonale konvensjoner.

Statsministeren og hennes statsråd har lenge sunget på det samme løgnaktige verset
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har nylig blitt kritisert for feilaktig informasjon både om enslige mindreårige asylsøkeres motiver for å søke asyl i Norge og om antall familiegjenforeninger asylsøkere til Norge forårsaker. Erna Solberg har akkurat blitt avslørt i å ha feilinformert Stortinget om andelen enslige mindreårige asylsøkere. Det er som om de synger harmonisk på samme verset – et vers basert på løgn og forvridning av fakta.

Som omtalt på nrk.no mener Statistisk sentralbyrå at Listhaugs påstand om at dobbelt så mange asylsøkere kan komme som følge av familiegjenforening er feil. Hun har også påstått at enslige mindreårige ofte er såkalte «ankerbarn» – barn som sendes som et anker i forveien, for så å få foreldrene etter på familiegjenforening. Hun baserte påstanden på en Unicef-rapport. Unicef Norge har i etterkant sendt klagebrev til justisdepartementet for misbruk av rapporten. I følge Ivar Stokkereit i Unicef Norge fremkommer det tvert imot av rapporten at det er sikkerhetssituasjonen og deres behov for beskyttelse som er det avgjørende motivet for at disse barna har søkt asyl. Aftenposten omtalte dette i januar.

Sylvis feilinformasjon og misbruk av blant annet Unicef-rapporten har vært kjent en stund. Nå melder imidlertid Aftenposten om at selveste statsministeren har feilinformert Stortinget om andelen enslige mindreårige asylsøkere. Hun har hevdet at det kom en høyere andel i 2015 enn i årene før. Hadde hun basert seg på faktiske tall, ville hun ha måttet sagt det motsatte.

LES OGSÅ AT: Erna Solberg roste Vestleiren fire dager før Bufetat oppdaget uforsvarlige forhold for asylbarn

Hvorfor så oppsatt på enslige mindreårige asylsøkere?
Hvorfor er Sylvi og Erna så ensidig og enstemmig oppsatt på de enslige mindreårige asylsøkerne? Det er underlig å observere en slags Høyre/Frp-symbiose, og vanskelig å huske hvordan Høyre så ut før den kom til.

Allmenheten skal tro at de fleste asylsøkerne som kommer er unge menn uten beskyttelsesbehov, og at de tillegg er ute etter familiegjenforening. At de strømmer på. Ikke trenger beskyttelse. Kan forårsake at enda flere kommer. Er ikke dette siste en selvmotsigelse? Dersom det er sant at de ikke trenger beskyttelse, vil de faktisk ikke få innvilget verken asyl eller familiegjenforening. Inntrykket er likevel skapt – samtidig som vi i virkeligheten ikke har sett en så lav andel enslige mindreårige på fem år – men dette vrengebildet skal gi gehør i befolkningen for ytterligere innstramninger. Det kan virke som Erna og Sylvi ønsker så lite empati i befolkningen som mulig, midt i en krise som faktisk handler om at mennesker må flykte fra alt de har kjært, og det med forferdelige bilder i hodet og traumer i bagasjen.

LES OGSÅ: Flyktningene i Vestleiren må bli behandlet som mennesker

Det kan jo hende vi glemmer kvinnene og barna
Får de oss til å tro at de fleste som kommer til Norge som asylsøkere ikke egentlig trenger asyl, og at de bare er en ubegrunnet og unødvendig belastning for landet vårt, kan det jo hende vi glemmer kvinnene og barna i bomberommet, dem Erna ikke så da hun var i Vestleiren. Om de unge mennene kommer fra Jemen eller Syria er det kanskje heller ikke så mange som reagerer på – Erna, statsministeren, har nemlig sagt at de unge mennene sjelden har behov for beskyttelse.

Erna er ikke barneminister, men hun er barneministerens sjef. Hun bruker enslige mindreårige asylsøkere som alibi for innstramningsforslag som har blitt kritisert av blant andre Amnesty, Røde Kors, Barneombudet, Redd Barna og FN. Samtidig er hun med på å mistenkeliggjøre sårbar ungdom.

LES OGSÅ: En flyktnings drømmer VS Sylvi Listhaugs drømmer?

Ingen vakker symbiose
Erna var i november på omvisning i Vestleiren, ankomstsenteret ikke langt unna grensen til Russland. Hun fikk ifølge Aftenposten full omvisning i alle bygg. Hun så ikke det direktøren i Bufetat region nord bare fem dager senere reagerte kraftig på- at funksjonshemmede og syke barn, gravide kvinner og andre sårbare mennesker levde under uholdbare forhold. Hun nevnte ikke kvinner og barn på bloggen sin, men understreket at en stor andel av dem som kom over grensa var enslige, unge menn uten beskyttelsesbehov. Hun skrev at hun hadde sett at det fungerte godt i leiren.

Hun hadde fokuset på de unge mennene – bare at det ikke var basert på virkeligheten.

Sylvi har Erna med seg i sine prioriteringer. Det er ingen vakker symbiose.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

12 kommentarer på Sylvi og Erna sammen om alvorlig feilinformasjon

 1. Avatardigi_owl // 2016-03-07 kl 09:46 //

  «Hun hadde fokuset på de unge mennene»

  Jeg er veldig fristet til å være flåsete…

 2. AvatarJune Johnsen Larsson // 2016-03-07 kl 11:27 //

  Jeg tror dessverre at store deler av befolkningen lukker øynene for denne rekken av feilinformasjon og ensidig fokus som regjeringen har på dette. Vi ser at Frp fosser fram på meningsmålingene, til tross for det ene hårreisende utspillet etter det andre. Veldig mange VIL simpelthen at Listhaug skal ha rett i det hun hevder. Hvis Listhaug & co har rett, vil det rettferdiggjøre ens egen mangel på empati og vilje til å hjelpe. Mange er så opptatte av å klamre seg til overforbruk og et liv i overflod, at enhver form for endring eller nedgang i levestandard er utenkelig for dem. For de av oss som ikke lever i overflod, virker skremselspropagandaen som planlagt: ved å peke på nedgang i velferd, vil de som har lite fra før, ta det for gitt at det er de svakeste i samfunnet som skal betale for flyktningene. Dermed har taktikken virket: folk i alle samfunnslag har hevet garden og er klare til å forsvare seg og sitt. Regjeringen kan gjennomføre det de ønsker – med solid støtte fra befolkningen.

  • Nå er det slik at vi lever i et demokrati. Og det er direkte umoralsk å bruke mer en milion i året på enkelte asylsøkere her(unge menn), ofte ubegrunnet, når man for slike summer kan hjelpe hundrevis av barn og kvinner for samme summen i flyktningeleire. Mange slike må gjennomføre svært risikofylte reiser for å kunne bli ankerbarn og sende penger til hjemlandet. Det er allerede hundretusen arbeidsledige som ikke mottar huslån fra staten fordi de er flyktninger, eller som må slite enda mer for å komme i jobb. Det du beskriver er den godt betalte middelklassens synspunkter og samvittighetsnag.

  • AvatarPeeWeeMadman // 2016-03-09 kl 14:11 //

   Nå ER det jo nettopp slik at det nettopp er de minst ressurssterke som får sin velferd redusert grunnet innvandringen, mens de som har mye fra før av heller får det enda bedre. Den såkalte skremselspropagandaen viser til det som faktisk har vist seg å være realitetene når man har hatt økt innvandring til et land.

   • AvatarJune Johnsen Larsson // 2016-03-09 kl 17:00 //

    Da sier det kanskje mer om myndighetenes fordelingspolitikk enn om den faktiske belastningen av å hjelpe flyktninger?

    • AvatarPeeWeeMadman // 2016-03-09 kl 17:12 //

     Myndighetenes fordelingspolitikk er jo i seg selv et resultat av globaliseringen. Om man virkelig hadde gjort det jeg tror du sikter til og som jeg også ser på som mest fornuftig, nemlig skattlegge de velstående og rike mer for å fordele byrdene mer rettferdig, så hadde landet blitt rammet av «hjerneflukt» og kapitalflukt i stort omfang. Dette er også et annet problem jeg har med mesteparten av dagens venstresiden. Nemlig at de støtter en globaliseringspolitikk som i praksis gjør sosialistisk politikk helt umulig å gjennomføre uten å alvorlig skade landets øknomi!

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-03-10 kl 00:35 //

      Bare myter. Eller har du kanskje noen eksempler på at dette har skjedd?

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-03-10 kl 00:52 //

      Det er jo bare å vise til den trege økonomiske veksten i land som Frankrike og i perioder de nordiske landene samt Nederland/Belgia det. Det gjøre jo også endel oppslag i Danmark og Sverige at så mange unge høyt utdannede flytter utenlands. På samme måte ser man land som Estland, Latvia og Polen ha god vekst nesten bare på grunn av ting som outsources dit.

      Min løsning på det er kort og godt proteksjonisme. Det man så i etterkrigstiden er jo at skikkelig sosialdemokratisk politikk faktisk kan kombinere med svært god økonomisk vekst, så lenge man blokkerer ut konkurranse fra potensielle lavkostland.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-03-10 kl 10:52 //

      Estland, Latvia og Polen har alle lidd av masseutvandring etter at de ble medlem av EU. Samtidig nevner du noen av de landene i EU som det er best å bo i og å jobbe i. Du har en meget svak sak her og dine eksempler gjør ikke annet enn å understreke dette.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-03-10 kl 22:22 //

      Jeg føler at du missforstår hva jeg forsøker å si. Ja, de landene lider av masseutvandring, men det er snakk om håndtverkere og andre «lavkvalifiserte» som flytter derfra til de nordiske landene. Dette er vel også noe jeg mener viser hvor galt det er med økonomisk globalisering, da folk og kapital flytter motsatt vei! Kapitalen flytter nettopp til de landene som folk flykter fra! Derfor støtter jeg en internasjonal orden som favoriserer de landene som er beste å bo og jobbe i, og ikke land som Estland og Polen!

 3. AvatarSiri Kleiven // 2016-03-07 kl 17:17 //

  Det korrekte er vel at ingen av dem har rette tall. Alle som kunne påberope seg å komme fra f eks Syria får nå saken sin behandlet. Fakta som at Det selges Syriske pas både falske og ekte i stor skala er vel også underslått her. Men følg med hva som skjer. Det EU gjør nå er å si at de som ikke kommer fra en krigssone i land som Afgh , Syria eller Irak heller ikke har krav på beskyttelse. Skulle forfatteren gå i rette med noen burde hun ta nrk som systematisk feilinformere om antall og hvor de kommer fra. Litt over ti tusen syrere fikk opphold her i fjor ifølge SSB. I kveld kommer det mer desinformasjon i Lurix.
  Her er EUs tall
  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6996925/3-18092015-BP-EN.pdf/b0377f79-f06d-4263-aa5b-cc9b4f6a838f

 4. AvatarJose Angel Borch // 2016-12-01 kl 17:42 //

  En av de største grunnan til innvandring er jo at norge helt ukritisk og med våre egne politikeres interresser i å sikre sin politiske karriære utover fire år har deltatt i samtlige åtte siste kriger i regi av USA.og ofte uten FN resollusjon Kor mange liv har ikke norske bomber og raketter tatt i disse landene. Og kor mange hundre milliarder har ikkje Norge brukt i våpen bomber granater hellfire pingvinraketter samt kor mange hundre milliarder har kongsberg og norge tjent i salg av alle disse våpen til alle Nato land selv om det strider i mot alle konvensjonan om å selge våpen til land som er i krig samt land som israel og saudi arabia og yemen som og selges våpen til som ikkje overholder non meneskerettigheter og tilog med er okuppasjonsmakt. Samt ofret våre egne soldaters liv og helse i kriger ofte bygd på løgner samt det unektelig var kamp om internasjonal tilgang og opprettholdelse av tilgang til olje og resurser i de områder som er berørt. Så er det rart at folk flykter fra krig ???? Det er ikkje så lenge sia Normenn var i samme situasjon det og pga skjult agenda om malm og tilgang til jernbane i Narvik samt Nordøst passasjen. Men flyktende normenn ble ikkje behandlet umenneskelig heller så da er det vel lett å glemme. Nei kom dokker ut av playstastion tilværelsen og læs litt historie. DET SKU BARE MANGLE AT NORGE E MED Å TA IMOT DE VI SJØLV ER VÆRT MED PÅ Å DRIVE PÅ FLUKT. OG DET HADDE KOSTET MINDRE VISS IKKJE NORGE BLE MED PÅ DE KRIGSKAMPANJENE HELT UKRITISK FORDI USA STÅR I SPISSEN FOR DEM!!!

  Med streng hilsen . JOSE ANGEL BORCH

Kommentarfeltet er lukket.