Sylvi og Erna sammen om alvorlig feilinformasjon

Illustrasjonsfoto: Statsministerens kontor

Statsministeren og integreringsministeren sprer feilinformasjon til Stortinget og det norske folk for å forhindre at asylsøkere får sine rettigheter oppfylt. Det er ingen vakker symbiose vi ser i regjeringa.

Guri Waalen Borch
Om Guri Waalen Borch (34 artikler)
Guri Waalen Borch er styremedlem i Alna SV og støttespiller for Farida.

De fleste vil være enige i at det å feilinformere Stortinget og folket er alvorlig, kanskje særlig fra regjeringshold. Noen vil til og med hevde at det er særlig graverende når det gjøres for å forhindre at kvinner og barn skal få oppfylt livsviktige rettigheter som er nedfelt i internasjonale konvensjoner.

Statsministeren og hennes statsråd har lenge sunget på det samme løgnaktige verset
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har nylig blitt kritisert for feilaktig informasjon både om enslige mindreårige asylsøkeres motiver for å søke asyl i Norge og om antall familiegjenforeninger asylsøkere til Norge forårsaker. Erna Solberg har akkurat blitt avslørt i å ha feilinformert Stortinget om andelen enslige mindreårige asylsøkere. Det er som om de synger harmonisk på samme verset – et vers basert på løgn og forvridning av fakta.

Som omtalt på nrk.no mener Statistisk sentralbyrå at Listhaugs påstand om at dobbelt så mange asylsøkere kan komme som følge av familiegjenforening er feil. Hun har også påstått at enslige mindreårige ofte er såkalte «ankerbarn» – barn som sendes som et anker i forveien, for så å få foreldrene etter på familiegjenforening. Hun baserte påstanden på en Unicef-rapport. Unicef Norge har i etterkant sendt klagebrev til justisdepartementet for misbruk av rapporten. I følge Ivar Stokkereit i Unicef Norge fremkommer det tvert imot av rapporten at det er sikkerhetssituasjonen og deres behov for beskyttelse som er det avgjørende motivet for at disse barna har søkt asyl. Aftenposten omtalte dette i januar.

Sylvis feilinformasjon og misbruk av blant annet Unicef-rapporten har vært kjent en stund. Nå melder imidlertid Aftenposten om at selveste statsministeren har feilinformert Stortinget om andelen enslige mindreårige asylsøkere. Hun har hevdet at det kom en høyere andel i 2015 enn i årene før. Hadde hun basert seg på faktiske tall, ville hun ha måttet sagt det motsatte.

LES OGSÅ AT: Erna Solberg roste Vestleiren fire dager før Bufetat oppdaget uforsvarlige forhold for asylbarn

Hvorfor så oppsatt på enslige mindreårige asylsøkere?
Hvorfor er Sylvi og Erna så ensidig og enstemmig oppsatt på de enslige mindreårige asylsøkerne? Det er underlig å observere en slags Høyre/Frp-symbiose, og vanskelig å huske hvordan Høyre så ut før den kom til.

Allmenheten skal tro at de fleste asylsøkerne som kommer er unge menn uten beskyttelsesbehov, og at de tillegg er ute etter familiegjenforening. At de strømmer på. Ikke trenger beskyttelse. Kan forårsake at enda flere kommer. Er ikke dette siste en selvmotsigelse? Dersom det er sant at de ikke trenger beskyttelse, vil de faktisk ikke få innvilget verken asyl eller familiegjenforening. Inntrykket er likevel skapt – samtidig som vi i virkeligheten ikke har sett en så lav andel enslige mindreårige på fem år – men dette vrengebildet skal gi gehør i befolkningen for ytterligere innstramninger. Det kan virke som Erna og Sylvi ønsker så lite empati i befolkningen som mulig, midt i en krise som faktisk handler om at mennesker må flykte fra alt de har kjært, og det med forferdelige bilder i hodet og traumer i bagasjen.

LES OGSÅ: Flyktningene i Vestleiren må bli behandlet som mennesker

Det kan jo hende vi glemmer kvinnene og barna
Får de oss til å tro at de fleste som kommer til Norge som asylsøkere ikke egentlig trenger asyl, og at de bare er en ubegrunnet og unødvendig belastning for landet vårt, kan det jo hende vi glemmer kvinnene og barna i bomberommet, dem Erna ikke så da hun var i Vestleiren. Om de unge mennene kommer fra Jemen eller Syria er det kanskje heller ikke så mange som reagerer på – Erna, statsministeren, har nemlig sagt at de unge mennene sjelden har behov for beskyttelse.

Erna er ikke barneminister, men hun er barneministerens sjef. Hun bruker enslige mindreårige asylsøkere som alibi for innstramningsforslag som har blitt kritisert av blant andre Amnesty, Røde Kors, Barneombudet, Redd Barna og FN. Samtidig er hun med på å mistenkeliggjøre sårbar ungdom.

LES OGSÅ: En flyktnings drømmer VS Sylvi Listhaugs drømmer?

Ingen vakker symbiose
Erna var i november på omvisning i Vestleiren, ankomstsenteret ikke langt unna grensen til Russland. Hun fikk ifølge Aftenposten full omvisning i alle bygg. Hun så ikke det direktøren i Bufetat region nord bare fem dager senere reagerte kraftig på- at funksjonshemmede og syke barn, gravide kvinner og andre sårbare mennesker levde under uholdbare forhold. Hun nevnte ikke kvinner og barn på bloggen sin, men understreket at en stor andel av dem som kom over grensa var enslige, unge menn uten beskyttelsesbehov. Hun skrev at hun hadde sett at det fungerte godt i leiren.

Hun hadde fokuset på de unge mennene – bare at det ikke var basert på virkeligheten.

Sylvi har Erna med seg i sine prioriteringer. Det er ingen vakker symbiose.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.