Oslo Havn krever fortgang i utbyggingen på Filipstad

Utbyggerne på Filipstad-området er lei av krangling med kommunen og trenering av utbyggingsprosessen. Nå krever Oslo Havn KF fortgang i prosessen.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.
Av Christian Øivindsønn Boger

Filipstad skulle etter Tjuvholmen og Sørenga bli det neste store utbyggingsprosjektet langs Oslos havnefront. Slik har det på langt nær blitt. Siden første planforslag ble sendt plan- og bygningsetaten, av utbyggerne Oslo Havn KF og Rom Eiendom i 2006, har hele prosessen vært preget av krangling mellom utbyggerne og kommunen. Nå har havnedirektør Anne Sigrid Hamran sett seg lei på treneringen, og i et brev til byrådsavdeling for byutvikling krever hun nå fortgang i prosessen.

– Vi er klare til å starte prosessen som skal lede til salget av Hans Jægers-kvartal og ber om at byrådet nå endelig gir tillatelse til at vi kan starte denne prosessen. Vi ønsker at salget og byutviklingen starter så raskt som mulig skriver hun.

– For mye detaljregulering
Hamran understreker i brevet til byrådsavdelingen at prosessen rundt Filipstad er tenkt gjennomført som en kopi av den, ifølge henne, vellykkede prosessen man har vært gjennom på Tjuvholmen.

– Vi trodde i 2006 at utviklingen på Tjuvholmen, som produserte en mengde flotte bygninger, skulle gli sømløst over på Filipstad. Vi spør oss stadig hva har vi gjort galt? Hvorfor stoppet det opp, sa hun på Citykonferansen forrige uke ifølge NENyheter.

Svaret på dette ligger ifølge Hamran gjemt i reguleringsplanen for området og dens fokus på detaljer.

– Jeg mener områdereguleringen er alt for detaljert. Vi bruker forferdelig lang tid på å bli enige på et alt for tidlig tidspunkt i prosessen.

Bekymret for oppsplitting
Verken byrådsavdeling for byutvikling eller plan- og bygningsetaten ønsker foreløpig å kommentere brevet, men byplansjef Ellen de Vibe uttalte i forrige uke sterk motstand mot den oppsplitting av Filipstad-prosjektet som utbyggerne legger opp til.

– Jeg vil være veldig klar på at vi ikke ønsker den oppsplittingen på Filipstad-prosjektet som Oslo Havn KF nå legger opp til, uttalte hun på Citykonferansen.

Byplansjefen er også synlig skremt for at hele finansieringen for prosjektet nå kan smuldre opp.

– Vi trenger et avtaleverk som sikrer finansieringen, også opp mot Oslopakke 3. Slipper man til et prosjekt, smuldrer det hele opp, advarer hun.

Tunnel til besvær
Sakens store stridstema i dag, som i 2006, ser ut til å være byggingen av en tunnel over E18 i området. Utbyggerne har hele tiden slått fast at de på ingen måte ønsker å finansiere en slik tunnel, mens plan- og bygningsetaten har anbefalt en reguleringsplan som omfatter E18-tunnel.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Oslo Havn krever fortgang i utbyggingen på Filipstad

Kommentarfeltet er lukket.