Dette er en miljøkamp for å verne om den dyrebare fjorden

Å lenke seg på maskinene er et lovbrudd, men vi bryter loven for å hindre at et større lovbrudd blir utført. Sjødeponi i Førdefjorden er miljøkriminalitet!  

Maria Refsland
Om Maria Refsland (4 artikler)
Maria Refsland er en politisk aktivist fra Latin-Amerikagruppene.
Synnøve Beitnes
Om Synnøve Beitnes (0 artikler)
Synnøve Beitnes er en miljøaktivist

Aksjeselskapet Nordic Mining fikk i 2015 regjeringens tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall over en periode på 50 år i et sjødeponi i Førdefjorden utenfor Vevring. Tillatelsen ble gitt på tross av en rekke faglig begrunnede frarådelser, og med sikkerhet om at dette kommer til å føre med seg miljøbelastninger både for økosystemer og lokale innbyggere. Det er funnet store forekomster av mineralet rutil i Engebøfjellet. Rutil blir primært brukt som hvitt fargestoff i maling, kosmetikk og medisin. Rutil anses som forbruksvare og med økende etterspørsel fremover. Med argumenter som styrket næringsliv, sosioøkonomiske fordeler og regionsutvikling av Sogn og Fjordane ble sterke stemmer for økologisk bærekraft og miljø meid ned. Nå har Nordic Rutile, underselskapet som utfører arbeidet for Nordic Mining, begynt på sitt to måneder lange prøveboringsprogram.

Vi vil stoppe sjødeponeringen

Ved å lenke oss til fjellet hindrer vi prøveboringen og selskapet får ikke bevismaterialet det trenger for å komme i mål med planene. Målet med aksjoneringen på Engebøfjellet er å stoppe alle planer om sjødeponi i fjorden (http://nu.no/fakta/fordefjorden-avfallsplass-for-gruveindustrien-article4833-232.html). I tråd med «det grønne skiftet» og «fra fossilt til fornybart» hører ikke sjødeponier hjemme her. Norge, sammen med Indonesia, Tyrkia, Papua New Guinea og Chile, er eneste land i verden som fremdeles har sjødeponier. Av disse er vi verst i klassen, enda dette ikke er land vi pleier å sammenligne oss med.

Får 10.000 kroner i bøter hver

Aksjonene mot dumpingen har vart siden mandag 1. februar. I dag er vi på den niende dagen med aksjonering, og åtte nye aktivister har vært oppe på fjellet. Fire av dem ble fjernet av politiet. Til nå har aktivistene pådratt seg 370 000 kr i bøter. Aksjonen er styrt med flat struktur, hvor alt av avgjørelser tas på daglige allmøter, hvor tilreisende aktivister og lokale innbyggere er til stede. Det kommer og går nye aktivister hver eneste dag, og pågangen er stor. At man ved å aksjonere risikerer å bli bøtelagt, stopper ikke engasjementet. En del av aktivistene har også vært oppe flere ganger og pådratt seg flere bøter. Budskapet er klart; 10 000 kr er en liten pris å betale for å holde fjorden rein!

Tror ikke på fagre løfter

Mottakelsen vi aktivistene får i Vevring er rørende. Vi spiser sammen, bor sammen og hjelper hverandre. Menneskene her er dypt takknemlige for at vi er her og står sammen med dem i denne kampen. Like takknemlige er vi for deres hjelp. Vi blir inspirert av å se kampviljen og samholdet i lokalsamfunnet, det er virkelig unikt. Dette er en miljøkamp for å verne om den dyrebare fjorden, men det er kanskje like mye en kamp mot svært skeive maktstrukturer og haltende demokrati. Vevrings lokalbefolkning står midt i en situasjon der deres mening og stolthet er lagt ut på anbud. Selv er de gjort til tause interessenter, lik natur, i møte med næringslivet i frammarsj. Trusselen er stor, og de lovte goder om arbeidsplasser, styrket kulturliv, gull og grønne skoger er det et fåtall av innbyggerne i Naustdal kommune som tror på.

Stanken fra kapitalistiske selskaper

Vi kjenner stanken av ønsket om kortsiktig profitt. Man ønsker å utvinne et mineral som skal brukes som fargestoff over en periode på 50 år, samtidig som gruvelselskapet ødelegger hele fjellet og dumper det i Førdefjorden, med den konsekvens at også økosystemer i Førdefjorden blir ødelagt. Slaget om Førdefjorden er også et slag mellom kapitalistiske selskaper og lokalbefolkning. Det er et slag mellom kortsiktig profitt og bærekraft. Det er en kamp for å bevare og styrke lokaldemokratiet. Lokalbefolkningen i Vevring ønsker rene fjorder, og de ønsker å kunne leve av fisket. Vi nekter å gå med på at profitt skal trumfe alle andre hensyn, og mener at denne tillatelse aldri skulle vært gitt. Å lenke seg på maskinene er et lovbrudd, men vi bryter loven for å hindre at et større lovbrudd blir utført. Sjødeponi i Førdefjorden er miljøkriminalitet!

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned