Feighet og unnfallenhet i Oslo Fremskrittsparti!

Foto: European Commission DG ECHO

Til asylanter og andre lykkejegere: Arbeid gjør fri - men det er i det landet du kommer fra!

Børge Øgård
Om Børge Øgård (1 artikler)
Børge Øgård var leder av SOS Rasisme på 90-tallet. Han er nå utøvende musiker og miljøarbeider i Kirkens Bymisjon.

I det siste har det vært et offentlig ordskifte rundt den nye lederen i Fremskrittspartiets lokallag i Oslo sitt innspill om lukkede asylmottak. Som jeg ser det, ligger det store uutnyttede muligheter som Frp velger å se bort fra! Ressurser som vil gi norsk industri et løft vi ikke har sett maken til på flere tiår! Løsningen forutsetter lukkede asylmottak, men det er perspektivløst å stoppe med det. Den forventede tsunamien av mer eller mindre grunnløse asylsøkere vil bli en potensiell gullgruve for det norske samfunn og norsk industri. Totalbildet kan vi godt kalle en vinn-vinn situasjon!

Asylmottakene må omgjøres til arbeidsleirer:

Lediggang roten til alt ondt
1: Asylantene får noe å gjøre på. Som vi alle vet, lediggang er roten til alt vondt! Da ingen asylsøkere skal integreres, er det sløsing av ressurser som skolegang for asylsøkerbarn. Det er bedre for barn og voksne at de jobber med noe enn å dalje rundt omkring. Ikke bare det: De vil lære litt om håndverk og matlaging, som vil være til stor nytte for dem og landet de sendes tilbake til. De forvandles fra giddalause latsabber, til folk som har lært litt om ærlig arbeid!

Vi vil tjene stort
2: Norske bedrifter vil slippe å legge produksjonen til lavkostland i Øst-Asia eller andre deler av verden. Eiere og aksjonærer i norske produksjonsvirksomheter vil tjene stort på bruk av hittil ubenyttede ressurser og kan med stolthet bruke varemerket Made in Norway! Vi skal ikke så mange tiår tilbake for å se hvor mye Krüpp, I.G. Farben og annen Tysk industri tjente på bruk av arbeidsleirer.

Særlig egnede asylanter kan lånes ut til leverandører av helsetjenester. Helseforetak og kommuner kan leie disse for en rimelig sum, og dermed få ned behandlingskøer. De asylantene som beveger seg mer eller mindre fritt på sykehus og sykehjem etc, kan utstyres med et snasent ankelsmykke. Slik hindrer vi dem i å farte rundt i vårt samfunn uten tilsyn.

Les også brev til Aina Stenersen, nyvalgt leder for Oslo FrP: Hei Aina, nyvalgt leder i Oslo Frp

Vekk forsvinner alle problemene
3: Den norske stat sparer stort. Ingen skyhøye sosialkostnader. Asylantene bor, jobber og spiser i arbeidsleirene. Leirene kan være et spleiselag mellom industri og stat. Det kan også forventes at voldtekter, narkotikaomsetning og en rekke andre forbrytelse vil synke til nærmest ingenting. Som kjent er det jo gjennom asylflommen de fleste kriminelle befinner seg. I særlige omstendigheter kan det innføres kjønnssegregerte leirer.

Yte, ikke nyte
4: Arbeidsleirene sender et signal til den flommen av lykkejegere og voldtektsmenn som padler i det asurblå middelhavet, eller er på sykkeltur i Russland. Hvis vi gir en tydelig beskjed om at de må jobbe i stedet for å bli overlesset med goder, som tas fra de som bygde landet, så vil de sikkert tenke seg om.

En bonus
Jeg vil avslutte med en aldri så liten kinaputt, og utsette meg for risikoen å bli satt i bås med godhetstyrraner samt resten av den politisk korrekte bermen: Asylanter som utmerker seg som særs dyktige, nærmest assimilerte, kan søke om forlenget opphold i den aktuelle arbeidsleiren. Men kun for en måned om gangen.

En lys fremtid
Til påtroppende leder i Oslo Frp, Aina Stenersen, og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde:
Resolusjonsforslagene dere la frem for årsmøtet i Oslo FrP er vel og bra. Men i det store bildet blir de noe puslete og lite offensive.

Derfor forærer jeg dere det tiltaket som kan undergangen som flommen av asylanter vil forårsake, til et voldsomt løft for Kongeriket Norge. Den noe negative trenden vi har sett på børsen og i aksjemarkedet vil snu med en pil som peker rett mot solen. Solide norske merkenavn som Helly Hansen med flere kan hente hjem produksjonen. Dyrt og kravstort helsepersonell kan byttes ut. Våre samfunnsstøtter, bedriftseiere og risikovillige aksjonærer kan se en lys fremtid i møte!

Til asylanter og andre lykkejegere: Arbeid gjør fri – men det er i det landet du kommer fra!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned