Hei Aina, nyvalgt leder i Oslo Frp

Foto: Mehmet Bilqin

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne, er det noe som heter. Men du ønsker altså å fengsle barna, for så å la dem leve i evig frykt og usikkerhet. 

Guri Waalen Borch
Om Guri Waalen Borch (36 artikler)
Guri Waalen Borch er mphil. i Peace and Conflict Transformation fra Universitetet i Tromsø.

Du har over lengre tid kjempet for et bedre psykisk helsetilbud for barn og unge i Oslo. Hvorfor gjelder ikke dette alle barn og unge som sliter med sin psykiske helse?

Jeg hørte deg nemlig på Politisk kvarter, og jeg har et par spørsmål til deg:
Deler du mennesker inn i kategorier der noen fortjener et godt tilbud mens andre bør sperres inne? Er ikke en av de viktigste forutsetningene for god psykisk helse at alle mennesker føler seg og blir behandlet som likeverdige?

Et skarpt skille mellom flyktningene
Mange av de unge menneskene som nå kommer som asylsøkere til Norge har støtt på ekstreme påkjenninger i sine unge liv, alt de hadde kjært har blitt bombet i stykker, de har fått trøkker du og jeg ikke kan forestille oss i våre villeste drømmer. Mange av dem vil vise seg å ha flyktningstatus, selv om de ikke kom hit som kvoteflyktninger. De vil få innvilget asyl fordi de har flyktet fra krig og forfølgelse.

LES OGSÅ hvordan noen politikere vil bruke flyktningestrømmen til å svekke våre nasjonale velferdsordninger: Flyktningkrisa – sjokkdoktrinen på norsk.

Vi bør skille mellom kvoteflyktninger og asylsøkere, har du uttalt til NRK. Forskjellen mellom en syrisk kvoteflyktning og en syrisk asylsøker er at kvoteflyktningen slapp den livsfarlige og hasardiøse fluktruta. De kommer kanskje fra samme by, og har flyktet fra nøyaktig det samme. Hvorfor vil du gi den ene høyere status enn den andre? Du sier asylsøkeren har kommet hit primært på grunn av økonomiske motiver fordi man har gode støtteordninger i Norge. Du mener altså at motivasjonen for å rømme fra krigen i Syria var støtteordningene i Norge? At foreldre slett ikke er desperate når de risikerer å miste sine barn på ferden over havet, men kun tenker på hvor mange kroner de vil ha i lomma på akuttmottaket? Kan du forklare forskjellen i tankegang mellom kvoteflyktningen og asylsøkeren, hvorfor mener du de tenker så forskjellig, når de kommer fra nøyaktig det samme og den ene til og med har måttet risikere livet for å komme hit?

De skal bli som oss
Du deler altså mennesker inn i flere kategorier, og du vil at de som får bli i Norge, som får innvilget asyl, skal assimileres. De skal altså bli lik oss, men først skal de fengsles. Barn og unge skal holdes innesperret i flere måneder, og når de først får asyl skal de gå med kronisk frykt for å bli sendt tilbake igjen til en fullstendig uviss framtid. Alle som vet noe om barn og psykisk helse vet at dette er skadelig, det er skadelig for barns utvikling, og det ville preget dem livet ut om du fikk det som du ville. Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne, er det noe som heter. Du ønsker altså først å fengsle dem, for så å la dem leve i evig frykt og usikkerhet. Hvor er ditt engasjement for deres psykiske helse, Aina? Er de mindre verdt, føler de annerledes enn norske barn, norsk ungdom?

Når de har blitt så like oss som overhodet mulig, skal de sendes tilbake til alt som da har blitt fremmed for dem.

De skal altså verken få kjenne varmen og hjemligheten i sine egne kjente tradisjoner mens de er her, de skal heller ikke føle seg trygge på at alt det nye en gang vil bli deres hjem.

Dette er oppskriften på et liv i terror.

Bli værende i marerittet
Asylsøkere er også mennesker, Aina. Blant dem er det barn og unge, som har opplevd å få livet snudd opp-ned. De ønsker seg det samme som oss, å få sove i en trygg seng, og vite når de våkner om morgenen etter et mareritt, at det bare var en vond drøm. At de er trygge her.

LES OGSÅ hvordan Aina Stenersen ikke er første Frp-politiker med tvilsom agenda mot flyktninger og innvandrere: 50 nyanser av grums

De kan aldri føle seg trygge eller få sjansen til å bygge seg opp som mennesker dersom du får det som du vil. Du sier klart og tydelig at de bare må leve med å bli værende i marerittet, også når de er våkne. Selv de som har et reelt beskyttelsesbehov. Selv de som har opplevd krig, og mer enn noen andre trenger det engasjementet du viser overfor barn og unge med vonde ting i bagasjen.

Hvilke liv vil du gi flyktningene?
Ditt eneste fokus er: De skal bygge opp sitt eget land. Hvordan skal de gjøre det, når de ikke får sjansen til å bygge seg opp som mennesker? Med traumer i bagasjen, skal de bli utsatt for fengsling og deretter et liv i uforutsigbarhet og usikkerhet. Hvordan lærer man å bli en god håndverker av det? Er det viktigere å bygge hus enn å bygge sine egne barn? Hvordan kan foreldre gi barna sine trygghet dersom du lykkes i å fjerne det viktigste de har, å kunne fortelle barna sine at de ikke trenger være redde?

Hvem gjelder engasjementet ditt for, Aina? Kan du svare meg, hvem er utenfor og hvem er innenfor? Hva betyr likeverd for deg?

Teksten er republisert fra bloggen guriluri

 

Klikk her for å svare eller videresende

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

10 kommentarer på Hei Aina, nyvalgt leder i Oslo Frp

 1. AvatarT.Minh.T.T // 2016-02-07 kl 14:16 //

  Alle mennesker er gode mennesker helt til det motsatte er bevist. Alle asylsøkere som kommer til Norge må behandles på en ordentlig måte. Vi er forpliktet til å følge flyktningskonvensjonen. Uansett, om man liker det eller ei, så er en avtale en avtale. Lukket mottak, hvis vi skal i det hele tatt ha noe sånt, bør være til de som utfører kriminelle handlinger.

  • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-02-08 kl 11:12 //

   Du blander ikke assimilering med intigrering nå? Du kan da ikke mene at man skal assimilere flyktninger? Assimilering betyr grovt sagt at man bytter ett kulturelt levesett med ett annet, mens intigrering betyr at man har to kulturelle levesett parallelt.

   • AvatarT.Minh.T.T // 2016-02-08 kl 13:38 //

    Jeg tenkte mer sånn som den amerikanske modellen. Skal ikke bytte ut ditt eget kultur, men du skal føle at du er en nordmann. Eller det er vel integrering er det ikke?

    • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-02-11 kl 05:44 //

     Integrering betyr å tilpasse en minoritet i
     en majoritet. Assimilering er å erstatte ett kulturelt levesett med ett annet.

  • AvatarComrade Pootie // 2016-02-08 kl 17:02 //

   Det finnes ingen makt over Norge, bare internasjonale avtaler vi frivillig har forpliktet oss til, som vi er i vår fulle rett til å avslutte, prøve å endre eller sette til siden i en krisesituasjon. Jeg har også blitt oppdratt med å holde avtaler, men veier avtalen lavere enn egen (landets) livssituasjon om man skulle bli nødt til å velge. Det verste som vil skje er litt bjeffing fra FN, men de har ingen overnasjonal makt annet enn den vi gir dem.

 2. AvatarCartmenez // 2016-02-08 kl 03:29 //

  «Du sier asylsøkeren har kommet hit primært på grunn av økonomiske motiver fordi man har gode støtteordninger i Norge. Du mener altså at motivasjonen for å rømme fra krigen i Syria var støtteordningene i Norge?»
  Dette er en logisk brist, det er vel ingen som vil mene at en som er på flukts primære mål er evt velferdsgoder i Norge. Men det er legitimt til å stille det spørsmålet i det vedkommende som flykter har kommet seg bort fra krigen til et trygt land. Når man så drar gjennom flere europeiske land for å komme til Norge da er det legitimt å spørre hvorfor vedkommende ikke stoppet i de landene man gikk gjennom før.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2016-02-08 kl 15:20 //

   Du kan jo kle deg ut som syrisk flyktning for så å «stoppe» i Ungarn eller Russland og se hva som skjer.

 3. AvatarPorfirio Gutierrez // 2016-02-08 kl 09:56 //

  A.S. og fRp gjør oss alle en bjørnetjeneste!

 4. Hvordan skal venstresiden møte flyktningekrisen? Hva er venstresidens politikk bortsett fra en serie moralske fordømmelser av FrP? Waalen Borch virker kun motivert av asylsøkeres rettigheter overfor nordmenn og staten. Hva med norske politikeres ansvar for sine velgeres sikkerhet og framtid?

  • AvatarJoakim Moellersen // 2016-02-08 kl 15:19 //

   Slutt på krigen som skaper og har skapt flyktningkatastrofen. Slutt på støtte til diktaturene som skaper elendlige forhold til sine innbyggere. Slutt på å sende våpen til militser. Slutt på støtte av væpna jihadisme, være seg Saudi-Arabia, Bahrain, Qatar eller spekteret av militser vi støtter og har støttet i land so Syria, Irak, Afghanistan osv. Da har vi lagt grunnlaget for en politikk som gjør at folk kan bo der de er født og oppvokst, slik de aller fleste menneskene i verden ønsker. Der er venstresida, eller i alle fall store deler av den ensomme i å tilby en løsning.

   Det virker som om du mener det er noe negativt å være motivert av en svak gruppes rettigheter, rettigheter de allerede blir frarøvet vel og merke. Samtidig virker det som du med dine spørsmål ser det som en motsetning å sørge for at norske og internasjonale lover blir fulgt og det å sørge for befolkningen. Lovene er der nettopp for å gi mennesker beskyttelse. I det vi sier at disse lovene ikke gjelder virker det for meg åpenbart at andre lover og andre rettigheter for andre deler av befolkningen står for tur. Vi har en regjering som har brutt egne lover og regler på flere områder for å kunne sette ut i live autoritær politikk og bruke skattebetalernes penger på å lage Ki Jong-Il-video (og seinere betale boten med skattebetalernes penger).

   Det virker som du ikke bryr deg spesielt mye om at Norge fengsler barn som ikke har gjort noe galt. Tror du at Norge blir et trygt og sikkert land ved at en slik praksis blir standard prosedyre?

   Politikken venstresida bør føre og jobbe for er i det minste å følge de lover vi med god grunn har forpliktet oss til og på den måten sikre innbyggernes rettssikkerhet.

   La meg minne deg på at det var under denne regjeringa at det ble sluppet inn veldig mange folk over grenseovergangen på Storskog som vanligvis ikke ville sluppet inn. Det er den uten sammenligning strengest bevoktede grensa Norge har og har man ikke de nødvendige papirene for å krysse slipper man vanligvis ikke inn. Hvorfor dette har skjedd i denne sammenhengen er spørsmål du må stille til Anders Anundsen eller hvem det er i regjeringa som har ansvaret for slikt. At disse menneskene f;rst blir sluppet inn, så blir internert og så blir kastet ut (og noen av dem blir jo til og med sluppet inn på ny!) og flere sendt tilbake til det krigshelvete de flyktet fra er intet annet enn bedritent gjort at regjeringa. De har ikke fått søknadene behandlet og regjeringas politikk bryter dermed med det mest grunnleggende rettstatsprinsippet. De bryter så også med den norske kulturen og tradisjonen som de påstår at de holder så høyt for å gjøre Norge til et mer autoritært og mindre demokratisk land. Dette gjør for øvrig også utvilsomt Norge til et mer usikkert land for de som bor her.

   At det kommer noen flyktninger til Norge utgjør ikke en fare for innbyggernes sikkerhet og framtid.

Kommentarfeltet er lukket.