Mye plass og lite luft på venstresiden?

Foto: CC0

Dersom venstresiden fortsetter å ekskludere, blir det enda bedre plass. I innlegget En feminisme også for vaskehjelpen, kan det se ut som at dagens venstreside ikke lenger har plass til kjønnskamp.

Susanne Skjørberg
Om Susanne Skjørberg (2 artikler)
Susanne Skjørberg er redaktør for bloggkollektivet maddam.no.

Kjære lønnsarbeider Morten Johansen.

Jeg kunne, takket være deg og til min store overraskelse, lese at det er i Høyre jeg hører hjemme. Dette er overraskende av flere grunner. For det første fordi jeg har vært aktiv på venstresiden i en årrekke, både i partipolitikk og diverse organisasjoner. For det andre fordi jeg har vokst opp med en alenemor i blokk i Groruddalen, og således i klassedebatten hittil har følt at venstresiden har vært et naturlig valg. Men ikke minst fordi man skulle tro at den radikale venstresiden som i dag har en latterlig lav oppslutning til tross for økonomiske utfordringer og økende arbeidsledighet, var mer opptatt av å få flere velgere enn å lempe dem over til høyresiden.

Er hvermannsens ryddekrangler elitefeminisme?
Du ønsker deg en feminisme for vaskedamer. Det gjør jeg også. Jeg er fjerde generasjon som har vasket for penger. Mens oldemoren min hadde huspost og mormor vasket hjemme hos folk, så har min vaskejobb vært ekstrajobb ved siden av studier. Som så mange andre arbeiderklassebarn i min generasjon tok jeg altså en utdannelse.

Vi kan være rørende enige om at det er en utfordring med et klassedelt samfunn der noen slipper å prioritere for å kjøpe seg tjenester, mens det for andre er umulig.  At arbeiderkvinnene sliter seg ut, kan man lett lese ut av fraværsstatistikken og statistikken om deltidsarbeid. Jeg tror vi også vil være enige i at alle arbeidere – også vaskedamene – må betales skikkelig og behandles med respekt og at det bør være  være mindre lønnsforskjeller mellom vaskedamen og de hun vasker for.

Men i motsetning til deg, så tror jeg ikke verden blir et bedre sted av at middelklassekvinnene på venstresiden sendes til høyresiden– og jeg tror heller ikke det er tilfeldig at det er damene som får gjennomgå. Og hvis du med elitefeminisme mener alle vi damer som syntes det er kjipt å bruke en time mer på ulønnet arbeid i hjemmet hver eneste dag, – som vi statistisk sett gjør – ja da er vi ganske mange som tilhører elitedivisjonen du vil ekskludere.

Middelklassetiltak
Om jeg kan tillate meg å være litt fordomsfull så tilhører du kanskje middelklassen selv? Det har seg nemlig slik at jeg – og her har jeg bare svogerforskning å vise til – aldri har hørt noen fra den lavtlønte delen av arbeiderklassen lansere sekstimersdagen som løsning på sine utfordringer. De vil derimot ha bedre betalt. Og til tross for at jeg har etterspurt det i gjentatte diskusjoner, har jeg fortsatt ikke fått ett eneste fornuftig svar på hvordan sekstimersdagens skal bidra til bedre økonomisk omfordeling i samfunnet. Derimot vil det gi mindre penger i fellesskapets kasse – og det vil definitivt gå ut over de med dårligst råd.

Det er plausibelt å gå inn for et levesett som er økonomisk rasjonelt og der man kun skal kjøpe tjenester der noen får samme betaling som en selv. Jeg går ut i fra at du også gjøre samme analyse når du bruker andre tjenester. Har de som har produsert og som selger klærne du kjøpe råd til å kjøpe dem selv? Har de som har produsert og som selger matvarene du kjøper råd til dem selv? Har de som serverer deg ølen din anstendig lønn?

Selv kjøper jeg av prinsipp ikke klær som koster mindre enn en øl og jeg ville aldri brukt svart arbeidskraft. Jeg mener lavtlønte bør prioriteres i lønnsoppgjør, noe som også gjenspeiles i mitt fagforeningsmedlemskap. Jeg betaler skatten min med glede og er en varm forkjemper for velferdsstaten. Jeg vasker møkka mi sjøl og er stolt av det. Og jeg er glad for at jeg har både tid og råd til de prinsippene – jeg vet at ikke alle har det.

NHO-feminisme?
Samtidig synes jeg altså at det er et problem at det er kvinner som sitter igjen med mest av det ulønnede arbeidet og jeg vil at også mitt kjønn skal være representert der viktige beslutninger tas. Ut i fra det du skriver ser det faktisk ut som feminisme kun er gyldig dersom det er underlagt klassekampens premisser – og all annen ”feminisme” hører, som du skriver, hjemme i Høyre og NHO.

Vi kan gjerne diskutere hvilken feminisme venstresiden skal prioritere. Personlig synes jeg likelønn er viktigere enn dagens tiltak som ofte retter seg mot småbarnsfamiliene – blant annet fordi det for mange også handler om økonomisk selvstendighet. Vi kan også gjerne diskutere om venstresiden kun skal prioritere klassekamp.  Jeg tror en venstreside uten kjønnskamp blir en enda smalere venstreside.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned