Byrådet sier nei takk til hijabforbud i Osloskolen

FOTO: Wahyu Tanoto


Skoleelever i Oslo vil også i framtiden trygt kunne benytte hijab i skolehverdagen.

Nyhet
Om Nyhet (716 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Øivindsønn Boger

Debatten om bruken av hijab i norsk skole har vært svært aktuell de siste årene. Så sterk er motstanden mot hodeplagget og dets bruk blant skoleelever med muslimsk bakgrunn, at Fremskrittpartiets nestor i Oslo bystyre, Carl I Hagen, nå har fremmet et privat forslag om at bruk av hijab må bli forbudt i barne- og ungdomsskoler.

I forslaget som skal behandles i utdannings- og kulturkomiteen ber Hagen bystyret instruere byrådet om å innføre et forbud mot bruk av hijab på barne- og ungdomstrinnet i Oslo.

Les også: Sex preferanser og makt.

Forbud vil være lovstridig
Hagens forslag får en heller kald mottagelse hos det nye byrådet. I sitt svar til bystyrets kultur- og utdanningskomite gjør byråd for oppvekst og utdanning, Tone Tellevik Dahl (Ap), det helt klart at dette ikke er et forbud byrådet ønsker.

— Dersom byrådet skulle hatt et ønske om å innføre et slik forbud, måtte det foreligge en lovhjemmel etter utdanningsloven. I dag foreligger det ingen slik hjemmel. Det er derfor ikke aktuelt for byrådet å gjennomføre et forbud, skriver hun i redegjørelsen.

Byråden understreker videre at en slik hjemmel bare kan komme på plass etter en eventuell endring av opplæringsloven.

Tellevik Dahl viser til at politikerne i Oslo også tidligere har sagt nei til innføringen av et slik forbud, da bystyrets flertall i september 2010 stemte mot et nesten identisk forslag, framsatt av Hagens partifelle, Mazyar Keshvari.

les også: -Skremmende at rastiske meninger gis plass i det offentlige rom.

Skoleledere kritiske
Det er ikke bare byrådet som er kritiske til et forbud mot bruk av hijab i Osloskolen. Heller ikke blant byens rektorer blir forslaget godt mottatt. En undersøkelse foretatt av NRK i desember i fjor viser at mange rektorer er kritiske.

— Det er veldig få som bruker hijab, så jeg ser ikke noen grunn til å lage noe problem ut av det. Et forbud blir konfronterende. Jeg tror man bør bruke andre virkemidler, som dialog, sa rektor ved Seterbråten Skole, Kristin Lyngstad, til NRK den gang.

Heller ikke rektor ved to av hovedstadens mest innvandrerrike barneskoler, Tøyen og Vahl, Terje Andersen, er noen tilhenger av forslaget. Han peker på at det ved hans skoler er så mange som bruker hijab at han ikke legger merke til det i hverdagen.

— Jeg skjønner ikke helt poenget med dette forslaget, spesielt ikke med tanke på den tilspissede tiden vi er inne i nå. Foreldrene sender barna til skolen med hijab på grunn av tradisjon, og det ville vært rart om vi plutselig skulle forby det, sier han til Aftenposten.

Les også: Når korsdebatt blir til flaggdebatt.

Forbud mot niqab og burka
Osloskolen har siden 2006 hatt forbud mot bruk av de heldekkende hodeplaggene niqab og burka i undervisningssituasjoner.

Dette etter at Utdanningsdirektoratet kom fram til at man gjennom skolenes ordensreglement hadde adgang til å forby hel- eller halvdekkende ansiktsplagg der man så at disse utgjorde et hinder for undervisning, kommunikasjon og identifikasjon av enkeltelever. På dette grunnlaget ble de to plaggene forbudt brukt i Osloskolen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.