Byrådet sier nei takk til hijabforbud i Osloskolen

FOTO: Wahyu Tanoto


Skoleelever i Oslo vil også i framtiden trygt kunne benytte hijab i skolehverdagen.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger

Debatten om bruken av hijab i norsk skole har vært svært aktuell de siste årene. Så sterk er motstanden mot hodeplagget og dets bruk blant skoleelever med muslimsk bakgrunn, at Fremskrittpartiets nestor i Oslo bystyre, Carl I Hagen, nå har fremmet et privat forslag om at bruk av hijab må bli forbudt i barne- og ungdomsskoler.

I forslaget som skal behandles i utdannings- og kulturkomiteen ber Hagen bystyret instruere byrådet om å innføre et forbud mot bruk av hijab på barne- og ungdomstrinnet i Oslo.

Les også: Sex preferanser og makt.

Forbud vil være lovstridig
Hagens forslag får en heller kald mottagelse hos det nye byrådet. I sitt svar til bystyrets kultur- og utdanningskomite gjør byråd for oppvekst og utdanning, Tone Tellevik Dahl (Ap), det helt klart at dette ikke er et forbud byrådet ønsker.

— Dersom byrådet skulle hatt et ønske om å innføre et slik forbud, måtte det foreligge en lovhjemmel etter utdanningsloven. I dag foreligger det ingen slik hjemmel. Det er derfor ikke aktuelt for byrådet å gjennomføre et forbud, skriver hun i redegjørelsen.

Byråden understreker videre at en slik hjemmel bare kan komme på plass etter en eventuell endring av opplæringsloven.

Tellevik Dahl viser til at politikerne i Oslo også tidligere har sagt nei til innføringen av et slik forbud, da bystyrets flertall i september 2010 stemte mot et nesten identisk forslag, framsatt av Hagens partifelle, Mazyar Keshvari.

les også: -Skremmende at rastiske meninger gis plass i det offentlige rom.

Skoleledere kritiske
Det er ikke bare byrådet som er kritiske til et forbud mot bruk av hijab i Osloskolen. Heller ikke blant byens rektorer blir forslaget godt mottatt. En undersøkelse foretatt av NRK i desember i fjor viser at mange rektorer er kritiske.

— Det er veldig få som bruker hijab, så jeg ser ikke noen grunn til å lage noe problem ut av det. Et forbud blir konfronterende. Jeg tror man bør bruke andre virkemidler, som dialog, sa rektor ved Seterbråten Skole, Kristin Lyngstad, til NRK den gang.

Heller ikke rektor ved to av hovedstadens mest innvandrerrike barneskoler, Tøyen og Vahl, Terje Andersen, er noen tilhenger av forslaget. Han peker på at det ved hans skoler er så mange som bruker hijab at han ikke legger merke til det i hverdagen.

— Jeg skjønner ikke helt poenget med dette forslaget, spesielt ikke med tanke på den tilspissede tiden vi er inne i nå. Foreldrene sender barna til skolen med hijab på grunn av tradisjon, og det ville vært rart om vi plutselig skulle forby det, sier han til Aftenposten.

Les også: Når korsdebatt blir til flaggdebatt.

Forbud mot niqab og burka
Osloskolen har siden 2006 hatt forbud mot bruk av de heldekkende hodeplaggene niqab og burka i undervisningssituasjoner.

Dette etter at Utdanningsdirektoratet kom fram til at man gjennom skolenes ordensreglement hadde adgang til å forby hel- eller halvdekkende ansiktsplagg der man så at disse utgjorde et hinder for undervisning, kommunikasjon og identifikasjon av enkeltelever. På dette grunnlaget ble de to plaggene forbudt brukt i Osloskolen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

14 kommentarer på Byrådet sier nei takk til hijabforbud i Osloskolen

 1. Mye bedre på fredelig vis å fortelle de og vise til at relgion er noe tull. Så kan de selv vurdere om de vil la seg undertrykke etterpå med slike plagg. Man skal ikke tvinge, men man kan hjelpe og støtte.

  • AvatarLyn_Gordon // 2016-01-29 kl 04:57 //

   Barn vurderer ikke selv.. De blir tvunget av foreldrene og da burde skolen være en arena de kan være barn på samme vilkår som andre barn.

   • Norske venstreradikalere burde være de første til å støtte opp om et slikt forbud, men det er de ikke. Har sikkert med Palestinakonflikten å gjøre.

 2. Hvilket nettsted i Norge fremmer de mest konservative holdninger til støtte for at små jenter skal stigmatiseres for livet som «det andre og svake kjønn»; Jo et nettsted som kaller seg Radikal Portal. Her skrives artikkel etter artikkel til støtte for eldgamle holdninger forfektet av Imamer totalt i utakt med moderne tanker om kjønn og oppvekst.

  • Skal skaut også forbys?

   • Nei, voksne kvinner må gjerne bruke både skaut og hijab etter eget valg. Her snakker vi om kulturell/ religiøs tildekning av små jenter. Jenter som ønsker å leke/ være fri på linje med andre jenter og gutter. Hijab på små jenter er et nyere påfunn i møte med vesten, da jenter ikke brukte hijab i midtøsten for et par tiår siden.

  • Radikal Portal har en tendens til å se på alle kultuer som «like». Noe som rett og slett ikke stemmer.

   • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-01-30 kl 17:51 //

    Jeg tror du forveksler «like» med «likeverdige». At kulturer skulle Være like er jo en selvmotsigelse.

 3. Avatarlilybandehy // 2016-01-27 kl 21:18 //

  Når lue og caps er forbudet i klasserommet, hvorfor skal ikke hijab være forbud?Barnehijab er seksualisering av små jenter. Barnehijab hinderer barnas aktivitet og utvikling og detter er mot FN barnekonvensjonen.

 4. Hijab er foreldrenes frykt for at døtrene/sønnene skal bli venner/venninner med klassekameratene sine.

  Hurrah!

 5. Hvorfor er venstreradikalere for religiøs tvang på små barn? Eller gjelder bare dette «de andres» religion? Flere enn meg som tviler på at RP ville vært like positiv til hijab på barn om det var konservative norske bedhuskristne som fremmet dette?

 6. AvatarJo Øiongen // 2016-05-17 kl 18:54 //

  Men er det rom for å ta avstand for de verdier som en hijab formidler? Er det lov? Hijab er jo tross alt et fantastisk verktøy for å holde patriarkatet i hevd. En påminnelse om at kvinner er litt mindre verdt enn menn og at kvinner trenger litt andre regler enn menn for å ikke besudle seg selv.

Kommentarfeltet er lukket.