Hvor mye skal Oslo tåle av forurensning fra Oslo Havn?

Foto: Mads Henrik/Flickr.com

Kystverkets sprengninger fører til at farlige stoffer spres i Oslofjorden. Nok en gang viser Oslo Havn KF at de ikke tar sitt miljøansvar på alvor.

Anders Høilund
Om Anders Høilund (12 artikler)
Anders Høilund er født i Oslo, har jobba i samme bedrift siden han var 18 og tilhører den utdøende rasen industriarbeider.

Kystverket er i gang med å utbedre skipsleia inn til Oslo, og sprenger bort grunner i Indre Oslofjord. Dette for å gjøre det lettere for store cruiseskip å anløpe Oslo Havn. Oslo Havn KF sto også bak prosjektet Ren Oslofjord som resulterte i en forverring av forurensningen i Indre Oslofjord, og som sannsynligvis er årsaken til de forhøyede verdier av kvikksølv og kadmium en nå ser hos torsk i indre fjord.

Ingen konsekvensutredning
I forkant av sprengningene har Kystverket unnlatt å levere inn konsekvensutredninger til Fylkesmannen og til politikere, selv sine egne utredninger har de ikke videresendt når disse var kritiske til sprengningene.

Blant annet utredningen som peker på at det i bunnmaterialet, spesielt nær Oslo ligger det mye gammel forurensning som helst bør ligge urørt. Ved sprengning blir dette bunnmaterialet spredt utover, og fraktet med strømmen flere kilometer.

Funn av død sel
Fisk og annet liv i fjorden blir skadet eller drept i en omkrets av opptil en kilometer fra sprengningsstedet. Bare sist uke ble det funnet tre døde sel i området. Kystverkets egen konsekvensanalyse viser at all fisk fra Huk til Bjørvika, og fra Bygdønes til Hovedøya vil bli påvirket. Påvirket i denne sammenhengen betyr drept eller skadet.

Cruiseskip må gå på tomgang
I tillegg inneholder eksos fra cruiseskip 90% mer svovel enn eksos fra biler. Oslo Havn KF mener det ikke er lønnsomt å tilrettelegge for landstrøm for skipene, dermed går disse store cruiseskipene på tomgang mens de ligger til kai.

Denne og tidligere saker viser derfor med tydelighet at Oslo Havn på ingen måte tar sitt eget miljøansvar på alvor.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned