Arbeiderpartiets farlige flørt med de blåblå

Arbeiderpartiets flørt i asylpolitikken er absolutt ikke en «videreføring av en politikk som er ført tidligere». Heller ikke i nærheten av Aps verdigrunnlag og vedtatte uttalelse på landsmøtet i 2015.

Tony Burner
Om Tony Burner (5 artikler)
Tony Burner er lærerutdanner og skoleforsker. Han har skrevet en rekke innlegg og kronikker i landets avisspalter om saker som omhandler utdannings-, innvandrings- og sosialpolitikk. Han har også vært spaltist i Drammens Tidende.
 Vi er som kjent vitne til den verste flyktningkrisa siden 2. verdenskrig. Dette er en krise som The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) har skapt, men ISIL oppsto ikke fra ingenting. Det er mange årsaker til at ISIL har klart å bli det den har blitt. Ett av bidragene til at ISIL har klart å operere slik de har gjort, er det maktvakuumet vestlige land klarte å skape etter krigføringa i Irak. Det var en illegitim krigføring som daværende statsminister i Storbritannia, Tony Blair, faktisk beklaga offentlig. Hundretusener av sivile ble drept.

LES OGSÅ hvordan løsninga på dagens flyktningkrise kan ligge hos den vanlige nordmann: Gir regjeringa os timer og tillit, skal vi fikse flyktningkrisa

Nå som ISIL er blitt et faktum og millioner av mennesker er på flukt fra deres herjinger, er spørsmålet hvor mange Norge skal ta imot. Dette er mennesker som flykter for livene sine. Det er bare 10 prosent av flyktningene som flykter til Europa. Resten har flykta til nærområdene og får hjelp fra blant andre Norge.

FRPs asylpolitikk
Men spørsmålet vi må ta stilling til og som har skapt de mest intense debattene i 2015 har vært hvor mange vi skal ta imot. Som en del av dette hører det med å ta stilling til hvordan prosessene med mottak skal være. Seks partier, inkludert Arbeiderpartiet, gikk sammen om å inngå det såkalte asylforliket i november 2015. Deretter kom høringsnotatet fra den nye innvandrings- og integreringsministeren, Sylvi Listhaug (Frp). Notatet skal være en oppfølging av asylforliket, men i realiteten bærer det preg av å være et Frp-notat. Det var dette som fikk to av de partiene som var med i asylforliket til å reagere, nemlig V og Krf. Navnet på høringsnotatet taler for seg selv: «Høring med forslag til en rekke tiltak for å stramme inn og gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge.»

Nestleder i landets største parti, Trond Giske (Ap), responderte med at «Regjeringens forslag til innstramninger i asylpolitikken er i stor grad en videreføring av politikken som har vært ført i Norge lenge med en streng og rettferdig asylpolitikk, samt asylforliket i Stortinget før jul.»

Altså skiller de borgerlige samarbeidspartiene/støttepartiene (V og Krf) lag med Ap når det gjelder hvorvidt høringsnotatet er i henhold til asylforliket. Den blåblå regjeringa trenger ikke støtte fra V og Krf dersom Ap støtter forslagene.

En omskriving av historia
Det er her den farlige flørten til Ap kan bli en realitet. Den er farlig fordi den absolutt ikke er en «videreføring av en politikk som er ført tidligere» og ikke i nærheten av hva Aps verdigrunnlag og Ap-lederens tale på landsmøtet i 2015 skulle tilsi.

LES OGSÅ hva som skjede da liberale Sverige fikk Europas strengeste innvandringspolitikk: Da Sverige snudde og fikk Europas strengeste innvandringspolitikk

La oss spole litt tilbake i tid, men ikke lenger tilbake enn våren 2015.

Det var noen få måneder før kommunevalget, hvor Arbeiderpartiet gjorde det rimelig godt. Det var april, og det var landsmøte – partiets høyeste myndighet. Her er sitater fra Jonas Gahr Støres vedtatte uttalelse:

«At stadig flere ser på Norge som et mulighetenes land og ønsker å bosette seg her, er noe vi kan være stolte av.»

«Arbeiderpartiet vil føre en human, rettferdig og konsekvent flyktning- og asylpolitikk, basert på internasjonale avtaler som Norge har forpliktet seg til å følge.»

Det var et godt landsmøte som varma de sosialdemokratiske hjertene. Det var et landsmøte helt i tråd med det ordet flere og flere har vanskeligheter med å ta i sin munn: Solidaritet. Dette ordet som er vedtatt som én av grunnverdiene i landets største parti: «For Arbeiderpartiet er solidaritet vilje til samhold og uttrykk for ansvarsfølelse overfor andre.»

Vi hadde gang på gang hørt at Arbeiderpartiet stod for en «streng, men rettferdig asylpolitikk». Nå ble ordet «streng» strøket fra landsmøtets talerstol. AUF jubla for å ha fått gjennomslag for en «oppmykning» av asylpolitikken.

Et linjeskifte
Det er i denne sammenheng Giskes uttalelse om regjeringas forslag til «en rekke tiltak for å stramme inn og gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge» ikke henger på greip. La oss gjenta hva som ble sagt: «[…] en videreføring av politikken som har vært ført i Norge lenge med en streng og rettferdig asylpolitikk, samt asylforliket i Stortinget før jul.»

For et hvilket som helst Ap-medlem eller Ap-sympatisør ville en «videreføring» for Arbeiderpartiet så klart vært en videreføring av nettopp Arbeiderpartiets politikk og ideologi.

Og «asylforliket» inneholder vide formuleringer hvor Stortinget ber regjeringa se på noen punkter ved asylpolitikken. Hvordan disse vide punktene har blitt tolka og konkretisert, er det selvfølgelig de blåblå som står for. Om tolkningene og konkretiseringene er i stor grad i henhold til de andre partienes ideologi, verdigrunnlag og uttalelser på landsmøter, er det partiene som må ta stilling til.

Nå er asylforslagene på høring, med høringsfrist 9. februar 2016. Allerede samme dag som Giskes uttalelse, var det mange medlemmer og sympatisører på partiets Facebook-side som sa klart fra at de ikke likte denne farlige flørten med de blåblå. Kritikken har heller ikke latt vente på seg fra AUF, NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere), jusprofessorer og advokater som jobber med slike spørsmål.

LES OGSÅ hvordan publisering av falske og uriktige flyktningregnskap kan true velferdsstaten: Trusselen fra falske flyktningregnskaper

Nå gjelder det å lytte til grasrota. Til de som vil ha en asylpolitikk i tråd med den som Støre snakka så varmt om fra talerstolen på landsmøtet. Til partiets verdigrunnlag. Til ordene «human, rettferdig og konsekvent», men ikke «streng».

Flyktningkonvensjonen ble skapt for situasjonen vi har i dag
Jeg og mange andre ble ikke en del av denne sosialdemokratiske bevegelsen for å gjøre Norge «mindre attraktivt å søke asyl i» i en tid når overlevende fra Syria banker på kongerikets dør. Jeg og mange andre ble ikke en del av denne sosialdemokratiske bevegelsen for å oppfordre til «en gjennomgang av internasjonale konvensjoner, for at disse i bedre grad kan tilpasses vår tids flyktningsituasjon» (fra asylforliket), nettopp i en krisesituasjon når hodet må holdes kaldt og hjertet varmt. Det er som Europarådets generalsekretær (og tidligere Ap-statsminister) sier: «Flyktningkonvensjonen var ikke skapt for en solskinnsdag; den var skapt akkurat for den situasjonen vi har i dag». Det minner meg om rettsstatens prinsipper som vi stod urokkelige ved når det gjaldt som verst under behandlinga av terroristen Anders Behring Breivik.

Ap-politikere på Stortinget og i lokallagene som er enige i at partiet er for lite kritisk til asylforslagene må bruke tida godt fram mot høringsfristen!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

31 kommentarer på Arbeiderpartiets farlige flørt med de blåblå

 1. AvatarThom Hansen // 2016-01-02 kl 18:15 //

  Dette handler om valget i 2017. Dersom AP ikke fremstår som langt tøffere i innvandringspolitikken, vil de tape neste Stortingsvalg. Det viser de siste mnd meningsmålinger helt entydig. Dersom du kronikkforfatter forstår eller aksepterer realpolitikk, bør han heller melde seg inn i SV.

  • Avatarheisansveisan // 2016-01-02 kl 18:33 //

   Vi vil føre en Gylden middelvei. Vi kan ikke konkurrere mot Frp om å føre den mest restriktive politikken. Men heller ikke mot SV og MDG om den mest rause politikken. AP må føre en Gylden middelvei

 2. Avatarheisansveisan // 2016-01-02 kl 18:26 //

  Innstramningene fra AP er helt riktig. Husk at det er midlertidig. En ekstraordinær situasjon krever ekstra ordinær handlinger. Den høye flyktningsankomsten over så kort tid, vil være en stor utfordring for Norge. Det vil føre til Todeling i arbeidsmarkedet, større forskjeller og mer urettferdighet. Derfor må antallet ned på normale nivåer så fort som mulig.
  Erfaringene viser at rundt 40% av syrere som har vært i Norge i mer enn 5 år, er i arbeid. Ofte i lavproduktive(jeg liker ikke ordet, men sånn er det i markedsøkonomien) yrker. Det vil si at 60% fortsatt er på trygd, noe velferdsstaten ikke vil kunne bære. Det vil gi veldig store kostnader og lavere produktivitet i samfunnet vårt.

  • AvatarTony Burner // 2016-01-02 kl 19:01 //

   Høringsfristen er 9. februar 2016. Du skriver som om innstrammingene ble alle støtta av Ap.

   Du har helt rett i at det er en ekstraordinær situasjon. I slike situasjoner trenger vi godt lederskap, slik som Angela Merkel har vist i Tyskland.

   Det er flyktningene som er i krise, ikke oss. Derfor er det vanskelig å se at argumenter som «lavere produktivitet» ikke er basert på egoisme istedenfor solidaritet. Det er hjerterått å stå ved grensen, vise til statistikken du viser til, og si «nei, det går ikke». Det er lettere å skrive det her i et kommentarfelt. Statistikken er heller ikke på «produktivitetssida» for enkelte andre grupper i samfunnet, uten at velferdsstaten går under. Velferdsstaten slik den er i dag vil uansett gå under. Så hvorfor ikke redde andres liv mens vi kan det? Bekymra for velferdsstaten slik den er i dag? Da burde du være bekymra for skattelettelser til de som tjener mest, lavere formueskatt og avskaffelse av arveavgifta.

   • Dine synspunkter er på vikende front, heldigvis. Kanskje man kan få partiet tilbake til sporet i 2017 med et skritt tilbake; streng men rettferdig. Du må forstå «mannen i gata», forstå bekymringene og forstå at vårt velferdssystem står på spill.

   • AvatarRune Hansen // 2016-01-02 kl 21:29 //

    De rike kommer til å være rike så lenge dagens kapitalsystem består. Den store innvandringen vi nå er vitne til er en gavepakke til de rike. Våre skattepenger går med på å finansiere innvandrernes vestlige livsstil. I Sverige er kassa tom, men «bankene» låner ut penger for å finansiere kjøpegildet. Korporasjonene gnir seg i hendene! Klarer vi virkelig ikke å se galskapen i dette? Dette kommer til å ende med at alle har det like jævlig. Snart finnes det ikke en rolig plass igjen på jorda. Venstresiden er så flinke til å påpeke minoriteters rettigheter. Hva med rettighetene til Ola dunk? Venstresiden skal liksom være en forsvarer av arbeidernes rettigheter og solide offentlige tjenester innen helse, omsorg etc. Hva skjer når regnestykket ikke går opp lenger? Vi kan ikke hjelpe hele verden. Jeg har ikke sett ett parti med en fornuftig politikk på dette området enda. Vi vet at nesten alle som rømmer fra en krigssone er berettiget asyl og opphold. Hva skal vi gjøre hvis det kommer 300000 til neste år? Hvor skal de bo, hvor skal de jobbe? Vi må jo se en kraftig økning i rekruttering til fag inne helse, omsorg, skole, byggfag etc. Dette må starte nå! Jeg hører ingen debatt rundt dette. FrP vil lukke dra og venstresiden vil åpne den. Ingen av delene lar seg gjøre!

   • AvatarPeeWeeMadman // 2016-01-03 kl 00:56 //

    Hvorfor mener du at velferdsstaten skal gå under? Låter jo som en skikkelig mørkeblå høyremann…. Det virker som om at hvis man ønsker å beholde velferdsstat og små forskjeller, så skal man stemme på partier som Dansk Folkeparti og Sverigedemokratene heller enn sosialdemokratene og sosialistene?

    • Lav sysselsetting blant ikke vestlige innvandrere kombinert med høyt stønadsuttak, fallende oljepriser som gir mindre påfyll til oljefondet. Mer ressurser til imigrantene istedenfor landets innbyggere, man trenger ingen master i økonomi for å forstå at velferdsstaten er under press. Og ja, har vurdert å stemme noe annet enn AP i 2017, men har stemt AP i 30 år frem til Støres famøse 10 000. Savner Stoltenberg men nå kan det se ut til at også Giske begynner å skjønne tegningen så vi får se. Imellomtiden kan vi realitetsorientere oss…

   • Politikken du forfekter har vært Sosialdemokratene i Sverige sin politikk i mange år med det resultat at «sossarna» ligger på 25 % i meningsmålinger og har måttet krype til korset og innføre en minst like stram innvandringspolitikk som Norge. Sossarna ble tvunget til å innføre FRP-politikk om du vil.

    Flyktningepolitikken og asylinstituttet er blitt avleggs som UDI-direktør Forfang skriver på bloggen sin i dag. Vi må tenke nytt, og heller hente en viss årlig kvote av reelle flyktninger fra flyktningeleire istedenfor at de som ofte behøver minst beskyttelse kommer på farefulle reiser til Europa i dag og søker asyl.

    Men dessverre skjer det lite progressiv tenkning om disse temaene på venstresiden i dag. Noe artikkelen til Tony Burner er et godt eksempel på.

 3. Giske signaliserte at han og flere i AP har tatt høstens innvandringskrise på alvor og at partiet har tenkt å støtte innstramningsforslagene fra regjeringen. At AP nå ønsker å ta skrittet tilbake til Stoltenbergs;streng men rettferdig linje, gjør partiet igjen mer attraktivt for meg. Jeg har støttet partiet lenge, frem til det famøse 10 000 på landsmøte på vårparten. Da var det slutt for meg. En mer realistisk orientering til virkeligheten vil kanskje få flere enn meg til å tenke på partiet i 2017. Det er, lei for å si det, din fraksjon som er på vikende front, bra er det! Vi er nødt til å ta virkeligheten på alvor, vår velferdsstat står på spill, intet mindre.

  • AvatarTony Burner // 2016-01-02 kl 19:05 //

   Solidaritet strekker seg utover «vår velferdsstat». Det er folk på flukt som er i krise, ikke vi. Det er deres liv som står på spill, ikke vårt. Om alle vi som er i Norge skulle få hakke mindre levestandard mot å vise solidaritet overfor flyktninger, hvorfor ikke?

   • Det er nettopp de synspunktene som er for radikale for folk flest. Vi må bevare vårt velferdssystem. Vil du jobbe lengre for mindre pensjon, karensdager, skolepenger, høyere betaling for pleieplasser? Tror ikke flertallet ønsker det. Det er også en sosial og kulturell side. Det finnes en norsk egenart som mange ønsker å bevare. Det norske folk er nok i hovedsak ikke globalisert. Alle som ønsker kan ikke komme til Norge. Sånn er det.

   • Finnes det en grense for hvor mange? I såfall hvor går den? Din politikk er håpløs naiv iforhold til å håndtere dagens situasjon, AP må tilbake i et realistisk spor. Støre er for vinglete, Stoltenberg var bra. Kanskje Giske kan rette opp litt av skaden Støre har påført partiet.

   • AvatarPeeWeeMadman // 2016-01-03 kl 00:54 //

    Problemet er at det i praksis ikke er snakk om at alle i Norge skal få dårligere levestandard. Det er snakk om at vanlige arbeidere, renholdere, butikkansatte, håndtverkere og slike grupper skal få dårligere levestandard, mens andre som advokater, sivilingeniører, aksjemeglere og andre ressurssterke grupper heller får det enda bedre…

   • AvatarComrade Pootie // 2016-01-03 kl 13:50 //

    Det er landets fattigste masseinnvandringen går utover.

    • AvatarTony Burner // 2016-01-03 kl 14:41 //

     Vikarierende argument. Klart det ikke gjør det. Slik det heller ikke har gjort i Tyskland. Og Norge har 7000 milliArder på bok i tillegg.

     • AvatarComrade Pootie // 2016-01-03 kl 15:54 //

      Oljefondet er som vi har fått høre jevnlig i flere tiår ikke til oss men allerede brukt opp på kommende generasjoner.

      Mer enn et «vikarierende argument» er nok heller det selve essensen i det hele. Europa har fra før av nesten 30 millioner arbeidsledige.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-01-03 kl 20:56 //

      Hvem har fortalt deg at det allerede er brukt opp? Det er ikke sant.

     • AvatarRaoul Duke // 2016-01-03 kl 21:10 //

      I den grad det er bundet opp i verdipapirer så er det da fare for at det forsvinner i neste «finanskrise.» Sammen med sparepengene til folk flest. Hadde det vært opp til meg hadde vi kjøpt gull for halvparten og kokain eller noe sånt for resten. Evt kjøpt Sverige i stedet for kokainen.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-01-05 kl 23:37 //

      Det er definitivt en fare for det. Aksjer, obligasjoner, eiendom osv. Alt vil rammes hardt av en finanskrise, men slike fond er nødvendigvis knyttet opp mot finansmarkedene. Jeg er helt enig i at man burde brukt i det minste deler av oppspart formue på noe som sannsynligvis har en viss verdi selv om markeder kollapser. Jeg skulle også gjerne sett at pengene ble brukt på grønne prosjekter hjemme og ute for er det noe vi vet så er det at en grønn bølge av noe betydning ikke vil komme med utgangspunkt i kapitalister som har lyst å bli enda feitere.

     • Når det taes mer penger ut av et fond enn det settes inn er det faktisk starten på slutten for pengefondet, spesielt i en tid da oljeinntektene uteblir. 7000 milliarder er ingenting med tanke på at fondet skal finansiere pensjonene til ALLE som lever i Norge i dag, i en stadig økende befolkning. Det er ikke «brukt opp» i ordets rette forstand, men det er BUNDET opp av fremtidige pensjonsordninger. Innteresant at venstresiden nå har begynt å ta til seg den populistiske «bruk opp oljefondet»-retorikken som tidligere bare kjennetegnet Carl I Hagen og FRP.

     • Fortell det til de som jobber heltid i serviceyrker i Tyskland og fortsatt nesten ikke har nok penger til å overleve…

     • Innteresant at AP i løpet av migrantkrisen har begynt å ta til seg Carl I Hagens gamle populistiske «øs penger ut av oljefondet»-retorikk, og det i en tid da det faktisk taes mer ut av fondet enn det settes inn. Mye kan sies om Stoltenberg, men han var i det minste en kompromisløs forsvarer av fondet og handlingsregelen og motsatte seg populistisk tøys om at det bare var å øse av fondet. Muligens mentaliten i AP har endret seg under populisten Støres ledelse?
      Vel, lykke til med alderdommen dere som nå vil bruke opp fondet på asylsøkere. Håper fopr deres egen skyld at dere har skaffet dere private pensjonsforsikringer. Egentlig bryr jeg meg ikke om dere har gjort det eller ikke, men det kan være lurt å gjøre det, spesielt nå.

     • *slettet*

   • AvatarThom Hansen // 2016-01-03 kl 19:40 //

    Dette er din forståelse av solidaritet. For de fleste andre har norske politikere et ansvar for norske statsborgere og velgere, ikke resten av verden. En høy ikke-vestlig innvandring vil redusere velferdsordninger og de laveste lønningene i vesentlig grad. Ikke-vestlig innvandring vil derfor nesten utelukkende ramme de svakeste i Norge.

    Her vil jeg anta at du kommer med en innvending om at de rike må betale mer, men det vil aldri skje da slike skatteøkninger vil være så store at de ikke vil aksepteres av velgerne.

   • AvatarPeeWeeMadman // 2016-01-03 kl 21:31 //

    Nei, solidaritet burde i større grad være om velferdsstaten og ikke noe annet. Det har nemlig vist seg at sosialisme i størst grad er realistisk og fungerer best «i et land», det vil si når nasjonalstaten er en mye viktigere institusjon enn idag og at folkevandringer, valutaforflytninger og folkevandringer var langt mer begrenset enn idag.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2016-01-03 kl 19:23 //

   10.000, altså littegrann mer enn regjeringspartiene…

 4. AvatarRaoul Duke // 2016-01-03 kl 21:04 //

  Jeg er ikke i tvil om det må støttes oppunder og pushes på for en knallhard linje på innvandringen, for og få ned «frykten» i folket. For alternativet er at FRP vinner neste valg, og da sliter vi. Om det går utover uskyldige flyktninger er det muligens et kynisk valg man må ta, for får de makt engang til vil ingen få hjelp. Hvis ikke noen har et bedre forslag da. Men et slik push fra venste vil tvinge FRP til og gjøre motstand for å beholde sitt moment, og kanskje avsløre dem. Mon tro om Erna egentlig skjønner hva hun driver med og hvor farlig det kan være?

  FRP har fått lov til å radikalisere folket altfor lenge. Man skulle knust de etter Utøya. Tilltalt de på linje med Profetens Umma. Jeg har alltid lurt på hvordan Norge har sluppet unna med sin «sosialisme», men nå er den helt klart under angrep fra makten bak makten bak makten bak masken.

 5. «En omskriving av historia»

  Det kan du trygt si. Det som skjer nå er ikke den verste flyktningekrisen siden andre verdenskrig. Det har vært større. Så den påstanden er debunket.

Kommentarfeltet er lukket.